ריפוי אלוהי ישיר

 


שלושה ניצוצות בנשמה מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל ,המלאך ברכיאל ומלאכי אור עליון  שלושה ניצוצות בנשמה מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל ,המלאך ברכיאל ומלאכי אור עליון

שלושה ניצוצות בנשמה

24-1-2010

מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל ,המלאך ברכיאל ומלאכי אור עליון

 

זהראל יקרה שלנו

ניצוצות הנשמה הם מקור חיבור הנשמה לבורא בעת התהוותה, חלקים אלוהיים ישירים אלו, נפרדים ממרכז אור הבורא בעת יצירת נשמת האדם .בניצוצות הנשמה ישנם כל תכונות ואיכויות הנשמה מרגע היווצרותה ולעתיד.מקומו של הניצוץ הראשי בנשמה, בגוף אדם קדמון הרוחני.הווה אומר שהניצוץ כולו מקומו באזור מסוים בגוף הרוחני האנושי הראשון שנברא .בעת שבירת הכלים ,כאשר נופץ גופו הרוחני של האדם הקדמון פוזרו ניצוצות אלו בכל יקומיי הבריאה , ותהליך ההתנסות הקשה של האנושות החל.ניצוצות רבים נפגעו ופוצלו גם הם לאורך העידנים והדורות ,וכיום אנו עובדים עם האנושות על תיקון אדיר ורחב ממדים זה , בו גם משתתפת את ,בתיקון הכלים .

תיקון הניצוץ והחזרתו למקומו הנכון והמדויק בגוף הרוחני של אדם קדמון יוצר תיקון רב- יקומי ותיקון של האנושות וכן גם האדרה ואיזון של הבריאה כולה.

נשמות שונות קבלו יותר מניצוץ אחד.הניצוץ הראשי קיים בכולן ,וניצוצות נוספים קיימים בנשמות אדירות שתפקידן ויעודן מוגדר בידי הבורא למטרות עזרה ,תמיכה העצמה ועילוי קבוצות שונות באנושות בכל התקופות וכן גם בתקופה זו.

את ניחנת מעצם הווייתך בניצוצות שניים,שנתנו לך יכולת ראיה ושמיעה רוחנית יתרה, עם התוספות הנשמה היתרה שבך, נוסף ניצוץ אחד אלוהי אליך,ויתווסף עוד ניצוץ אלוהי נוסף בבוא העת, כאשר כל סיבי התשתית הרוחנית [ד.נ.א.] יהיו מוכנים.

מה מאפשרים ניצוצות נשמה הנוספים לאדם במישור הארצי והרוחני?

כל ניצוץ אלוהי מוסיף יכולות יצירה ,בריאה וכוח רוחני רחב יותר וחזק יותר.ניצוצות אלו למעשה מעבים את מקור העברת האור האלוהי לאדם ובכך מאפשרים משיכה רבה יותר של אור למימד הארצי ,וזה עוזר לכוח מימוש רב יותר.

היכן יושב ניצוץ הנשמה הראשי, והיכן יושבים הנוספים?

הוא יושב בכתר הנשמה ומאפשר העברת אור חיים אלוהי לכל הנשמה כולה. ניצוצות נוספים נמצאים גם הם בכתר ומחוברים לניצוץ הראשוני בחוטי אור אלוהיים ומרחיבים את מעבר האור לכל הנשמה.לכל ניצוץ נוסף יש תכונות נוספות מעבר לתכונות הראשיות של הניצוץ הראשוני ובכך מרחיבות את יכולות הבריאה והיצירה של האדם.

האם היו לאנשים כמו מנהיגי האנושות ההיסטוריים יותר מניצוץ אחד?

אכן ,כך היה .לכולם היו מספר ניצוצות שאפשרו עוצמה רוחנית ,חיבור ישיר ונקי לבורא והעברת מידע נכון ומדויק , ואור אלוהי לאנושות בזמנם.

במה ניתן לי לעזור לתיקון הכלים, ובמה אנשים הרוצים להשתתף בעשייה זו?

לך ניתנו הכלים, החיבור לבורא ולכליו הישירים,ההוראה והרשות לתקן את הניצוצות לחברם למקומם הנכון בגוף אדם קדמון הראשוני.בכך את מקדמת את תיקון הכלים והעולמות,אולם ישנם כלים חזקים יותר אשר יגיעו עם הזמן לעשות את עבודת הבורא בתיקון באופן רחב יותר .

האנשים אשר הוכנו לתהליך יעשו את העבודה הזו עימך וכן גם בדרכים נוספות ,אולם אנו מצווים לעזור לך בדרך זו כי היא דרכו של הבורא ,בחירתו והוראתו המדויקת, ולכן הידע הזה מועבר אליך כך ובזמן זה.

"קוד החיים האלוהי" , ו"קוד הריפוי האלוהי הישיר", מחוברים לניצוצות הנשמה ומאפשרים העברתם בעוצמה הנכונה לגוף ולעולם החומר בתקופה זו.

לא מובן לי ההבדל בין היות הניצוץ חלק ישיר מהבורא, או היותו חלק מגוף אדם קדמון שהתנפץ.

זו שאלה מאוד גבוהה,זהראל.התשובה לכך היא שגופו הרוחני של אדם קדמון נברא מתוך נוכחות הבורא ומחובר אליו בעולם קדמון ישירות לאור האין סוף.מכך נוצר שיוך ישיר של גוף אדם קדמון לבורא ,אורו והווייתו.הניצוץ הוא חלק מגוף אדם קדמון והאור שהוא מכיל הוא אור אלוהי ישיר, ממהות הבורא עצמו.

ככל שיותר ניצוצות ישובו למקומם המקורי בגוף אדם קדמון ויועשרו באורו הישיר של הבורא כך תהה האנושות מתקדמת לעילוי הרוחני לפי הרצון האלוהי.

בכך יהיו השלום האהבה האחווה והשפע בכל העולמות וגם בעולם החומר.

בורכתם בזכות גדולה לעשות ולראות תהליך זה בהתהוותו.

 

תודה לכם ,

תודה, תודה, תודה.

 

 

רשתות קוסמיות החוסמות את האנושות מאת: האחד,מטטרון,המלאך גבריאל,המלאך חסדיאל,והמלאך רזיאל.  רשתות קוסמיות החוסמות את האנושות מאת: האחד,מטטרון,המלאך גבריאל,המלאך חסדיאל,והמלאך רזיאל.

רשתות קוסמיות החוסמות את האנושות

שנאה, אכזריות, נתק, פחד- מות הנשמה, ייאוש, ביטול ערך עצמי-עוצמת הנשמה, שלילת נוכחות הבורא.

מאת: האחד,מטטרון,המלאך גבריאל,המלאך חסדיאל,והמלאך רזיאל.

1-12-09

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו,

הגיע הזמן לטיהור האנושות מתשתיות הירידה בתדרים שהולבשו עליה לאורך העידנים.רשתות אנרגטיות אלו הושמו ברבדים רוחניים שונים ושולבו ברשתות מבני הנשמה , ברווחים בין ממדיים כדי להטות את יכולת הבחירה החופשית של האנושית לכיוון ירידה בתדרים, ולתובנות ובחירות מוטעות, כחלק מבסיס ההבנה האנושית הארצית .רשתות אנרגטיות אילו הן חלק מפעולת הרוע, או הרשע, ובניגוד גמור לרצון הבריאה הראשוני עבור האדם בחייו החומריים.הרשתות האלו דינן להיחרב ולהתנפץ. המסה הקריטית של האור באנושות ,אינו מאפשר יותר את קיומן.אולם יש עדיין מספר מוקדים המחזקים רשתות אילו.מוקדים אלו אינם בעולם החומרי,אך הוא מושפע מהם מאוד בשל הרשתות הללו.

נתנו לך היום דרך אחת ממספר דרכים לשחרר אנשים יחידים מהקיבעון של הרשתות הללו.

נכונו עוד שתי דרכים נוספות לשחרר עמים שלמים ואת כלל האנושות מרשתות אלו , ואת ההסבר לכך אנו רוצים לתת לך היום.

- הנוסח המלא לשחרור רשתות אלו מצוי בתנ"ך בספר ויקרא י"ג פסוק ה'

כשקוראים אותו עשר פעמים ברצף ,הפעלת ניתוק הרשתות מתחילה, וכשקוראים את הפרשה כולה בשלמות פרק י"ב ופרק י"ג בשלמותם ,מתפנות הרשתות לחלוטין.

- כשמכוונים את תהליך ניתוק הרשתות מאדם אחד ,עליך לקרוא את קריאת שמע כעשר פעמים, ואז לזמן מלחמה לטיהור מרחב רוחני של אותו אדם מהקב"ה.

- לעטוף אותו באורות המלחמה של ממה"מ .אילו אורות זהובים כסופים סגולים כחולים וירוקים מקודדים עם אותיות שמות הבורא.

- כשכולו עטוף באורות אלו, זמני את מרכבת עץ החיים המועשרת בלהבת אש החיים של הבורא,היא להבת אש הבורא הכוללת גם כלי ריפוי סמלים אותיות. זמני כלי ניתוק, את חרב הבורא ואת יהלום אור הבריאה הראשוני המקודש,והם ביחד ינתקו ערוצים והפרעות שונות

- כששלב זה, מסתיים,זמני את מי הבריאה העיליים- מים ד-חסדים.מים המיועדים להביא ריפוי מזור,ברכה וחסד למטופל.זה מאפשר לטהר את הכתר .בקשי מהבורא לטהר את כל החיבורים הזרים לכתר הראשי של הנשמה, או ברבדים בהם ישנן הטעיות וחיבורי חושך.

- כשהכתר מתפנה ,נתן גם לבקש טיהור של החסימות המחוברות לרגלי המרחב הנשמתי וציר האור התחתון.

- כשכל הניקוי הזה מסתיים, ניתן לבקש החזרת חלקי נשמה כלואים אבודים ומנותקים.

- זמני את מי הבריאה העיליים לשטוף את כל הנשמה וגם אורות אלוהיים ירוקים לריפוי ואיחוי.

- לאחר התהליך הזה חברי את כתר הנשמה לבורא ולרובדי הנשמה האלוהיים של האדם .

- ודאי שכל החיבורים לכל שבע הרשתות התפנו בתהליך.

 

- האם יש קשר בין החיבור הראשוני של האנשים לרשתות לפצעי נשמה ראשיים או פחדי ליבה?

לא זהראל , הרשתות הושמו בתקופות ועידנים שונים ללא קשר לאירועים של נשמה זו או אחרת.

- מה אפשר את הנחת הרשתות וחיבורם של מאסות של נשמות לתבניות כל כך קשות? ובניגוד לכוונה האלוהית הראשונית לחיים של טוב בעולם החומר?

זהראל רשתות אלו הן קורים אנרגטיים עבים ששייכם ביסודם ליקומים אחרים ולאנרגיות לא מוארות ביסודן.

והמודעות האנושית אפשרה את היווסדן על ידי רשות של ניתוק פחד ונפרדות.

- מה עוד ניתן לעשות לפנותן מעמים או קבוצות אתניות?

זהראל , בשל המספר הרב של האנשים המעורבים בתהליך כזה,

מזמנים מלחמה אלוהית.

-התוכלו להבהיר לי מה זו מלחמה אלוהית?והאם היא שונה ממלחמה קוסמית?

כן זהראל, מלחמה אלוהית היא למעשה מצב שבו הבורא ממה"מ מפנה כל ישות או מהות רוחנית,בדרגה של אלוהות ,מאחיזתה ברבדים רוחניים של נשמה או מרחב מוגדר, ללא רשות או על-ידי כפיה.

אלוהויות אלו היו מקור לחיבור לעמים רבים אשר דרכם הרוחנית הייתה מוגבלת. באופן זה הם נשארו למעשה ללא האור האלוהי של האחד.הם נמשכו לתבניות פולחן של אכזריות, פחד,נתק מהאור האין-סופי,ונותרו עם חיבורים נמוכים רוחנית.

בתהליך ההפרדה מאלוהויות מהמימדים הנמוכים,האלוהות עוזבת עם ישויות התמך שלה בנשמת האדם .הנשמה המוכנה לצמוח ולהתחבר לאורו של הבורא, ואז לאחר טיהור והחזרת חלקי נשמה אבודים, ניתן לאדם שוב זמן להתחבר לבורא ממה"מ הקב"ה. חיבור זה הוא חיבור היוצר אפשרות להיזון מאורו של הבורא ומצד הקדושה.ללא שחרור הנשמה מאלוהויות אחרות החיבור לרשתות נמשך במלואו.

פינוי הרשתות החוסמות מעמים

כפי שהסברנו לך התהליך הזה הוא תהליך רחב וחזק ביותר .לכן בבקשך מלחמה אלוהית הבורא מתייצב לימינך ועימך ולאחר שהמלחמה האלוהית מסתימת,את בעזרתו של הבורא עוטפים את כל נשמות העם באור הבורא הראשוני של בריאת האדם הראשון,זהו האור שממנו נוצרו הנשמות כחלק מהותי מנוכחות הבורא.אור זה מחזיר את התדר הראשוני של הנשמות ,לכוחו הנכון והמדויק ביותר. הבורא נושף את רוח אור החיים לכל העם יחד כיחידה אחת.בנשיפתו זו, אותיות בבריאה א,ש,מ,י, יורדות לנתק את הרשתות במגען.השורש הראשי של נשמת העם מזדכך ומיטהר.תהליך זה מאפשר להעלות את התדרים לכל קבוצת הנשמות הזו.אורו של הבורא מעורר את הנשמות לשאיפה של אור אלוהי טהור ומקרבן אל הבורא.

 

- האם יש לי רשות או זכות לעשות תהליך זה על עם כל שהוא?

הרי עלי קודם לבקש רשות כל שהיא , או לפעול לפי תוכנית אלוהית גבוהה?

יקרה שלנו, הרי אנו מעבירים אליך ידע זה וחיבור אנרגטי עז כזה במטרה לעזור לעורר את האנושות.ככל שאורו של הבורא יעיר יותר נשמות ויטהרן מתרדמת הרשתות הכבדה, כן ייטב ליקומי הבריאה המוארים,ולבריאה כולה.

הכנת המערכת הנישמתית שלך לצורך זה כבר הושלמה.כשהזמן הנכון יגיע הבורא יעביר את האורות האלו עימך לייעודם הנכון. היי בטוחה שהכול יעשה בסדר הרצון האלוהי.

- מהי דרך ניקוי הרשתות מהאנושות כולה?

על הדרך הזו אנו עוד נורה לך את התהליך .ישנם שני תדרים נוספים שעליך להכיל לפני העברת אור אלוהי זה לאנושות.

- מה הם התדרים האלו?

תדר ראשון הוא התדר של אהבת כל הבריאה כולה כפי שהבורא ממה"מ קורן מתוך הווייתו.

והתדר השני הוא תדר של כוח ועוצמה פנימית של ביטחון יצירה ועשייה ,של בריאה מיידית ועוצמת המחשבה הבונה עולמות.

- נראה לי לפי ההדרכה שלכם שניקוי אדם אחד, הרבה יותר מורכבת מניקוי עם שלם.

אכן יש פרוט רב יותר בהדרכה לטיהור אדם אחד.אולם כשהבורא פועל הדברים נעשים הרבה יותר מהר ובעוצמה הרבה יותר גדולה, מאשר פעולה שלך על אדם אחד.

- האם יש לי רשות ללמד או לאפשר קריאה של תכנים אלו?

כן יקרה שלנו. הרי לשם כך הובאו לידיעתך ולכתיבתם.

 

- האם בכתבי הקבלה תכנים אלו נמצאים ?

כן, אם כי לא בצורה זו. הם מקודדים בכתובים.

מותר לך ואף רצוי שתדעי את התכנים האלו כדי לאפשר את הבאתם לקהלים יותר רחבים.

 

- היכן כתוב על הניקוי הזה?

בספר ויקרא י"ג מפסוק ה' ועד סוף הפרק.

הקודים הם לפי האותיות השניות של כל מילה ומילה.

ניתן לכתוב אותן ובהיפוכן מופיעות מילים המפנות חושך.

זהו המסר להיום. נוחי וקראי את הפסוקים הכול יגיע בהמשך.

 

- תודה , תודה , תודה לכם .

 

תיקון ניצוץ הנשמה מאת: הבורא ,המלאך רזיאל, המלאך כתריאל  תיקון ניצוץ הנשמה מאת: הבורא ,המלאך רזיאל, המלאך כתריאל

תיקון ניצוץ הנשמה

22/3/2010

מאת: הבורא ,המלאך רזיאל, המלאך כתריאל

אני המלאך רזיאל ממלך מלכי המלכים הקב"ה.

זומנתי בשם הבורא, להסביר לך על נושא תיקון ניצוץ הנשמה .

 

ניצוצות הנשמה נוצרו עם המפץ הגדול בו נשבר גופו הנשמתי של האדם הראשון למיליוני רסיסים, ותהליך הריפוי של האנושות החל דרך הבחירה החופשית ודרך עזרת המלאכים והבורא לניקוי הכולל של הנשמה הראשונית ושבריה.

כל רסיס הוא שבר זעיר ממקום השתייכותו בגוף הנשמה של אדם הראשון ולכן כדי לתקן את הנשמה הזו על כל שבר לחזור למקומו, נקי מתוקן ושלם.

כל ניצוץ מאופיין על ידי מיקומו בגוף הנשמה הראשונה וגם לפי בחירות ותהליכים שעברו עליו.רצונו של הבורא לחזרת כל הניצוצות לשלמות ואחדות מלאה, הזמן לכך הוא עכשיו.

כל ניצוץ למעשה חווה התנתקות מהנשמה המקורית וחווה את הסבל הראשון הרגשי.כאב הניתוק מהבורא ומהאחדות הכוללת שבינו ובין אדם ראשון.

ישנם ניצוצות שנותרו שלמים ,אבל רבים נסדקו וחדרו לתוכם רגשות כואבים של פחד ,בדידות, נתק,וריק.אין ניצוצות אלו יכולים לחזור אל הגוף הכולל של הנשמה הראשונית ללא הניקוי של כל התדרים שאינם אהבתו הטהורה של הבורא.

"מודעות הנחש" כפי שאתם קוראים לה, היא למעשה ההפך ממודעות האור והידיעה הכוללת, של אהבת הבורא, הידיעה שהכול אחד ושהכול שלם באחדות מלאה.

כל תדר שאינו אור ואהבת האחדות של הבורא, יוצרים נתק ואי ידיעה ברור של האמת של הבורא בכל נשמה. ובכך יוצר צורך של "ניחוש",צורך לנחש מה האמת בבחירה הנכונה. הנחש למעשה הוא מודעות החושך והנתק.

כשאדם ראשון בחר להימנע משפע אורו ואהבתו האין סופית של הבורא,והפנים את ידיעת האופל, הבחירה בין חיבור לנתק ,בין חיים ואהבה לכאב ואי-ודעות ,שונה מערך התדרים של החיבור לתכונותיו האלוהיות של האדם, ובכך אין הוא שלם כפי שהיה לפני השבר הגדול של נשמת אדם ראשון.

 

המלאך כתריאל:

רצונו של הבורא להחזיר שלמות בריאתו למקורה הראשון.

רוצה הבורא ליצור את שלמות עולמכם עם ניצוצות שלמים ומתוקנים.

תהליך החזרת הניצוצות למקומם ,ריפוים וטיהורם הופקד בידי אחדים [את ביניהם]

ומשמעות הדבר שכל ניצוץ החוזר למקומו בגוף אדם הראשון מתקן עולמות ויקומים ויוצר שוב איזון בבריאה כולה.

הביני והעבירי ידע זה לכל האנושות כי שלמות כל הבריאה היא רצונו הישיר של הבורא.עזרתו הישירה נתונה לכל העושים במלאכה.

 

המלאך רזיאל:

אני מעביר אליך את סדר ריפוי ותיקון הניצוץ :

זמני לפני כל פעולה את נוכחות הבורא עימך.

בקשי את כל צבאותיו של מלך מלכי המלכים הקב"ה להכין את המרחב לתהליך,

כלומר צבאות האור יפנו כל התנגדות במרחבו של הניצוץ והנשמה,וזה יכלול גם מרחבים בהם שולטות אלוהויות שהאנושות עבדה אותם בעברה הרחוק.

בקשי את הבורא לנקות את כל הרגשות או ההפרעות של ישויות אופל לסוגיהן מהניצוצות כולם ,גם מכל הניצוצות שיש לנשמה אחת, וגם מכל הניצוצות של הנשמות הנכללות במרחב הניקוי.

בקשי מהבורא להחזיר את "הנוכחות המקורית" של הנשמה למלא הווייתה.

הנוכחות המקורית היא המצב בו היה הניצוץ בשלמותו, לפני המפץ בו אדם הראשון נופץ.מצב של שלמות אהבה אחדות, וידיעת כל תא וכל סיב בגוף את מהותו הנכונה ובריאה ,בהכלתו את המודעות השלמה של הבורא בו.

בשלב הבא על האדם לבקש סליחה, מעצמו, מהנשמה, ומהבורא על כל שטעה בהבנתו הנמוכה את קיומו.בכך הוא משחרר פירושים ,רגשות מחשבות אמונות והטעיות אותן ספג לאורך גלגוליו.

בהתקבל הסליחה מהבורא ,מהנשמה מהאדם ומהניצוץ עצמו, יכול האדם להינקות מכל התדרים המפריעים גם יחד. הבורא שואב אותם והם נעלמים באורו ואהבתו.

עם הסליחה וחיבור האדם על רבדיו לבורא ,הוא מתמלא באורו ובאהבתו הרבה.כאשר הוא מוכן וכמות אור הבורא בו קורנת ממנו בכל רובדי הנשמה יכול הניצוץ לחזור למקומו בגוף נשמת אדם הראשון .עם חזרתו למקומו ולמהותו המקורית,יכול הניצוץ להתחבר לאורו של הבורא מתוך הגוף המתוקן.

כל ניצוץ חוזר למקום ממנו נקרע.ובכך עוזר בתיקון העולמות והכלים גם יחד,ובחיזוקה של הנשמה.

ישנם אנשים שלנשמתם יש יותר מניצוץ אחד,אפילו מספר ניצוצות,איך זה קורה ומה המשמעות של מצב כזה, מי בוחר בכך ומי מאשר זאת?

הבורא והנשמה שבוחרים את תפקידה הרוחני והארצי ולפי כך את עוצמת האור הכוח האלוהי בנשמה ויכולות הגדילה וההשפעה שלה ביעודה.

האם יש לעשות תיקון ניצוצות לפי מספר ניצוצות הנשמה?

אכן כך הוא.

האם הניצוצות מגיעים מאזורים שונים בגוף אדם הראשון ?

ישנם מצבים שהניצוצות מגיעים כולם מאותו איזור, או ממקומות שונים ובכך גם איכותו ויכולותיו של האדם משתנות.

 

תודה לכם ותודה לך הבורא

תודה על הזכות והאפשרות לעזור.

קוד החיים האלוהי מאת: מטטרון,המלאך חסדיאל, המלאך שמחיאל  קוד החיים האלוהי מאת: מטטרון,המלאך חסדיאל, המלאך שמחיאל

קוד החיים האלוהי

5-1-10

מאת: מטטרון,המלאך חסדיאל, המלאך שמחיאל

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו,

ביקשת הרחבת הידע על הקוד האלוהי הוא הקוד אותו העברנו לך כדי לעזור לאנושות להתקדם בהתעלות ובדיוק החוויה לחיבור הנכון לבורא ולאורו.

החיים הארציים של האנושות בעברה, הם אוסף של התנגדויות וחוסר הבנה של מהות הבורא והבריאה,ובשל כך נוצרה תבנית של התרחקות מאור הבורא ומהיכולת להיות כמותו, ביכולות היצירה וההתייחסות לחיים.

לכן בחברך את האדם לקוד החיים האלוהי את ממש מחברת את התדר האלוהי הנכון לרובדי נשמתו ומאפשרת לו להתחיל ולהתנהל במודעות ויכולת יצירה ובריאה כבורא בעצמו.

הקוד האלוהי מכיל חמישה תדרים שונים . כל תדר מעצם מהותו מאפשר בריאה שונה וכולם ביחד משלימים אחד את השני,כל אחד מתדרים אלו מהוה יסוד של יכולת מימוש ארצית ייחודית.אבל הכרחי לאדם להיות מאוחד ומטוהר עם חמשת הזרמים הללו מאורו של הבורא.וכוונתנו היא שעליו לטהר את ההתנגדויות שבו לכל אחד ואחד מהאורות הללו .

חמשת התדרים הם אלו:

אהבת האחד לכל היש

זו אהבה אלוהית קבועה וזורמת לכל הבריאה כולה,בכל זמן ובכל מקום , זהו הרטט שהאנושות מציגה כאהבה ללא תנאי, או אהבת חינם .כל הנשמות מכירות אותו וניזונות ממנו וקורנות אותו.

כאשר יש התנגדות באדם לתדר זה, הוא למעשה מכיל התנגדות לבריאה.

תדר זה אינו שייך לנשמה האלוהית, אבל נכנס לרבדים הנמוכים שבה יותר כחלק מתבניות האמונה של החסר והאין הארציים.הפחד לא לחוות את אור אהבת הבורא,מוכרת כמוות,נתק או העלמות .לכן כאשר מתחבר האדם במודעות לאהבת האחד לכל היש,הוא מוצף כולו באהבה טהורה של המקור וגם קורן אותה לכל המרחבים שסביבו.

הקרנת האור אהבה האלוהי דרך כל המהות.

האור האלוהי של אהבה הוא תדר מזין ומחייה.

כאשר כל רובדי הנשמה מכילים וקורנים את האור האלוהי,האדם מתוקן.

חוסר היכולת להכיל או לקרון אור זה מעידה על חסימה במוכנות האדם להכיל אהבה אלוהית טהורה.הוא אינו יכול לאהוב הכול,ולכן יש בו התנגדות לאהבה.

כאשר אדם בתהליך התעלות רוחנית,עליו לחפש בתוכו היכן בחייו הוא מתנגד לאהבת האחד בתוכו ולברא תדרים מתנגדים אלו ממהותו,ולהתמלא מתדר אהבת האחד בכל רובדי נשמתו.

ריכוז כל כוחות הבריאה האלוהיים ביחד

כוחות הבריאה האלוהיים מצויים בנשמתו הגבוהה של האדם כחלק מהוויית הבורא,בכל נשמה ונשמה.

נתק ממקור זה במודעות והתנגדות ליכולות הללו ,שהם זימון כוחות הבריאה הראשוניים לנשמה,יוצר במהותו התנגדות לחיים.

לנשמה יכולות של בריאה אלוהית,העברת תדרי חיים לרוח, לנפש, ולגוף.

לנשמה יש יכולות יצירה ,ידע ורצון,המועברים לאדם ומאפשרים לו קיום מטרה וכוון בחייו הארציים.בהיות הנשמה מקבלת את כוחות הבריאה האלוהיים, היא מאצילה מכוח זה ומזינה בו את גוף האדם וכוחו ליצור מציאות חומרית.כאשר האדם חווה התנגדות לחיים הוא יוצר האטה וקושי במימוש רצונו וצרכיו.ככל שאדם עולה במודעות, כך עליו לזמן אליו את החיבור הנכון ובו את כוחות הבריאה האלוהיים שבנשמתו, וליצור את המציאות בחייו החומריים והרוחניים כאחד.

יצירת יש מאין

כשהבורא יוצר את בריאתו הוא יוצר באהבה בשמחה ובכוונה לטוב.כך גם הנשמה בעולמות הגבוהים.כשהאדם עובר תהליך של התעלות הוא מאפשר לנשמה האלוהית להיכנס לתוכו. ובהיותה כזו גם תכונות אלו מועברות לאדם.

בהכילו את אור הבורא בו הכוונה ,המחשבה והאהבה יוצרות מציאות מידית בעולמות הגבוהים , ובהיותו מחובר בכל רבדיו לנשמתו הגבוהה הוא יוצר גם בעולם החומר ביתר קלות ומהירות,כבורא .

התנגדות לנוכחות הבורא בך,אינה מאפשרת את כוח היצירה של יש מאין.

לכן על האדם לשאוף להתחבר לנשמתו בשמחה ובאהבה, ולשאוף להיות מכיל את אור הבורא בכל רבדיו, ולברוא טוב בכל העולמות גם יחד.

קבלת הכול באהבה לטובה

כל יצירה ובריאה של הבורא האלוהי לטובה נועדה.אולם אין היא נראית כך לאדם, בעולמו הארצי, שכן מנותקת הבנת המציאות האנושית מהמקור הרחב והכולל של כוונת הבורא.תהליכים רבים מתהווים במקביל בעולמות וביקומים רבים ואין לאדם יכולת להבין את כולם בראיה ארצית בלבד.

אדם בהתעלות רוחנית מתחבר לחלקים גבוהים יותר ויותר של נשמתו האלוהית, ובכך מאפשר הבנה וראיה רחבה יותר של התהליכים הסיבות והכוונות של הבריאה.בכך יש בו יכולת לקבלה ואהבה של מה שנברא נוצר ומתהווה,גם אם אין לו את כל הידע המדויק לתמונה הרחבה.הכול נברא ונוצר לטובה הגבוהה ביותר.כול שלילה או דחייה של המציאות באדם או סביבו יוצרת התנגדות לקבלה עצמית, וכמוה כשלילת נוכחות הנשמה והבורא בבריאה הכוללת, ובך עצמך.ובכך גם שלילת הטוב שבבריאה וכוונת הבורא לטוב הכולל.לכן האדם המתמקד בהתעלות רוחנית ישקוד על ההתנגדויות שמרגיש לטיהורן ויתאחד באהבת הבריאה הבורא ומהותו שלו כחלק מהיצירה האלוהית כולה.

 

טיהור השם ואותיותיו תקשור מאלשדי  טיהור השם ואותיותיו תקשור מאלשדי

טיהור השם ואותיותיו

תקשור מאלשדי

6.1.07

 

זהראל אהובה ויקרה לנו,

טיהור אותיות השם של כל אדם מפנות תבניות חסימה עתיקות מדורות משפחתו ועברו.

עוטפים כל אות בבועת אורו של האחד עם אותיות האחד, מהאות הראשונה ועד האחרונה ואז עוטפים כל חלק מהשם בבועת אור נפרדת עם אורו של האחד ומברכים את ברכת האחד.

- ומה היא?

תבורכו מאל עליון האחד והיחיד. אתם שלום ושמכם שלום וכל אשר לכם ובכם שלום ועתה ולעולמי עולמים. אמן, אמן ואמן.

ועכשיו ברכי את שמך ושם משפחתך טהרי אותם מכל השפעות עברך ושושלתך מצד אמך, ברכיהו ושחרריהו כי מעתה "זהראל אמת שפע" והוא שמך הארצי, וכשתוכלי לבחור בשם הנכון לך בעולמות החומר הארציים שם זה ילווה אותך בכל היקומים ובכל הארצות בהם תובילי את האנושות אל קדמת האור ותודעת הבורא העילי של כל היקומים- האחד והיחיד.

- טיהרתי וברכתי את שמי אסנת שטיינברג והרבה קליפות עפו מהאותיות.

ועתה ברכי את שמך האלוהי שהוא מהותך האמיתית ועימו תתהלכי מעתה על פני האדמה ובעולמות הבריאה גם יחד. זהראל אמת שפע.

- כתבתי וברכתי כשלוש פעמים.

שמך נרשם בספר הספרים של מגני האנושות ובני האור ועברך האפל והעתיק שהיה נמחק וטוהר בכל היקומים בהם את קיימת. מעתה "זהראל אמת שפע" ונוכחות הבורא האחד והיחיד בך ואורו בך לעולמים. היי ברוכה וכל שתעשי ברוך הוא.

- הנשמה האלוהית מטהרת באורו של האחד החודר דרך צינור האור המרכזי ומרחיבו פי עשר. קליפות שחורות עפות ומתפזרות לרחבי האין סוף. עטיפות נתק עתיקות בחלק החיצוני נסדקות, ניתקות ומתכלות עם האור האדיר שבוקע מתוך הפנים הזוהר.

