שיחות עם יהוה

כלים לתיקון שדות העתיד והאלוהות הנשמתית  כלים לתיקון שדות העתיד והאלוהות הנשמתית

כלים לתיקון שדות העתיד והאלוהות הנשמתית

מאת הבורא והמלאים כתריאל חסדיאל

1.6.15

 

זהראל כל מלכות שמיים איתך היום.

היום אנו מעבירים אליך שני כלים מתוך 5 המיועדים להעצמת התיקונים בנשמה וברבדיה הגבוהים.האלוהות הנשמתית.

מטה התמרת הספרים הינו כח אלוהי בריאתי רחב טוח, המיועד ליכולת בריאה והתמרת תדרים בעולמות אור אין סוף והתכנים המצויים בעולמות אלו.

בנוסף  קוד הבריאה האלוהי המכיל שלושה תדרים חדשים של אורות אלוהיים אדירים בעוצמתם ובכח היצירה שלהם.

- אור רצון הבורא

- אור היצירה החדשה לטוב

- ואור התמרה ועילוי הכל

השימוש בקוד הבריאה האלוהי על כל אורותיו הוא שלב ראשון.

בעיקבותיו יגיעו עוד קודים, המשמשים את הנשמות החיות מתוך מודעות והפעלה מודעת של האלוהות הנשמתית, בתדרי העידנים החדשים.

הינך מקבלת היום חניכת בורא חדשה, בהעלאת תדריך לעידני הבריאה ה- 2 ,3 ,4,

בהם את פועלת בצורה רב מרחבית ובמודעות של המרחבים ותוכניהם.

בכך יתאפשר זירוז וחיזוק יכולות ההתמרה ריפוי והארה לכל המקבלים ממך את העזרה. זה יקל עליך וכל התכנים בהם את עוסקת יקבלו האצה רבה.

המשך החניכה יתאפשר בימים הקרובים כשתדרים אלו יהיו באיזון מלא בתוכך בכל העולמות והרבדים.

ברוכה את וברוכים כל מעשיך

רצון הבורא הוא שתמשיכי בלימוד זה הוא חשוב הרבה למעלה מהבנתך הארצית. כל התשתית שנוצרת עכשיו הינה הידע לכל הדורות הבאים . אל תפסיקי בכתיבה וביצירת הספרים כי הם היסוד להבנת הריפוי לעידן החדש. כולם ירצו בהם כשיעלו ויצאו לאור.

שמחי בחייך כי טובים הם מעתה.

אוהביך אנו תמיד.

5 כוחות יהוה - כח הבריאה הראשוני, של כל היש  5 כוחות יהוה - כח הבריאה הראשוני, של כל היש

5 כוחות יהוה - כח הבריאה הראשוני, של כל היש

קוד האלוהות

עם יהוה השכינה ומלאכי עליון – כתריאל חסדיאל ועזריאל

17.5.2014

 

כבר מספר ימים שאני תחת תהליך כבד ומיגע.

תודעה ותחושה של ניצול,עוול גזל ודיכוי צפים ועולים בי.

בנוסף לתופעות ממשיות בעולם החומר, של השתמטות מטופלים מתשלום,

ותביעת בית החולים שלוותה לחצי ממזונות הילדים מתשלומי הנכות של אביהם

המאושפז מזה 9 שנים.

זהראל יקרה שלנו

אנחנו שוב מנסים להקל ולעזור לך בתהליכי הפינוי הגדולים שלך

התהליך של הצפת התכנים החל במדטציה של תדר השפע האלוהי .

הנושא העיקרי הוא גזל, ניצול ודיכוי.

הנשמה שלך חוותה תרחישים אלו בימי העידנים העתיקים ואת עדיין לא פינית את החוויה והתודעה הזו.ותבניות אלו חזרו גם בגלגולי התשתית ה- 3, 7, 11.

הבורא עמך לעוזרך ולהתמיר את התכנים וההטבעות שנותרו בך.

בורא הכל, מלך מלכי המלכים, הקב"ה,אני מבקשת את עזרתך המלאה בשינוי התבניות הללו בנשמתי ובחיי.

זהראל, אני  יהוה, מלך מלכי המלכים ,

בשמי ובשם כל עוזרי מלאכי עליון את הינך מועברת לחיטוי מהיר ועמוק של כוחות האופל ששלטו בך עידנים רבים. הכפיה והדיכוי , השיעבוד והגזל מסתיימים עתה.