אני האחד והיחיד בך "זהראל אמת שפע"

- ברוך שם כבוד מלוכתך לעולם ועד.

ברוך שם כבוד מלוכתך לעולם ועד.

ברוך שם כבוד מלוכתך לעולם ועד.

"אהבתי ובירכתי בך לעולמי עולמים"

- אמן, אמן ואמן.

- הכתר מתרחב וגדל, ערוצי אור אדירים זורמים מטה דרך גוף האור של הנשמה האלוהית, צעיפי שחור מתרומם ונשלף מעל את האחד והיחיד ומתפוגג באורו האדיר, אורו של אחד והיחיד מתערבל המערבולות אור אדירות על כל גופי הנשמה והגופים הרוחניים והגוף הפיזי, פחד התנתקות מהאחד ככיס שחור בגוף "חיה" נשאב ונעלם.

- האחד והיחיד אני מרגישה אותך בתוכי ויודעת שאתה עימי לעולמי עולמים. אני מבקשת שכל החלקים שלי שאבדו בכלל ובזמן יחזרו אלי לשלמות הנשמה והגוף כולו.

- חלקי נשמה חוזרים אלי ועוד קליפות מתפנות ועפות החוצה וסלילי מערבולות האור גדלות בי,

- האחד והיחיד, ברך את חיי ברוגע, שמחה, אהבה, שלמות, ומימוש הייעוד בקלות ובשפע ובהצלחה מרבית, אני מבקשת להיות עם הלהבה המקודשת שלי בחיי אלו.

זהראל, ייעודך כבר נחתם מזה שנים בספר הגורלות ואושרך הגדול כלול בו, היי ברוכה, ברכי את כל חייך ואושרך מובטח לך.

- ברוך אתה וברוך שמך. אמן, אמן ואמן.

 

רוח אור החכמה מאת: מטטרון, המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל, המלאך רזיאל, והמלאך חסדיאל.  רוח אור החכמה מאת: מטטרון, המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל, המלאך רזיאל, והמלאך חסדיאל.

רוח אור החכמה

מאת: מטטרון, המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל, המלאך רזיאל, והמלאך חסדיאל.

28-12-2009

 

 

זהראל יקירתנו

חוברת לאור החכמה האלוהי ,שהינו במקורו אור בתדר אלוהי .

זהו אור הנובע מאור אין סוף,והינו אחד מאורות הבריאה המקוריים.

השם של אור זה למעשה מגדיר אותו ,ומאפשר חיבור ישיר לחכמה האלוהית ישירות לכתר לגם לשאר חלקי הנשמה .ידע החכמה האלוהי מאפשר הכוונה ,תיקון,וריפוי יותר מדויקים, וגם הארה של הלב באהבה אלוהית .

היכן לשלב תדר זה בתכנות הכלים?

ניתן לשלב את רוח אור החכמה האלוהי מיד אחרי רוח אור הקודש.

 

איך רוח אור החכמה מגיעה נכנסת ומשפיעה על האדם?

האור הזה מזומן מיד לאחר שזומנו רוח אור החיים ורוח אור הקודש, והוא רוח מעגלית היורדת מטה לתוך צינור האור הנשמתי ,צבעה זהוב,עם נצנוצים רבי צבעים. היא יכולה גם להכיל מבנים גיאומטריים,אותיות, סמלים, מחשבות,זיכרונות,ידע אלוהי רב זמני וכלים לריפוי תיקון והתמרה רב ממדית.

אור זה הוא חלק מאורות המגיעים כעת ונטענים במטפלים רבים ומעשירים את האנושות בתכנים אלו כחלק מתהליך ההארה וההתעלות.

האם ישנם מצבים או חסרים מיוחדים שעליהם רוח אור החכמה משפיעה?

היא משפיעה במיוחד על פתיחת הלב לאהבה אלוהית,תיקון השברים הנשמתים העתיקים ואיחוד הניצוצות בשורש הנשמה.

 

האם היא פועלת בעולם אדם קדמון?

כן , אבל גם בכל עולמות הבריאה,ויכולה ליצור מודעות אהבה, שפע, יכולות, ורצון לעשייה נכונה אצל הברואים.

אור החכמה ביסודו הוא אור הנובע מלב הבורא ומעיקרו הוא מפעיל את חכמת הלב ,ויכולתו לאהוב הכול ,את כל היש ואת כל הבריאה כפי שהבורא אוהב את כל הבריאה.ולכן אילו שזכו להכיל אור זה,יכולים לפעול עם ליבם והווייתם בתדר זה ולאהוב את כל היש. זו זכות אלוהית המוענקת לאנושות ורצוי שתשרה בכולם.

תודה לכם יקרים ואהובים

 

חבלה בזהות המקורית מאת המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל המלאך גבריאל והאחד.  חבלה בזהות המקורית מאת המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל המלאך גבריאל והאחד.

חבלה בזהות המקורית

מאת המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל המלאך גבריאל והאחד.

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו.

אנחנו תמיד עימך ,מחזקים אותך ומכוונים אותך לפי בקשותיך,ולפי דרכך,נתנו לך את המידע על החבלה בזהות המקורית שלך,כדי לעזור ולכוון אותך לקבלת הכוח המרבי מהנשמה ומהבורא, אותו את מבקשת.

החבלה בתשתית הזהות המקורית שלך נוצרה בהיותך עוברית ,בבטן אימך,היא למעשה עיוות בחיבור שלך לבורא ולנשמה האלוהית שלך .העיוות הוא סטייה וחסימה עם המסר שאת לא מה שאת באמת.התדר הזה מגיע מאביך ומנשמתו הגבוהה. היא נוספה על תכנים עתיקים אותם את נושאת מעברך הרחוק.

הישות שמחזיקה בתדרים אילו היא מהחזקות ביותר שאחזו בך מעולם , שכן נועדת בחייך אילו להיות ממנהיגי ומובילי האור בעולם זה ובכדור הארץ.

 

- מה הדרך הנכונה לתקן תבנית כזו בי ובאחרים?

ראשית ברכי את נשמתך,כ – 10 פעמים.

עכשיו הנחי את הישות לצאת ממך לאלתר.

השביעי אותו לצאת בשם ממה"מ הקב"ה.

וודאי שיצא גם מהחלק התחתון של הנשמה ומהשדה התחתון

משהו אפור אטום ומאובן נגלה.הוא נופל מטה , ואחריו נכנסים אורות אלוהיים , ותמצית אור הבורא.והחזרת ניצוצות הנשמה.

 

-מה צריך לתקן לאחר צאת הישות הזו?

את התדר הנכון של נשמתך והידיעה הנכונה שאת היא אהבה צרופה מהבורא.

 

- מה המסר המטעה שהוטמע בי ?

שכל מה ומי שאת אף פעם לא מספיק נכון, טוב או מוצלח.

- אני מבקשת לשחרר את כל התדר הזה ממני .,

 

חברי את שני הכתרים של הנשמה לבורא במלואם.שחררי את הפחד להיות אהובה באמת .

- אני משחררת פחד שושלתי זה.

עכשיו הכילי את כל אהבת בורא בך,בכולך.את ראויה לקבל את כל השפע והאור בכולך.

עכשיו כשהכול התפנה ממך וספגת את אור הבורא,ישרי את הצינור המרכזי של הנשמה שבך.

 

 

- אני מישרת את קו הכסף של הנשמה ,כמות עצומה של אור ותמצית אור הבורא זורמת לתוכי.ושימחת היצירה זורמת בי.

עכשיו את שלמה ונכונה .

- אבל הלב ממש כואב ואטום.

הרצון שלך להיטיב עם עצמך היה סגור ועתה נפתח.

זהראל עתה את מאוחדת עם עצמך ועם הבורא , החבלה ,פונתה בהצלחה והדיוק שלך לבחירות בחייך נכון לך.

 

נוחי והרפאי הלילה.

תודה,תודה, תודה , לכם ולך הבורא.

מטה אהרון מאת המלאך חסדיאל ומלאכי אור עליון והבורא  מטה אהרון מאת המלאך חסדיאל ומלאכי אור עליון והבורא

מטה אהרון

24-3-2010

מאת המלאך חסדיאל ומלאכי אור עליון והבורא

 

זהראל יקרה שלנו,

אנחנו עמך לבקשתך להסביר לך על מטה אהרון,

מטה אהרון הוא כלי עבודה אלוהי המוענק לכל אלו הפועלים בעבודת ריפוי ,טיהור ולימוד רוחני גבוה.

המטה הוא למעשה המשך ישיר של הבורא, בסיב מיוחד המכיל אורות קדושה מרוכזים במסגרת מוארכת כמטה.אהרון ומשה השתמשו באור זה למטות הידניים שלהם, שהעבירו את אור הבורא ישירות עד למימד הארצי,בידם.

תפקידו של מטה אהרון הוא לטהר ולרפא את כול הטומאה מהנשמות ומהאזורים שנפגעו מכוחות האופל.ככלי לריפוי רוחני גבוה, המטה מעביר זרם אור בתדר מדויק ובעוצמה מדויקת למטרה .כוונת הבורא בהיותו נותן כלי ריפוי וטיהור זה, היא לאפשר מיצוי של אהבתו אורו וקדושתו.מטה אהרון אינו מוחזק ביד המטפל אלא בכתרו, ומועבר דרך המיקוד וההתכוונות אל איזור הטיהור,שכן בריפוי גבוה המחשבה היא זו שמכוונת אתה אנרגיה לפעולה.

בהיות המטפל מחובר במהותו הפנימית והכוללת לבורא ובהתכוונו, היא פועל מטעם נוכחות הבורא, לטובה הגבוהה והמדויקת ביותר,הרי שנוכחות הבורא בעצמו מתוך המטפל והמטה גם יחד,מפעילה את המטה.

במה שונה מטה אהרון משאר כלי הריפוי האלוהיים כמו החרב ,המטה וקריסטל הריפוי או יסודות הבריאה?

הייחודיות של המטה הזה היא היותו סיב ישיר מהבורא.המטה מיועד לנקות ולתקן את סלילי הד.נ.א. הרוחניים של כל הנשמות בכל היקומים ,ולפעול לתיקון פציעות וחסימות,טיהור מרחבי נשמה רב יקומיים ובמרחבי זמן על יקומיים.

החרב ,מטה הריפוי והקריסטל מיועדים לטפול בעיקר בבעיות על פני כדור הארץ באנושות זו וביקום הזה.

איך מטה אהרון משפיע על סלילי הד.נ.א. הרוחניים, ואיך הוא מטפל בהם?

מטה אהרון מחברם אל הבורא, מישר אותם מטהר אותם, מאזן מקומות מעוקמים או מפותלים ,קטעים מסובבים, מחבר אזורים קרועים, מנקה את המרחב בין הסלילים ובתוך מרווחי סלילים , פוטר הסתבכויות סיבים ומפריד הדבקויות סיבים.הוא מחזיר לסיבים את התדרים הנכונים המאפשרים לתאי הגוף ליצר שוב תבניות בריאות ונכונות לאדם בכל שלב בחייו.הוא מכוון לרפא גם תהליכים סרטניים בגופו וברוחניותו של האדם.

ישנו עוד דבר חשוב שעליך לדעת על המטה.הוא מעביר את אהבת הבורא הישירה לכל מקום אדם או דומם ,ולכן יכול להטעין הכול באנרגיה ישירה ומידית של הבורא.

האם ישנם עוד איכויות או שימושים במטה אהרון?

 

כן זהראל, ישנם עוד שלושה תפקידים למטה הזה.

המטה משמש ביד האדם המחובר אל הבורא בכל הווייתו , ככלי ליצירת ניסים בעולם הארצי ובכל עולמות הבריאה. בקשת האדם לעזרתו והתערבותו הישירה של הבורא מתוך כוונה לטובה הגבוהה ביותר ומתוך שאיפה לנכון האלוהי בלבד יפעיל את הזרימה והקוד לשימוש בו.

האם ישנו קוד ייחודי לשימוש בו?

כן המילים יחול קודשך או יחול רצונך יפעילו את המטה.

 

האם אי ידיעת האדם את רצון הבורא יכולה ליצור התנגדות וחסימה לתהליך?

לא!!! כי הבורא יוצר המציאות החזק ביותר,בכל העולמות.

 

מהם שני השימושים הנוספים של המטה?

- השראה רוחנית על אנשים מקומות ומרחבים

- והעברת אור הבורא הישיר לכל צינור, כלי, גוף או חפץ לשימוש של התמרה ,ריפוי וחיזוק התדר הנכון לו.

בכך שאת יכולה להשתמש באופן ישיר וקבוע במטה אהרון ומשה,את מאפשרת לאנושות עילוי תדרים טיהור וריפוי רחב ,הרבה מעבר להבנת ודמיונך.

 

המשיכי להשתמש בו ברוב אהבתך ומטוהר ליבך להעלאת העור בעולמכם,הוא זקוק לו עתה יותר מתמיד.

ברוכה תהיי לאדוני, למלך מלכי המלכים, הקב"ה,

וברוכים מעשיך ומילותיך.

תודה לך ותודה לבורא.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

 

המפץ הגדול אל שדי אמת  המפץ הגדול אל שדי אמת

"המפץ הגדול"

מיום 17.2.2007

אל שדי אמת, אל עליון ואל אחד יחיד ומיוחד

 

אני עימך זהראל אהובה ויקירה,

אנו כולנו משתאים נוכח הכוח, העוצמה וההארה העצומה שאת מביאה לכל העולמות ולאנושות "הארץ".

את מבקשת אותנו לטהרך מכל תבניות החסימה שרכשת עם השנים, וכן אנחנו עוזרים לך בכל בקשותייך, בשמחה ובאהבה.

 

זהראל, את כ"כ מחמירה עם עצמך.

בדרישתך לניקיון פנימי

לדיוק בעבודתך

לשלמות המשימות

לרצון להעלות את האנושות ברמות הרוחניות

ובעיקר ברצון לדעת אך ורק את האמת

אנו מבקשים ממך להיעזר בסבלנות, לתת לעצמך זמן ליישם את כל הרעיונות והיצירה בעולם החומר, ויותר מכל, לוותר על הסבל עבור האחרים

 

זהראל, מרוב רצון לעשות, את מקריבה את צרכייך שלך כאדם וכנשמה, ואנו מאוד רוצים שתנוחי ותאזני את חייך.

 

אני משתדלת לאזן את חיי עם עזרה בעבודה.

כן, אנחנו יצרנו את האפשרות הזו עבורך.

 

מי אתה, אל שדי?

כן. אני וכל הבוראים.

תודה תודה תודה מכל הלב והנשמה.

זהראל, עוד דרך רבה בפניך. אנו מאירים אותה בברכות רבות עבורך.

הדבר שאני מאוד רוצה זו אהבה אמיתית. אני כבר כ"כ הרבה שנים מעניקה כ"כ הרבה ואין לי באמת אהבה של להבה תאומה. אני יודעת שאת כל הייעוד שלי אבצע עם הזמן, אבל האהבה היא החסר הגדול שקיים בחיי. כאב מהול בעצב עולה בחזה, בנשמה האלוהית, ברובד ה-12.

 

זהראל, זהו יגון עתיק שבך. זהו סבל ההקרבה עבור האחר בתקווה לקבל אהבה, הערכה וכבוד

 

אני מוותרת ומשחררת.

אל שדי אמת, ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד

ברוך אתה וברוך שמך.

מה עלי לעשות כדי לתקן את החסימה על הלב ב"נשמת העם" שבי?

אהבי את האלוהות שבך, ראי עצמך כפי שהבורא והנשמה עילית רואה אותך ולא כפי שנראית בעיני אימך או בעיני חברות זמניות.

הקשיבי ללב נשמתך בך, בליבך.

 

אני שומעת – "ריק"

 

נכון. זהו "ריק" הנטישה העצמית.

אני מוצאת בגיל 15 תבנית כזו בנשמה – יחידה ובנשמת העם. אני מבקשת להתמלא באורות הבריאה העילית ברבדים אלו, בתקופה הזו ובכל הזמנים.

 

מלאי ליבך בשמחה, אהבה ואור ראשוני, אור הבריאה.

 

אני חווה קליפות עפות ממני כשהגופים הנשמתיים מתמלאים באורות הבריאה הראשוניים. אני רואה תבניות של דחייה וביקרות עצמית עלי מאמא, בטחול, בכבד, לב, כליות ומח העצם.

 

זהראל יקרה, הניחי לנו לעשות את השינוי. הצהירי על שחרור התבנית

אני משחררת כל דחייה, ביקרות, שנאה, כעס, אכזבה או כל אנרגיה ששונה מאהבה, קבלה, איזון ושמחה בתוכי. הכול מתנפץ בי בבת אחת.

 

זהראל, אנו משתמשים ב"מפץ הגדול". שהוא כוח בריאה ראשוני של "היש מאין", ואחריו באים אורות הבריאה העיליים הראשונים.

 

אל שדי תודה לך. ברוך אתה וברוך שמך לעולם ועד.

 

זהראל, השתמשי בכוח יצירה זה בעת ניקוי ופינוי תבניות עבות וקשות, רבות רבדים.

 

מתי ואיך להשתמש ב"מפץ הגדול"?

זהראל, הפנימי את האלוהות המאוחדת בתוכך.

אני מפנימה את האלוהות המאוחדת בתוכי בכל רמות הנשמה, הרוח והנפש והגוף עכשיו.

 

אנו כולנו שבעת הבוראים עימך זהראל. הכילי אותנו בך בכל הווייתך כולה

 

אני מכילה את כל שבעת הבוראים בכל הווייתי כולה עכשיו. מחפשת היכן אין בי הכלה מלאה של שבעת הבוראים. חלק תחתון בגוף אנרגטי 7, חיה, נשמת העם. אני מבקשת את ה"מפץ הגדול" לפנות את כל החסימות המונעות את הכלת כל שבעת הבוראים בי בכולי עכשיו ואת כל אורות הבריאה העילית הראשונית לטיהור הנ"ל.

 

אל עליון: הרבה זעזועים בגוף, בחזה, בטן, אגן ורגליים.

צא!!!

 

שאגה עצומה נשמעת מאל עליון, על ישות החונקת את הלב בנשמת העם (גיל שנתיים – מקור השעלת?)

 

זהראל, שחררי את הצורך לרצות עבור אהבה.

 

אני משחררת ומוותרת על הצורך לריצוי עבור אהבה (גיל שנתיים)

את אהובה מאוד. פתחי ליבך לאהבה לאהבת האחד יחיד ומיוחד וכל שבעת הבוראים כאחד.

אני פותחת את הלב לאהבת האחד היחיד והמיוחד וכל שבעת הבוראים כאחד.

 

גביש כתום/ורוד/זהוב/שקוף ומאור כשמש נוחת בתוך הלב ומצית אותו בשמש המרכזית. כל צינור האור מואר ומתרחב וכל הגוף הנשמתי מואר.

 

זמני את המפץ הגדול לגוף יחידה חיה וכל גופי האור הנמוכים במישור הארצי ואחריו את אורות הבריאה.

 

אני מזמנת את המפץ הגדול ואת אורות הבריאה העיליים לכל גופי הנשמה והגופים הארציים עכשיו.

הרבה זעזועים וזרמים בגוף.

הנשמה האלוהית מוארת וקליפה עפה החוצה ממנה.

זהו הסבל האנושי. סיימת את התהליך – זהראל. כל השמיים ושמי השמיים פתוחים בפנייך אהובה. כל אורות היצירה, הבריאה, החיים והאהבה האלוהיים בך.

זרחי באורות האחד, היחיד והמיוחד ושבעת הברואים בך.

אני שולחת את כל האור האדיר לכל האנושות, לפלנטה ולכל היקומים.

אני מרגישה את האהבה האדירה של האחד בי אלי. חסימה בגוף אנרגטי 5 [מצפי]ביטול עצמי עם ישות בתוך החזה, בטן. אני מזמנת את המפץ הגדול והאורות והכול מתפנה. בגוף הפיסי יש עוד חסימה מגיל 3 בצ'אקרה 3.

 

זו התחלת תבנית ה"סבל" בה בחרת עוד בהיותך העולמות עליונים של בחירה.

מה התועלת בה רציתי בתחילת חיי באונס של הפה וכמעט מוות?

זהראל, זו הייתה המתנה הגדולה ביותר עבורך, שכן בלעדיה לא היית מחפשת את הדרך אל הריפוי עם כל התובנות שהביאוך לזמן זה.

 

פחד "לא לסבול" עולה עם תבנית חסימה בגוף. אני מזמנת את אורות הבריאה הראשונים העיליים והתבנית מתנפצת ונעלמת.

אל עליון: עכשיו ה ד.נ.א שלך יכול להתאזן בגוף הפיסי כשתבנית הפחד "לא לסבול", מתנקה עד לאינסוף.

אני חווה בנשמה האלוהית "פחד לא לסבול מספיק"

זה אני, אל עליון: זהראל יקרה ואהובה, את חווה את אחת התבניות הכי קשות שבה האנושות במימד החומר מאמינה ויצרה כחלק מתבניות הבחירה החופשית בעידנים הקודמים בנפצך את התבנית שלך יצרת תדר חדש המהדהד בכל רשת האנושות.

 

הרשת נראית שחורה, כבדה, עבה, סמיכה וצפופה.

הפעילי את "המפץ הגדול" והאורות על כל האנושות.

אני מבקשת להפעיל את המפץ הגדול ואחריו את כל אותיות הבריאה העיליים לטיהור.

רעם אדיר נשמע בשמי השמיים. אורות אדירים פורצים ומסתחררים סביב האנושות ורשת הסבל שסביב כדור הארץ. כל אנחה, אנחת רווחה נשמע.

זהראל, אני אל אחד יחיד ומיוחד.

 

ברוך אתה וברוך שמך לעולם ועד, ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד, אמן.

ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד, אמן

ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד

 

ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד

אמן אמן אמן

 

בורכת היום בזכות לטהר את האנושות מסבל אותו גרמת לה.

אני רואה שכבת ענק מעבר לנשמה האלוהית של אשמה.

 

האם יש לי רשות וזכות לפנותה עכשיו?

זכית ברשות זהראל.

מעתה חובך הושלם,אין לך יותר חובות לאנושות.

 

אני מבקשת להיטהר מכל החסימות ברבדים הגבוהים ולהאיר באהבתך את כל הבריאה והאנושות.

חסימה ענקית ואדירה ברובד שזה ה-15 של הנשמה האלוהית עם רעד ודקירות ודופק חזק.

אני אל אחד יחיד ומיוחד.

בראת בעברך את החושך,הפחד והכעס שנאה וסבל. בורכת בזכות להאיר את יצירתך באורות הבריאה העילית. צרי באהבתך אור חדש לאנושות המתהווה והאירי את עולמך בריאתך בברכתי. ברכת אורו של האחד והיחיד והמיוחד. אור האמת האלוהית היחידה הקיימת.אור החיים אור אהבה ואמת. ועתה לכי אל עמי והאירי בו את אהבת העם אחוות אחים.

זהראל, אורי בך בכולך וכל אהבתי בך,ועתה ברכי את עצמך באהבתי.

 

אני מברכת עצמי באהבת האל האחד והיחיד והמיוחד. בכל הוויתי.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמן,אמן,אמן.

 

קליפה עבה על האגן האחורי .

"פחד לקבל אהבה" וסבל.

אני מפנה הכול עם המפץ הגדול ואורות הבריאה העיליים. ובלב גרעין הפחד הראשוני – "לא להיות"

 

אני ה' קיים בך לעולמים.

אני הניצוץ הראשוני של נשמתך.

האור הראשוני של האחד היחיד והמיוחד.

האור של הבריאה הראשונית , אור אין סוף. אור של אהבת אין סוף.

ישות חושך סביב הלב

אני מזמנת את המפץ הגדול ואורות הבריאה והכול מתפנה בחזה.

באגן, כאבים ולחצים.

זהראל,זהו פחד ההתנסות. ההתנסות בהכול , ולהתמלא בהכול.להתמלא באורך ובאהבתי.

 

זהו פחד אבדן הזהות הזכרית ויצירת כוח חיים.

אל שדי אמת: זהראל אהובה, זמני את "כוח יצירת החיים של הבריאה" עכשיו.

 

אני מזמנת את "כוח יצירת החיים של הבריאה" בגופי עכשיו.

זהו כוח שאבד לי ונשאר חור שחור במקלעת השמש בגופי הפיזי. מקורו בשדה ה-21 של הנשמה האלוהית בעידן האש. אבדן החלק הגברי בנשמה.

חלק נשמה חזר אל הגב באזור הכליות מאחור בנשמה האלוהית.

אני מבקשת החזרת חלקי וניצוצות נשמה לאגן בנשמה האלוהית. 40 חלקים חוזרים.

העצמה הגברית האלוהית שבי אוזנה עם חזרת כל החלקים.

 

אני אל שדי אמת: זהראל , היום חזרת לשלמות נשמתך העליונה , נוחי והחלימי.

בורכת בריפוי ותיקון מעולמות ועידני העבר הרחוק היי ברוכה בכל מעשייך ואהבתך.

אני תמיד עימך ובך בכל דרכייך. אוהבך תמיד – אל שדי אמת.

 

תודה, תודה, תודה לך אל שדי , אל עליון אל אחד יחיד ומיוחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

 

אמן, אמן ואמן

 

הוספת ניצוצות לנשמה  הוספת ניצוצות לנשמה

הוספת ניצוצות לנשמה

ניצוץ רביעי וניצוץ חמישי בנשמה 

15-4-2010 

מאת: המלאך כתריאל, המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל ,מלאכי אור עליון והבורא.

 

זהר אל יקרה ואהובה לנו

בשבועות האחרונים נוספו לנשמתך עוד שני ניצוצות נשמה גדולים וחשובים להמשך תפקודך הארצי והיקומי.

את יועדת לעבודה חשובה אשר לה נצרכים כוחות רוחניים גדולים, ואת בתהליך צמיחה זו.

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ הרביעי?

 

זהראל , ניצוץ זה מקורו בבורא ובנשמתך העיקרית והאלוהית.

נועדת בחיים אלו לשאת בהווייתך כ 7 ניצוצות,למען תוכלי לעשות את המוטל עליך לפי רצון הבורא ורצונך את.

תפקידו של הניצוץ הרביעי בהתווספו אלייך הוא לחזק את הלב והכתר, בעוצמה , עוז-רוח ובביטחון ,בך ובבורא.

בהיותך נושאת את הניצוץ בתוכך, אורך מתחזק ויכולותייך לערוך טיפולים במערך רב- יקומי גדלים.

 

משמעות הניצוץ כשלעצמו היא חיבור לרקיעים הגבוהים-הרקיע השישי והשביעי, ויכולת פעולה,בנוחות וביעילות בכל הרבדים שבהם וביניהם.כשאת פועלת במלא המודעות הרקיעים אילו ובהיכלות את מאפשרת העברת אורות אלוהיים בכמויות הולכות וגדלות למימדים הארציים וליקומי הבריאה כולם.בכך את מעשירה את האנושות כולה באור הבורא ואהבתו.וכשאת מטפלת באופן אישי הריפוי יותר מהיר, חזק וקבוע.

 

מה עוד בתפקודי משתפר עם הוספת הניצוץ הרביעי?

ראשית את מזדככת,ומתחזקת רוחנית ,ראיית העולמות וההיכלות מתבהרת ועימה גם עוצמת מילותיך וכוונותיך.שכן בירכת מתממשת יותר מהר וכן גם עוצמת הריפוי האישי והקבוצתי וכן גם היכולת להשפיע בכל האנושות העם והמדינה.

 

במה עלי להשפיע במדינה? עד עתה נמנעתי מלהתערב,

כן אנו יודעים ,אולם מתקרב הזמן בו תוכלי ותצווי להשפיע על קבוצות אוכלוסיה יותר גדולות בכוון שלום אחווה וריפוי הכאב הנגרם מעוינות נקמה וההרג המיותרים.

עם קבלת ניצוץ רביעי קיבלתי גם את הגנת חותם אור האבות,

 

האם יש צורך בהגנה נוספת עם קבלת כל ניצוץ נוסף?

כן ,ככל שאת עולה בתפקוד במימדים הגבוהים כך את מקבלת את הגנת הבורא הראויה לתדריך

 

האם ההגנות מגיעות ביחד עם הניצוץ או שעלי לבקשן באופן מיוחד?

אין צורך לבקשן ,כי הבורא מפעילן עליך,בשל עבודתך ותפקידך.אבל בשל הרגישות והמודעות שלך את מקבלת את הידע,המראה וההסבר עת ההגנות לבקשתך.

 

האם היותי חלק מהעם היהודי משנה את ההגנות מצד הקדושה?

בהחלט כן.מגן אור האבות הוא ייחודי לאורות הקדושה ולעם הזה בפרט.

 

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ חמישי בנשמה?

ניצוץ חמישי שנוסף אליך זמן קצר לאחר הרביעי,שכן אורות הבריאה מתחזקים במהירות גוברת,על פני כל הבריאה , ואת מחויבת להכין עצמך למטלה העיקרית שלשמה הגעת בזמן הזה.אנו יודעים כי גופך סובל כאבים רבים עם התנקות והתפנות כל תבניות העיכובים והחסימות של האמונות המגבילות של הוריך מוריך ומחנכייך.

מקורו של הניצוץ החמישי כקודמו, מנשמתך העילאית האלוהית הקדומה ,בה היית בעברך הרחוק בשימוש מלא בה.רובד נשמה זה כרבדים אחרים,לא צורף לחייך אילו, עד הגיעך לשלב המוכנות המלאה לשאתו,להכילו ולהשתמש בו כרצון הבורא בלבד.

תפקידו של ניצוץ זה הוא לחבר בך את כל היכולות ,התובנות והקשרים לארציות ולאלוהות כאחד.התדרים של תוספת חלק נשמתי זה משרה על הגוף הפיזי תדרים חזקים של אור הבורא ושל אמת הבורא בך.ולכן כל האמונות ,הקליפות והחסימות נדחות ממך החוצה במהירות גדולה,ומכאן הכאבים.

הדיוק בבחירת העשייה ,הדיבור ,ההנחיה והריפוי וצלילות הראיה הרוחנית, מתחזקים ומתרחבים .יכולות האצלת אור הבורא וכוונותיו אל האנושות נעשית קלה ויעילה.עזרתך לאנשים, בהתחברות לייעודם ולדיוק בשביל חייהם בבחירות נכונות לטובתם הגבוהה, מתחזק מאוד ומתקיים.יכולתך להיות בהקשבה ישירה לבורא מתחזקת ומתבהרת .

משמעותו של הניצוץ הזה מבחינה רוחנית היא חיבור ויכולת מעבר בין כל הרקיעים, ובין הרקיע השביעי והבורא, ככלי להעברת אורו ואמיתו לך לאנושות ולבריאה.

 

האם משמעות תפקיד זה היא להעביר אמת אלוהית לאנושות?

כן בהחלט.

 

האם לא פסה הנבואה מהעולם בחורבן בית שני?

כמו כל הרבנים המקובלים והלמדנים המחוברים לבורא ללמד את אמיתו ודרכיו ,כן את בלימוד הריפוי באורו של הבורא, בכל המימדים, ובהדרכת הרפואה הארצית לשינוי דרכי הבנה וחשיבה של מהות הריפוי.

 

האם אני צריכה הגנות חדשות עם קבלת הניצוץ החמישי?

כן ותקבלי אותן עם הפעלתו המלאה של כוח הניצוץ בך.

 

במה משתנה בתפקודי עם הניצוץ החמישי?

כוחך צלילות נשמתך, דיוקך ואהבתך מתעצמים מאוד, ויכולות הנבואה הידע האלוהי והאמת העליונה מתחזקים .את עוברת לשלב חדש בהתייחסות שלך למצבי חיים שונים או קשים להגדרתכם.

את רואה את הרצון העליון של הנשמה ושל הבורא והצורך להיות המצב כהווייתו.יכולות המימוש והיצירה מתגברים בך ויכולת הברכה והריפוי מתחזקים גם הם.

 

תודה לכולכם,

ברוכים תהיו

ברוכה את לאלוהים עתה , ולעולמים, וברוכים מעשייך.