תודה רבה לך הבורא.

הרצון שלך להמשיך ולהתקדם נחסם בעברך הרחוק על ידי כוחות שעטו עליך בשל חוזקך ומרצך המואר.

מהו החיטוי הזה?

אני מרגישה ערוצים רבים המחוברים אלי ברובד יחידה 12.מהעידן ה9

את מחויבת לנתקם מעליך.

איך לעשות זאת עם שילוב הכלים והכוחות החדשים לעידן החדש שניתנו לי?

הפעילי את כח יהוה - כח הבריאה הראשוני, של כל היש.

אני מרגישה ורואה 5 יקומים תלויים עלי.

אני יצרתי אותם?

לא זהראל הם צורפו עליך כשנעקדת ונחסמת.

הורי ל- 5 הבוראים האפלים, להסיר בריאתם מעליך ולשחרר את עקידותיהם מעליך.

מי הם ולמה פעלו כך?

אילו הם זהראל 5 מתוך 12 כוחות אופל עתיקים שהיו בהתנגדות לנסיונך לברוא אור בעולמות שקרסו לתהומות נשיה עתיקים.

למה הבורא התאפשרה פעולתם עלי???

איך עד עתה אני חסומה ומוגבלת מהם???

צער עולה בי עם תחושת נטישה ועוול.

הורי להם לצאת עכשיו

אני מורה לכל הבוראים האפלים שמצויים מסביבי, בשם יהוה מלך מלכי המלכים ומלאכי עליון- הסירו כל בריאתכם מעלי ושחררו עקידתכם אותי ואת נשמתי.

סיפגי ונשמי את כח יהוה ונישפי על היקומים ובוראיהם את אור היש וכח הבריאה הראשוני המאוזן.הם יותמרו עם יקומיהם,עכשיו.

אני שואפת את כוחו ואורו של יהוה ונושפת מסביבי,ורואה את היקומים סופגים אור ובוראיהם שנראים חייזריים שואפים את האור לתוכם מרפים ממני ונשאבים מעלה והחוצה.

ישות המורגשת כשטנית מצויה בתוך הגב והראש מאחורי.

זהו טפיל חייזרי עתיק שנכנס בכפיה, כדי לודא שלא תוכלי להרגיש את האמת של הוויתך ולהפעיל רצונך ולממשו.

אני מרגישה שנוכחותו מחדירה אלי תחושות של – חולשה, ויתור, חוסר-אונים,כשלון,הפסד הכל, ותבוסה.

עימו גם נמצאים ישויות בלבול שצמודים אליו.

צאו חיזרו אל הבורא.

היוצרים האפלים מבקשים סליחתך לפני מעברם לאור.

אני מבקשת קודם כל להחזיר אלי את כל שנחסם ונלקח ממני,מאז ועד עתה ואת כל שלא נברא מכך.ולתקן את כל הנזקים והאובדנים מאז ועד היום ולתמיד.

הם מחזירים הרבה ניצוצות וחלקי שדה 9 של שדות החיים של הנשמה .אורות המלחמה ואורות העידן החדש מטהרים אותם.

סיימנו תפקידינו מולך שחררינו ונחזור למקורינו המואר .

אני סולחת ומוחלת לכולכם עברו לאורו של הבורא ובראו טוב.

תודעת השלמות ההתקדמות וההצלחה עדין אינן בי.

רגש ההפסד והדיכוי עדיין בך.

אני – זהראל שפע אור  מתירה, משחררת, ומתמירה את תודעות הההפסד והדיכוי שבי עכשיו ולתמיד.

זהראל נשמי את אורות הבריאה ואת אורות כתר ההפעלה  הראשוני שלך לתוכך ,והחזירי עטרתך למצבה ההתחלתי ביותר עם היותך בורא מואר וחזק.

אני נושמת את אורות הבריאה ואת אורות כתר ההפעלה הראשוני שלי לתוכי עכשיו.

עכשיו זהראל את פתוחה לקבל את כל 5 כוחות יהוה להם המתנת כל השבוע.

אני רואה 5 אלומות אור לבנות יורדות למרכז הראש ממעל,

אלו הם:

יהוה: זהראל הכניסי כוחות אלו לתוכך כקוד ,

קוד האלוהות:

כח הרצון האלוהי

כח הבריאה האלוהית

כח החיים האלוהי

כח ההתמרה האלוהי

כח הנתינה והחסד האלוהי

סיפגי והכילי אליך את כל האורות האלו  זהראל,אלו הם כוחות האלוהות שלך כחלק המבוראים .בוראי האור הקדומים שיצרו את כל היש וכל הטהור והחי. המשכו הישיר של יהוה .