 

קוד הסבל האנושי  קוד הסבל האנושי

 

קוד הסבל האנושי

תקשור מיום 27/4/2009

המלאך כתריאל ומטטרון ,מלאכי אור עליון והבורא

 

 

זהראל יקרה,

"קוד הסבל האנושי" נטוע ב-ד.נ.א השני המסגל את הגוף לתדרי הרגשות השונים.

הקוד עצמו מוטמע בסליל השני כתבנית של חידודים שחורים . הם משבשים את זרם אנרגית האהבה

היקומית לתוך הסליל.

תדרים אלו מקורם בנפרדות הראשונית מתודעת הבורא.

 

איך משחררים את קוד הסבל?

זהראל, קוד הסבל נספג במודעות האנושית של יקום זה כחלק מתהליך ההפרדה בין מודעות הנשמה הגבוהה ומודעות החומר הארצית. למעשה רצף הזרימה של האור האלוהי בכל סלילי ה-דנא, מותנית במהותה,ביכולת האדם להעלות את תדריו ולהתחבר לנשמתו הגבוהה וכן גם לזרם אור הבורא בו

כשהצטברות רעב – רגשי לאהבה, יוצר מגוון רגשות רב, נסתמים סוגרי האור ב-ד.נ.א ואז יש צמצום רב של זרימת תדר אור אלוהי בנשמתו של האדם ובכך גם בגופו ובבריאות תאיו.

 

מה הם סוגרי האור ב-ד.נ.א.?

סוגרי האור הם פתחי זרימה בערוצים בסליל ה-ד.נ.א

 

 

איך הם פועלים ומה תפקידם?

בכל סלילי ה-ד.נ.א שישה פתחי זרימה עיליים ו-6 פתחי זרימה תחתיים, בכל זוג סלילים ישנם 12 פתחי זרימה עיליים ו-12 פתחי זרימה תחתיים.

כל אחד מהפתחים הללו מחובר בחלקו העליון לכתר הנשמה בחיבורה לבורא באופן ישיר ולכן כל הפרעה לחיבור זה יוצרת שיבוש בתפקודו המיידי של ה-ד.נ.א הרוחני של האדם.

 

 

לשם מה קיימים פתחים אלו ולמה התייחסתם אליהם כסוגרים?

הסוגרים קיימים כדי ליצור אפשרות לבחירת כמות האור ,סוגו ואיכותו כשתזרום בסלילים וכן גם אפשרות הרחבת השטף או צמצומו.

 

 

מה שולט בתהליכים האלו.?

הנשמה האלוהית הגבוהה שולטת בבחירתה את תבניות החיים וההתנסויות בהן רוצה.

כשנוצרת תוכנית ותבנית החיים, הנשמה בוחרת את כמות האור סוגו ואיכותו עם הבורא וכך יש יכולת

יצירה של תבניות חוויה ברובדים הארציים.

 

 

כלומר שאפשר על ידי החיבור של פתחי הסלילים בכתר הנשמה אל הבורא לשלוט בגורל החיים ובריאות האדם?

למעשה כך זה נעשה, בתחומים ייחודיים של חיבור לגזע אנושי ,מין האדם,תכונות גוף ייחודיות , יכולות והגבלות במימוש החיים.

 

 

לשם מה קיימים הפתחים התחתיים?

הפתחים התחתיים הם החלק הארצי של הסלילים. מכיוון שהם בין מימדיים וגם רב מימדיים החלק שלהם

עובר בגופו של האדם וכן גם ברובדי המערכת הרוחנית שלו,הם מאפשרים את השינויים והניידות בין מצבים בעולם החומר על ידי הפעלת זרימה תחתית שעוברת דרך מערכת רשת הסיבים הארצית של הנשמה והרוח.

 

 

מה הקשר בין אותיות שם האדם וחיבור סלילי ה-ד.נ.א לכתר הנשמה והבורא?

אין קשר ממשי. סלילי ה-ד.נ.א מתחברים על ידי פתחי האור,למימדי האור האין סופי של הבורא.ואילו אותיות השם הארצי שניתנות לאדם מונחות על כתר הנשמה כסמלים. האותיות הן כלי בריאה ייחודיים המאפשרות זרימה של אור אלוהי לפי התבנית הייחודית של כל אחת ומיקומה בשם.

 

אני חוזרת בשאלתי לקוד הסבל האנושי ב-ד.נ.א בסליל השני , עליו דיברתם בתחילת השיחה

מטטרון – "קוד הסבל האנושי" הוא שיבוש אנרגטי המשולב ומסתרג בין הסלילים ויוצר הפרעת זרימה של אור אלוהי ישיר בתוך הסלילים.

 

מה מקורו הראשוני של השיבוש שיצר את "קוד הסבל האנושי"?

השיבוש הוא חוסר באמון מלא בקשר האנושי והאלוהי כרצף שלם וחסר נתקים.

 

למה אתה מתכוון?

חסר בשוויון תדרים שלם בין הנשמה לגוף ברבדים שונים יוצר את הסבל.

 

איך נוצר חוסר שוויון תדרים?

מחשבות ואמונות המבוססות על הבנת מציאות מטעה, נשארת כתדר דחוס בין הסיבים ובכך יוצרת חסימות והתנגדות לזרימת האור האלוהי.

 

מדוע אתם קוראים לזה "קוד הסבל האנושי" ?

כי הסבל הוא תבנית קוד משבשת לזרימת אור אלוהי. זהו אור חיים , אור מלא חיות,אהבה

 

 

קוד של מה או מי?

קוד רוחני של חיים או העדר חיים, כל תדר חוסם חיות הוא מקור לסבל.הקוד הוא העדר חיים או בשפתכם

מוות,כל תדר המגביר את המוות מביא לסבל ולפי סוג התדר , כך משתנה הסבל.

 

 

מה מקור תדר המוות?

זהראל, פה את נכנסת לשאלה של קיומיות הבריאה ואספקטים שונים של יקומים בהם אין אור הבורא שולט כמו ביקום שלכם.

 

 

איך המוות מגיע ליקום הזה בו אנו חיים?

תדר המוות קיים ביקומכם כחלק מאפשרות בחירה. ניתן לאמר שיקומכם מעורב באור הבורא וכן גם בהתנגדות לאור זה.כל נשמה שבחרה לממש את גופה הפיזי בעולמכם בחרה את השילוב הזה כחלק מחווית הבחירה החופשית.

 

הסבר לי איך לטהר את "קוד הסבל" מה-ד.נ.א השני.

האדם בוחר בשחרור הידיעה של נפרדות בכל הרבדים שלו. אנחנו בעולמות עליונים עוזרים בשחרור תשתית הקוד ברמות הנשמה העליונות ואת עוזרת למודעות האדם ולהחלטתו לשחרר את "הבחירה הראשונית בסבל" ו"הימנעות מהאהבת הבורא" ואורו הישיר בנשמה.

 

האם יש תהליך מדויק לפינוי "קוד הסבל האנושי" ?

אנו מעדיפים לתת לך את סדר הטיפול הכללי , קוד הסבל הוא רק חלק מתבניות שיבוש ה-ד.נ.א הרוחני האנושי.

 

 

אני מוכנה.

ניקוי ה-ד.נ.א האנושי מתבניות חסימה:

 

1. חיבור מודע לעץ החיים של האדם.

2. פתיחת ספירת תפארת כלפי הכתר.

3. פתיחת ספירת הכתר במלואה.

4. חיבור עץ החיים כולו לבורא עם כל מעבריו.

5. נשיפת אור החיים של הבורא על כל עץ החיים.

6. נשיפת אור החיים על כל ספירה בנפרד כ- 5 פעמים.

7. הכלת "מרכבת עץ החיים" היא "מרכבת אליהו" על כל עץ החיים של האדם.

8. שחרור מודעות המוות והסבל מהנשמה העליונה ביותר בה טמון הסבל.

9. שחרור האמונה האנושית שאין קשר ישיר אל הבורא.

10. שחרור פחדי נתק מהבורא.

11. חיבור מחדש של סלילי ה-ד.נ.א למקור החיים של הבורא בכתר הנשמה.

12. ניקוי הסלילים עד לפתח התחתון שלהם.

13. חיבור הלב והראש אל אור הבורא ולמודעות הנשמה.

 

 

תודה,תודה,תודה על ההסבר.

 

מה ואיך קורה השינוי הכימי עם קוד הסבל?

בכל שלב בו חסר במערכת הרוחנית אור אלוהי "קוד ההגנה הכימי" מופעל ומייצר כימיקלים בגוף שעוזרים לו לשרוד , הרצפים המולקולארים האלו מופעלים מהמוח וגם ממרכזים אחרים בגוף וזורמים למערכות השונות כדי לתת לגוף אפשרות איזון והחלמה.

 

איך התהליך חוזר לאיזון?

יש לנשמה 12 סלילים השילוב של פעולתם המשותפת מאפשר החלמה ואיזון.

 

 

תודה לכם על כל המידע.

תודה לך זהראל.

 

 

מידע נוסף נעביר לידיעתך בעתיד הקרוב. תבורכי על עבודתך ומילוי ייעודך. אור הבורא עימך,

אנחנו עימך תמיד, מלאכי אור עליון מטטרון והבורא.

 

תיקון - הלילה השחור של הנשמה  תיקון - הלילה השחור של הנשמה

תיקון - הלילה השחור של הנשמה 

מקור פחד הנפרדות 

3-5-2010 

מאת המלאך חסדיאל, המלאך כתריאל, והמלאך נוריאל

 

נוכחות הבורא ומלאכי אור עליון

זהראל, יקירתנו את.

 

אנחנו מלאי השתאות על הנחישות ועל העקביות באיסוף הידע למען עזור לאנושות בשעותיה הקשות והמרות.

לבקשתך אנו פה ,להאיר ולהביא את ההבנה העמוקה והיסוד לפחד הנפרדות הגדול ביותר ביקום כולו ובאנושות זו בפרט.

הפחד החזק והמאיים ביותר של כל נשמה הוא הנתק מהאור המגן והמזין של הבורא,אהבתו ומקור החיים שבו.

הנתק ממקור החיות שהוא הבורא הוא היסוד להעדר אור החיים בתוך או בשדות המרחב של הנשמה .

 

מתי האנושות חוותה מצב כזה בעברה?

זהראל הנשמות בהתהוותן הראשונית חוו את הלילה האפל ביותר בקיום הבריאה כולה.

נשמות אור רבות נכלאו בתקופה זו וחוו את הזעזוע והחסר בהתנתקותן מהבורא,

 

 

מתי קרו אירועים אילו?

הנשמות שחוו את הנתק היו עוד זמן רב לפני בריאת היקומים בהם נכללת מערכת השמש.היו בעבר הרחוק בריאות יקומים והחרבתם. והתהליך הזה קרה בהחרבת בריאה שנייה, לפני יצירת היקום הזה, בו קיים האדם כפי שאתם מכירים כיום.

חלק מנשמות אילו נבחרו לאכלס את כדור הארץ, בתהליך שהן רצו להתנסות בו. תהליך זה הוא תהליך הרצון החופשי בעולם הנפרדות והדואליות של אור וחושך, הפכים וקטבים. ובכך יכולות היו לצאת מהחושך המוחלט ומהנתק והנפרדות ולעבור לעולמות האור ולהחלים רוחנית.

אני מבינה מכך שהיו נשמות קיימות לפני הבריאה של כדור הארץ ושהן נפגעו וחיפשו אפשרות החלמה בחוקי היקום הזה בו אנו חיים כיום.

 

האם המיתולוגיות של עמים שונים אכן מדברות על בריאות אילו ?

נכון ,הן אכן מכירות ומספרות על מצבים ואירועים מיקומים אחרים והשפעתם על עולם זה, אותו אתם מכירים. ודפוסים לא פתורים והטבעות אנרגטיות שעדיין כואבות ולכודות בין רובדי הנשמות האלו ומחכות לריפוי.

ההטבעה מתקופות אילו מוכרות בעולם שלכם חוויית הלילה השחור של הנשמה.זו למעשה תחושת ריק אין סופי,חושך מוחלט מקיף ועוטף הכול, נתק ממקור האור כל שהוא, כמו הנשמה האלוהית הגבוהה, או חיבור ישיר לבורא,או לאלוהות מיטיבה וחוננת חיים,ותחושת נפרדות,נטישה על ידי הבורא.

החוויה הזו קרתה אצל רוב הנשמות ביחידת החיים הרביעית או החמישית מהיווצרות הנשמה ,ורשומה כבלתי פתורה אצל רובן בספרי החיים שלהן.

בהיות נשמות אלו רוצות וזקוקות לריפוי רבדים אילו , אנו מביאים לך ולנשמות המעוניינות בריפוי זה, את הדרך ,הכלים והחיבור הנכון לאור הבורא כדי לסיים תהליך זה עכשיו בזמן זה,לפני שהפלנטה עוברת את השינוי המשמעותי שלה.

 

האם יש משמעות למיקום הרובד של הכלת מטען היסטורי זה בנשמה

[ברובד יחידה הגבוה ביותר על גבול אור האין סוף] ?

כן בודאי. הרובד הגדול הראשון בין הנשמה הבורא האין סופי, מאפשר את התיקון בדרך יותר קלה ומיידית.

מדוע כדי להתחיל את התיקון ,יש מצב בו צריך לזמן מלחמה קוסמית ומלחמה נגד אלוהויות זרות כמו אלי- המוות, השאול והמלחמה,כדי לשחרר את הנשמות האלו ועימן גם נשמות אחרות משבי בחושך?

זהראל יקרה, כוחות האור של הבורא מאירות לכל הרוצה בהם,החיבור לאורו של הבורא הוא חיבור פעיל .נוכחויות שונות ניזונות מאורות הבורא ומתפקדות עימן, ואחרות שאינן מחוברות לאור הבורא ניזונות מאורו דרך שימוש באורו המצוי בישויות אור פצועות או חלשות בדרך טפילית של ניצול שאיבה ויניקה, בלי בחירה חופשית של הנשמה הפגועה או הכלואה. בכך ישויות אלו למעשה מחלישות ומנצלות את אור הבורא בעקיפין ולא ישירות.ברוב המקרים הן אינן רוצות להיפרד ממקור ההזנה הפסיבית שלהן ובכך נוצר מצב של מאבק.מלחמה זו היא למעשה דרך יחידה לשחרור הנשמות הרוצות בחיבור ישיר לאורו של הבורא לגדילה צמיחה והתקרבות לתדריו.

מדוע באופן שכיח ישנן ישויות שטניות בין הנשמה וחיבורה לבורא בחלקה העליון?

תודעת הבורא זורמת אל הנשמה דרך הכתר. כאשר ישנה חסימה, שיבוש או הטעיה ,בזרימה או בתדרים, או בתכנים, הנשמה עושה בחירות מוטעות ובכך גם האדם.ישויות שטניות מקורן ברוח השטן ותפקידן העיקרי הוא לשבש את כיוון הפעולה הנכון של הנשמה.כשהלילה השחור של הנשמה התהווה , נשמות רבות נפגעו ונותקו מאור הבורא , ונתפסו בידי כוחות האופל. ישויות אילו השאירו את הנתק והשיבוש במקומו, למען הנשמות לא תוכלנה להתחבר שוב אל אור הבורא כבתחילה.

הניקוי שלהן נעשה על- ידי בקשה ישירה מהבורא ובעזרת יהלום לב האחד. כשכולן נשאבות, יש אפשרות לחדש את חיבורה המלא של הנשמה אל הבורא.כשהיא מתמלאת ונטענת באור הבורא. ,היא מתחזקת ומשתקמת.

הסבר לי בבקשה על הסיבה להיות ישויות מוות בבסיס התחתון של הנשמות והדרך לפינוין.

בתהליך הלילה השחור של הנשמה, נשאבו נשמות רבות מטה אל החושך,בניסיון לקבען הרחק מאורו של הבורא.ונתפסו בחלקן התחתון בידי המהות הקשה ביותר של האופל – המוות, וישויות המשרתות את הריק שבו.ישויות המוות נאחזות בחלקה התחתון של הנשמה, ואינן מאפשרות זרימת אור ובכך הנשמה נותרת לכודה וחסומה מהאור האלוהי שמעליה ומתחתיה. מצב חווית הריק החנק והמוות מותירות בנשמות תחושת חוסר אונים ייאוש וכך הנתק מהבורא ממשיך להתקיים.

הסבר לי בבקשה על האובדן של חלקי הנשמה ופינויים מהשאול.

כאשר הנשמה נפגעה ונותקה, נקרעו מימנה חלקים ונלקחו למדורי עולמות ההפוכים מעולמות האור. חלקים אילו נותרו לכודים בשבי האופל ,ובהמתנה אין סופית לחילוץ וחזרה לשלמות רוחנית מליאה.חלקם נלקח ליקומים אחרים וחלקם נותר מפוזר.

חילוץ חלקי נשמה הלכודים בידי כוחות האופל נעשה ברוב המקרים בעזרתם של האורות הגנוזים של מלך מלכי המלכים , הקב"ה.

 

האם יש אפשרות לבקש את פינוי החלקים הלכודים בהיכלות התמורות בעזרת האורות הגנוזים, ולא בעזרת המטפל בעצמו?

כן זהראל, ניתן לבקש מהבורא לעשות זאת גם כך.אם כי חלק מתהליך השחרור של חלקי נשמה אילו הנעשה בעזרת המטפל ,נבחרים כדי לאפשר גדילה צמיחה והתפתחות לשתי הנשמות ביחד ,כחלק מחובות קדומים או קרמתים בין הנשמות.

 

מה השלב הבא אחרי החזרת חלקי הנשמות מכוחות האופל?

זהראל יקרה, בכל שלב בו חוזרים חלקי נשמה משבי יש מקום לטיהור וזיכוך של כל החלקים והנשמה.בשלב זה ממלאים את גוף הנשמה באותיות השם המפורש של הבורא האורות הטיהור האלוהיים.

כאותיות הבריאה ממלאות את המרחב הפנימי של הנשמה ,היא נטענת מתחזקת ומתגברת.בהיות האותיות בתוכה , כל הבריאה מקבלת את התדר האלוהי ממנה שוב. והיא חוזרת לאיזון והכרה של שיוכה לאור.

 

מה השלב הבא בשיקום ?

המטפל מחבר את הכתר העליון והתחתון לאורותיו של הבורא ומזין את הנשמה באור החיים של האחד,

לחיזוק הכוח האלוהי בנשמה, המטפל יברך את הנשמה בברכת השלום כ- 3 פעמים,ובבירכת הנשמה כ- 3 פעמים בהתכוונות מלאה.

ישנן נשמות אשר זקוקות לאורות אלוהיים מנחמים או אורות משקמים,כחלק מתהליך ייצובן.

 

מה הם האורות האלו?

האורות המנחמים הם אורות שמקורם מהשכינה והם אורות הנחמה והעידוד:

הם יורדים אל הנשמה בתוך צינור כסוף מצופה זהב ,ובו זורמים אורות בצבע ורוד- זהוב, עם ניצוצות ירוקים לריפוי.

האורות המשקמים,יורדים אל תוך הנשמה מהבורא ,ממה"מ ומקיפים את הנשמה ונספגים בה בהדרגה

.הם יורדים בגלים, בסדר זה , - זהב ,כסף, כחול ,ירוק, כתום ולבן, ופועלים בתוך הנשמה.

ומה עם כל הרגשות והאמונות שנותרו בתודעת הנשמה מהפגיעה מהנתקים ומהאובדן?

אכן רגשות קשים חווה הנשמה ,ומין הראוי לשחררם ממנה ,ככל הניתן.

פינוי הרגשות,טוב יעשה עם מודעות המטופל,שכן הרגשות האלו מורגשים ומקשים מאוד על יכולת השיקום.

ייאוש מוחלט, חוסר קיומיות או זכות קיום,אשמה,עצב וריק יתפנו עם בקשה ישירה מהבורא.

האמונות שהתקבעו בנשמה,בזמן הפגיעה,לרוב נוצרות מתודעת הנתק הארוך והסבל,ומחוזקות ומקובעות על ידי מסרי ישויות המוות והישויות השטניות.

- אני לא קיים/ת

- לא ראויה לקשר עם הבורא

- אין זכויות לקשר עם הבורא, או שאורו יהיה בי

- שאני לא ראוי לכלום

- אין בי כלום טוב .

- אני או מעשי לא חשובים/ראויים/לא מתקיימים

- לעולם לא אשתפר/אשתנה.

 

פינוי אמונות מקובעות אילו נעשה על ידי הצהרות ויתור ושיחרור ובעזרתו הישירה של הבורא.

לאחר שכל האמונות הרגשות והמחשבות תוקנו, ניתן להתחיל בתהליך חזרת הנשמה הגבוהה לתוך המערכת הנישמתית שתוקנה.זרם אור של הנשמה האלוהית ,יוצר מילוי של כל החללים שנוצרו מנתק.ומתהווה חווית שלמות רוגע,שיוך פנימי,הבנה,עוצמה וחוזק פנימי ידיעת ושימחת קיום.

השלב הסופי שמאפשר סגירה והחלמה מלאה הוא כניסה לתהליך סליחה.

בתהליך, הסליחה והמחילה מכוונות,לבורא,למה שקרה,לנשמה הגבוהה שאפשרה את הבחירה לאירוע לנתק ולסבל.חשובה ההבנה של האדם להעשרת הנשמה בתהליך הפגיעה והשיקום והחיבור המחודש לבורא ממקום של עוצמה ,כוח פנימי ומודעות גבוהה יותר.

 

כל נשמה שהחלימה והתעלתה לאחר הלילה השחור והכלא,נועדת לעליה רוחנית ושינוי מהותי העוצמתה ותפקידיה העתידיים בעולמות הבריאה ,שכן היא מועצמת, מחוזקת יודעת ושלמה.

אני מודה לכם על כל ההסברים הנחיות ואישורים בפגיעה כה מורכבת וקשה.

 

זהראל

את ראויה, וכן כל הנשמות המגיעות למודעות זו, לכל העזרה התמיכה והאהבה.

אנחנו כולנו מלווים אכם בדרככם להתעלות.

אוהבים אתכם

אנחנו מלאכי העליון והבורא.

קוד הריפוי האלוהי הישיר  קוד הריפוי האלוהי הישיר

קוד הריפוי האלוהי הישיר

20-1-2010

מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל, מלאכי אור עליון והבורא 

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו, יקרת באורך ובאהבתך 

העברנו לך את המידע על קיום קוד הריפוי האלוהי הישיר.

קוד זה הוא תדר אור מרפא, מרוכז ועוצמתי במיוחד,הוא קורן ישירות ממרכז לב הבורא . תדר זה הינו אור מדויק לריפוי רב מימדי,ורב תכנים.

כשהוא קורן דרך הנשמה אל תוך מרכז הוויית האדם, הוא יוצר שם את שינוי הרקמה, בגוף הפיזי והרוחני כאחד וביחד.הוא מבטל את השפעת השליליות הספוגה ברבדים הרוחניים והגופניים של האדם והאנושות.אהרון כהן גדול, השתמש בתדר זה לריפוי העם כולו בהיותו ניגף בחוליים כאשר ירד בתדרי הקדושה בהיותו במדבר.

חיברנו אותו לכתר הנשמה שלך כדי להקרינו ולהעבירו לנשמות הזקוקות לו.

קרן האור הזו רחבה ומכילה כחמישה זרמי אור, השונים במהותם זה מזה.

 

במרכז קרן אור זו, יש תדר אהבה אלוהית טהורה, אשר יוצרת מעין גליל אור פנימי בתוך רצף הקרניים הזורמות יחדיו.

ישנם עוד ארבעה סוגי אור מרפא בתוך הקוד הזה.

קרן אחת - לריפוי הכאב הרוחני של הנתק הראשוני של נשמה מהבורא, במהותו תדר זה נוגד כל כאב הקיים בעולם, וכל תחושה הנוגדת את האחדות השלמות והאהבה האלוהית הטהורה.חשיבות יכולת האדם להכיל תדר זה חשובה ביותר כי עימו יש יכולת ריפוי ואיזון בעולם הזה ובכל העולמות.

קרן שנייה - לאיחוי קרעי הנתקים כולם, בתוך הנשמה כולה,

היא קרן האחדות האלוהית,המאפשרת קיום של מציאות זהה במימדי עולם החומר,היא יוצרת כוח משיכה המאחד את חלקי הנשמה לאחד שלם.

קרן שלישית - היא קרן הבונה את צופן החיים של האדם, ברוחו וגופו. זוהי אנרגית חיים מרוכזת ועצומה המאפשרת לנשמה ולתאי הגוף להכיל את צופן החיים האלוהי, הדוחה את תדרי המוות ושיבושים אחרים.

וקרן רביעית - היא קרן שמקורה בגוף האם הרוחנית של הבריאה - היא השכינה, ובה תדר עז של רחמים חמלה וסליחה בריכוז ומיקוד חזק במיוחד.

כל ארבעת הקרניים האלו הינן תדרים המצויים במרכז הוויית הבורא ומועברים לאנושות כתדר ריפוי משולב ושלם .

הקוד הייחודי בקרני ריפוי אילו הוא האוסף של איכויות אלוהיות הנגישות היום להטענה ישירה באדם. האנושות מדברת על ערכי ה"טוב" עידנים, ומנסה לממשן כתבניות המוסר והערכים האנושיים. אולם הקושי לאפשר תדרים ותכנים אילו במימד החומר, ולהעברת תדרים אילו, היו הנתקים ממימדי האור הגבוהים,הרשתות הקוסמיות החוסמות,האמונות המשבשות והתעבות חסימות וקליפות אילו על ובתוך נשמות האנושות.

שימוש ישיר בתדרים משולבים אילו מאפשר לזרז את התקדמות היכולת האנושית להתקרב לתדרי הבורא ולהרוות את האנושות כולה בתשתית אנרגטית להתעלות ביתר קלות ובשלמות .

האדם המשתמש בקוד הריפוי הישיר יביא לעצמו ולכל המקבל אותו, ריפוי הארה,והתעלות רוחנית מואצת.

אנחנו מודים לך על היענותך לקבלת קודים אלוהיים אלו במטרתם העילאית לריפוי האנושות ולקידום הבריאה כולה.קוד זה במיוחד עוזר לתיקון העולמות ושבירת הכלים, באופן רב מימדי ורב יקומי ולכן חשיבות השימוש בו והעברתו למספר רב של אנשים חשוב במיוחד.

 

- איך מטפלים בקבוצות גדולות בקוד זה?

על כל מטפל שמחובר לקוד זה להתקדש לפני הפעלתו על הציבור .

בהתקדשותו האדם קורא קריאת שמע כשער פעמים רצופות, אומר את תפילת אנא בכוח כ 5 פעמים

מברך עצמו בברכת כוהנים כ שלוש פעמים ואת הקהל כשלוש פעמים, יורד על ברכיו ומתחנן על חיי המקבלים את הריפוי בפרק תהילים י"א

ובסיום הפרק שולח מלב הווייתו את קוד הריפוי האלוהי הישיר לכתר של כל המקבלים אותו,נושם את אור החיים של הבורא כחמש פעמים ונושפו על המקבלים כעשר פעמים ברציפות ,בכוונו את האור אל עץ החיים המשותף לכל הקהל המקבל.

בעשותו זאת הקב"ה מעביר את אורו וישועתו לכל הקהל באהבתו הרבה ובעוזו.

והמקבלים חוזרים על אמירת שמע ישראל כשלוש פעמים ועל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כשלוש פעמים ברציפות.

אחרי קבלת קוד הריפוי האלוהי הישיר חיי כל הקהל משתנים לטובה ולברכה.

עשי כן וייטב לך ולכל המקבלים את אור ברכתו הישירה של הבורא הקב"ה.

ברכותינו עימך יקרה ואהובה, ישר כוחך.

השבעת ישויות  השבעת ישויות

השבעת ישויות

6-1-2010

מאת: המלאך זרחיאל, המלאך כתריאל, המלאך חסדיאל, ומטטרון

 

זהראל יקרה ואהובה

הורנו לך להשביע ישויות כדרך נוספת לטהר את רובדי הנשמה והקליפות הקשות שעל האדם.חלק מתבניות החסימה הקשות נוצרות ממשקעים רגשיים או מחשבתיים או דפוסי אמונה המושכים אליהם ישויות .הן לרב עוברות בין בני אדם או ממקומות עמוסים באנרגיה אנושית.כשאדם נושא תדר שלילי במהותו, הוא יוצר משיכה שלא מודעת לאנרגיות כאלו,והן נצמדות לחלקיו הרוחניים.בהיותן כאלו,הן משמרות את התדרים ומחזקות אותם ובכך יוצרות העצמת התדר השלילי ומימושו בחיי האדם.

 

ישויות רבות נאחזות בנשמת האדם או ברבדיו הרוחניים,וללא יכולת האדם להנקות מהן,הוא ממשיך להישאר כלוא בתבניות קשות.

כשרמת הנשמה של המטפל מתעלה מעל לרמת רטט של המימד החומרי או מימדים אחרים ומכיל את אורות הבורא בכמות רבה, הוא יכול לתת הוראות לשינוי המצב האנרגטי.

כל מטפל המזוהה אנרגטית עם צבאות האור של ממה"מ,ויש בו את דפוסי האור המדויקים של הבורא והוא מוכר בכל מרחבי היקומים של הבריאה כשליחו הישיר של הבורא,מותר לו להורות לישויות אופל בשמו של הבורא ממה"מ הקב"ה להינתק מהאדם בו נאחזו ולהחזירם אל הבורא.

השבעה של כל ישות אנרגטית יוצרת בה תדר ,אותו היא נושאת עליה. תדר זה מחייב אותה לפעול לפי תוכן המילים להן יש הסכמה.

מי שפועל מתוך בחירה לשרות בכוחות האור של ממה"מ ,מקרין מתוך הווייתו את אורות הבורא ,וניתנת לו הזכות להפעיל את אורו של הבורא על האדם המטופל לטובתו הגבוהה ביותר. זה כולל הוצאה של ישויות שחדרו למרחב הנשמה או לתוך רבדים רוחניים אחרים, ללא רשות או הזמנה מודעת, ואשר אינם משרתים את טובתו הגבוהה ביותר.

כאשר ישנה הסמכה רוחנית להשביע ישויות , כאשר האדם אומר את ההשבעה,נשלחת ממנו טבעת אור זהוב של ממה"מ הסוגרת על ראשו ,גופו ורגליו של הישות.אור זה מכניע את התכנים היוצרים רצון לפגיעה באדם ומאפשר לישות להיספג באור אלוהי. כשתהליך זה קורה הישות נערכת למלא את השבועה ומפונה ונשאבת על ידי כוחות האור של הבורא אל המימדים הנכונים לה.אין זה כמובן כל התהליך ,שהרי ישויות אלו סופן לעבור טיהור ולהצטרף בסוף התהליך לאור הבורא ולהינחם על הרעה שיצרו.

ההשבה של הישויות הוא תחילת תהליך הפינוי של האדם ,כשהן עוזבות את הנשמה יש עדיין צורך לפנות את המטענים הרגשיים או המחשבתיים ולהחליפן באילו התומכות ביצירת מציאות חיובית ,נכונה ונעימה לאדם .

 

אמירת ההשבעה היא כזו:

" אני משביע אתכם, צאו, צאו, צאו, וחזרו אל הבורא ממה"מ הקב"ה .אין לכם רשות להיות עמו או בתוכו או עם אהוביו ומשפחתו עכשיו ולעולמים. מעתה הכול ביינכם ובין הבורא".הם עונים "אנחנו נשבעים", ואז הם נשלפים מהאדם ונלקחים למקום ההתמרה המיועד להם.

מחובתו של האדם המטופל לאפשר את הפינוי ולהורות להם לצאת ,מעצם היותו אחראי על גופו נפשו ורוחו .

והוא יאמר:"צאו,צאו,צאו ,מגופי ומכולי,אני מבטל כל הסכמה לאפשר לכם להיות בי.צאו וחזרו אל הבורא מעתה ולעולמים,הכול ביינכם ובין הבורא,צאו", מאחר והושבעו ,חובתם אחת היא, לצאת .

 

זהראל נתנו לך את הדרך הנכונה , הקלה והיעילה ביותר.

צלחי בדרכך זו והיטיבי עם האנושות .