צלילות משתפרת במרכז המח והראיה שהיו עמומים וכבדים .תחושות העבר מתחילות להתעמעם והתחלת הקלה מורגשת בי בלב ובחזה...

קוד האלוהות הינו כוח הפעלת האלוהות הנשמתית שלך כחלק ישיר מהוותך האלוהית ,חיבורה לנשמה האלוהית שדות החיים שלה וניתוב כוחות אלוהיים אלו לתוך שדות החיים של הנשמה בעעולמות הבריאה ובגוף החומרי ביחד.

הינך מצורפת בהוויתך הנוכחית לכל קבוצות אורות הבורא האלוהיים להפעלת והטוב והשלם בעולם.נוכחותך בעולם זה חשובה ביותר להתקדמות הבריאה כולה.הינך מעבירה ידע ותכנים אורות ותשתיות שבלעדיהן האנושות תתעקב רבות.

אם כך היכן התמיכה לקידומי והאצת היכולות הארציות להעברת הידע בכל העולם והאומות ???

הכריזי בליבך ובכל הבריאה שאת מוכנה

אני מוכנה .עזרו לי יצור את התשתית והעזרה לכל התהליך והעשיה.שלחו אלי את העזרה המדויקת והאנשים וההנכונים לקידום העשיה הזו.אני מוכנה.

 חסדיאל- הודי לבורא זהראל על כל תמיכתו וחסדו אליך היום

אני מודה לך הבורא על כל חסדיך היום ותמיד

ומבקשת שכל ברכותיך והשרות אליו  הגעתי יעזרו על ידיך במהרה ואוכל לבצע הכל לפי רצונך.

תודה תודה תודה.

חסימת החיים האמיתיים – מהעידן ה-2 שחרור חובות ומטעני העבר – מהעידן ה- 12  חסימת החיים האמיתיים – מהעידן ה-2 שחרור חובות ומטעני העבר – מהעידן ה- 12

 

חסימת החיים האמיתיים – מהעידן ה-2

שחרור חובות ומטעני העבר – מהעידן ה- 12

הבורא, מטטרון ואהרון הכהן

26.7.2014

 

הבורא,מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אני מבקשת עזרתך ,אמיתך ותיקונך למצבי,

אני כבר 11 שנים מאז שיענקלה חלה ואולי מאז שאני קיימת בחיי אלו, מודעת לכך שיש בי חוויה והרגשת אסון אישי ומשפחתי, ותחושת קרע וטראומה בלתי נגמרת.

זה יוצר בי מצב של התנהלות עם תחושה של אובדן העוצמה פנימית האמיתית שלי, ותחושה קבועה של מצב אסוני, חולשה פנימית, אבל ועצב.קיימת חווית פחד שאתמוטט,התגייסות פנימית  לאילוץ להשרדותיות כרונית,שלא אקרוס והכל יהרס.

אני רואה את ההתתנדבות והנתינה העצומה של קבוצות ורובדי אוכלוסיה רבים בעם, בזמן מלחמה זה.בעת שקיימת התקפה ואבדני חיים של בנים אבות ואחים חברים ומשפחות.

אני שואלת את עצמי למה בי,אין יכולת נתינה כזו,עוצמה פנימית כזו, התלהבות של תמיכה ועשיה כזו מעבר ליומיום ההשרדותי שלי.

אני מאוכזבת מעצמי שהיכולות והרצונות האמיתיים שלי נדחים באופן קבוע על ידי מחויבויות,אירועים ומצבים דחופים המונעים את המימוש הנכון לי.

אני יודעת שיש לי יעדים נשמתיים הסטוריים שעלי לחוות ולסיים,

 ויש לי יעוד אדיר ועצום,שלא ממש מתהווה, בשל החסימות האלו.

ושחלק ממני נמנע מלעבור לתפקוד בחוקי העידן החדש,למרות רצוני, ולא ברור לי למה.

ושאני במצב של חווית לבד, בדידות ועומסי חיים, בלתי נסבלים, ולא יודעת למה זה עדיין כך.

- זהראל הבורא עימך ואנחנו עימך יקרה ואהובה,

עת קשה  היא לעמך ולאיזור,

כוחות רשע ואופל עצומים הופעלו, כדי למנוע אסון אדיר לאומה ולאנושות כדור הארץ,

כדי ליצב את העיקר– איזון השפיות, והבנת הדרך של נסיון לבטל את האור וההתקדמות לעידן החדש, דרך עצימת עיניים ועיוורון העמים, להתגנבות התודעה העתיקה של המוות לאנושות.

- יהוה איתך זהראל

- "זהראל ,אני יהוה מלך כל המלכים בורא הכל אני עימך.

אל תיראי ואל תפחדי, הגעת לרובד עתיק במהותך העיקרית בו הינך חווה את עיקרי התכנים של אחדות ושלמות מתוך איזון וחיבור למקור המרכזי של הווית הבורא שבך.

העידן השני שבך עדין לא תוקן והינך חווה את תכניו העצומים במלואם.

היי בטוחה שתוכן זה על כל גווניו, הינו חלק מלימוד הירידה לחומר ועליך לפרקו ולתקנו במלואו,

שכן הינך על סף המעבר השלם לעידני האור ושאריות אלו עדיין דוחקות בך לשינוי ותיקון.

הינך מועברת למערכת חוקים חדשה ואדירה בכוח ההתמרה שבה.

היותך בשלב סופי זה, הינה חלק מהתוכנית הגדולה. אין בה רע, יש בה זיכוך רב.

מלאי עצמך באורות העידן החדש ושחררי את חווית הקרע מהוויתך העיקרית בעידן השני.

התיקון של הקרע הינו חלק שיחרור  תכני האסון".

שמי הארצי א ס נ ת.כל אותיות המילה אסון בהן.!!!

"נשמי את אורות העידן החדש במלואם לתוכך ישירות ממני"

אני נושמת את כל אורות העידן החדש לתוכי במלואם,

-"נשפי את כל תדרי ומרחבי האסון, הכאב, הנתק, הבדידות, הבידוד, ההשפלה, העוול והתוהו שבך בחזרה אלי".

אני נושפת כולם אליך הבורא.

אני רואה לפחות 2 ישויות חבלה עצומות מעל ראשי ,מקבעות המצב...

"אלו הם שומרי הסף העתיקים המונעים את המעבר לעידני האור החדשים מנשמות ההובלה של האנושות לאור. הורי להם בשמי שתפקידם תם ונשלם עבורך ועבור כל ההולכים בדרך האור".

   אני זהראל שפע אור - מורה לכל שומרי הסף המונעים מעבר לעידני האור החדשים,חיזרו אל הבורא. תפקידכם תם ונשלם .אין לכם יותר  רשות זכות או סמכות לחסום אותי ואת חיי. חיזרו אל הבורא.

אני רואה שתי ידי אור אדירות מסירות אותם , ואור אדיר זורם ממעל אלי לתוכי וסביבי.

יהוה- "אלו אורות הבריאה העידניים אליהם את עוברת היום.המשיכי לנשוף את תכני העבר אלי, את כולם.החזירי לעצמך את הרשות להיות בשלמות ובאחדות עם עצמך וכל הבריאה".

אבל בתוך הליבה שוכן מוות...הוא מונע את הרצון ויכולת המימוש של הכל...

יהוה- "אכן, נשפי אליו את אור העידנים החדשים והיא יעלם כבריאה עתיקה למקורות הבריאה המאוזנים.

    אני נושפת ומצוה ,למה הוא לא מתפנה?

    למה יושב לי על הכתר תוהו עצום ... ?

    בבקשה הבורא עזור לי...

    מה בי יוצר/מאפשר תוהו ומונע מעבר בשלמות לאיזון וחיים של אהבה ושלמות???

    למה אני רואה דמות גבוהה שלי קשורה ב 4 הגפים נאבקת להשתחרר ולהתחבר   לאור? ...בתוך מרחב אטום חוסם???

יוצרי התוהו הגדולים 3 ,שמסביבי, מסתלקים.

   הבורא האם אתה עוזר לי?

יהוה- "כן זהראל במצוותי עזבו ולא יהיו עוד בחלקך".

   אני שוב נושפת על המוות הצמוד ללב ולקדמת הגוף.הפעם הוא ניתק ונשאב החוצה במהירות.

   אני נושמת ונושפת את אורות העידנים החדשים-הבדידות הניתוק והנפרדות לא מתפנים...