כל העמים זקוקים לידע זה,ולהם הוא מיועד.

 

מקור פחד הנפרדות  מקור פחד הנפרדות


מקור פחד הנפרדות 

3-5-2010 

מאת המלאך חסדיאל, המלאך כתריאל, והמלאך נוריאל

 

נוכחות הבורא ומלאכי אור עליון

 

זהראל, יקירתנו את.

אנחנו מלאי השתאות על הנחישות ועל העקביות באיסוף הידע למען עזור לאנושות בשעותיה הקשות והמרות.

לבקשתך אנו פה ,להאיר ולהביא את ההבנה העמוקה והיסוד לפחד הנפרדות הגדול ביותר ביקום כולו ובאנושות זו בפרט.

הפחד החזק והמאיים ביותר של כל נשמה הוא הנתק מהאור המגן והמזין של הבורא,אהבתו ומקור החיים שבו.

הנתק ממקור החיות שהוא הבורא הוא היסוד להעדר אור החיים בתוך או בשדות המרחב של הנשמה .

 

מתי האנושות חוותה מצב כזה בעברה?

זהראל הנשמות בהתהוותן הראשונית חוו את הלילה האפל ביותר בקיום הבריאה כולה.

נשמות אור רבות נכלאו בתקופה זו וחוו את הזעזוע והחסר בהתנתקותן מהבורא,

 

 

מתי קרו אירועים אילו?

הנשמות שחוו את הנתק היו עוד זמן רב לפני בריאת היקומים בהם נכללת מערכת השמש.היו בעבר הרחוק בריאות יקומים והחרבתם. והתהליך הזה קרה בהחרבת בריאה שנייה, לפני יצירת היקום הזה, בו קיים האדם כפי שאתם מכירים כיום.

חלק מנשמות אילו נבחרו לאכלס את כדור הארץ, בתהליך שהן רצו להתנסות בו. תהליך זה הוא תהליך הרצון החופשי בעולם הנפרדות והדואליות של אור וחושך, הפכים וקטבים. ובכך יכולות היו לצאת מהחושך המוחלט ומהנתק והנפרדות ולעבור לעולמות האור ולהחלים רוחנית.

אני מבינה מכך שהיו נשמות קיימות לפני הבריאה של כדור הארץ ושהן נפגעו וחיפשו אפשרות החלמה בחוקי היקום הזה בו אנו חיים כיום.

 

האם המיתולוגיות של עמים שונים אכן מדברות על בריאות אילו ?

נכון ,הן אכן מכירות ומספרות על מצבים ואירועים מיקומים אחרים והשפעתם על עולם זה, אותו אתם מכירים. ודפוסים לא פתורים והטבעות אנרגטיות שעדיין כואבות ולכודות בין רובדי הנשמות האלו ומחכות לריפוי.

ההטבעה מתקופות אילו מוכרות בעולם שלכם חוויית הלילה השחור של הנשמה.זו למעשה תחושת ריק אין סופי,חושך מוחלט מקיף ועוטף הכול, נתק ממקור האור כל שהוא, כמו הנשמה האלוהית הגבוהה, או חיבור ישיר לבורא,או לאלוהות מיטיבה וחוננת חיים,ותחושת נפרדות,נטישה על ידי הבורא.

החוויה הזו קרתה אצל רוב הנשמות ביחידת החיים הרביעית או החמישית מהיווצרות הנשמה ,ורשומה כבלתי פתורה אצל רובן בספרי החיים שלהן.

בהיות נשמות אלו רוצות וזקוקות לריפוי רבדים אילו , אנו מביאים לך ולנשמות המעוניינות בריפוי זה, את הדרך ,הכלים והחיבור הנכון לאור הבורא כדי לסיים תהליך זה עכשיו בזמן זה,לפני שהפלנטה עוברת את השינוי המשמעותי שלה.

 

האם יש משמעות למיקום הרובד של הכלת מטען היסטורי זה בנשמה [ברובד יחידה הגבוה ביותר על גבול אור האין סוף] ?

כן בודאי. הרובד הגדול הראשון בין הנשמה הבורא האין סופי, מאפשר את התיקון בדרך יותר קלה ומיידית.

מדוע כדי להתחיל את התיקון ,יש מצב בו צריך לזמן מלחמה קוסמית ומלחמה נגד אלוהויות זרות כמו אלי- המוות, השאול והמלחמה,כדי לשחרר את הנשמות האלו ועימן גם נשמות אחרות משבי בחושך?

זהראל יקרה, כוחות האור של הבורא מאירות לכל הרוצה בהם,החיבור לאורו של הבורא הוא חיבור פעיל .נוכחויות שונות ניזונות מאורות הבורא ומתפקדות עימן, ואחרות שאינן מחוברות לאור הבורא ניזונות מאורו דרך שימוש באורו המצוי בישויות אור פצועות או חלשות בדרך טפילית של ניצול שאיבה ויניקה, בלי בחירה חופשית של הנשמה הפגועה או הכלואה. בכך ישויות אלו למעשה מחלישות ומנצלות את אור הבורא בעקיפין ולא ישירות.ברוב המקרים הן אינן רוצות להיפרד ממקור ההזנה הפסיבית שלהן ובכך נוצר מצב של מאבק.מלחמה זו היא למעשה דרך יחידה לשחרור הנשמות הרוצות בחיבור ישיר לאורו של הבורא לגדילה צמיחה והתקרבות לתדריו.

 

מדוע באופן שכיח ישנן ישויות שטניות בין הנשמה וחיבורה לבורא בחלקה העליון?

תודעת הבורא זורמת אל הנשמה דרך הכתר. כאשר ישנה חסימה, שיבוש או הטעיה ,בזרימה או בתדרים, או בתכנים, הנשמה עושה בחירות מוטעות ובכך גם האדם.ישויות שטניות מקורן ברוח השטן ותפקידן העיקרי הוא לשבש את כיוון הפעולה הנכון של הנשמה.כשהלילה השחור של הנשמה התהווה , נשמות רבות נפגעו ונותקו מאור הבורא , ונתפסו בידי כוחות האופל. ישויות אילו השאירו את הנתק והשיבוש במקומו, למען הנשמות לא תוכלנה להתחבר שוב אל אור הבורא כבתחילה

הניקוי שלהן נעשה על- ידי בקשה ישירה מהבורא ובעזרת יהלום לב האחד. כשכולן נשאבות, יש אפשרות לחדש את חיבורה המלא של הנשמה אל הבורא.כשהיא מתמלאת ונטענת באור הבורא. ,היא מתחזקת ומשתקמת.

 

הסבר לי בבקשה על הסיבה להיות ישויות מוות בבסיס התחתון של הנשמות והדרך לפינוין.

בתהליך הלילה השחור של הנשמה, נשאבו נשמות רבות מטה אל החושך,בניסיון לקבען הרחק מאורו של הבורא.ונתפסו בחלקן התחתון בידי המהות הקשה ביותר של האופל – המוות, וישויות המשרתות את הריק שבו.ישויות המוות נאחזות בחלקה התחתון של הנשמה, ואינן מאפשרות זרימת אור ובכך הנשמה נותרת לכודה וחסומה מהאור האלוהי שמעליה ומתחתיה. מצב חווית הריק החנק והמוות מותירות בנשמות תחושת חוסר אונים ייאוש וכך הנתק מהבורא ממשיך להתקיים.

 

הסבר לי בבקשה על האובדן של חלקי הנשמה ופינויים מהשאול.

כאשר הנשמה נפגעה ונותקה, נקרעו מימנה חלקים ונלקחו למדורי עולמות ההפוכים מעולמות האור. חלקים אילו נותרו לכודים בשבי האופל ,ובהמתנה אין סופית לחילוץ וחזרה לשלמות רוחנית מליאה.חלקם נלקח ליקומים אחרים וחלקם נותר מפוזר.

 

חילוץ חלקי נשמה הלכודים בידי כוחות האופל נעשה ברוב המקרים בעזרתם של האורות הגנוזים של מלך מלכי המלכים , הקב"ה.

 

האם יש אפשרות לבקש את פינוי החלקים הלכודים בהיכלות התמורות בעזרת האורות הגנוזים, ולא בעזרת המטפל בעצמו?

כן זהראל, ניתן לבקש מהבורא לעשות זאת גם כך.אם כי חלק מתהליך השחרור של חלקי נשמה אילו הנעשה בעזרת המטפל ,נבחרים כדי לאפשר גדילה צמיחה והתפתחות לשתי הנשמות ביחד ,כחלק מחובות קדומים או קרמתים בין הנשמות.

 

מה השלב הבא אחרי החזרת חלקי הנשמות מכוחות האופל?

זהראל יקרה, בכל שלב בו חוזרים חלקי נשמה משבי יש מקום לטיהור וזיכוך של כל החלקים והנשמה.בשלב זה ממלאים את גוף הנשמה באותיות השם המפורש של הבורא האורות הטיהור האלוהיים.

כאותיות הבריאה ממלאות את המרחב הפנימי של הנשמה ,היא נטענת מתחזקת ומתגברת.בהיות האותיות בתוכה , כל הבריאה מקבלת את התדר האלוהי ממנה שוב. והיא חוזרת לאיזון והכרה של שיוכה לאור.

 

מה השלב הבא בשיקום ?

המטפל מחבר את הכתר העליון והתחתון לאורותיו של הבורא ומזין את הנשמה באור החיים של האחד,

לחיזוק הכוח האלוהי בנשמה, המטפל יברך את הנשמה בברכת השלום כ- 3 פעמים,ובבירכת הנשמה כ- 3 פעמים בהתכוונות מלאה.

ישנן נשמות אשר זקוקות לאורות אלוהיים מנחמים או אורות משקמים,כחלק מתהליך ייצובן.

 

מה הם האורות האלו?

האורות המנחמים הם אורות שמקורם מהשכינה והם אורות הנחמה והעידוד:

הם יורדים אל הנשמה בתוך צינור כסוף מצופה זהב ,ובו זורמים אורות בצבע ורוד- זהוב, עם ניצוצות ירוקים לריפוי.

האורות המשקמים,יורדים אל תוך הנשמה מהבורא ,ממה"מ ומקיפים את הנשמה ונספגים בה בהדרגה .הם יורדים בגלים, בסדר זה , - זהב ,כסף, כחול ,ירוק, כתום ולבן, ופועלים בתוך הנשמה.

 

ומה עם כל הרגשות והאמונות שנותרו בתודעת הנשמה מהפגיעה מהנתקים ומהאובדן?

אכן רגשות קשים חווה הנשמה ,ומין הראוי לשחררם ממנה ,ככל הניתן.

פינוי הרגשות,טוב יעשה עם מודעות המטופל,שכן הרגשות האלו מורגשים ומקשים מאוד על יכולת השיקום.

ייאוש מוחלט, חוסר קיומיות או זכות קיום,אשמה,עצב וריק יתפנו עם בקשה ישירה מהבורא.

האמונות שהתקבעו בנשמה,בזמן הפגיעה,לרוב נוצרות מתודעת הנתק הארוך והסבל,ומחוזקות ומקובעות על ידי מסרי ישויות המוות והישויות השטניות.

- אני לא קיים/ת

- לא ראויה לקשר עם הבורא

- אין זכויות לקשר עם הבורא, או שאורו יהיה בי

- שאני לא ראוי לכלום

- אין בי כלום טוב .

- אני או מעשי לא חשובים/ראויים/לא מתקיימים

- לעולם לא אשתפר/אשתנה.

פינוי אמונות מקובעות אילו נעשה על ידי הצהרות ויתור ושיחרור ובעזרתו הישירה של הבורא.

לאחר שכל האמונות הרגשות והמחשבות תוקנו, ניתן להתחיל בתהליך חזרת הנשמה הגבוהה לתוך המערכת הנישמתית שתוקנה.זרם אור של הנשמה האלוהית ,יוצר מילוי של כל החללים שנוצרו מנתק.ומתהווה חווית שלמות רוגע,שיוך פנימי,הבנה,עוצמה וחוזק פנימי ידיעת ושימחת קיום.

השלב הסופי שמאפשר סגירה והחלמה מלאה הוא כניסה לתהליך סליחה.

בתהליך, הסליחה והמחילה מכוונות,לבורא,למה שקרה,לנשמה הגבוהה שאפשרה את הבחירה לאירוע לנתק ולסבל.חשובה ההבנה של האדם להעשרת הנשמה בתהליך הפגיעה והשיקום והחיבור המחודש לבורא ממקום של עוצמה ,כוח פנימי ומודעות גבוהה יותר.

כל נשמה שהחלימה והתעלתה לאחר הלילה השחור והכלא,נועדת לעליה רוחנית ושינוי מהותי העוצמתה ותפקידיה העתידיים בעולמות הבריאה ,שכן היא מועצמת, מחוזקת יודעת ושלמה.

אני מודה לכם על כל ההסברים הנחיות ואישורים בפגיעה כה מורכבת וקשה.

זהראל

את ראויה, וכן כל הנשמות המגיעות למודעות זו, לכל העזרה התמיכה והאהבה.

אנחנו כולנו מלווים אכם בדרככם להתעלות.

 

אוהבים אתכם

אנחנו מלאכי העליון והבורא.

 

ניפוץ אשליות החושך  ניפוץ אשליות החושך

ניפוץ אשליות החושך

הסרת 5 רשתות חסימה מהשדה ה-7 – בעולם העשייה.

21/8/2006

 

תקשור ממה"מ.

זהראל יקרה ואהובה

היום את מתמודדת מול חסימת יצירה מקורית והתקדמות רוחנית שהושמה עליך על ידי המורה שלך ביוסטון (מ.נ)

זו חסימה של כ-5 רשתות של השדה ה-7. הרשתות בתוך השדה ומסביבו וביניהן הרבה זוחלים.

זהו הרוע בהתגלמותו.

- איך אפשרת את התבנית הזו עלי?

הרי באתי לכאן לעגן את האור שלך עלי כדור הארץ וזו ממש חסימה עצומה ומשמעותית?

זהראל אהובתנו- אנחנו כל הבוראים כאחד עמך בכל הזמנים, ואת ברצונך ללמוד הכול בחרת בדרך זו לתקופה של 7 שנים, זו לא הייתה דרך האור אבל אין דבר שלא ניתן לתיקון ברבדים אלו, אז כעכשיו, הכילי את אורנו בך ברובד ה-7 בברכת כוהנים וספר היצירה.

- אני מברכת כ - 3 פעמים.

ועכשיו זהראל- הביטי בפני הרוע וצווי עליו: לך עכשיו, וחזור למקומך ביקום, בשם ממה"מ, כ-3 פעמים.

 

- זעזועים עוברים בגוף וקול צווחה איום נשמע, קולות חריקה ושבירה מסביב וקליפת הרוע מתבקעת סביבי.

זהראל ברכי עצמך שוב והפעם עם ברכת עליון.

- האם לברך את ברכת הכוהנים עם ספר היצירה ואז ברכת עליון?

רק ברכת אל עליון עכשיו.

"תבורכי מאל עליון אל-חי,אל אחד יחיד ומיוחד. את שלום, ושמך שלום. וכל אשר לך ובך שלום. אמן אמן אמן!!!"

 

- אני מברכת כ- 3 פעמים

עכשיו זהראל בעוד התהליך מתבצע, נשמי את אור החיים של האחד כ-7 פעמים.

 

- אני נושמת את אור החיים של האחד כ-7 פעמים.

ואתה שלחי את אורי לתוך כל צינור האור מהכתר ונפצי את קליפת הבסיס ורום הכתר ה-7, וברכי ברכת אל עליון כ-3 פעמים.

- אני מברכת.

- דברים מסביבי מתנפצים.

- מתגלות 7 ישויות שטניות.

התעלמי מהן עכשיו, זהו לא לטיפולך.

זהראל אני הוא מלך העולמות ובשמי הכול קורה. צווי בשמי עליהם- "צאו ולכו לעולמכם בשם מלך, מלכי המלכים, הקב"ה. ראו הוזהרתם."

- קול שאגה אדיר נשמע- צאו!!! עכשיו!!! קול נפץ אדיר נשמע...

- יישות שטנית אחת עדיין נאחזת.

- מגיני דוד זהובים טסים אליה, עוטפים אותה, היא נאבקת וקורסת.

- אני משחררת ומוותרת על כל ההקרבה שלי, מעברי ומההווה.

נשמי את אור האחד כ-7 פעמים.

- אני נושמת.

ברכי עצמך בברכת עליון.

תבורכי מאל עליון אל-חי,אל אחד יחיד ומיוחד, את שלום ושמך שלום, וכל אשר לך ובך שלום.

- כל הגוף דוקר ולחץ חזק בחזה.

- אני שומעת ויכוח בין העולמות "הוא שלנו".

- אני שייכת אך ורק לאחד, לעולמות ויקומי האור, זו בחירתי זהו רצוני , זוהי בחירתי האחת והיחידה ורק הוא.

צא ולך לעולמך ויקומך, אני לא שייכת לאף אחד מכם יותר, רק הוא.

זהראל ברכי עצמך שוב, והפעם בברכה המלאה של אל עליון.

- יברכך יהוה וישמרך, אנקת"ם

יאר יהווה פניו אליך ויחונך, פסת"ם

ישא יהווה פניו אליך, פספסי"ם

וישם לך שלום, דיונוסי"ם

- אני מברכת.

 

זהראל עכשיו את חופשייה לברך את כל יקומו בריאת האור.

- תן לי את מילות הברכה בבקשה.

תבורכו מאל עליון אל-חי

אתם שלום ושמכם שלום

 

וכל אשר לכם שלום.

אמן אמן ואמן סלה.

- אנא ממה"מ הורה לו לעזוב אותי

 

זהראל ותרי על האשמה שבבגידה בעולמות האור.

- אני מוותרת ומשחררת כל אשמה שיצרתי או שהפנמתי על הבגידה בעולמות האור ובאחד בכל הזמנים בכל הרבדים בכל העולמות הממדים והיקומים, ומבקשת לתקן, לרפא, לאזן ולטהר את גופי הנשמה בכל הזמנים והגלגולים ולהביא זאת לגלגול זה ולזמן העכשיו.

ישות חושך – השטן- אכן זהראל ניצחת, אנו עוזבים אותך עכשיו.

- נשימה עמוקה והקלה בלב, בגב ובראש, לחץ יורד מכל הגוף (ולא עזב עדיין).

זהראל צווי עליו ועל משרתיו לעזוב עכשיו!

- אני מצווה עליך ועל משרתייך לעזוב אותי ואת כל משפחתי עכשיו!!

זהראל אל תוותרי. אנחנו עימך.

ותרי על האשמה בליבך.

 

- אני מוותרת על האשמה שבליבי, כגוש שחור סביב הלב, חונק.

- אני מוותרת ומשחררת אשמה עתיקה (לפני כניסתי לכדור הארץ) בו היה נתק מהאחד ומעבר לצד השני. כל הגוף נראה שחור ועטוף בחושך ומוות.

 

יישות שטנית- עתה זהראל משהבנת את הבסיס ותרי על רצונך העתיק מכל- למות. כי אין מוות אך נתק זמני מהאור, כאשליית האשליות.

זהראל זה אני הבורא הראשוני, בורא יקומיי האור.

- ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד.

ותרי על רצונך למות.

- אני מוותרת, מוותרת, מוותרת.

זהראל, אנחנו עמך.

ותרי על הכאב שבנפרדות מהאור.

- אני מוותרת על הכאב שבנפרדות מהאור, הספיק לי.

שחררי את הייאוש בכל הרבדים.

 

- אני משחררת את הייאוש מכל הרבדים והתאים שבגופי, ייאוש מהחיים (בגיל 50) בטחול ולבלב- אחיזת היישות מאחור: השדה ה-7 מכווץ וחשוך.

 

- אני מוותרת על המוות שבי שבכל אברי ושדות כוחי!

 

זהראל, הכילי את אור יצירת החיים שבי על כל רבדיך,

 

- אני מכילה את אור יצירת החיים על כל רבדי, אני רוצה ליצור חיים שאני שמחה ואוהבת לחיות אותם.

 

נפצי את אשליית החושך שבך.

 

- אני מזמנת את רוח אור הקודש בעוצמה הגדולה ביותר שאי פעם זימנתי, כ"טורנדו" אדיר וענק שמקיף אותי ובתוכי וסוחף ומנפץ ושואב הכול.

 

- אני משחררת את כל אשליות החושך שבי בכל הרבדים בכל הזמנים העולמות היקומים והממדים, אני משחררת את אשליית המוות ושנאת חיי, אני משחררת את האשמה והסבל, האין אונים וויתור על עצמי, ועם כל זה, את היישות השטנית בצ'קרה ה- 6. אני משחררת את רצון המוות. אני רוצה טיפול פדיון לגוף ה-7 .

 

מופיעה יונה. אני מחברת אותה ב-7 ערוצים לכתר הגוף ה-7, שולחת את היונה ליקומים האחרים ומנתקת את הערוצים ומשלחת את הפחד מהחיים.

7 הבוראים- אנחנו מפנים אותה ממך עכשיו.

- הקלה עצומה בגוף, בחזה, הראש עדיין כבד לוחץ, עמום ורוחש.

משחררת פחד לראות את החיים בשמחה.

זמני את הקריסטל לתקן את הראש הלב והטחול.

- הבוראים- קליפת הכישוף ה- 4 לא ירדה עדיין מהשדה ה-7

זמני את אש גן העדן ה-4 לטיהור וניפוץ הקליפה.

- אני מזמינה את אש גן העדן ה- 4 לטיהור וניפוץ הקליפה.

- אש מלובנת עם ניצוצות ירוק וכחול יורדת, עוטפת את השדה ה-7 עם הקליפה.

- הקליפה בחלקה מתפוצצת ובחלקה נמסה ונשאבת מטה ונעלמת. פחד מתחרותיות עם (מ.נ) וקינאה עם שד, ואשליות אין-אונים וחוסר יכולת.

- כמה חסימות ישויות וקליפות עוד יש לי על השדה ה-7 המסכן הזה.

זהראל, אש גן העדן מנקה הכול עכשיו.

זו אשליית האי יכולת שלך. שלב סופי בסיום השיעור באמון. אמון בעצמי.

- ים של אור זהב עוטף אותי כמו אש צורבת,

- מה יהיה הסוף? עייפתי מהתהליך, אני מברכת ברכת אל עליון שבע פעמים, שמע ישראל שבע פעמים ומבקשת מלחמה קוסמית.

זהראל עכשיו התהליך הסתיים, ותוכלי לנוח, בורכת היום באש היקומים.

 

- זו הייתה ברכה?

יכולת לה, וניצחת ועתה את נרפאת באורי, זהראל את וכולך זהראל עכשיו. בורכת באורו של אל עליון וכולך מכילה אותו עכשיו ולעולמים, שלב הניתוק מהמוות, אשליית החושך והחסימה נגמר. אהבתנו בך תמיד.

פינוי השנאה מהאנושות  פינוי השנאה מהאנושות

פינוי השנאה מהאנושות

מסר ממלאכי אור עליון

תקשור מיום 7 24/3/200

 

האנושות צועדת במהירות רבה,קדימה אל מודעות אור הבורא. התכנים שהשקיעו את האנושות במימדי הדחיסות היו בעיקר שלושה,אלו הן אמונות.

אמונה בשונות ונתק מהבורא-- אמונה בסבל וקשיים-- אמונה בשנאת השונה ובכך נפרדות

השוני בין כל אדם או יצור חי ובכל דבר בו קיימת אנרגיה,, הוא בתדרים היוצרים בו את המהות ולפי כך כל דבר הנוצר,נברא ומתקיים שונה במהותו מאחר כי תדריו שונים , אך כולם קיימים ביקום אינסופי של אין סוף תדרים המאפשרים הכול.

הכול קיים באין ספור אפשרויות ולכן היכולת לשנות ולהשתנות תמיד פתוח ונתון לכל.

ביורדכם לממדי החומר הכול נראה קבוע ושונה אם כי במבט גבוה יותר ממדים גבוהים ורטטים עדינים יותר התובנה ויכולת ההשפעה על תדרי החומר גדלה והולכת.

במודעותכם הארצית יצרתם קליפות סביב הנשמה הקולקטיבית של האנושות ברובדי היקום בו אתם חיים על כדור הארץ.

אנו פונים אליכם דרך שליחתנו זהראל ומבקשים להצטרף לניקוי ופינוי תבניות הסבל השנאה והנפרדות הקיימות סביבכם בכם ובכל האנושות . זהו הזמן בו הבשילה השעה להסרת הכבדות והחסימות מרשת האור המקיפה את כדור הארץ והקיימת על נשמותיכם ברבדים הקשורים לחיבור לאנושות.

ככל שאור הכול יקום עולה בתדריו כך גם כל הרבדים של נשמותיכם ורבדיו של כדור הארץ ותכני השנאה ופחד השונות צפים ועולים בכולכם בעוצמה הולכת וגוברת.

אנו מבקשים אתכם להתמקד באור הבריאה ובאהבת הבורא שבתוככם ולהבין שזו דרך האנושות לקראת השינויים הקרבים ובאים.

רשת השנאה , הסבל והפחד והשונות, ממקומינו נראה כרבדים שחורים כזפת על רשת האור של האנושות. וביכולתכם לפנותה מכל האנושות ומליבכם גם יחד.

שבו בנוחות נשמו את אור החיים של הבורא לתוך מהותכם, והאירו אותה באורו של הבורא ובכוח החיות שלו. שאפו את האור ונשפו אותו סביב רשת האור של האנושות כעשר פעמים.

בכל פעם נשפו אותו בעוצמה חזקה יותר וראו את הקליפות נושרות , מתפוררות ונעלמות ורשת האנושות נשארת זהובה זוהרת נוצצת ורוטטת באורו של הבורא סביב כל כדור הארץ.

 

כך עשו לרשת הסבל והקושי.כך עשו לרשת השנאה והפחד מהשונות.

כל אחת מהרשתות הללו מקיפה את האנושות ובכך מקבעת את התכנים האלו באמונות הרוחניות של עמים, דתות וממשלות.

בהיותכם מודעים לתמורות החלות באנושות בוודאי שמתם ליבכם למיקוד והתבצרות הפלגים הקיצוניים המבססים אמונתם בדחיית השונות,שנאת החופש והבחירה החופשית,ופחד משחרור הנוקשות האמונתית בשוויון ואיזון המינים, עוצמתן של הנשים,יופיים של העמים השונים על מגוון תרבותם אופיים ומנהגיהם צורתם ואמונותיהם ,חיזוק האיזון בתכונות האלוהיות של האיכויות הנקביות והזכריות שבכם.

אתם אהובים ויקרים , אתם הם אלו שבמודעותכם ,כוונותיכם ואהבתכם את האנושות וממלכת האור

במסירותכם האינסופית עוזרים לקדם את כל אותן נשמות השבויות בפחדים שנאה ונפרדות לתדרים אור ומוכנות לשינויים בהם כל האנושות זורמת בתקופה זו.

ככל שהמסה הקריטית של חופש מפחד נפרדות ושינאה תגדל כך האנושות תתקרב מהר יותר אל תהליך ההתעלות לממדים הגבוהים.

רבים המתקשרים שמקבלים הכוונה לחבר את האנושות ל-12 הממדים ולתפקוד רב ממדי מודע ורצוני.

ואכן הגיע הזמן בו כל הקוראים מסר זה יכינו עצמם לתהליך בו כל רובדי נשמתם פנויים ומוארים מתבניות עברם וחייהם הארציים כדי לתפקד במודעות מלאה בממדים אלו.

 

הידע ,הכלים והתדרים נמצאים בידי רבים העוסקים בריפוי הכוונה והארה.

ההצפה שרבים מכם חווים היא חלק מתהליך ההכנה לפינוי ,טיהור וניקוי עברכם ,רגשותיכם ואמונותיכם העתיקות המושרשות בעבר האנושות

קדמו את תהליך ההארה ועליית הרטטים של כל האנושות , פנו חסימות עברכם והתחברו לממדים הגבוהים של ממלכות האור ביקומכם

אנו תמיד עמכם לעזרה ותמיכה, הכוונה , ריפוי וחיבור לאור הבורא.

היו ברוכים אהובים

מאיתנו מלאכי אור עליון והבורא.

 

 

 

 

 

 

פדיון מיוחד   פדיון מיוחד

פדיון מיוחד 

המלאך עזריאל והנשמה האינסופית 

29.10.06

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו,

אנחנו פה עבורך לעזור בשלב זה של המעבר שלך לעולמות האדירים של האחד, מיסודו של האור בראשיתו.

הכלת האור של האחד בתוך הנשמה בכל רבדיה נחסם כשיש תהליך של כאב,

הנשמה האלוהית שלך כואבת מאוד ואת חווה את החסימה היום.

- כן, היום באמת אני מרגישה הפרעות אנרגטיות רבות בהמון רבדים וחסימה של אור האחד בנשמה האלוהית ברובד ה-13. מה קורה עם הנשמה שלי?

את סוף סוף הגעת לשלב בו חל החיבור המושלם בין הנשמה לבורא המודעות שלמה של האלוהות במלוא עוצמתה בך, וכאב הנשמה שלך הוא על הנפרדות.

הנפרדות מהאחד כמהות מאוחדת שלמה אהובה, מוארת וקוראת במלוא האלוהות שלה.

- ממתי נפרדות זו קיימת? אני ממש מרגישה חסימה.

נפרדות זו חלה כשבחרת להיכנס לחייך אלו.

- אני ממש חשה תחושת פחד בלב ובגרון והראש עמום. האם אפשר לפנות את החסימה?

בודאי, לשם כך אנחנו עמך היום ועכשיו לסיים את התהליך.

ברכי את הבורא האחד והיחיד.

- ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם וברוך שמך לעולם ועד.

ברכי את נשמתך האין סופית.

- הדרך אותי בבקשה

ברכי את נשמתך בברכת אל עליון ואל חי.

- תבורכי נשמתי האינסופית מאל עליון ואל חי, את שלום, נשמתך שלום וכל אשר לך ובך שלום.

ועתה זהראל ברכי את עולמך הארצי בברכת האחד והיחיד.

- מה אברך?

ברכי את ברכת ספר היצירה

- (אנקת"ם פסת"ם פספסי"ם דיונוסי"ם)

אדיר במרום שוכן בגבורה אתה שלום ושמך שלום יהיה רצון שתשים עלינו ועל כל עמך בית ישראל

חיים וברכה למשמרת שלום.

ועתה זהראל הסירי את מסך הפחד מעל לראשך.

- אני מסירה מסך כהה כמו צעיף, אור אדיר נגלה מעלי וזורם אלי,

זו זהראל נשמתך האין סופית

- שקט ושלווה נוחתים עלי ממעל ומכילים אותי כלפי מטה.

זהראל זו אני נשמתך האין סופית מקור חייך ואהבתך,

- נשמה אהובה ויקרה שלי, כה חסרתי את אהבתך בי טוהרך ואורך. אנא הכילי את כל טובך ואורך בי ואהבתך האדירה בכל תאי גופי, נימי נפשי רוחי ונשמתי. אנא נשמה סופית שלי הסירי את כל החסימות בכל הרבדים ורפאי את גופי וחיי. עזרי למצוא את הדרך הנכונה בחיי הגשמיים.

בקשי זהראל את האחד והיחיד לפתוח פתח עבורך לחייך החדשים הנרקמים בזמן זה.

- אני מבקשת ממך האחד והיחיד לפתוח פתח עבורי לחיי החדשים הנרקמים בזמן זה, אני מבקשת להסיר את כל החסימות, הקליפות והפחדים.

זהראל אהובה שלי. אהבי את עצמך כפי שאני אוהבת אותך.

- אני רואה את נשמת העם שלי עם חצי גב מרוקן וחלקים חסרים בהרבה מקומות עם שדה תחתון מכווץ עד לאגן.חסרים 52 ניצוצות ו-73 חלקי נשמה, אני מבקשת החזרת ניצוצות וחלקי נשמה אבודים, אבל משהו שחור וענק עם עיניים צהובות לא מאפשר, ונעוץ בגבי בשיניו.

זהראל הורי לו שיעזוב, ההסכם הסתיים.

- צא ועזוב, ההסכם הסתיים.צא!!! עכשיו!!!

- אין לך זכות או רשות להחזיק בי יותר. צא וחזור למקומך. עכשיו!!!

- השיניים משתחררות ממני וכל הגוף מזדעזע, והוא נשאר עומד מאחורי גבי.

- האם לשפד אותו בחרב או להתמירו? - יד נעלמה- מאור לוקחת אותו והוא נעלם.

- עכשיו זהראל שלי החלימי באורי.

- אור עצום מהנשמה זורם דרכי והכאבים בגבי שוכחים בהדרגה, הלב מתמלא אור והערוצים זורמים מטה וכל צינור האור המרכזי מתרחב פי ארבע, וחושף חלקים מכווצים וסגורים מעברו העתיק, אור הנשמה ממלא ומרחיב הכול כולל השדה סביב הנשמה ונעצר בחסימה בצינור האור העליון, שם יש תבנית שחורה.

פה זהראל, צריכה להיעשות שאיבת פדיון מיוחד. ברכי את אורך ונשמתך.

- "יבורך בברכת אל עליון, אל חי אורך נשמתי את שלום ושמך שלום וכל אשר לך ובך שלום"

- ספירלת אור אדירה יורדת לתוך צינור האור שלי ושואבת ממעמקי הנשמה את החסימה.

המהות שנשאבת יוצאת עם אלפי קורים שחורים מנשמת העם שלי, נשמע קול צווחה עז מעלי עת היא ניתקה ממני, כל הגוף מזמזם ורועד.

- "צא ולעולמים אל תחזור".

- האור ממשיך להתערבל סביב בעוצמה גדולה, כאבים חדים באצבעות הידיים , במפרקי הירך ובעקבים, מלווים ברעד, משהו שחור ניתק מתחתית הלב כלפי מטה ויוצא דרך צינור האור התחתון.

"השעבוד לחומר", זהראל

זו חסימה עתיקה מאוד שאת נושאת עמך עידנים.

- טבעת שחורה סביב למותניים עם קורים שחורים מתגלה עלי, מערבולת האור יורדת למטה ומפצחת את הטבעת, המוני קורים עם תבניות פחד קשורות לטבעת, הם נמשכים ממני החוצה ומתקלפים עד לכפות הרגליים, שם קליפות שחורות נופלות מטה מהרגליים והאור זורם בערוצים ובוקע מטה.

זהראל, ותרי על הפחד להשתנות.

- בשמחה רבה.

אני מוותרת על הפחדים להשתנות, בכל הרבדים בכל הממדים בכל העולמות בכל היקומים בכל הספירות ובכל רמות הנשמה שבי, גופי, האור והתאים בגופי הארצי.

- לחץ עצום בראש, צוואר, חזה ובטן מורגש.

- הרבה תבניות שדים עולות.

- אני מבקשת ממך האחד והיחיד ונשמתי האינסופית לפנות את התבניות הללו.

הכתר: זהראל- אנא אל תחששי, הכול יתפנה, מיד.

- הקלה משמעותית מורגשת, אבל בצוואר ובראש עדיין עומס.

הכתר: זהראל יקרה, ותרי על הסבל המתמשך בחייך הארציים, אינך יודעת לוותר על הקושי ועל העול.

- אני מוותרת על כל הקשיים, ורוצה שהכול יבוא בקלות ובהנאה.

הכתר: אינך יודעת להנות כי את כל זמנך מאמצת עבור אחרים, פנקי עצמך קצת, שמחי בקיים וראי הטוב שבחייך, וייטב לך.

- לחץ בראש,בתוכו אנרגיה שחורה עם עיניים צהובות, הפחד לשחרר את הקושי והסבל בנשמת על.

- השד נשאב מהראש וטפילים עדיין מורגשים על הפנים.

- מי גן עדן יורדים כ"טורנדו" מנקים אותי, הכול נשאב למעלה, הגוף מטהר והראש מתחבר לכתר.

תודה לך המלאך עזריאל

תודה לך נשמה אין סופית

תודה לך האחד והיחיד.

 

 

מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון  מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון

מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון

מאת: הבורא ,זרחיאל ראש מסדר מלאכי הסליחה, המלאך כתריאל המלאך חסדיאל והמלאך נוריאל .

28/6/2010

 

זהראל יקירתנו

אנו רוצים להבהיר לך את התהליך החשוב ביותר שהאנושות עומדת בפניו,והוא סליחה, מחילה ותיקון הכבוד הכולל לכל הבריאה האנשים החי והקיים בעולמכם.

יש הבדל משמעותי בין סליחה ומחילה.

מחילה היא למעשה ויתור על היאחזות בכאב בסבל בעלבון ובבושה מפגיעה בכבוד.

הכבוד הוא שלמות רוחנית עם ערך רוחני מאוזן,רב מימדי.

הכבוד הוא יחס של הערכה והעצמה לשלמות לרוחניות ולמהות של המקבל.

הכבוד לבורא ולכל חלק, ולו גם הקטן ביותר של הבריאה ,בכל המימדים והעולמות ,אינו שונה.

כולם נבראו באהבתו הגדולה של הבורא,וכולם ראויים ליחס זה בכל זמן ומצב.

העולם החומרי ועולמות הרוח כולם נוצרו ונבראו עם אנרגיה אלוהית וכך גם ראוי הכבוד ליצירה זו.

כאשר יש יחס הממעיט בכבוד או פוגע בשלמות ומלוא הכבוד ,הוא למעשה שולל את זכות השלמות האלוהית של הנברא,אם בחומר ואם ברוח.

הסליחה היא שחרור מוחלט של היאחזות בכל המטען הרוחני הרגשי והמחשבתי שנוצר מכל סוג של פגיעה.בסליחה שלמה ומלאה מתנקה כל הכאב,ויכול להיווצר ריפוי שלם רב מימדי וכולל, לכל הנשמות ובכול העולמות בבריאה.

כל זמן שמוחזק הכאב בנבכי הנשמות ,לא יכול להשתחרר הגורל המשותף שלהן, להמשך ההתנסות בתהליך הכאב.גורל מתמשך של החזקת כאב, היא תבנית  מוכרת ומתורגלת היטב  באנושות.זו תבנית של אמונה בסבל ,כאב, נקמה ושליטה.הסליחה מתוך הבנה מודעות ושחרור הכאב כערך לריפוי ואיזון בעולם, היא תהליך לו נזקקת האנושות מאוד בשלב זה.הסליחה היא תהליך שחרור וריפוי המהוה תשתית להמשך הצמיחה וההתפתחות של האנושות לרמות רוחניות גבוהות יותר.הפחד משחרור הסליחה ואבדן הכבוד  מונעים את ההתפתחות וההארה, לשלב הבא של צמיחה הרוחנית של כלל האנושות.

מתוך תהליך הסליחה המודעת, יכולה להגיע האהבה לכל הבריאה, והאחדות למין האנושי.

-מה הדרך לפינוי תבניות אילו ,שעלי ללמד את האנושות?

זהראל,הצהרת סליחה ומחילה כשלוש פעמים, עם כוונה מלאה של האדם יכולה להספיק.

- אבל אנשים רבים לכודים בפחדים ,שיפוטיות נקמה ואינם מסוגלים להגיע לרמת סליחה כזו באמת. במיוחד אם הם מחונכים בתרבותם להתנהגות של אלימות, נקמה והרג , כדרך תגובה לגיטימית על פגיעות שונות.

אכן, עמים רבים חונכו כך ,כדרך הישרדות ונקמה. אנו יודעים כי כלים רבים בידיך לתקן פגיעות אילו ביחידים.

הפינוי של הקבוצות הגדולות של עמים היא דרך ניקוי רשתות קוסמיות.

- אבל איך משלימים סליחה בין עמים שיש ביניהם עבר כמו למשל העם הגרמני ועם ישראל לאחר השואה במלחמת העולם השנייה, או לחילופין מאבק הכוחות בין עמי ערב ועם ישראל לאחר הקמת המדינה ?

לכל עם ישנה רשת שבה מעורה כל קבוצת הנשמות השייכות לשושלת של העם הזה. ורשת זו מחוברת בקצה העליון לבורא העולם. לכל עם יש תפקיד ויעוד רוחני.ולכל עם ישנם מטענים תרבותיים וההיסטוריים אשר יוצרים בו את הייחודיות שלו, את הקליפות שלו ואת הגורל שלו.

- איך זה מתחבר לנושא הסליחה?

כדי לנקות עם מתבניות ומקליפות שיאפשרו להגיעה לסליחה מלאה ישנה עבודה רבה של מודעות פרטית וקבוצתית .והרבה רצון קבוצתי לשינוי המצב.

- האם אדם יחיד יכול בניקוי הרשתות לבדו, להביא למצב בו העמים יוכלו להגיע לסליחה? ואם כן איך?

הבורא- זהראל יקירתי,בעבר אברהם אבי האומה ,נאבק על הצלת אנשי סדום ועמורה,ונעתרתי להציל את הצדיקים הרוחניים, כיום את מבקשת שלום עולמי ואת מבקשת לתת לעמים שלמים ניקוי כזה שיוכלו להגיע לסליחה ואחדות.

כל שתבקשי לטובת האדם העם או האנושות יעשה באורי ובאהבתי,

- ברוך אתה וברוך שמך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אני מבקשת שתורה לי את הדרך להביא אהבה סליחה ואחדות בעם שלי ובאנושות .

זהראל יקירתי.

אהבתך לבריאה ולאנושות נראית לכל.

את החסימות שנוצרו על העם ניתן לפנות עם בירכת הכוהנים  .

- אבל כל שנה נעשות תפילות אילו בחגים ליד הכותל המערבי ובבתי כנסת ועדיין המצב,לא ממש ...

זהראל ,בירכת הכוהנים שנעשית על כל העם בכל היבשות באהבה טהורה עוזרת מאוד.תפילתך עוזרת ,וכל תפילה של כל אדם ובמיוחד במרוכז, בקבוצות גדולות עוזרת עוד יותר.לבקשתך ניקוי של קליפות ורשתות מעל עמים נעשות בקריאה של הפרקים בתורה מתוך כוונה מיוחדת להסרת הקליפות והרשתות .

- אני מרגישה קצת מבולבלת בין יכולת ההשפעה של  רצונו של אדם בודד בשינוי כולל למען העם , ואוסף רצונותיהם האישי של כל אחד מהאנשים המשתמשים בבחירה חופשית שמנוגד לו.

לכן אחדות כוונה ורצון משותף של חלק גדול יותר בעם יוצר את היכולת בשינוי.

- אבל שוב אני רואה שבעברו של העם, למשל היה עונש שרבים מתו ממנו ,כמו המגפה, ותפילתו של פינחס ,עצרה את המוות והחולי?

האם אתה כבורא הכול ,נענה לתפילתו של היחיד, להצלת העם,טיהורו והבראתו,לא יכול שוב לנקותו מכל הרשתות והחסימות ולהביא לעם  או לעמים סליחה מחילה ושלום?

כל הבקשות מתואמות לתוכנית הגדולה של הבריאה וגם מתאפשרות עם הבחירה האישית גם יחד. יפה שאלת.

- אני מבקשת לנקות את כל העם וכל הרשתות שבו כדי להגיע לסליחה מלאה בתוכו, ולסליחה ושלום עם כל העמים.

זהראל יקירתי ,בקשתך התקבלה במלואה. כל אדם ונשמה מעם ישראל חייב להגיע טיהור פנימי ובין אחיו ,לפני שכל העם יוכל להיות מנוקה כאחד.האחדות אליה את מתכוונת לאחר יציאת העם ממצרים אינה קיימת היום .תוכלי בעבודתך היומית לעשות עבודת טיהור על כל העם כחלק מתפילותיך וברכותיך,

עבודתך בעולמות הרוחניים אכן יוצרת שינוי, גם אם אינו נראה לך ממקומך.את משפיעה רבות ובעולמות שאינך מכירה .לכן את מבורכת ומקבלת את כל העזרה והתמיכה, שכן את ממלאת את ייעודך וכל תרומתך לטובה היא.

הסליחה היא העבודה בה כל אדם עושה עם עצמו ביום הכיפורים ובכל השנה.המשיכי בדרכך ,מבורכת היא.

אנו שמחים על רצונך ושאלותיך.

היי ברוכה זהר אל

הבורא עימך תמיד.

 

תודה לך הבורא ותודה לכם המלאכים


להבת אש הבורא העילית  להבת אש הבורא העילית

19.11.06

להבת אש הבורא העילית

לטיהור מסות גדולות של ישות ושדים

מאת:המלאך מטטרון והמלאך צדקיאל

 

זהראל יקרה שלנו, להבת אש הבורא העילית נובעת ממהות הבורא עצמו ושואבת אליה מגופו של המטופל תבניות פחד, כעס, שנאה ואשמה על כל התפלגויותיהן ברבדים הארציים, האש העילית עוטפת את כל סביבות ורובדי הנשמה או גופי האור הארציים וסוחפת עימה מעל הכול, בנוכחות מהות הבורא הכול מתפוגג.

להבת אש הקורא העילית המחומשת שקבלת היום היא תבנית אש ריפוי חיטוי טיהור והפעלה של 5 הבוראים העיליים במלך מלכי המלכים הקב"ה. לכן כל 5 הפנים של הלהבה הזו מאפשרת שטיפה רבת עוצמה לכל הישויות והחסימות ברמות הנשמה הגבוהות.

גם לך יש יכולת להשתמש בתדרים אלו בתוכך ועל מטופליך, מלך מלכי המלכים נמצא בתוכך ומכיל את נוכחותו בך בכל רמות הנשמה. ברגע בו תחליטי שאת זהראל, נוכחת בכל רבדייך נוכחותו תהיה מוחלטת בך ובחייך, כפי שחווית היום בבוקר את נוכחותו המלאה בך.

- מי בחר את התהליך הזה?

כמובן שניכם, נשמתך האלוהית והבורא כאחד.

- איך עוברים תהליך זה אנשים אחרים?

כשהם מגיעים לחיבורים ברמות אל התהליך זהה לשלך.

- איך לפנות חרדות ופחדים המונעים ממני להיות זהראל בכל הרבדים? בכל העוצמה, בכל המהות, האלוהית שבי? או איך אדם מכיל את נוכחות הבורא שבו, בתוך רבדיו?

זהראל , בכל שלב ושלב שאדם עובר בהכלת אור הבריאה בתוכו, הוא מכיל את נוכחות הבורא שבו בתוך רבדיו.

- אני מבקשת את להבת אור הבריאה העילית המחומשת לטהר את כל גופי האור והנשמה בהם חסימות המונעות הכלה מלאה של נוכחות זהראל בכולי.

- חסימות נמצאות בגופים הארציים ברובד 6- ד,חיה, נשמת העם.

זהראל- לבקשתך אנו והבורא כאחד מפנים את כל חסימות עברך.

- אני מבקשת לטהר את כל תבניות העוול בי שאני עשיתי ושנעשה לי כולל חיי אלו ובזמן ההווה.

הכול מתפנה ממך בהדרגה.

- מה הרובד העילי ביותר שניתן לי למשוך אורות עיליים?

זוהי להבת אור הבורא הכוללת.

- מה היא כוללת, הסבר לי עליה.

זו להבה מהמהות העליונה ביותר של ממה"מ והבורא הכולל של כל היקומים הקיימים בכלל, והיא מושכת אליה ואל תוכו הכול ובכך נעשה ניקוי מושלם.

- האם ניתן לטפל בה גם בגוף הפיזי?

כן בוודאי, אפילו רצוי.

- התוכלו לעזור לי לתקן את תבניות הכישוף על הגוף הפיזי שלי בגיל 35,33,31 ?

כן, בוודאי.

זמני את להבת הבורא הכוללת לגוף הפיזי פי 300 מיליון יותר חזק והכול יתפנה.

- תודה לכם אהובים

 

פינוי השתלטות וחדירה ישויות אופל לתוך כתר וגוף הנשמה  פינוי השתלטות וחדירה ישויות אופל לתוך כתר וגוף הנשמה

28/3/2011

פינוי השתלטות וחדירה ישויות אופל לתוך כתר וגוף הנשמה-יחידה

ויתור על מהות העצמי בטראומה

נתק ושכחה של מי אני באמת

 

מאת מלאכי אור עליון

 

 

כאשר הנשמה הגבוהה ברובד יחידה,בחיבורה לאור אין סוף נשלטת על ידי ישות אופל ,

 

עושים:הגנות גבוהות וחזקות עם הכלה שלמה של ממה"מ ,כולל אורות וסמלי המלחמה האלוהיים ומרכבת אור האבות ,מגן אברהם,מרכבת עץ החיים ומרכבת חותם האחד המקודש. מכילים על האדם הפגוע את :

"שמע ישראל ה' אלוהינו ,ה' אחד,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" כ- 10 פעמים

אנא בכוח... כ-5 פעמים

ברכת כוהנים כ- 3 פעמים על המטופל,

מברכות השחר :עוזר ישראל בגבורה כ-10 פעמים

עוטר ישראל בתפארה כ- 10 פעמים

שלא עשני גוי כ- 10 פעמים

מזמורי תהילים: פ"ט צ"ג ק"כ לפינוי דיבוק.

תהליך החזרת החלק הגדול של הנשמה שנשבה בהיכלות התמורות וגם חלקים קטנים יותר,כולל שחרורם מהישויות המחזיקות בהם.

שבירת קליפות שעל שדה ומרחב הנשמה החיצוני,כולל פינוי ישויות אופל הנאחזות

סגירת ערוצים,מעברים מעולמות ויקומי האופל מכול רובדי הנשמה,ניקוז והארקה של כל הרבדים הספוגים באנרגיות שחורות.

הטענה באורות אלוהיים ותמצית אור החיים

החזרת חיבורי הכתר למקומם ותיקון צינור האור העליון והתחתון. החזרת הנשמה הגבוהה לתוך כל הרובדים.חזרה על הגנות גבוהות והטענה.

הודיה לבורא ,לכל העוזרים והמלאכים ולנשמה.

.

.

 

שאלות לבורא בעיקבות הפגיעות הקשות והעיכובים בבלגיה  שאלות לבורא בעיקבות הפגיעות הקשות והעיכובים בבלגיה

30/9/2013

 

שאלות לבורא בעיקבות הפגיעות הקשות והעיכובים בבלגיה

- האם ההענשה היתה על חיים אלו או קודמים?

- האם עונש כזה קשה מופעל עלי כשאני בשליחות האור לעשית אור לגויים בזמן טיפול ועזרה לזולת האם זה הוגן?

- האם הבנתי נכון את המסר מגיל שחרפתי וגידפתי את ילדי הם בקשו את בית הדין לשפוט אותי והוחלט שאני אשמה ולכן כל זה קורה ולכן נענשתי?

- האם הקושי של העקרות וגידול ילדים כל כך לא פשוטים ולבדי, במיוחד את הבן, עם כל הקשור לקשייו והתנהגותו הקשה בבית, שיוצרת בי סבל פגיעות נזקים עייפות יאוש אפילו לא דקה אחת של נחת רוח וטוב, הן מטרה רוחנית טובה מספיק להעניש אותי כלכך קשה ועוד במצב בו אני בחו"ל?

- איך יש לי מקטרגים כל כך רעים ויעילים? האם אין לי בכלל זכויות?כל הטוב שאני עושה בכלל לא נחשב?

- אני עוזרת לכלכך הרבה אנשים ומבקשת עבורם ומתאמצת לעשות רק טוב,ושמה עצמי מול כלכך הרבה רוע אנרגיות שליליות, ולמה כשאני מתלוננת או כועסת על הקושי שבחיי, דרך הבן שלי שעושה לי, ישירות, ועל העוול וחוסר ההתחשבות הניצול והרוע שלו כלפי וכלפי אחותו ,אני נענשת?

- למה הבורא מרשה לתת לי להפגע כלכך? הוא היחיד בו אני בוטחת כמקור להגנה ולטוב לשפע ולרצון להשפיע אהבה אור וחיים להכל, מפקיר אותי מאפשר ומתיר כזו פגיעה?

- האם האמון שלי בבורא כמקור אמין יחיד ואולטימטיבי לטוב אלי מוטל בספק?

- אני עושה הכל מתוך רצון לטוב, ולתיאום הכי נכון שאני יודעת ויכולה עם הבורא,אני פועלת באמון מלא בו,ובתלות מלאה בו בהכל, למה אין שום אימון בי ,למה אני מוצאת עצמי חשופה ופגועה, בלי הכנה מראש, הזהרה,הדרכה,מילת כוונה,והכי חמור, הבורא יודע מראש,למה המצב שלי כזה,מה השעורים והקשיים, מה יקרה ומה יהיה,ובכל זאת מאפשר להעניש אותי.איך זה מתיישב עם טוב?עם צודק או עםהוגן?

- רציתי להאמין שאני בצד הטוב והאהוב של הבורא, אם הוא גם מאפשר פגיעה והענשה והורדת ההגנה והטוב שלו ממני, איך אשאר בעולם הזה לעשות את רצונו, לבדי?

- במה אני טועה,מה אני לא רואה או לא מבינה במצב הזה, שככה אני סובלת, מותקפת ונענשת...

- האם זה מה שהבורא רוצה עבורי?האם זו דרכו?

- האם ככה עלי להמשיך כל חיי? אז באמת בשביל מה?

 

פינוי -  פינוי -"הקס" כישוף

24-10-2010

פינוי -"הקס" כישוף להיפוך

- להפיכת הכוונות הרצון והעשייה - לרעה

מאת מטטרון

 

 

- קריאת שמע ישראל 7 פעמים ברצף-

"שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

 

- לבקש את קוד הישועה של הבורא- "אני מבקש להפעיל עלי את

"קוד הישועה של הבורא"

 

- לבקש את "המפץ הגדול" לפחות כ- 5 פעמים, ביחד על כל הרבדים החסומים.

 

-לבקש את פנוי הקללה/כישוף עם אורות המלחמה האלוהיים: אני מבקש/ת את אורות המלחמה האלוהיים,בועת אורות שמע ,מרכבת אורות שמע, אותיות ההוויה באורות אלוהיים, ולהבת אור/אש הבריאה הזהובה והכסופה על כל הרבדים עם הקללה או הכישוף.

 

-לזמן את להבת אש יהלום הבריאה -על כל הרבדים הפגועים

 

- לבקש המבורא לשחרר את אחיזת השטן בנשמה, ולצאת מהמרחב הכולל שלה.

 

- לבקש מהבורא לפנות:

- שדים

- מלאכי חבלה,

- מלאכי הרס,

- מלאכי עיכוב ועצירת תהליכים,

- מלאכי בידוד,

- מלאכי ריקון,

- מלאכי תעתועים והטעיות,

- מלאכי היפוך ושיבוש,

- מלאכי מוות,

- מברכות השחר- "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם- אוזר ישראל בגבורה" כ- 10 פעמים, ולחכות שהם כולם יתפנו.

 

- השבעת כל הישויות לצאת –" צאו צאו צאו !!!בשם ממה"מ הקב"ה, צאו וחיזרו אל הבורא ,אין לכם רשות או זכות להיות, בי או במרחב הרוחני שלי , מעתה ולעולמים ,אתם יוצאים עכשיו,הכול ביינכם ובין הבורא .צאו."

 

- לבקש סגירת מעברים מעולמות או יקומים או מדורי חושך לנשמה.

 

- לבקש פדיון חלקי ורססי נשמה,רוח,נפש,מהאורות הגנוזים של ממה"מ.

 

- לבקש תיקון כול הגופים , השדות והצנרת הרוחנית.-עם קוד הישועה האלוקי, קוד הגאולה של הבורא, אורות אלוהיים, תמצית אור החיים של הבורא.

 

- לבקש את כניסת הנשמה האלוהית הגבוהה לכל הרבדים הרוחניים שלי ,להאיר ולחזק את כל הרבדים והגוף.

 

- לבקש חיבור מחדש לרקיעי הקדושה, עולמות השפע ולשערי השפע היקומיים עם חרב הבורא ומטה הריפוי של הבורא,ומטה אהרון.

לחבר את הנשמה לאור אין סוף ועולמות האמת ולרצון האלוהי והנשמתי הנכון והאותנטי,לכל רובדי הנשמה ,הרוח הנפש וכל תאי הגוף.

 

- לבקש קידוד של ניקוי ה"הקס"ים לכתר הנשמה [למטפלים רוחניים]

 

- לברך את הנשמה עם הברכה המשולשת – ברכת הכוהנים – כ-3 פעמים.

 

לפינוי "הקס" חבוי- לבקש את הבורא להציף על פני השטח את כל ה"הקסים" החבויים לפינוי מיידי, עם קוד האמת האלוהית

למצוא עם גלאי האמת כמה ישנם

לבקש מהבורא ומכתר הנשמה להפעיל את קוד פינוי ההקסים.

 

שלושה ניצוצות בנשמה  שלושה ניצוצות בנשמה

24-1-2010

שלושה ניצוצות בנשמה

מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל ,המלאך ברכיאל ומלאכי אור עליון

 

זהראל יקרה שלנו

ניצוצות הנשמה הם מקור חיבור הנשמה לבורא בעת התהוותה, חלקים אלוהיים ישירים אלו, נפרדים ממרכז אור הבורא בעת יצירת נשמת האדם .בניצוצות הנשמה ישנם כל תכונות ואיכויות הנשמה מרגע היווצרותה ולעתיד.מקומו של הניצוץ הראשי בנשמה, בגוף אדם קדמון הרוחני.הווה אומר שהניצוץ כולו מקומו באזור מסוים בגוף הרוחני האנושי הראשון שנברא .בעת שבירת הכלים ,כאשר נופץ גופו הרוחני של האדם הקדמון פוזרו ניצוצות אלו בכל יקומיי הבריאה , ותהליך ההתנסות הקשה של האנושות החל.ניצוצות רבים נפגעו ופוצלו גם הם לאורך העידנים והדורות ,וכיום אנו עובדים עם האנושות על תיקון אדיר ורחב ממדים זה , בו גם משתתפת את ,בתיקון הכלים .

תיקון הניצוץ והחזרתו למקומו הנכון והמדויק בגוף הרוחני של אדם קדמון יוצר תיקון רב- יקומי ותיקון של האנושות וכן גם האדרה ואיזון של הבריאה כולה.

נשמות שונות קבלו יותר מניצוץ אחד.הניצוץ הראשי קיים בכולן ,וניצוצות נוספים קיימים בנשמות אדירות שתפקידן ויעודן מוגדר בידי הבורא למטרות עזרה ,תמיכה העצמה ועילוי קבוצות שונות באנושות בכל התקופות וכן גם בתקופה זו.

את ניחנת מעצם הווייתך בניצוצות שניים,שנתנו לך יכולת ראיה ושמיעה רוחנית יתרה, עם התוספות הנשמה היתרה שבך, נוסף ניצוץ אחד אלוהי אליך,ויתווסף עוד ניצוץ אלוהי נוסף בבוא העת, כאשר כל סיבי התשתית הרוחנית [ד.נ.א.] יהיו מוכנים.

 

מה מאפשרים ניצוצות נשמה הנוספים לאדם במישור הארצי והרוחני?

 

כל ניצוץ אלוהי מוסיף יכולות יצירה ,בריאה וכוח רוחני רחב יותר וחזק יותר.ניצוצות אלו למעשה מעבים את מקור העברת האור האלוהי לאדם ובכך מאפשרים משיכה רבה יותר של אור למימד הארצי ,וזה עוזר לכוח מימוש רב יותר.

 

היכן יושב ניצוץ הנשמה הראשי, והיכן יושבים הנוספים?

 

הוא יושב בכתר הנשמה ומאפשר העברת אור חיים אלוהי לכל הנשמה כולה. ניצוצות נוספים נמצאים גם הם בכתר ומחוברים לניצוץ הראשוני בחוטי אור אלוהיים ומרחיבים את מעבר האור לכל הנשמה.לכל ניצוץ נוסף יש תכונות נוספות מעבר לתכונות הראשיות של הניצוץ הראשוני ובכך מרחיבות את יכולות הבריאה והיצירה של האדם.

 

האם היו לאנשים כמו מנהיגי האנושות ההיסטוריים יותר מניצוץ אחד?

 

אכן ,כך היה .לכולם היו מספר ניצוצות שאפשרו עוצמה רוחנית ,חיבור ישיר ונקי לבורא והעברת מידע נכון ומדויק , ואור אלוהי לאנושות בזמנם.

 

 

 

 

במה ניתן לי לעזור לתיקון הכלים, ובמה אנשים הרוצים להשתתף בעשייה זו?

 

לך ניתנו הכלים, החיבור לבורא ולכליו הישירים,ההוראה והרשות לתקן את הניצוצות לחברם למקומם הנכון בגוף אדם קדמון הראשוני.בכך את מקדמת את תיקון הכלים והעולמות,אולם ישנם כלים חזקים יותר אשר יגיעו עם הזמן לעשות את עבודת הבורא בתיקון באופן רחב יותר .

האנשים אשר הוכנו לתהליך יעשו את העבודה הזו עימך וכן גם בדרכים נוספות ,אולם אנו מצווים לעזור לך בדרך זו כי היא דרכו של הבורא ,בחירתו והוראתו המדויקת, ולכן הידע הזה מועבר אליך כך ובזמן זה.

 

"קוד החיים האלוהי" , ו"קוד הריפוי האלוהי הישיר", מחוברים לניצוצות הנשמה ומאפשרים העברתם בעוצמה הנכונה לגוף ולעולם החומר בתקופה זו.

 

לא מובן לי ההבדל בין היות הניצוץ חלק ישיר מהבורא, או היותו חלק מגוף אדם קדמון שהתנפץ.

 

זו שאלה מאוד גבוהה,זהראל.התשובה לכך היא שגופו הרוחני של אדם קדמון נברא מתוך נוכחות הבורא ומחובר אליו בעולם קדמון ישירות לאור האין סוף.מכך נוצר שיוך ישיר של גוף אדם קדמון לבורא ,אורו והווייתו.הניצוץ הוא חלק מגוף אדם קדמון והאור שהוא מכיל הוא אור אלוהי ישיר, ממהות הבורא עצמו.

ככל שיותר ניצוצות ישובו למקומם המקורי בגוף אדם קדמון ויועשרו באורו הישיר של הבורא כך תהה האנושות מתקדמת לעילוי הרוחני לפי הרצון האלוהי.

בכך יהיו השלום האהבה האחווה והשפע בכל העולמות וגם בעולם החומר.

 

בורכתם בזכות גדולה לעשות ולראות תהליך זה בהתהוותו.

 

תודה לכם ,

 

תודה, תודה, תודה.

 

 

 

 

.

 

 

 

מטה אהרון  מטה אהרון

24-3-2010

מטה אהרון
מאת המלאך חסדיאל ומלאכי אור עליון והבורא

 

זהראל יקרה שלנו,

אנחנו עמך לבקשתך להסביר לך על מטה אהרון,

מטה אהרון הוא כלי עבודה אלוהי המוענק לכל אלו הפועלים בעבודת ריפוי ,טיהור ולימוד רוחני גבוה.

המטה הוא למעשה המשך ישיר של הבורא, בסיב מיוחד המכיל אורות קדושה מרוכזים במסגרת מוארכת כמטה.אהרון ומשה השתמשו באור זה למטות הידניים שלהם, שהעבירו את אור הבורא ישירות עד למימד הארצי,בידם.

תפקידו של מטה אהרון הוא לטהר ולרפא את כול הטומאה מהנשמות ומהאזורים שנפגעו מכוחות האופל.ככלי לריפוי רוחני גבוה, המטה מעביר זרם אור בתדר מדויק ובעוצמה מדויקת למטרה .כוונת הבורא בהיותו נותן כלי ריפוי וטיהור זה, היא לאפשר מיצוי של אהבתו אורו וקדושתו.מטה אהרון אינו מוחזק ביד המטפל אלא בכתרו, ומועבר דרך המיקוד וההתכוונות אל איזור הטיהור,שכן בריפוי גבוה המחשבה היא זו שמכוונת אתה אנרגיה לפעולה.

בהיות המטפל מחובר במהותו הפנימית והכוללת לבורא ובהתכוונו, היא פועל מטעם נוכחות הבורא, לטובה הגבוהה והמדויקת ביותר,הרי שנוכחות הבורא בעצמו מתוך המטפל והמטה גם יחד,מפעילה את המטה.

 

במה שונה מטה אהרון משאר כלי הריפוי האלוהיים כמו החרב ,המטה וקריסטל הריפוי או יסודות הבריאה?

 

הייחודיות של המטה הזה היא היותו סיב ישיר מהבורא.המטה מיועד לנקות ולתקן את סלילי הד.נ.א. הרוחניים של כל הנשמות בכל היקומים ,ולפעול לתיקון פציעות וחסימות,טיהור מרחבי נשמה רב יקומיים ובמרחבי זמן על יקומיים.

החרב ,מטה הריפוי והקריסטל מיועדים לטפול בעיקר בבעיות על פני כדור הארץ באנושות זו וביקום הזה.

 

איך מטה אהרון משפיע על סלילי הד.נ.א. הרוחניים, ואיך הוא מטפל בהם?

 

מטה אהרון מחברם אל הבורא, מישר אותם מטהר אותם, מאזן מקומות מעוקמים או מפותלים ,קטעים מסובבים, מחבר אזורים קרועים, מנקה את המרחב בין הסלילים ובתוך מרווחי סלילים , פוטר הסתבכויות סיבים ומפריד הדבקויות סיבים.הוא מחזיר לסיבים את התדרים הנכונים המאפשרים לתאי הגוף ליצר שוב תבניות בריאות ונכונות לאדם בכל שלב בחייו.הוא מכוון לרפא גם תהליכים סרטניים בגופו וברוחניותו של האדם.

ישנו עוד דבר חשוב שעליך לדעת על המטה.הוא מעביר את אהבת הבורא הישירה לכל מקום אדם או דומם ,ולכן יכול להטעין הכול באנרגיה ישירה ומידית של הבורא.

 

 

 

האם ישנם עוד איכויות או שימושים במטה אהרון?

 

כן זהראל, ישנם עוד שלושה תפקידים למטה הזה.

המטה משמש ביד האדם המחובר אל הבורא בכל הווייתו , ככלי ליצירת ניסים בעולם הארצי ובכל עולמות הבריאה. בקשת האדם לעזרתו והתערבותו הישירה של הבורא מתוך כוונה לטובה הגבוהה ביותר ומתוך שאיפה לנכון האלוהי בלבד יפעיל את הזרימה והקוד לשימוש בו.

 

האם ישנו קוד ייחודי לשימוש בו?

 

כן המילים יחול קודשך או יחול רצונך יפעילו את המטה.

 

האם אי ידיעת האדם את רצון הבורא יכולה ליצור התנגדות וחסימה לתהליך?

 

לא!!! כי הבורא יוצר המציאות החזק ביותר,בכל העולמות.

 

מהם שני השימושים הנוספים של המטה?

 

- השראה רוחנית על אנשים מקומות ומרחבים

- והעברת אור הבורא הישיר לכל צינור, כלי, גוף או חפץ לשימוש של התמרה ,ריפוי וחיזוק התדר הנכון לו.

בכך שאת יכולה להשתמש באופן ישיר וקבוע במטה אהרון ומשה,את מאפשרת לאנושות עילוי תדרים טיהור וריפוי רחב ,הרבה מעבר להבנת ודמיונך.

המשיכי להשתמש בו ברוב אהבתך ומטוהר ליבך להעלאת העור בעולמכם,הוא זקוק לו עתה יותר מתמיד.

ברוכה תהיי לאדוני, למלך מלכי המלכים, הקב"ה,

וברוכים מעשיך ומילותיך.

 

תודה לך ותודה לבורא.

ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

 

 

 

קוד החיים האלוהי תיקון עצמי  קוד החיים האלוהי תיקון עצמי

1.9.09

קוד החיים האלוהי

תיקון עצמי

מאת: האחד, מלאכי אור עליון,

המלאך קיראל, המלאך חסדיאל, והמלאך מיכאל.

 

 

זהראל יקירתנו, הקוד האלוהי הוא קוד החיים, זהו תדר יחיד ומיוחד הבוקע ממרכז לב "האחד" הבורא היחיד, כקרן אור עצומה ונראית בחוזקה ויכולותיה. היא למעשה אלוהות ממומשת. אנו קוראים לקרן זו "קוד אלוהי" כי רק אנשים בעלי תדר גבוה במיוחד מסוגלים להכיל תדר זה ולהקרינו בדרך הנכונה לייעודו. הקוד שבתדר זה הוא המהות היחידה, המורשת והאמיתית של ההוויה האלוהית בקדושה טהרה וצלילות מרבית.

יעוד התדר הזה כקוד הוא הארה מהמקור עצמו. בקוד זה נבראו האותיות שמהם נוסדו העולמות, היקומים, הרקיעים והנשמות.

האחד- הקוד האלוהי הוא אני. האני הנני שבהווייתי. כל אדם שרוח נשמה בו, יכול להכיל קוד זה, זהו המקור שממנו הנשמה מכילה את אורה, שבלעדיו אין חיים מתקיימים.

הקוד הזה כתדר אור ייחודי קיים בכל סלילי ה ד.נ.א הנשמתי ובלעדיו אין חיי האדם מתקיימים. האני הנני שבכל נשמה הוא התדר של הקוד האלוהי המקיים את חייו של האדם, עם או בלי גוף.

הקוד האלוהי הוא אהבת עולמים לכל היש.

הקוד האלוהי הוא אין. הוא הרצון האלוהי הטהור בנשמה להגשים עצמה. הוא אמת האלוהות הפנימית. הוא יצר הקיום. אבות האומה הכילו אותו במלואם. הם הכירו וידעו אותו והוא הנחה אותם בחייהם.

הכתר ,והבורא- בתדר זה הנשים האחד את רוח החיים באדם הראשון. חוברת לתדר זה כדי להשתמש בו, למען המשך חייך ולמען הבאת תדר זה כתדר ריפוי ראשוני חזק ואמיתי.

הקוד האלוהי הוא תדר ריפוי, החלמה, חיזוק והעצמה לכל חי. לכדור הארץ וכל החי אשר עליו.

בתקופה זו ניתן להשתמש בתדר זה כאשר הבסיס של האנושות עלה בתדריו ומאפשר שימוש בעוצמה שלו ובדיוק שלו.

- האחד, אני מבקשת מידע על "קוד החיים האלוהי" ועל הקוד האלוהי".

זהראל, קוד החיים האלוהי וקוד האלוהות אחד הם.

- מדוע קוראי לו "קוד אלוהי"?

זהו קוד אנרגטי ייחודי שאינו פועל בכל דרך או בכל צורה.

- מה הייחודיות שבאנרגיה זו?

כפי שהבהרנו לך, זהו קוד "האחד" ונובע ממרכז לב הוויית האחד.

- איך מזמינים או מתחברים לקוד האלוהי?

אמירת "שמע ישראל" מלא מחברת את האדם לנוכחות האחד, קוד "האחד" מוכל עליו, כשהתדר של האדם יכול לקלוט את נוכחות לב הבורא בו, בלי התנגדות או כפיה.

- האם יש בי כפיה כל שהיא?

כן, בכתר יש חסימת מורה מעברך.

- מה יכול לפנות זאת בקוד האלוהי?

הרחבת קרן "אור לב הבורא" משלשלת את רוחב הכתר ומפוגגת את החסימה, בקשי מהאחד טיהור מלא של הכתר וכל הרבדים הרוחניים שבך.

- האחד, אני מבקשת טיהור מלא של הכתר וכל הרבדים הרוחניים שבו ומבקשת לטהר את כל הכפייה וכל תדר שאינו בתדרי האחד שבי.

זהראל אהובה והיקרה, הסירי מליבך את "בושת האין" של אימך הורתך ואת כעסייך עליה בכל הגלגולים והכול יפתח ויתרחב בקרבך.

- אני סולחת ומוחלת, מוותרת ומשחררת הכול.

מבקשת טיהור של הד.נ.א ה-1 מהבושה והכעס.

- איך הקוד האלוהי משפיע על הריפוי והטיהור של הרוח הנשמה והגוף?

תדרי האהבה והאור השלם של האחד מאפשרים התמרה והרחקה של תדרים השונים ממנו. האני האלוהי שלך מלא שלם ומכיל את "הקוד האלוהי" כולו ומכיל עצמו בתוכך וברבדים הארציים שלך בשלב זה.

- הלב סגור בבושה וכואב, איך אפשר להשתמש בקוד האלוהי לריפוי?

משכי את קרן אור הקוד האלוהי לתוך הלב הסגור וממנו מטה, אל קרני האור האלוהי הזורחות סביב הציר התחתון של הנשמה.

- מה הוא הציר התחתון של הנשמה?

המקום בו זורם אור אלוהי עילאי, בזרם המחובר לזרימה המרכזית בתוך הנשמה.

- מה חוסם אותי שם ויוצר את הכאבים?

ציר הנשמה שלך סגור באזור זה מעברך.

- אני מבקשת לשחררו, יש שם ישות כהה של חבלה.

הפני את קרן אור האחד עם הקוד האלוהי אל ציר הנשמה התחתון מאחוריך, שחררי את הפחד להתקדם בחיים, זהו חסם הקשור בברית הנישואין הראשונה שלך.

- משחררת מוותרת, מרפה, עוזבת, מפנה, מבטלת. לחץ כבד על הראש, הגפיים והגב- קולות שברים וריסוק כזכוכית וקול שאגה עז, זוג עיניים אדומות זועם נמשך ומתרחק עד שנעלם במרחק מאחורי.

עכשיו את צריכה פדיון גדול של שלושה חלקים. הפדיון הזה יאפשר לך חופש לנוע ולהתקדם בחייך.

- האם הקוד מופעל גם על הד.נ.א?

כן, בודאי. כדי לתקן או לשדרג את סוללי ה-ד.נ.א, מחברים את הקצה העליון והתחתון של כל סיב וסיב לקרן אור הבורא ולקוד האלוהי, כשזה קורה הסיב מתיישר, מטהר, מתאזן ומתנקה ומאפשר דיוק מרבי של תדרי השורש הנשמתי בגוף.

- ואם יש פגם או פגיעה בשורש הנשמה?

אז ניתן לבקש את הבורא והנשמה לתיקון שורש זה,הקו האלוהי מופעל כחלק מתיקוןזה ,אבל אינו הבסיס העיקרי לתיקון. הוא אכן עוזר בייצוב, ישור, הטענה ודיוק תדרי האני האלוהי בגוף וברובדי הנשמה. שורש הנשמה מתוקן על ידי הבורא באופן ישיר בלבד.

- האם שורש נשמתי פגוע או משובש?

לא זהראל, שורש נשמתך מוגן ע"י חותם האחד המקודש ומלאכי עליון. אין בשורשיך פגם ואין בך רשות להיפגע.

- אני רואה עדיין את חומת הכתר כקו שחור מאמא בנושא אמונת "האין" וערוצים שחורים בצינור המרכזי ללב ומטה.

קרן מלב אור הבורא מטהרת עכשיו תבנית זו, היא עתיקה במשפחתך, זכותך לשחררה.

- אני מאוד רוצה לשחרר תבנית זו.

בקשתך התקבלה ומתבצעת.

התחברי ליש של כל ההוויה, לאהבה, לשמחה, שפע , בריאות ויצירה.

- אני מתחברת.

עכשיו בקשי מהבורא את הנס שאת

- אני מבקשת מהאחד להיות כולי הנס שאני.

אור אדיר אבל רך ונעים בוקע מלמעלה ומנפץ קירות וחסימות מסביבי הנשברים בקולות נפץ ושבירה.

הנס שבך פורץ, מלב הווייתך, האלוהות שבך חודרת לתוך הנשמה והגוף. ניצחת זהראל.

ניצחת את הפחד להיות את באמת. קוד האחד בך. בכולך. האלוהות שבך ואת – אחד הם.

- ברוך שם כבוד מלוכתו לעולם ועד.

עכשיו חייך מכוונים לפי רצון האל והנשמה שבך. זכרי את אהבת האלוהות שבך אליך, תמיד.

- תודה, תודה, תודה.

תם ונשלם.

 

 

 

 

הסרת גורלות, מלחמת גורלות,שחרור מגורלות חסומיםה וקשים  הסרת גורלות, מלחמת גורלות,שחרור מגורלות חסומיםה וקשים

15/6/2013

הסרת גורלות, מלחמת גורלות,שחרור מגורלות חסומיםה וקשים

מאת:סנדלפון,כתריאל,משה בן עמרם,והבורא

אני מרגישה בימים האחרונים תהפוכות רגשיות קשות ,כל רצונותי העמוקים והמאמצים שלי לממשם,מתהפכים ונחסמים,כאבי גוף חדשים עולים על פני השטח ומכים בי בעוז.

 

אתמול טיפלתי ב-ג.ב.,בתהליך בו הוא חוה הסרת קליפות קשות מעברו ותוך כדי הטיפול נאמר לי לבקש עבורו מלחמת גורלות, ושיש לי צורך ב- 3 מלחמות גורל עלי.

 

כאבים באגן הירכיים ברגלים ובאיזורי גוף שונים מורגשים בעוצמות משתנות,אני מתעוררת משינה עם כאבים בעכוז וירך ימין,עולה בי פחד ליבה עתיק ברובד חיה- 9 ,[עם כישוף מ-מ.נ. בגיל 33 ביוסטון]. אני מבקשת את קוד הסרת הכישופים לפנות מעלי את כל הישויות והמבנים האנרגטים החוסמים,התהליך מתחיל וההקלה מורגשת,

 

אני שומעת את המדריכים שלי משתמשים במושגים הקשורים לנושא מלחמת גורלות הסרת גורלות ויוצרי הגורלות.

אני מבקשת הסבר הבהרה ותיקון

הבורא איתך,מחזקים אותי,אל תחששי ואל תפחדי הכל מאוזן ומתוכנן,

בקשי מהבורא את מלוא עוזו ותפארתו בך

אני מבקשת ממך הבורא את מלוא עוזך ותפארתך.

אני חווה את אור הבורא ממלא אותי מהכתר,

זהראל ,אני עימך ועוזרך,את מבקשת את הידע ויכולת הביצוע לשלב הבא של עבודתך הרוחנית בעזרה לעצמך ולאנושות שתבוא בעקבותיך.

בבטחונך השלם בי זכית לקבל את העזרה החזקה והמשמעותית ביותר לשינוי האנושות ואת בתוכה.

נושא שינוי הגורלות והחלת השינוי הוא שלב בגדילת וצמיחת האנושות בעידן זה ובביאת ימי המשיח הקרבים ובאים, אני מאשר לך לקבל את הדעת והידע המקיפים בנושא

התרת גורלות,שינוי גורלות הסרת גורלות מלחמת גורלות,שיקוף הידע לאחרים בנושא זה והכרעת גורלות קשים לטובה, להסבת שיעבודים וכפיות של נשמות וקבוצות נשמות- לשפע ואהבה.את יכולה להיות בין המשפיעים הגדולים בתחום אם את בוחרת בזה,

 

אני מבינה שזו הצעה,מוזרה...וחוששת מהפרעה והטעיה גבוהה...

 

אני הבורא מלך מלכי המלכים איתך עכשיו,יהוה, אדוני צבאות, הקב"ה,אל תיראי ואל תחששי,מכל שאת מרגישה מסביבך, שכל כך הרבה קורה ומתהווה בעודך מקבלת מידע זה.

 

משה?-זהראל,אל תראי ואל תפחדי אנחנו עימך והכל בסדר אלוהי.ולפי תוכנית הבריאה.

את מרגישה את יוצר הגורלות לצידך,

 

אני מרגישה וחווה ישות אפלה לצד ימין,מי הוא ומה תפקידו ,כלפי וכלפי האנושות?

זהו יוצר הגורלות הקשים והמרים,ויוצר קליפות הענק על נשמות,משפחות, עמים ואנושויות.

אני מפחדת לדעת את שמו של הנוכח.

אכן,וזכותך לבקש את שחרורו מהמרחב שלך,מהכפיה שהוכלה על הנשמה שלך דרכו ושחרור כל חייך וחיי משפחתך ,מטופליך, עמך, האנושות והבריאה.

הבורא מה עלי לעשות?

זהראל יקרה אהובה ונאמנה שלי,בקשי בכבוד ובעוצמה פנימית משל עצמך, את המהות הזו לשחרר את אחיזתו בך,בחייך ובממונך,

אמרי לו כך:

"בשם הבורא מלך מלכי המלכים וראשון לכל ראשונים והפוקד ובורא כל חי, אני מעבירה אליך את הוראת הבורא- אתה משוחרר, משוחרר, משוחרר.ראוי אתה להתהלך לדרך שהבורא יראך,ממני והלאה.שחררני עתה ולא יבולע לך.רצונו של הבורא הוא.עבורך.

ועוד אימרי לו- שא את גורל היצירות הקשות שהיטלת על הנשמות הקשורות אל זהראל, עמך עכשיו לאבדון ולעולמי עולמים, מעתה ולכל העיתים שהיו ונבראו ושיבראו.זהו רצון הבורא מעתה ולעולמים."

אמרי לו את כל זאת שלוש פעמים.

אמרתי לו כפי שהנחת אותי הבורא,

בקשי- ברכה נחמה ושמחה והצלחה רבה בכל שתלכי ובכל שתעשי מעתה ולעולמים

אני מבקשת 3 פעמים,

3 שערים נפתחים מעלי,ואור גדול יורד אלי ממעל, של ברכה ,הצלחה,אומץ ועוז בנשמה,

השערים פתוחים עבורך מעתה ולעולמים,לתמיד.

תודה לך הבורא ,האחד והיחיד.

אני מרגישה את זרם האור בתוך צינור האור המרכזי של הנשמה בתוכי ,עם תחושת הרחבה בלב.

סנדלפון-זהראל ניצחת את האופל בשיא התגלמותו.

מה כוונתך?

שלא ויתרת על האמת והחיבור לבורא למרות הכל, וזכית מאת הבורא למתנה אמיתית עבורך ועבור כל משפחתך ועמך-

את הידע והזכות והיכולת לשחרר את האנשים הנשמות והעמים ובכך גם את האנושות מתבניות הגורל הקשות והמכבידות על ההתעלות לימות המשיח.

 

אני מבקשת עבורי ממך הבורא- אם כל הזכויות האלו נתנו לי לעזרת הכלל,לאפשר לי לממש את זכויות שלי,לחיים בעלי איכות וטוב.

הזכות למגורים בבית משלי בקלות במהירות ובברכה בכל הכוונים.

לזכות למשפחה חמה מאוחדת אוהבת ותומכת.

לזכות לשפע פרנסה,והחזרת כל הנכסים כספים וגזלות שחוויתי שיוחזרו אלי במהירה ובקלות.

לזכות ללמד את הידע והיכולות הרוחניים שניתנו לי למוכנים ולמיועדים בארץ ובעולם.

לזכות להוציא לאור את הספרים עם כל הידע והלימוד הקשורים לכך כדי לקדם את האנושות לאור ימי המשיח.

 

כתריאל- האם אפשר עכשיו לקבל את המידע על הסרת הגורלות?

כן, זהראל אדריך אותך בנוהל המותאם לך לתהליכים.

בקשי לטהר את ספר החיים של נשמה,או משפחה,או עם או קבוצת הנשמות הכלולות באיזור האדמה –על כדור הארץ המיועד והמיוחד להם. ספרי גורלות העמים והאנושויות מצויים במקום אחר בספרית ספרי החיים. לאחר טיהור סיפרי החיים,והסרת מסכי החסימה הגדולים עם הסרת הרשות לקיבוע התכנים בספרי החיים, תינתן הרשות לבקש מלחמת גורלות על הקבוצה או הנשמה או העם או העמים או האנושות.

בקשי מלחמה להסרת גורלות.

מלחמת הגורלות היא למעשה תהליך שחרור של אחיזת כל גורמי האופל הראשיים מהחיבור לנשמות או קבוצות נשמות או עמים או אנושיות או יקומים, היא נעשית ברשות ורצון הבורא הדרכתו כיוונו וכוחו, המפעיל את מלאכי שחרור הקרמה,צבאות הבורא,וליגיונות האור,לשחרור הגורלות הקשים בשלושה כוונים עקריים

*הסחות וכפיית קושי גדול למניעת קידום ועשיה[כפי שאת חווית]

*קשיים כספיים וחסימות שפע,בריאות,יכולות יצירה ומימוש

*הצקות בלבול והרס,במערכות יחסים משפחתיים ובין עמים

 

הבקשה תפעיל את כלל הכוחות לפעולת הסרת קיבוע הקושי והסבל והחסימות של הגורלות המקובעים בשדה הגורל של הנשמה ובמרחבי הנשמה האלוהית והכל עומות הבריאה כולם.

מה עם השיבושים המבניים בנשמות בגופים השדות,בצינורות האור והאדמה?

מלאכי הריפוי וכל כוחות ויסודות הבריאה יופעלו לבקשתך ולבקשת המטפלים כאחד לתיקון מערכות שניזוקו עקב הפעלת הסרת וביטול הגורלות.

מידע נוסף יגיע במועדו

את עוברת עכשיו ניקוי של השפעת הורדת הארבעת הגורלות הקשים מחייך ומנשמתך.נוחי והתחזקי,הבורא עימך,כל צבאות השמיים עמך וכל הברכות שקיבלת פועלות במלואן.

אהובה ומבורכת הינך זהראל

תודה רבה לכלכם

 

שאלות נוספות להשלמת הנושא:

- הסרת ישויות קובעי או יוצרי גורלות המצויים בתוך הנשמה,- בקשי מהבורא הסרת יוצרי קרמה ראשיים והמשניים,שחדרו לתוך הנשמה...מבקשים מחותם האחד המקודש לשאוב אותם.

 

- מתי חדרו?, [אצלי- בגלגול תשתית -2, נותר 1, ובגלגול -,7 נותרו 2] והוצאו בלילה

 

- איך יודעים מתי לזמן ניקוי גורלות , לאחר ניקוי ספרי החיים והסרת המסכים, ואישור של הבורא ,או בית הדין של מעלה או כשישנן תקופות של התמרה רחבה,של קבוצות או יחידים שזכותם או רמת התפתחותם מאפשרת את ההסרה.

למה הבורא מוריד את ההגנות לפני כל שידרוג?- הסרת ההגנות בתקופות גדילה והתקדמות רוחנית,נחוצה להסרת המגבלות של מבנה ההגנה שנעשה קטן מדי עת ההתרחבות מתבצעת והגנות חדשות עם תדרים חדשים מתשתלבים בנשמה.

אבל ישנה חדירה של כוחות אחרים הפוגעים בי,מזהמים פוצעים ומשבשים...

אל תחששי מתמורות אלו,הן רק משחרור התבניות הישנות שלך מעידני העבר.

- איך מאורגנים המלאכים מנקי ומסירי ומשחררי הגורלות?-הם מונחים על ידי מטטרון ומלאכי האור הקדומים הגדולים,ועליהם מוטלת מלאכת הניקוי והטיהור עם הסכמה מודעת של המקבל את הניקוי ומשמעות השינוייס החלים בו .

- איך להורות לישויות הנותרות לאחר הסרת הקרמה להתפנות ?–הורי להן שתפקידן הקרמתי נגמר בכל הזמנים ועליהם לשחרר אחיזתם וכליהם ולחזור למקור הווצרם ועולמם הראשוני.

 

- מה הקשר בין פתיחת שערים וניקוי קרמתי? אין קשר .הניקוי של גורלות העבר מאפשר הרחבת שדות הנשמה הגבוהים משם ניתן להבחין בשערים רוחניים ובמצבם אם סגור או פתוח.השערים שופעים ומשפיעים אור רב מהבורא ומעולמות אין סוף לתוך הנשמה לכתר ולשדות.ובכך עם שפע האור המחזק ומיקוד אנרגטי לבריאה ניתן לשנות את המציאות שהגורל או סגירת השערים יצרו.

 

- איך ומתי נסגרים השערים או נפתחים השערים? סגירת שערים היא לרוב מצב בו ישות,אמונה או אנרגיה זרה כל שהיא חוצצת בין השער ובין הנשמה המקבלת.

מה מאפשר זאת?ברב הפעמים כשהנשמה הנחסמת שייכת או נשענת על הכח החוסם היא מקבלת את המבנה האנרגטי של הכח החיצוני עליה והוא יוצר את הסגירה. כשהנשמה מחוברת ישירות לבורא ומקבלת את אורו ישירות לשדה ולכתר אין חסימות.

מה בקשר לחסימות גלגוליות? החסימה נותרת עד שהאדם עצמו בתודעתו מסיר אותה או שמבקש מאדם אחר או משליחי הבורא לפנות את החסימה.

ומה עם אין לאדם זכות בשל דיני שמים? לכן אנו מלמדים אותך קודם לנקות את הספרים והמסכים ולבקש את בית הדין של מעלה לאפשר פינוי כזה ואנו בשמחה פועלים לעזרה כשתודעה אנושית מגיעה לרמות תפקוד אלו.

 

- אילו שערים קיימים בכלל?

 

- אילו שערים נמצאים בעולם ימי המשיח,ימי תחית המתים, והעולם הבא? שערי רצון הבורא

 

 

 

קוד הריפוי האלוהי הישיר  קוד הריפוי האלוהי הישיר

20-1-2010

קוד הריפוי האלוהי הישיר

מאת: המלאך כתריאל, המלאך זרחיאל, מלאכי אור עליון והבורא

 

זהראל יקרה ואהובה שלנו, יקרת באורך ובאהבתך .

העברנו לך את המידע על קיום קוד הריפוי האלוהי הישיר.

קוד זה הוא תדר אור מרפא, מרוכז ועוצמתי במיוחד,הוא קורן ישירות ממרכז לב הבורא . תדר זה הינו אור מדויק לריפוי רב מימדי,ורב תכנים.

כשהוא קורן דרך הנשמה אל תוך מרכז הוויית האדם, הוא יוצר שם את שינוי הרקמה, בגוף הפיזי והרוחני כאחד וביחד.הוא מבטל את השפעת השליליות הספוגה ברבדים הרוחניים והגופניים של האדם והאנושות.אהרון כהן גדול, השתמש בתדר זה לריפוי העם כולו בהיותו ניגף בחוליים כאשר ירד בתדרי הקדושה בהיותו במדבר.

חיברנו אותו לכתר הנשמה שלך כדי להקרינו ולהעבירו לנשמות הזקוקות לו.

 

קרן האור הזו רחבה ומכילה כחמישה זרמי אור, השונים במהותם זה מזה.

 

במרכז קרן אור זו, יש תדר אהבה אלוהית טהורה, אשר יוצרת מעין גליל אור פנימי בתוך רצף הקרניים הזורמות יחדיו.

ישנם עוד ארבעה סוגי אור מרפא בתוך הקוד הזה.

 

קרן אחת- לריפוי הכאב הרוחני של הנתק הראשוני של נשמה מהבורא, במהותו תדר זה נוגד כל כאב הקיים בעולם, וכל תחושה הנוגדת את האחדות השלמות והאהבה האלוהית הטהורה.חשיבות יכולת האדם להכיל תדר זה חשובה ביותר כי עימו יש יכולת ריפוי ואיזון בעולם הזה ובכל העולמות.

 

קרן שנייה- לאיחוי קרעי הנתקים כולם, בתוך הנשמה כולה,

היא קרן האחדות האלוהית,המאפשרת קיום של מציאות זהה במימדי עולם החומר,היא יוצרת כוח משיכה המאחד את חלקי הנשמה לאחד שלם.

 

קרן שלישית- היא קרן הבונה את צופן החיים של האדם, ברוחו וגופו. זוהי אנרגית חיים מרוכזת ועצומה המאפשרת לנשמה ולתאי הגוף להכיל את צופן החיים האלוהי, הדוחה את תדרי המוות ושיבושים אחרים.

 

וקרן רביעית- היא קרן שמקורה בגוף האם הרוחנית של הבריאה - היא השכינה, ובה תדר עז של רחמים חמלה וסליחה בריכוז ומיקוד חזק במיוחד.

כל ארבעת הקרניים האלו הינן תדרים המצויים במרכז הוויית הבורא ומועברים לאנושות כתדר ריפוי משולב ושלם .

הקוד הייחודי בקרני ריפוי אילו הוא האוסף של איכויות אלוהיות הנגישות היום להטענה ישירה באדם. האנושות מדברת על ערכי ה"טוב" עידנים, ומנסה לממשן כתבניות המוסר והערכים האנושיים. אולם הקושי לאפשר תדרים ותכנים אילו במימד החומר, ולהעברת תדרים אילו, היו הנתקים ממימדי האור הגבוהים,הרשתות הקוסמיות החוסמות,האמונות המשבשות והתעבות חסימות וקליפות אילו על ובתוך נשמות האנושות.

שימוש ישיר בתדרים משולבים אילו מאפשר לזרז את התקדמות היכולת האנושית להתקרב לתדרי הבורא ולהרוות את האנושות כולה בתשתית אנרגטית להתעלות ביתר קלות ובשלמות .

האדם המשתמש בקוד הריפוי הישיר יביא לעצמו ולכל המקבל אותו, ריפוי הארה,והתעלות רוחנית מואצת.

אנחנו מודים לך על היענותך לקבלת קודים אלוהיים אלו במטרתם העילאית לריפוי האנושות ולקידום הבריאה כולה.קוד זה במיוחד עוזר לתיקון העולמות ושבירת הכלים, באופן רב מימדי ורב יקומי ולכן חשיבות השימוש בו והעברתו למספר רב של אנשים חשוב במיוחד.

 

- איך מטפלים בקבוצות גדולות בקוד זה?

 

על כל מטפל שמחובר לקוד זה להתקדש לפני הפעלתו על הציבור .

בהתקדשותו האדם קורא קריאת שמע כשער פעמים רצופות,

אומר את תפילת אנא בכוח כ 5 פעמים

מברך עצמו בברכת כוהנים כ שלוש פעמים ואת הקהל כשלוש פעמים,

יורד על ברכיו ומתחנן על חיי המקבלים את הריפוי בפרק תהילים י"א

ובסיום הפרק שולח מלב הווייתו את קוד הריפוי האלוהי הישיר לכתר של כל המקבלים אותו,נושם את אור החיים של הבורא כחמש פעמים ונושפו על המקבלים כעשר פעמים ברציפות ,בכוונו את האור אל עץ החיים המשותף לכל הקהל המקבל.

בעשותו זאת הקב"ה מעביר את אורו וישועתו לכל הקהל באהבתו הרבה ובעוזו.

והמקבלים חוזרים על אמירת שמע ישראל כשלוש פעמים ועל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כשלוש פעמים ברציפות .

אחרי קבלת קוד הריפוי האלוהי הישיר חיי כל הקהל משתנים לטובה ולברכה.

עשי כן וייטב לך ולכל המקבלים את אור ברכתו הישירה של הבורא הקב"ה.

ברכותינו עימך יקרה ואהובה, ישר כוחך .

 

 

 

 

 

 

להבת אש החרב המתהפכת  להבת אש החרב המתהפכת

13.1.07

להבת אש החרב המתהפכת

 

האחד והיחיד ומלאכי עליון

זהראל יקירה ואהובה

נתנו לך את יכולת השימוש בלהבות החרב המתהפכת הניתנת לאלו אשר פועלים עם אורות הבריאה העילית של האחד והיחיד.

- התוכלו להבהיר לי את המהות והשימוש בלהב אש החרב המתהפכת?

כן זהראל, כידוע לך שומה החרב על פתח גן העדן עם ירידת האנושות אל דחיסות החומר. זהו למעשה תבנית אש המפרידה בין ממדי עולמות הבריאה ועולמות הבריאה בעילית בהם נוצרו יסודות הבריאה מהאותיות.אנרגיה זו היא מקרב מהות הבורא הראשוני האחד והיחיד. במהותך נועדת להשתמש באורות ותדרים אלו כדי להביא את כל אנושות "ארץ" לרמות אור ותדרים גבוהים יותר.

- מה השימוש באנרגיה זו, איך להפעילה על עצמי ועל האנשים?

זו אנרגיה אור ראשונית ובמהות כלהבת אש צרה ודקה כחרב, היא יוצרת הפרדה בין רמות תדרים נמוכות וגבוהות.

- איך זה משתלב עם האחדות האלוהית?

כדי להגביר ולהעצים את תדרי האנושות, יש צורך בשחרור תבניות אמונה, מחשבה, רגש ופציעות אשר לא מאפשרים התקדמות והתפתחות במעלה ממדי עולמות האור.ההפרדה וטיהור תבניות אלו מאפשרות עלית תדרי האור האלוהי לכל המשתמשים בכלי זה.

- איך אני משתמשת בלהב אש החרב המתהפכת? תמיד ראיתי בה ככלי בלתי חדיר המפריד בין האנשים ל"גן העדן" כאל מקום שאסור להגיע אליו.

זו רק הבנה מוטעית ופרוש אנושי ארצי הרחוק מתדרי עולמות הבריאה העילית.

- איך אשתמש בכלי זה?

זהראל יקרה, זמני את להבת אש החרב המתהפכת להפרדת התחברויות חיצוניות מאנשים, ישויות נמוכות, תדרים וניקוי רחב טווח בכל רמות הנשמה.

"החרב" מסתובבת במהירות האורות העיליים מנתקת, מטהרת, מטעינה ומאזנת את תדרי הגופים.

- אני מבקשת את להב אש החרב המתהפכת לנקות, לטהר והטעין את כל רמות הנשמה והרוח שבי.

- ה"חרב" יורדת ומסתובבת סביבי כמו "מאורר" במהירות עצומה, מנתקת ערוצים, מעיפה ישויות כהות, יורדת בתוך צינור האור ומנקה אותו מבפנים מלמעלה כלפי מטה, ספירלות של אור שואבות את הסחף המתפנה ויוצרות בועת אור ענקית סביב הלב, חסימה עוברת דרכה ומפוגגת אותה וממשיכה מעלה בצינור האור שם יושבות שתי ישויות החוסמות את המעבר.

- צאו עכשיו אני מצווה בשם האחד והיחיד.

האחיזה של הישות משתחררת.

אפשרת את האחיזה ע"י מחשבה פסימית על מצבך.

- אבל האם היא עכשווית או עתיקה?

זו תבנית עתיקה המסתיימת בתקופה זו בחייך. תבנית הסבל, העול, המצוקה וההקרבה. מעתה את יכולה להתעלות ליצירת שפע, עוז, שמחה, יצירה והתמרה.

- אני מקבלת את כל העזרה שתתנו לי באהבה ושמחה.

הסירי את פחד החורבן והמוות מליבך.

- פחד חורבן היקום עדיין קיים בי?

כן, יקרה ואהובה.

- אם כך אשמח מאוד להשתחרר מתבנית זו.

 

להב אש החרב המתהפכת משחררת עכשיו את כל הערוצים לעברך בתכנים אלו ואת הקליפות שנותרו בך.

- הרוחב של המעגל אורות החרב מתרחב ומתעצם ועובר מלמעלה מטה ומלמטה מעלה בו זמנית ומסתובב בי בכל הכיוונים בכל המישורים ובכל הרבדים בו זמנית.

תפקידה הסתיים, עכשיו את יכולה לעבור לשימוש בכלי נוסף שניתן לך בעבור האנושות, זהו הזמן שבו יוכלו האנשים להכילו למען גדילה וצמיחה רוחנית כלל אנושית.

- תודה לכם מלאכי עליון.

- תודה לך האחד והיחיד.

ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד.

אמן אמן ואמן!

 

 

 

 

 

ברכת השפע  ברכת השפע

 

ברכת השפע

 

אני מבורך בשפע אין סופי

 

שפע הוא מצב קיומי עלי אדמות

 

כל שערי השפע ביקום פתוחים וזורמים בתוכי

 

השפע ביקום עוטף אותי, ואת כל חיי,

 

השפע מכיל את בני ביתי, ואת מקום עבודתי

 

את סביבתי ואת כל הנקרה בדרכי,

 

הכנסותיי גדלות כל הזמן

 

אני פתוח ומוכן לקלוט לקבל ולהכיל

 

את כל השפע הזורם אלי

 

מכל מקום ומכל אדם,

 

הכול שלם בעולמי

 

אני מבורך

 

הוספת ניצוצות לנשמה ניצוץ רביעי וניצוץ חמישי בנשמה  הוספת ניצוצות לנשמה ניצוץ רביעי וניצוץ חמישי בנשמה

15-4-2010

הוספת ניצוצות לנשמה

ניצוץ רביעי וניצוץ חמישי בנשמה

מאת: המלאך כתריאל, המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל ,מלאכי אור עליון והבורא.

 

זהר אל יקרה ואהובה לנו,

בשבועות האחרונים נוספו לנשמתך עוד שני ניצוצות נשמה גדולים וחשובים להמשך תפקודך הארצי והיקומי.

את יועדת לעבודה חשובה אשר לה נצרכים כוחות רוחניים גדולים, ואת בתהליך צמיחה זו.

 

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ הרביעי?

 

זהראל , ניצוץ זה מקורו בבורא ובנשמתך העיקרית והאלוהית.

נועדת בחיים אלו לשאת בהווייתך כ 7 ניצוצות,למען תוכלי לעשות את המוטל עליך לפי רצון הבורא ורצונך את.

תפקידו של הניצוץ הרביעי בהתווספו אלייך הוא לחזק את הלב והכתר, בעוצמה , עוז-רוח ובביטחון ,בך ובבורא.

בהיותך נושאת את הניצוץ בתוכך, אורך מתחזק ויכולותייך לערוך טיפולים במערך רב- יקומי גדלים.

משמעות הניצוץ כשלעצמו היא חיבור לרקיעים הגבוהים-הרקיע השישי והשביעי, ויכולת פעולה,בנוחות וביעילות בכל הרבדים שבהם וביניהם.כשאת פועלת במלא המודעות הרקיעים אילו ובהיכלות את מאפשרת העברת אורות אלוהיים בכמויות הולכות וגדלות למימדים הארציים וליקומי הבריאה כולם.בכך את מעשירה את האנושות כולה באור הבורא ואהבתו.וכשאת מטפלת באופן אישי הריפוי יותר מהיר, חזק וקבוע.

 

מה עוד בתפקודי משתפר עם הוספת הניצוץ הרביעי?

 

ראשית את מזדככת,ומתחזקת רוחנית ,ראיית העולמות וההיכלות מתבהרת ועימה גם עוצמת מילותיך וכוונותיך.שכן בירכת מתממשת יותר מהר וכן גם עוצמת הריפוי האישי והקבוצתי וכן גם היכולת להשפיע בכל האנושות העם והמדינה.

 

במה עלי להשפיע במדינה?עד עתה נמנעתי מלהתערב,

 

כן אנו יודעים ,אולם מתקרב הזמן בו תוכלי ותצווי להשפיע על קבוצות אוכלוסיה יותר גדולות בכוון שלום אחווה וריפוי הכאב הנגרם מעוינות נקמה וההרג המיותרים.

עם קבלת ניצוץ רביעי קיבלתי גם את הגנת חותם אור האבות,

 

האם יש צורך בהגנה נוספת עם קבלת כל ניצוץ נוסף?

 

כן ,ככל שאת עולה בתפקוד במימדים הגבוהים כך את מקבלת את הגנת הבורא הראויה לתדריך.

 

האם ההגנות מגיעות ביחד עם הניצוץ או שעלי לבקשן באופן מיוחד?

 

אין צורך לבקשן ,כי הבורא מפעילן עליך,בשל עבודתך ותפקידך.אבל בשל הרגישות והמודעות שלך את מקבלת את הידע,המראה וההסבר עת ההגנות לבקשתך.

 

האם היותי חלק מהעם היהודי משנה את ההגנות מצד הקדושה?

בהחלט כן.מגן אור האבות הוא ייחודי לאורות הקדושה ולעם הזה בפרט.

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ חמישי בנשמה?

 

ניצוץ חמישי שנוסף אליך זמן קצר לאחר הרביעי,שכן אורות הבריאה מתחזקים במהירות גוברת,על פני כל הבריאה , ואת מחויבת להכין עצמך למטלה העיקרית שלשמה הגעת בזמן הזה.אנו יודעים כי גופך סובל כאבים רבים עם התנקות והתפנות כל תבניות העיכובים והחסימות של האמונות המגבילות של הוריך מוריך ומחנכייך.

מקורו של הניצוץ החמישי כקודמו, מנשמתך העילאית האלוהית הקדומה ,בה היית בעברך הרחוק בשימוש מלא בה.רובד נשמה זה כרבדים אחרים,לא צורף לחייך אילו, עד הגיעך לשלב המוכנות המלאה לשאתו,להכילו ולהשתמש בו כרצון הבורא בלבד.

 

תפקידו של ניצוץ זה הוא לחבר בך את כל היכולות ,התובנות והקשרים לארציות ולאלוהות כאחד.התדרים של תוספת חלק נשמתי זה משרה על הגוף הפיזי תדרים חזקים של אור הבורא ושל אמת הבורא בך.ולכן כל האמונות ,הקליפות והחסימות נדחות ממך החוצה במהירות גדולה,ומכאן הכאבים.

הדיוק בבחירת העשייה ,הדיבור ,ההנחיה והריפוי וצלילות הראיה הרוחנית, מתחזקים ומתרחבים .יכולות האצלת אור הבורא וכוונותיו אל האנושות נעשית קלה ויעילה.עזרתך לאנשים, בהתחברות לייעודם ולדיוק בשביל חייהם בבחירות נכונות לטובתם הגבוהה, מתחזק מאוד ומתקיים.יכולתך להיות בהקשבה ישירה לבורא מתחזקת ומתבהרת .

 

משמעותו של הניצוץ הזה מבחינה רוחנית היא חיבור ויכולת מעבר בין כל הרקיעים, ובין הרקיע השביעי והבורא, ככלי להעברת אורו ואמיתו לך לאנושות ולבריאה.

 

האם משמעות תפקיד זה היא להעביר אמת אלוהית לאנושות?

כן בהחלט.

 

האם לא פסה הנבואה מהעולם בחורבן בית שני?

 

כמו כל הרבנים המקובלים והלמדנים המחוברים לבורא ללמד את אמיתו ודרכיו ,כן את בלימוד הריפוי באורו של הבורא, בכל המימדים, ובהדרכת הרפואה הארצית לשינוי דרכי הבנה וחשיבה של מהות הריפוי.

 

 

 

האם אני צריכה הגנות חדשות עם קבלת הניצוץ החמישי?

 

כן ותקבלי אותן עם הפעלתו המלאה של כוח הניצוץ בך.

 

במה משתנה בתפקודי עם הניצוץ החמישי?

 

כוחך צלילות נשמתך, דיוקך ואהבתך מתעצמים מאוד, ויכולות הנבואה הידע האלוהי והאמת העליונה מתחזקים .את עוברת לשלב חדש בהתייחסות שלך למצבי חיים שונים או קשים להגדרתכם.

את רואה את הרצון העליון של הנשמה ושל הבורא והצורך להיות המצב כהווייתו.יכולות המימוש והיצירה מתגברים בך ויכולת הברכה והריפוי מתחזקים גם הם.

 

תודה לכולכם,

ברוכים תהיו

ברוכה את לאלוהים עתה , ולעולמים,וברוכים מעשייך.

 

 

 

הוספת ניצוצות לנשמה

ניצוץ רביעי וניצוץ חמישי בנשמה

15-4-2010

מאת: המלאך כתריאל, המלאך חסדיאל, המלאך זרחיאל ,מלאכי אור עליון והבורא.

 

זהר אל יקרה ואהובה לנו,

בשבועות האחרונים נוספו לנשמתך עוד שני ניצוצות נשמה גדולים וחשובים להמשך תפקודך הארצי והיקומי.

את יועדת לעבודה חשובה אשר לה נצרכים כוחות רוחניים גדולים, ואת בתהליך צמיחה זו.

 

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ הרביעי?

 

זהראל , ניצוץ זה מקורו בבורא ובנשמתך העיקרית והאלוהית.

נועדת בחיים אלו לשאת בהווייתך כ 7 ניצוצות,למען תוכלי לעשות את המוטל עליך לפי רצון הבורא ורצונך את.

תפקידו של הניצוץ הרביעי בהתווספו אלייך הוא לחזק את הלב והכתר, בעוצמה , עוז-רוח ובביטחון ,בך ובבורא.

בהיותך נושאת את הניצוץ בתוכך, אורך מתחזק ויכולותייך לערוך טיפולים במערך רב- יקומי גדלים.

משמעות הניצוץ כשלעצמו היא חיבור לרקיעים הגבוהים-הרקיע השישי והשביעי, ויכולת פעולה,בנוחות וביעילות בכל הרבדים שבהם וביניהם.כשאת פועלת במלא המודעות הרקיעים אילו ובהיכלות את מאפשרת העברת אורות אלוהיים בכמויות הולכות וגדלות למימדים הארציים וליקומי הבריאה כולם.בכך את מעשירה את האנושות כולה באור הבורא ואהבתו.וכשאת מטפלת באופן אישי הריפוי יותר מהיר, חזק וקבוע.

 

מה עוד בתפקודי משתפר עם הוספת הניצוץ הרביעי?

 

ראשית את מזדככת,ומתחזקת רוחנית ,ראיית העולמות וההיכלות מתבהרת ועימה גם עוצמת מילותיך וכוונותיך.שכן בירכת מתממשת יותר מהר וכן גם עוצמת הריפוי האישי והקבוצתי וכן גם היכולת להשפיע בכל האנושות העם והמדינה.

 

במה עלי להשפיע במדינה?עד עתה נמנעתי מלהתערב,

 

כן אנו יודעים ,אולם מתקרב הזמן בו תוכלי ותצווי להשפיע על קבוצות אוכלוסיה יותר גדולות בכוון שלום אחווה וריפוי הכאב הנגרם מעוינות נקמה וההרג המיותרים.

עם קבלת ניצוץ רביעי קיבלתי גם את הגנת חותם אור האבות,

 

האם יש צורך בהגנה נוספת עם קבלת כל ניצוץ נוסף?

 

כן ,ככל שאת עולה בתפקוד במימדים הגבוהים כך את מקבלת את הגנת הבורא הראויה לתדריך.

 

האם ההגנות מגיעות ביחד עם הניצוץ או שעלי לבקשן באופן מיוחד?

 

אין צורך לבקשן ,כי הבורא מפעילן עליך,בשל עבודתך ותפקידך.אבל בשל הרגישות והמודעות שלך את מקבלת את הידע,המראה וההסבר עת ההגנות לבקשתך.

 

האם היותי חלק מהעם היהודי משנה את ההגנות מצד הקדושה?

בהחלט כן.מגן אור האבות הוא ייחודי לאורות הקדושה ולעם הזה בפרט.

מה מקורו תפקידו ומשמעותו של הניצוץ חמישי בנשמה?

 

ניצוץ חמישי שנוסף אליך זמן קצר לאחר הרביעי,שכן אורות הבריאה מתחזקים במהירות גוברת,על פני כל הבריאה , ואת מחויבת להכין עצמך למטלה העיקרית שלשמה הגעת בזמן הזה.אנו יודעים כי גופך סובל כאבים רבים עם התנקות והתפנות כל תבניות העיכובים והחסימות של האמונות המגבילות של הוריך מוריך ומחנכייך.

מקורו של הניצוץ החמישי כקודמו, מנשמתך העילאית האלוהית הקדומה ,בה היית בעברך הרחוק בשימוש מלא בה.רובד נשמה זה כרבדים אחרים,לא צורף לחייך אילו, עד הגיעך לשלב המוכנות המלאה לשאתו,להכילו ולהשתמש בו כרצון הבורא בלבד.

 

תפקידו של ניצוץ זה הוא לחבר בך את כל היכולות ,התובנות והקשרים לארציות ולאלוהות כאחד.התדרים של תוספת חלק נשמתי זה משרה על הגוף הפיזי תדרים חזקים של אור הבורא ושל אמת הבורא בך.ולכן כל האמונות ,הקליפות והחסימות נדחות ממך החוצה במהירות גדולה,ומכאן הכאבים.

הדיוק בבחירת העשייה ,הדיבור ,ההנחיה והריפוי וצלילות הראיה הרוחנית, מתחזקים ומתרחבים .יכולות האצלת אור הבורא וכוונותיו אל האנושות נעשית קלה ויעילה.עזרתך לאנשים, בהתחברות לייעודם ולדיוק בשביל חייהם בבחירות נכונות לטובתם הגבוהה, מתחזק מאוד ומתקיים.יכולתך להיות בהקשבה ישירה לבורא מתחזקת ומתבהרת .

 

משמעותו של הניצוץ הזה מבחינה רוחנית היא חיבור ויכולת מעבר בין כל הרקיעים, ובין הרקיע השביעי והבורא, ככלי להעברת אורו ואמיתו לך לאנושות ולבריאה.

 

האם משמעות תפקיד זה היא להעביר אמת אלוהית לאנושות?

כן בהחלט.

 

האם לא פסה הנבואה מהעולם בחורבן בית שני?

 

כמו כל הרבנים המקובלים והלמדנים המחוברים לבורא ללמד את אמיתו ודרכיו ,כן את בלימוד הריפוי באורו של הבורא, בכל המימדים, ובהדרכת הרפואה הארצית לשינוי דרכי הבנה וחשיבה של מהות הריפוי.

 

 

 

האם אני צריכה הגנות חדשות עם קבלת הניצוץ החמישי?

 

כן ותקבלי אותן עם הפעלתו המלאה של כוח הניצוץ בך.

 

במה משתנה בתפקודי עם הניצוץ החמישי?

 

כוחך צלילות נשמתך, דיוקך ואהבתך מתעצמים מאוד, ויכולות הנבואה הידע האלוהי והאמת העליונה מתחזקים .את עוברת לשלב חדש בהתייחסות שלך למצבי חיים שונים או קשים להגדרתכם.

את רואה את הרצון העליון של הנשמה ושל הבורא והצורך להיות המצב כהווייתו.יכולות המימוש והיצירה מתגברים בך ויכולת הברכה והריפוי מתחזקים גם הם.

 

תודה לכולכם,

ברוכים תהיו

ברוכה את לאלוהים עתה , ולעולמים,וברוכים מעשייך.

 

 

 

 

 

 

 

קרן השפע - 5 קרנות שפע הבורא  קרן השפע - 5 קרנות שפע הבורא

8-9-2013

קרן השפע - 5 קרנות שפע הבורא

מאת המלאך כתריאל

 

קרן השפע היא עמוד אור הנובע מעולמות אור החסדים של הבורא .קיימים עולמות בהם קיימים אוצרות שפע אין סופיים של אור ,טוב ובהם שמחה ,אהבה יצירתיות ממון, וריפוי ומהם נובעות קרני השפע

לעולמות הבריאה בדרכם לעולם החיים הגשמי.

מה הם 5 קרנות השפע של הבורא?

קרנות השפע הם מסוגים שונים ומי שמתברך בהם הינו מבורך ביותר.

מה הם?

שפע בינה וחכמה – המגיעים מעולמות גבוהים ומאפשרים תובנות גדולות המקדמות את האנושות והאדם

שפע אהבה – המגיעה מלב הבורא ומאפשרת העברתה בכמות כלכך גדולה המשפיעה על קהלים, עמים

ותרבויות שלמות,

שפע כלכלי - שפע המאפשר יצירת ממון ,רכוש ויכולות כלכליות במהירות בקלות ובאופן קבוע.

שפע בחברים ואוהבים - שפע של חיבורים היוצרים קשר אוהב תומך ומעצים לאנשים ומשפחות רבות

שפע יכולת נתינה והשפעה של טוב ברכה ושמחה – המגיעים מהיכלות האור של הבורא ומעצימים את יכולת ההשפעה ליצירת טוב כללי רגשי ובריאותי.

השילוב של כל התכנים הללו יכולים להגיע ביחד או לחוד.

תודה לך כתריאל על ההסברים והחיבורים.

 

אל אחד יחיד ומיוחד  אל אחד יחיד ומיוחד

23.02.07

 אל אחד יחיד ומיוחד-

זהראל יקרה שלנו- את מבקשת ניקוי תבנית ממורה שלך, החוסמת את הנשמה מאהבת הבורא

ממה"מ עמך עכשיו והוא עוזר לך להיטהר באור.

 

כן יש לי חסימה בלב מישות שטנית מהמורה בארה"ב. אז לא ידעתי מה קורה ,אבל עכשיו אני רואה מרגישה ומבינה את המשמעות, ברובד נשמת העם.

 

זהראל אני אל מלך עליון עמך,

ברכי את נשמתך באהבת האחד היחיד והמיוחד.

תבורכי מאל עליון , אל חי יחיד ומיוחד

את שלום שמחה ואהבה,

וכל אשר לך ובך – שלום שמחה אהבה ואור

לעולם ולעולמי עולמים.

 

אורות המפץ הגדול יורדים לתוכי ופועלים.

 

עכשיו זהראל חברי את צינור הנשמה אל הלב.

נשפי את אור החיים של הבורא 5 פעמים.

 

עולה בדידות, ונראית חסימה בוורטקס ובגב.

 

זהראל אהבת האחד בך,הקיפי את ליבך בה.

 

עמוד אור ענק כמו קריסטל, חודר מהוורטקס מטה.

מנתץ את השחור הכלוא בצינור האור.

 

שחררי את פחד הבדידות בעולם

והורי לישות לצאת עכשיו,

 

אני מורה לו לצאת אבל הוא צוחק צחוק מרושע

 

צא!!!

 

רועם קולו של האחד, בכל העולמות.

 

והוא נשלף מגבי במהירות כמו טיל,

 

הכילי את אורי בך זהראל יקרה,עם כל אהבתי.

נשמי והכילי את אור החיים שבי בכולך,בכל הווייתך.

 

פחד לחיות עולה בלב-לחיות באמת , ממש.

 

 

אורות היקיצה ממות של הבורא  אורות היקיצה ממות של הבורא

29-12-2010

אורות היקיצה ממות של הבורא

 

3- אורות ההחיאה

2- אורות השמחה

2- אורות אל-מות

1- אהבת עולם של הבורא

 

פרקי תהילים לפינוי אנרגט  פרקי תהילים לפינוי אנרגט

 

פרקי תהילים לפינוי אנרגטי

התקבל בתקשור ממלאכי עליון והכוונתו של הרב אשל"ג כמדריך רוחני

לאסנת שטיינברג- זהראל

 

 

חיבור רוחני

חיבור לעולמות האמת של הבורא: קי"ז

חיבור לעבודה רוחנית במודעות של קדושה ישירות מהבורא:קל"ד

מכין את הנשמה לשחרור :- קי"א

 

הסרת חסימות קשות

הסרת כישוף: נ"א ס"ג פ"ט ק"ט

הסרת קללות:נ"א ס"ג פ"ט נ"ד

הסרת כעסים: פ"ג, צ"א

הסרת הטעיה/בלבול: א,י"ג

הסרת דיבוק: פ"ט,צ"ג,ק"כ

 

הגנות

הגנה אישית ישירה מהבורא: י"ג ט"ו נ"א קי"ט לפי אותיות השם

להגנה:- צ"א ,לקרוא כ- 3 פעמים רצוף.

שהבורא ילחם את מלחמותיך: ק"ח קי"ד

שהבורא ינצח דרכך עבורך: ק"י קריאה ראשונה ,מההתחלה לסוף . 3 קריאות מהסוף להתחלה וקריאה אחרונה מההתחלה לסוף.

החזר לשולח: ק"ט

 

ריפוי

- פינוי פצע נשמה גדול ועתיק: י"א,לקרא כ 5 פעמים ברצף, פעם קדימה ,3 פעמים מהסוף להתחלה ופעם אחת מההתחלה ועד הסוף.ראשי התיבות של כל מילה שלישית יוצרות שאיבת כל התכנים שבפצע.ומפעילות את מלאכי הריפוי לפעולות שמאפשרות החלמה מלאה .ב,ת, ה,ה,ק ,ע, ב,ל,י,פ, ק,כ,ע,א,י,ח,י,פ,ו,כ,י,י

- לריפוי פחדי ליבה:- קי"ד 3 פעמים, י"א 3 פעמים,י"ט,ק"ו.

- לחיזוק עוז בנשמה: - קי"ד

 

- פינוי חסימות בין עולמות :- מתפילת שחרית , פיטום הקטורת – כ- 3 פעמים רצוף

- לפינוי ערוצים בין יקומיים לנשמה :- קי"ד,י"ט

 

- לטיפול בחורים שחורים בנשמה: - ק"ד לקרוא כ- 3 פעמים מההתחלה ועד הסוף, פעם אחת מהסוף להתחלה, ופעם אחת מההתחלה ועד הסוף.

- לסגירת תהליך ריפוי :- ק"ו

 

 

טיהור

- להוצאת הנשמה מקליפת תהום רבה- מזמור ו' ,י"א, ט"ו,קי"ט- אותיות שם הנשמה.

- לטיהור רובד יחידה , בעולם אדם קדמון וחיבור לאור אין סוף, ולניקוי שורש הנשמה התחתון:- א'

- לטיהור רובד חיה :- בעולם האצילות – י"ז כ- 3 פעמים.

- לטיהור נשמה בעולם הבריאה:- ק"ד

- לטיהור גוף 8,הגוף הרוחני הרגשי :–י"ד

- לניקוי מטומאת המוות: י"ז, ט"ו, קמ"ד

- לניקוי הגוף מפסולת: י'

 

 

פרנסה

- פינוי חסימות במימוש בין המימדים ביו עולמות עליונים ותחתונים:– ס"ב

- פינוי דחיות ועיכובים :-מ"ג

- לחיזוק פרנסה ומסחר:- ס"ג

- לשפע כלכלי קבוע:- ל"ד ,לקרוא כ 5 פעמים רצוף ולהתכוון בכל פעם לאחד מהעולמות, עולם אדם קדמון ועד לעולם העשייה.

- למצוא דרכים חדשות ,פותח שערי תפילה – קמ"ב

 

 

- לפינוי האשמות ואשמה :- מזמור קי"ב- לקרוא כ-3 פעמים רצוף ,פעם אחת מהסוף להתחלה, ושוב מההתחלה לסוף ברצף.ואז לקרוא את ק"ד, ל"א ברצף פעם אחת.

 

- לפינוי פחד הקשור בשחרור אמונות בהקרבה וקושי בחיים: י"א , י"ג ,י"ח ,ט"ו,ז,קי"ד.

- לבקשת סליחה ומחילה גורפת מכל הנשמות שנפגעו ממני ובכול היקומים:

- כ"ד לקרוא כ-3 פעמים, ברצף

- קי"א לקרוא כ-5 פעמים, פעם ראשונה ישר ,3 פעמים מהסוף להתחלה ושוב ישר מ' לקרוא פעם אחת, י"ח פעם אחת, קל"ז פעם אחת ס"ז כ-3 פעמים ברצף

- ואז לבקש סליחה ומחילה ,סליחה ומחילה, סליחה ומחילה, מכל הנשמות בהם פגעתי מאז ומעולם.

-

- אהבה וזוגיות : פ"ד פ"ז,עא,

 

מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון  מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון

28/6/2010

מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון

מאת: הבורא ,זרחיאל ראש מסדר מלאכי הסליחה,

המלאך כתריאל המלאך חסדיאל והמלאך נוריאל .

 

 

זהראל יקירתנו

אנו רוצים להבהיר לך את התהליך החשוב ביותר שהאנושות עומדת בפניו,והוא סליחה, מחילה ותיקון הכבוד הכולל לכל הבריאה האנשים החי והקיים בעולמכם.

יש הבדל משמעותי בין סליחה ומחילה.

מחילה היא למעשה ויתור על היאחזות בכאב בסבל בעלבון ובבושה מפגיעה בכבוד.

הכבוד הוא שלמות רוחנית עם ערך רוחני מאוזן,רב מימדי.

הכבוד הוא יחס של הערכה והעצמה לשלמות לרוחניות ולמהות של המקבל.

הכבוד לבורא ולכל חלק, ולו גם הקטן ביותר של הבריאה ,בכל המימדים והעולמות ,אינו שונה.

כולם נבראו באהבתו הגדולה של הבורא,וכולם ראויים ליחס זה בכל זמן ומצב.

העולם החומרי ועולמות הרוח כולם נוצרו ונבראו עם אנרגיה אלוהית וכך גם ראוי הכבוד ליצירה זו.

כאשר יש יחס הממעיט בכבוד או פוגע בשלמות ומלוא הכבוד ,הוא למעשה שולל את זכות השלמות האלוהית של הנברא,אם בחומר ואם ברוח.

הסליחה היא שחרור מוחלט של היאחזות בכל המטען הרוחני הרגשי והמחשבתי שנוצר מכל סוג של פגיעה.בסליחה שלמה ומלאה מתנקה כל הכאב,ויכול להיווצר ריפוי שלם רב מימדי וכולל, לכל הנשמות ובכול העולמות בבריאה.

כל זמן שמוחזק הכאב בנבכי הנשמות ,לא יכול להשתחרר הגורל המשותף שלהן, להמשך ההתנסות בתהליך הכאב.גורל מתמשך של החזקת כאב, היא תבנית מוכרת ומתורגלת היטב באנושות.זו תבנית של אמונה בסבל ,כאב, נקמה ושליטה.הסליחה מתוך הבנה מודעות ושחרור הכאב כערך לריפוי ואיזון בעולם, היא תהליך לו נזקקת האנושות מאוד בשלב זה.הסליחה היא תהליך שחרור וריפוי המהוה תשתית להמשך הצמיחה וההתפתחות של האנושות לרמות רוחניות גבוהות יותר.הפחד משחרור הסליחה ואבדן הכבוד מונעים את ההתפתחות וההארה, לשלב הבא של צמיחה הרוחנית של כלל האנושות.

מתוך תהליך הסליחה המודעת, יכולה להגיע האהבה לכל הבריאה, והאחדות למין האנושי.

-מה הדרך לפינוי תבניות אילו ,שעלי ללמד את האנושות?

זהראל,הצהרת סליחה ומחילה כשלוש פעמים, עם כוונה מלאה של האדם יכולה להספיק.

- אבל אנשים רבים לכודים בפחדים ,שיפוטיות נקמה ואינם מסוגלים להגיע לרמת סליחה כזו באמת. במיוחד אם הם מחונכים בתרבותם להתנהגות של אלימות, נקמה והרג , כדרך תגובה לגיטימית על פגיעות שונות.

אכן, עמים רבים חונכו כך ,כדרך הישרדות ונקמה. אנו יודעים כי כלים רבים בידיך לתקן פגיעות אילו ביחידים.

הפינוי של הקבוצות הגדולות של עמים היא דרך ניקוי רשתות קוסמיות.

- אבל איך משלימים סליחה בין עמים שיש ביניהם עבר כמו למשל העם הגרמני ועם ישראל לאחר השואה במלחמת העולם השנייה, או לחילופין מאבק הכוחות בין עמי ערב ועם ישראל לאחר הקמת המדינה ?

לכל עם ישנה רשת שבה מעורה כל קבוצת הנשמות השייכות לשושלת של העם הזה. ורשת זו מחוברת בקצה העליון לבורא העולם. לכל עם יש תפקיד ויעוד רוחני.ולכל עם ישנם מטענים תרבותיים וההיסטוריים אשר יוצרים בו את הייחודיות שלו, את הקליפות שלו ואת הגורל שלו.

- איך זה מתחבר לנושא הסליחה?

כדי לנקות עם מתבניות ומקליפות שיאפשרו להגיעה לסליחה מלאה ישנה עבודה רבה של מודעות פרטית וקבוצתית .והרבה רצון קבוצתי לשינוי המצב.

- האם אדם יחיד יכול בניקוי הרשתות לבדו, להביא למצב בו העמים יוכלו להגיע לסליחה? ואם כן איך?

הבורא- זהראל יקירתי,בעבר אברהם אבי האומה ,נאבק על הצלת אנשי סדום ועמורה,ונעתרתי להציל את הצדיקים הרוחניים, כיום את מבקשת שלום עולמי ואת מבקשת לתת לעמים שלמים ניקוי כזה שיוכלו להגיע לסליחה ואחדות.

כל שתבקשי לטובת האדם העם או האנושות יעשה באורי ובאהבתי,

- ברוך אתה וברוך שמך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אני מבקשת שתורה לי את הדרך להביא אהבה סליחה ואחדות בעם שלי ובאנושות .

זהראל יקירתי.

אהבתך לבריאה ולאנושות נראית לכל.

את החסימות שנוצרו על העם ניתן לפנות עם בירכת הכוהנים .

- אבל כל שנה נעשות תפילות אילו בחגים ליד הכותל המערבי ובבתי כנסת ועדיין המצב,לא ממש ...

זהראל ,בירכת הכוהנים שנעשית על כל העם בכל היבשות באהבה טהורה עוזרת מאוד.תפילתך עוזרת ,וכל תפילה של כל אדם ובמיוחד במרוכז, בקבוצות גדולות עוזרת עוד יותר.לבקשתך ניקוי של קליפות ורשתות מעל עמים נעשות בקריאה של הפרקים בתורה מתוך כוונה מיוחדת להסרת הקליפות והרשתות .

- אני מרגישה קצת מבולבלת בין יכולת ההשפעה של רצונו של אדם בודד בשינוי כולל למען העם , ואוסף רצונותיהם האישי של כל אחד מהאנשים המשתמשים בבחירה חופשית שמנוגד לו.

לכן אחדות כוונה ורצון משותף של חלק גדול יותר בעם יוצר את היכולת בשינוי.

- אבל שוב אני רואה שבעברו של העם, למשל היה עונש שרבים מתו ממנו ,כמו המגפה, ותפילתו של פינחס ,עצרה את המוות והחולי?

האם אתה כבורא הכול ,נענה לתפילתו של היחיד, להצלת העם,טיהורו והבראתו,לא יכול שוב לנקותו מכל הרשתות והחסימות ולהביא לעם או לעמים סליחה מחילה ושלום?

כל הבקשות מתואמות לתוכנית הגדולה של הבריאה וגם מתאפשרות עם הבחירה האישית גם יחד. יפה שאלת.

- אני מבקשת לנקות את כל העם וכל הרשתות שבו כדי להגיע לסליחה מלאה בתוכו, ולסליחה ושלום עם כל העמים.

זהראל יקירתי ,בקשתך התקבלה במלואה. כל אדם ונשמה מעם ישראל חייב להגיע טיהור פנימי ובין אחיו ,לפני שכל העם יוכל להיות מנוקה כאחד.האחדות אליה את מתכוונת לאחר יציאת העם ממצרים אינה קיימת היום .תוכלי בעבודתך היומית לעשות עבודת טיהור על כל העם כחלק מתפילותיך וברכותיך,

עבודתך בעולמות הרוחניים אכן יוצרת שינוי, גם אם אינו נראה לך ממקומך.את משפיעה רבות ובעולמות שאינך מכירה .לכן את מבורכת ומקבלת את כל העזרה והתמיכה, שכן את ממלאת את ייעודך וכל תרומתך לטובה היא.

הסליחה היא העבודה בה כל אדם עושה עם עצמו ביום הכיפורים ובכל השנה.המשיכי בדרכך ,מבורכת היא.

אנו שמחים על רצונך ושאלותיך.

היי ברוכה זהר אל

הבורא עימך תמיד.

 

תודה לך הבורא ותודה לכם המלאכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/6/2010

מחילה, סליחה, ריפוי והחזרת הכבוד העצמי הנכון

 

מאת: הבורא ,זרחיאל ראש מסדר מלאכי הסליחה,

המלאך כתריאל המלאך חסדיאל והמלאך נוריאל .

 

 

 

זהראל יקירתנו

אנו רוצים להבהיר לך את התהליך החשוב ביותר שהאנושות עומדת בפניו,והוא סליחה, מחילה ותיקון הכבוד הכולל לכל הבריאה האנשים החי והקיים בעולמכם.

יש הבדל משמעותי בין סליחה ומחילה.

מחילה היא למעשה ויתור על היאחזות בכאב בסבל בעלבון ובבושה מפגיעה בכבוד.

הכבוד הוא שלמות רוחנית עם ערך רוחני מאוזן,רב מימדי.

הכבוד הוא יחס של הערכה והעצמה לשלמות לרוחניות ולמהות של המקבל.

הכבוד לבורא ולכל חלק, ולו גם הקטן ביותר של הבריאה ,בכל המימדים והעולמות ,אינו שונה.

כולם נבראו באהבתו הגדולה של הבורא,וכולם ראויים ליחס זה בכל זמן ומצב.

העולם החומרי ועולמות הרוח כולם נוצרו ונבראו עם אנרגיה אלוהית וכך גם ראוי הכבוד ליצירה זו.

כאשר יש יחס הממעיט בכבוד או פוגע בשלמות ומלוא הכבוד ,הוא למעשה שולל את זכות השלמות האלוהית של הנברא,אם בחומר ואם ברוח.

הסליחה היא שחרור מוחלט של היאחזות בכל המטען הרוחני הרגשי והמחשבתי שנוצר מכל סוג של פגיעה.בסליחה שלמה ומלאה מתנקה כל הכאב,ויכול להיווצר ריפוי שלם רב מימדי וכולל, לכל הנשמות ובכול העולמות בבריאה.

כל זמן שמוחזק הכאב בנבכי הנשמות ,לא יכול להשתחרר הגורל המשותף שלהן, להמשך ההתנסות בתהליך הכאב.גורל מתמשך של החזקת כאב, היא תבנית מוכרת ומתורגלת היטב באנושות.זו תבנית של אמונה בסבל ,כאב, נקמה ושליטה.הסליחה מתוך הבנה מודעות ושחרור הכאב כערך לריפוי ואיזון בעולם, היא תהליך לו נזקקת האנושות מאוד בשלב זה.הסליחה היא תהליך שחרור וריפוי המהוה תשתית להמשך הצמיחה וההתפתחות של האנושות לרמות רוחניות גבוהות יותר.הפחד משחרור הסליחה ואבדן הכבוד מונעים את ההתפתחות וההארה, לשלב הבא של צמיחה הרוחנית של כלל האנושות.

מתוך תהליך הסליחה המודעת, יכולה להגיע האהבה לכל הבריאה, והאחדות למין האנושי.

-מה הדרך לפינוי תבניות אילו ,שעלי ללמד את האנושות?

זהראל,הצהרת סליחה ומחילה כשלוש פעמים, עם כוונה מלאה של האדם יכולה להספיק.

- אבל אנשים רבים לכודים בפחדים ,שיפוטיות נקמה ואינם מסוגלים להגיע לרמת סליחה כזו באמת. במיוחד אם הם מחונכים בתרבותם להתנהגות של אלימות, נקמה והרג , כדרך תגובה לגיטימית על פגיעות שונות.

אכן, עמים רבים חונכו כך ,כדרך הישרדות ונקמה. אנו יודעים כי כלים רבים בידיך לתקן פגיעות אילו ביחידים.

הפינוי של הקבוצות הגדולות של עמים היא דרך ניקוי רשתות קוסמיות.

- אבל איך משלימים סליחה בין עמים שיש ביניהם עבר כמו למשל העם הגרמני ועם ישראל לאחר השואה במלחמת העולם השנייה, או לחילופין מאבק הכוחות בין עמי ערב ועם ישראל לאחר הקמת המדינה ?

לכל עם ישנה רשת שבה מעורה כל קבוצת הנשמות השייכות לשושלת של העם הזה. ורשת זו מחוברת בקצה העליון לבורא העולם. לכל עם יש תפקיד ויעוד רוחני.ולכל עם ישנם מטענים תרבותיים וההיסטוריים אשר יוצרים בו את הייחודיות שלו, את הקליפות שלו ואת הגורל שלו.

- איך זה מתחבר לנושא הסליחה?

כדי לנקות עם מתבניות ומקליפות שיאפשרו להגיעה לסליחה מלאה ישנה עבודה רבה של מודעות פרטית וקבוצתית .והרבה רצון קבוצתי לשינוי המצב.

- האם אדם יחיד יכול בניקוי הרשתות לבדו, להביא למצב בו העמים יוכלו להגיע לסליחה? ואם כן איך?

הבורא- זהראל יקירתי,בעבר אברהם אבי האומה ,נאבק על הצלת אנשי סדום ועמורה,ונעתרתי להציל את הצדיקים הרוחניים, כיום את מבקשת שלום עולמי ואת מבקשת לתת לעמים שלמים ניקוי כזה שיוכלו להגיע לסליחה ואחדות.

כל שתבקשי לטובת האדם העם או האנושות יעשה באורי ובאהבתי,

- ברוך אתה וברוך שמך, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אני מבקשת שתורה לי את הדרך להביא אהבה סליחה ואחדות בעם שלי ובאנושות .

זהראל יקירתי.

אהבתך לבריאה ולאנושות נראית לכל.

את החסימות שנוצרו על העם ניתן לפנות עם בירכת הכוהנים .

- אבל כל שנה נעשות תפילות אילו בחגים ליד הכותל המערבי ובבתי כנסת ועדיין המצב,לא ממש ...

זהראל ,בירכת הכוהנים שנעשית על כל העם בכל היבשות באהבה טהורה עוזרת מאוד.תפילתך עוזרת ,וכל תפילה של כל אדם ובמיוחד במרוכז, בקבוצות גדולות עוזרת עוד יותר.לבקשתך ניקוי של קליפות ורשתות מעל עמים נעשות בקריאה של הפרקים בתורה מתוך כוונה מיוחדת להסרת הקליפות והרשתות .

- אני מרגישה קצת מבולבלת בין יכולת ההשפעה של רצונו של אדם בודד בשינוי כולל למען העם , ואוסף רצונותיהם האישי של כל אחד מהאנשים המשתמשים בבחירה חופשית שמנוגד לו.

לכן אחדות כוונה ורצון משותף של חלק גדול יותר בעם יוצר את היכולת בשינוי.

- אבל שוב אני רואה שבעברו של העם, למשל היה עונש שרבים מתו ממנו ,כמו המגפה, ותפילתו של פינחס ,עצרה את המוות והחולי?

האם אתה כבורא הכול ,נענה לתפילתו של היחיד, להצלת העם,טיהורו והבראתו,לא יכול שוב לנקותו מכל הרשתות והחסימות ולהביא לעם או לעמים סליחה מחילה ושלום?

כל הבקשות מתואמות לתוכנית הגדולה של הבריאה וגם מתאפשרות עם הבחירה האישית גם יחד. יפה שאלת.

- אני מבקשת לנקות את כל העם וכל הרשתות שבו כדי להגיע לסליחה מלאה בתוכו, ולסליחה ושלום עם כל העמים.

זהראל יקירתי ,בקשתך התקבלה במלואה. כל אדם ונשמה מעם ישראל חייב להגיע טיהור פנימי ובין אחיו ,לפני שכל העם יוכל להיות מנוקה כאחד.האחדות אליה את מתכוונת לאחר יציאת העם ממצרים אינה קיימת היום .תוכלי בעבודתך היומית לעשות עבודת טיהור על כל העם כחלק מתפילותיך וברכותיך,

עבודתך בעולמות הרוחניים אכן יוצרת שינוי, גם אם אינו נראה לך ממקומך.את משפיעה רבות ובעולמות שאינך מכירה .לכן את מבורכת ומקבלת את כל העזרה והתמיכה, שכן את ממלאת את ייעודך וכל תרומתך לטובה היא.

הסליחה היא העבודה בה כל אדם עושה עם עצמו ביום הכיפורים ובכל השנה.המשיכי בדרכך ,מבורכת היא.

אנו שמחים על רצונך ושאלותיך.

היי ברוכה זהר אל

הבורא עימך תמיד.

 

תודה לך הבורא ותודה לכם המלאכים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ריפוי הצל ותודעות החיים  ריפוי הצל ותודעות החיים

9/2/2012

ריפוי הצל ותודעות החיים שעימו

מאת:המלאך מיכאל, המלאך צדקיאל והקב"ה

 

זהראל יקירתנו

הגיע הזמן לשחרר את הצל ממערכות הרוח והחומר שלך.

- מה לקח כל כך הרבה זמן?

מוכנותך.כשנשברה התבנית של ראית העולם שלך מהגלגול הרביעי של הנשמה, עימה גם נחשף הצל,מעברך ומחייך אלו יחדיו.

כשהופעל תדר הזיכוך לרוחניות גבוהה זה אפשר את חשיפת הצל וכל תבניותיו.

- מה הוא להגדרתכם הצל?

זוהי החוויה הרוחנית ההפוכה לחוויית האור,אותה נושאת הנשמה ברבדיה הרוחניים כדרך להתנסות באפשרות של הבחירה בין הטוב והרע לאדם עצמו.

זו השתקפות של חלק רוחני, של חסר באור, כגורם משפיע על בחירות דרך, וחווייתן בחיים.

הצל אינו חלק רוחני ממש כמו גוף אנרגטי כלשהו,אלא שיקוף .

- מה עלי לעשות עם המידע הזה?

מצאי היכן נוכחים שיקופי צללים בצמוד לגופי אור שבך ופני את התכנים מאפשרי הצללים ועמם את הצללים כולם.

- איך לעשות זאת הכי נכון?

פצחי את קליפת התודעה הגבוהה ביותר אליה משויך הצל,עם קרן עין הבורא ועם אור הזיכוך גם יחד.

- מה היא קליפת התודעה של הצל?

זוהי אנרגיה המקיפה את הצל והמכילה את התכנים אותם הוא מיצג עבור הנשמה.

עם תכנים אלו הנשמה מתמודדת כקשיים, או כחוויות במישור הארצי דרך הבחירות שמושפעות מתכני הצל.

- אני מקרינה את אור הזיכוך וקרן אור הבורא לשדה החיצוני של רובד חיה על הגבול בין עולם האצילות לעולם אדם קדמון. צל ענק ואפרורי מתנתק מגוף הנשמה ומראשה, קולות חריקה ונפץ נשמעים,מאזור הרגליים.

הקליפה מתנפצת ומתאדה,הצל מתבהר ומתכווץ לכוון הרגליים.גוש עבה נמצא בתחתית הרגלים כערמת עפר,תודעת- התבוסה והכישלונות.

הפעילי את קוד השלמות וקוד החיים על הרובד הזה זהראל. אל תפחדי הכול יתבהר מייד.

בחילה עולה בי עם הפעילי את הקודים.עלבון התבוסה והכישלון צף ועולה,ונראה סביב הלב.

- אני משחררת את כל עלבונות התבוסה.

- אני מזמנת לליבי שבע התבוסות, את שמחת הניצחון, ההצלחות ,אושר ההתקדמות ואהבת עשית הטוב.הערמה מתפוגגת לאבקה לבנה,קול רעם מתגלגל נשמע מתחת לרגלים, חסימה גדולה,מתחת לגוף הנשמה ועד לשדה התחתון רועדת מתנפצת ונשאבת מטה ונעלמת.

מיד צף ועולה רובד נוסף בגוף הרוח ה- 9,קליפה עבה כהה מתגלה.

אני ממשיכה להקרין את אור הזיכוך וקרן עין הבורא,והיא נמשכת מטה אל גוש גדול של תודעת- הגבלות,חולשה,חוסר מושלמות, דחייה עצמית, הימנעות ממאבק ומלחמה שערה,עיכובים ופחד להתקדם בחיים.

קרן עין הבורא המשולבת עוטפת את הגוש מסביבו כסליל אור רב גווני

הצל נמצא בתהליך הפרדות המגוף ה- 9.הצל נשאב מטה לתחתית הגוש.קול רעם כבד נשמע.עוד קליפה יותר רחוקה מתגלה ומתנפצת,ואחריה עוד .

זהראל, אלו היו הרבדים של תודעות הצל.זמני את תודעת אורות הבריאה החיובית, השופעת הזורמת, המושכת עימה התלהבות יצירה הצלחה גדולה ועשייה עם טוב.

אני משחררת את הפחד לשחרר את התודעות של הצל.

צריבה כואבת וממושכת לאורך מרכז הגוף- בצינור האור המרכזי באזור הקיבה.כל הגוף דוקר ומעקצץ.

קרן עין הבורא מטהרת במהירות את התכנים של תודעות הצל מתוך הגוף ,במרכזו קורן החוצה בעוצמה.התודעות של הצל התפנו כולן.

- אני מבקשת את הנשמה האלוהית להכיל עצמה עם תודעת האלוהית בכל המקומות שנוקו.

את ניצחון גדול זהראל. את ניצחון האור והטוב.

החזירי אליך את השמחה והידיעה שהכול מגיע אליך בקלות במהירות ובטוב.

צינור האור המרכזי מתרחב במהירות,אור זהוב כיריעה יורד אלי ,פרוס כחופה מעלי.הוא זורם לתוך מהותי בכמות אדירה,מחלחל לתוך כל רקמות הגוף וקורן בעוצמה החוצה.

בזאת נסתיים ונחתם הטיפול זהראל

היי ברוכה ודעי שכל דרכייך אך בטוב ובאור.

תודה לך הבורא ,

תודה לכם מלאכי עליון ברוכים תהיו לאלוהים.

 

החזרת נשמות וחלקי נשמות מ-7 מדורי הגהינום  החזרת נשמות וחלקי נשמות מ-7 מדורי הגהינום

החזרת נשמות וחלקי נשמות מ-7 מדורי הגהינום

"היכל התמורות" ומעולמות אבודים "עולמות המוות"

הבורא, השכינה, מלאכי עולמות אור עליון,

המלאך חסדיאל, המלאך מטטרון, אהרון הכהן

18.7.2015

 

המלאך חסדיאל: "זהראל יקרה את עוברת בשבועות האחרונים תהליך עמוק של זיכוך וניקוי המערכות הכוללות שלך, בגבורה ובעוצמה, בנחישות ובהצלחה מרובה.

התהליך מתקרב לסיומו בימים הקרובים. והחסימות העתיקות האחרונות מוסרות מעליך, ומתאפשרת הרחבת תחומי הלימוד והטיפול הרוחני בכל הפלנטה.

הנושא בו אנו מקדמים אותך הוא בנושא "שלמות נשמתית מאירועי עבר" שעדיין לא נפתרו ומעכבים התקדמותך ובריאותך לתפקוד מיטבי בעידן החדש.

מצאת שישנם חלקים מנשמתך לכודים במדורים מגחגולי העבר, וביקשת הכוונה הסבר ועזרת ריפוי.

המלאך חסדיאל-אבדן גופי או חלקי נשמה הוא חלק מפגיעות רוחניות הנוצרות במצבי משבר קשה ועימותים גדולים פנימיים או חיצוניים.

במצב בו הנשמה נקרעת או נתלשת על ידי כוחות האופל ונלקחת כשבויה למרחבי העולמות שלהם, היא נמצאת במצוקה גדולה. גם בחלק העיקרי הפצוע וגם בחלק השבוי.

ושניהם נמצאים בשאיפה לשלמות".

החיים של אדם כזה בהווה תמיד יהיו מלווים בקשיים של סבל רב.

יופיעו קשיים נפשיים ומשברים רוחניים או פסיכולוגים, קשיים משפחתיים וזוגיים, קשיים כלכליים, קשיים עם החוק, קשיים עם התמכרויות,קשיי בריאות וקשיים להתקדמות בתחומי חיים רבים.

מטטרון: "אנו נותנים לך הסבר על מהות המדורים שבשפת האנשים נקראים "מדורי הגהינום".חכמי הקבלה קראו למדורים אלו "היכל התמורות".

"המדורים" הם מרחבים רוחניים בעולמות אחרים מעולמות האור בעולמות מקבילים בצד ההופכי של האור ובעולמות תחתונים, בתדרים של הצד האפל של הבריאה.

אנחנו מאפשרים פריצות כאלו במצבים בהם הנשמה לא מאפשרת עזרה תיקון או התמרה ללימוד חיובי או התפתחות לפי התוכנית המקורית שלה ובהתנגדות לטובתה הגבוהה.

כאשר מצב כזה מתהווה, מסכי ההפרדה בין העולמות מוסרים זמנית ומתאפשר לכוחות העולמות האחרים לחדור ולפעול באופן כזה שחלקי הנשמה שנלקחים, אלו שהתנגדו ביותר עוברים לצד השני, ונשמרים שם.

המצוקה של הנשמה ורצונה לתיקון מתגבר מאוד ורצון כל החלקים להתאחד ולהחלים מתעצם. האדם מחפש תיקון באופן הרבה יותר מכוון, ומוכן לבדוק כל אפשרות, גם רוחנית להבנה ושינוי, ואז ניתנת לו העזרה לתיקון ולגדילה.

המדורים מחולקים לשבעה מרחבים שונים, כשבכל אחד מהם עוצמות אפלה מתגברים, והישויות שבהם משתנות בהתאם לתדרי המרחב ותפקידיו.

לכל אחד מהמדורים, שער משלו ושומרי סף.לכל גוף נשמה או קבוצת גופי נשמה שונים ישנם שומרים המחזיקים בהם. כשהתהליך מתחיל, המסכים שבין העולמות נפתחים, והשערים של המדורים מורמים למעבר המחלצים עד לסיום התהליך.

הרשות הניתנת למטפל להפעיל את "קרן עין הבורא" הנכנסת למדורים בהם חלקי הנשמה מוחזקים.

החזרת חלקי הנשמה, שנמצא בבדיקה אנרגטית, שהם במדורים, היא רק במצב בו המטפל נמצא בעוצמות אור ובמצב תקינות רוחנית מספקת.

כשהמטפל מזהה ומבקש החזרת חלקי נשמה או גופי נשמה מהמדורים, בעולמות האור ברקיעים ובהיכלות מתארגנים הכוחות לתהליך. בתחילה ניתנת הוראה ישירה מהבורא להפעלת התהליך. כשכל הכוחות וגדודי האור מוכנים, מתאפשרת הפעלת "קרן עין הבורא" של המטפל. ובהקרנתה נשלחים כל האורות בקרן מיוחדת לחילוץ אל המדורים, לשחרור והחזרת הנשמה עם "האורות הגנוזים" ביחד. בקרן זו נמצאים אורות אלוהיים מסוגי האורות הלוחמים, ברקי אור הבורא, אורות אלוהיים שואבים, אורות אלוהיים מקיפים ומגינים, כלי ריפוי רוחניים וקבוצת מהויות האור של "האורות הגנוזים", מבצעים את הפדיון, החילוץ, הניקוי של חלקי הנשמה המזוהמים והתמרת החלקים, לתדר העכשוי של הנשמה, ואיחויים המלא למקומם, מהיכן שנתלשו.

אין צורך שהמטפל יעבור אל עולמות הצד השני, אלא יפעיל במודעות ובמעקב ראיה רוחנית, על התהליך כולו. אולם אם רצונו לבצע זאת בעצמו, הוא יכול גם לשלוח כמה מגופיו לביצוע התהליך בשיתוף עם "האורות הגנוזים". כנשלח חלק רוחני זה לפעולה, חלק ממהותו זה, יוודא שהיא העטופה ומחוזקת היטב באורות הבורא, ויכולה להחזיר את הנשמות מהמדורים, והינה יוצאת בהוראה ישירה מהבורא ו"צוותי החילוץ" מעולמות האור, וזאת כדי לא להפגע בתהליך.

בתהליך השחרור, שערי המדורים מורמים ונפתחים כולם, קריאה בשמה של הנשמה נשלח אל כל חלקיה השבויים, והיא מגיבה לשמה ונדרכת. ואורות אלוהיים חודרים אליה מהבורא וממלאים אותה מהכתר בהערה, באור החיים של הבורא, אורות תחית המתים ריפוי ועידוד.

"האורות הגנוזים" נותנים רסיסי אור גנוז לפידיון ולגמול,לכל מי שעמל להחזיק את הנשמה בשבי.יצורי העולמות האפלים לוקחים אליהם את רסיסי האור, ומשחררים אחיזתם מהנשמה. ובכך מתאפשרת הוצאתה מהמדורים. כל חלקי הנשמה המצויים במדורים שונים עוברים את תהליך ההערה והשיחרור הזה. ונמשים החוצה לעולמות האור.

כשהנשמה יוצאת ממרחב המדורים, השערים של כל מדורים שנפתחו עבור התהליך הזה, נסגרים. וכשהמטפל יוצא ללא פגע ובשלמות, המסכים בין העולמות נסגרים מאחריה ומאחורי המטפל, השב עם קרן עין הבורא אל עולמות האור למרכז מהותו לאיזון מלא. ניקוי הנשמה וחלקיה שהוחזרו מהמדורים, מתבצע במלואו לפני שהם מוחזרים לגוף העכשוי. וזה כדי למנוע זיהום וחולי מהתדרים הקשים שעליה ממקום שביה.

כשהחלקים כולם חזרו כדאי לבקש את הנשמה הגבוהה לחזור ולמלא את המרחב המתוקן בנוכחותה ולרפא את האדם.

ההחלמה של האיחוי מהירה וחלה בין יומים לארבעה ימים, והשפעתה מורגשת באופן מיידי.ישנה הקלה רבה רוגע פנימי, חוסן ועוצמה וחיבור יותר מלא למהות האמיתית של הנשמה.

כשהתיקון מושלם יכולה הנשמה לפעול לשינוי הכיוון והמימוש של המציאות הארצית באופן יותר מדויק יעיל ונכון.

על המטפל לעזור בדיוק הכיוון והבהרת נושאי השעור לנשמה, כדי לסיים את תהליך במלואו ובכך כל השעור כולו נגמר לטובה.

 

בנושא "העולמות האבודים"

- מה הם העולמות האבודים?

 מטטרון:"עולמות אבודים הם מרחבי בריאה המצויים בחלקה האפל של הבריאה. בהם אין אור ומצויים בהם יצורי אופל  אשר זהו מרחב קיום עבורם. עולמות אלו נקראים גם עולמות המוות או עולם המתים.

- למה הם נקראים בפיכם  אבודים?

עולמות אלו הם מקומות אליהם נופלות נשמות שונות במצבי סבל גדול, או פגיעות קשות, או במצבי פולחני אופל שונים ("הנקראים במקורות "עבודה זרה") .

לרוב הנשמות נלקחות למרחבים אלו, לא כתיקון על שעורים לא פתורים כפי שהוסבר בחלק הקודם על המדורים, אלא כחלק מויתור עצמי ויאוש ממצבי קושי וסבל והן נשארות שם אבודות ללא מושיע עידנים רבים.עתה עם התעוררות הנשמות לעידנים החדשים תובעות הן לחזור לשלמות או לחזור לעולמות האור עם כל האנושות.

ישנם גם מצבים אחרים המאפשרים ירידה "לעולמות האבודים".

 • מצבי פולחן מבחירה לכוחות של הצד האפל של הבריאה.
 • מצבי כפיה רוחנית דתית בה מתבצעת החלת אלוהיות של הצד האפל של הבריאה, על הנשמה גם שלא לרצונה.
 • מצבי כישוף או קללה, בה חלקי נשמה נכלאים נלקחים בכפיה, ומוחזקים בקבורה תחת קליפות כבדות, ללא יכולת השתחררות ויציאה בכוחות עצמן.

עלינו ללמדך את דרך שחרורן ופדיונן שיתבצע בדרך הנכונה הטובה והבטוחה עבור הכל.

כאשר ישנו זיהוי של מצב כזה בו הנשמה לכודה בעולמות אבודים או עולמות המוות,

 • על המטפל להכיל את הצהרת "שמע ישראל,יהוה אלוהינו יהוה אחד,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כ- 10 פעמים על עצמו ועל המטופל.
 • 3 פעמים, לחיבור לבורא – יהוה , מלך מלכי המלכים, של המטפל והמטופל .
 • 4 פעמים נוספות, להפעלת הגנה על הנשמות המטפל והמטופל.
 • 3 פעמים נוספות, לקבלת כוחות ההגנה הנוספים לפעולות מעבר להגנה אישית לאדם.
 • כשכל ההגנות הושלמו, המטפל מבקש מהבורא ומלאכי עליון להורות לאלוהויות ולכוחות בשליטת האלוהיות בעולמות האבודים על התהליך.
 • לשם שינוי הפעלת הרשות לשינוי המצב ,המטפל מבקש החלת שינוי בסיפרי

"בית הדין של מעלה". בספר-11, של חוקי הבריאה, היקומים והעולמות וסידרי הבריאה ועתידיה, וספר- ,12 של זכויות חובות ושיטחי שליטה והשפעה של כל האלוהיות שנבראו .

 • בנוסף יבקש המטפל מחיקה שינוי והתמרה של כל סיפרי החיים של הנשמה של המטופל בסיפריה האקאשית, ויפעיל עליהם את הכוחות האלוהיים. עם אורות אלוהיים, להבת כתר הבורא ולהבת אור הקודש, יהלומי אור הקודש, וחרב הבורא, למחיקת הספרים הדפים והארגזים, עם התיעוד ואישור המצב הקיים.עם המחיקה ניתן לעשות שינוי במצב הנשמה ושחרורה.
 • כשכל ההכנות הושלמו יבקש המטפל לשלוח אל כתר כל גופי הנשמה הלכודים בעולמות האבודים, קרן אור הבורא ובה כל "אורות החיים", "אורות תחית המתים" כל "אורות העידן- החדש", "אורות עולמות אור אין-סוף",כולם יכנסו לתוך הכתר בגופי הנשמה הלכודים, יעיר אותם למלא אותם ויזכיר להם את קיומם ורצון לחיות .
 • "לגיונות מלאכי האור של הבורא" "והאורות הגנוזים" יכנסו למקום המצאם ויפנו מעליהם את הכוחות הישויות האופל המצמיתים אותם. ישחררו מעליהן את הקליפות הקוברות, והישויות, הזיהומים, ותודעות המוות.הם יוציאו אותם מהעולמות האלו, ויחזירו אותם לעולמות האור.העולמות יסגרו ויאטמו כדי שלא תהיינה פריצות בין העולמות מחדש.
 •  לאחר הטיהור וההחיאה, יוחזרו החלקים לנשמה, מטוהרים למקומם הנכון, לאיחוי וריפוי, והחלמה לשלמות.
 • לנשמות שהורדו למרחבי עולמות המוות, בכוחות קללה או כישוף,

המטפל יזמן את 6 כוחות הורדת קללות וכישופים, על כל חלק שבוי בנפרד. ואז יבקש השבת החלקים לפי הנוהל הקודם.

 • המטפל יכול להתבונן בתהליך. אין אנו ממלצים למטפל לרדת לעולמות אלו בעצמו בשל התדרים הקשים .
 • כשכל התהליך מסתיים, על המטפל לברך את המטופל בברכת הנשמה, ועל המטופל להגיד ברכת הגומל.

התהליך הזה חשוב ביותר גם להעלאת קבוצות גדולות של מוות המוני שלא היתה בו קבורה נאותה, או של מצבי הרג ורצח גדולים, או שדות קרב עתיקים, או בתי כלא עתיקים.

אנו תומכים בתהליכי ריפוי אלו ומבקשים שהמטפלים בעזרתינו יעשו אותם בבטחה ובשלמות עבור האנושות.

תודה לכם כל המלאכים המדריכים והבורא.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עידן 10 אמון בידע הפנימי יח שומרי גורל 2 ספר 2+9 פריצה  אבדן החיבור לידע הפנימי והחיצוני.

 

 

     
* שם:
* אימייל:
* טלפון:
Captcha
 
     

   

  052-3331297

מה מעכב אותך בחייך?


קרא עוד...

______

 

קורס שיקום אנרגטי שלב א'
מתחיל ב15.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

  לפרטים נוספים  

 

קורס שיקום אנרגטי שלב ב'
מתחיל ב16.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

 לפרטים נוספים  

  

הספר

"שיקום אנרגטי"


המדריך המלא 
לרפואה רוחנית רב תחומים

320 ש"ח

סירטוני וידאו תחומי טיפול רפואיים קורסים והדרכות סדנאות בהנחיית אסנת שיטות טיפול משוב טיפולים תקשורים מאמרים טיפים אנרגטים תוכניות רדיו
 • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
 • הדפס עמוד זה
 • ספר לחבר
 • הוסף לפייסבוק
 • הוסף לגוגל סימניות
 • הוסף ציוץ בטויטר

 

 

 

Eric & Ingrid Schneider
Arcturus
Lierse Steenweg 105
2560 Kessel-Nijlen.

 

 

 

 

עיצוב