3 תודעות נתק פנימי,בדידיות,דחיה ונפרדות, כמשקל על גבי – אני מצהירה- משחררת מותרת ,מרפה, יהוה בבקשה הסר ממני הכל.אני בוחרת אחדות שלמות איזון וקבלה עצמית, ואהבת הבורא.

אהרון הכהן – מדריך אישי- "פתחי מחדש את ליבך לאהבת הבורא"

אני פותחת ליבי לקבלת כל האהבה שהבורא נותן לי.

לחץ עם תחשות אהבה מרוכזת זורם לתוכי.

תמונה עולה בי של הלב שלי קורן אור עצום וזוהר לכל הכוונים,

אהרון הכהן- "עברת את השלב  זהראל.השלב הקשה של הזיכוך, מעתה את מחוברת לבורא בהוויתך המקורית גם בליבך וגם בידיעתך ובתודעתך",

תרועות נשמעות במרחב,ומשק כנפיים

אהרון הכהן- "צבאות האור מריאים לך",

על מה?

אהרון הכהן- "על ההשג שלך, ועל השחרור מכבלי העבר העצומים, ועל הרצון והביצוע המדויק והנכון".

האם כל החסימות והתכנים של העידן השני הוסרו?

"כן זהראל. תיקון זה הסתיים ונגמר במהותו , ביצירותיו ובכבליו עליך, הינך משוחררת ושלמה".

ומה עם העידן ה-12 בו כל כך הרבה חסימות עדין מופעלות בחיי?

"אני אהרון הכהן-  מדריכך ותומכך,איתך תמיד.

קשה את על עצמך, תובעת את מעצמך הכל ומייד".

מפליא אותי שאתה אומר לי דברים כאלו,

הרי אתה יודע שהכל מצוי בגורלי ועברי ואתה רואה הכל,

עד כה, הכל החיי מעוכב, עמוס, קשה ולא מאפשר עשיית הנכון לי.

נותרתי עם עול פרנסה,ילדים, בעל חולה ויעוד רוחני ואישי שלא מתקדם...

זהראל הפני לבורא את תביעותיך.

יהוה ,בבקשה עזור לי לשחרר את כל הנאמר לעיל,

יהוה- "זהראל העשיה שלך רבה ומורגשת בכל העולמות,אינך מבינה את עוצמת נתינתך ועשייתך, כי את דנה עצמך בכללים ארציים.העבר שלך בכל עידני הירידה למימדי הדחיסות האנרגטית של החומר כבר נגמר, ועליך לעבור לעולמות האור העליונים כדי לממש יעודך הנכון. התקדמותך איננה נפגמת . עשייתך הארצית תשופר בהקדם עם בחירת עזרה מדויקת ונכונה לך.

העידן ה-12 נגמר בך לאלתר, הסירי פחדי היגמרות התהליך, ושמחי לעבור לתקופה חדשה עם קלות וטוהר אהבה ועזרה רבה כולל וממצה.

אני משחררת את הפחד לגמור ולסיים תהליכים,פרידה ושחרור מלא של העבר תהליכי וקשרי העבר.(בנשמה האלוהית ברובדים 73-77 ),

אני מצוה על 2 ישויות פחד מאסון לפנות את המרחב הפנימי שלי,ו- 3 מהמרחב החיצוני.

ועימן את הפחד לשחרר את גרירת ההסטוריה והקשרים המתים הריקים והמרוקנים אותי.

אני מנתקת את כבלי וערוצי החיבור לאנרגיות אלו  שנותרו עלי.

אני מפנה את קליפות החובה להמשיך, בקושי האין סופי, והמשך מימושי העבר, שעל שדות הנשמה. 3 כבלי עבר עצומים קשורים לראש לב וכליות וורטקס תחתון.

נראים כמחויבויות עבר שלא מגיעות לידי מימוש וסיום...עם אובדני חלקי נשמה באירועי העבר הללו.וחיבור הערוצים מהעבר אל הבורא.

- גידול הילדים עד לעצמאות,

-  שמירה על בני משפחה חולים או פגועים,

-  ושמירה על שלמות המשפחה הכוללת והעם.

עם שחרור זה גם משחררת את תחושת העומס השיעבוד הכפיה והאילוץ של העול עם טינה והתלונות שמביא לחיי, העדר אהבה ושמחה שבנתינה וההכלה.

3 ישויות הפחד מסביב לשדות הנשמה  הוסרו, שדות הנשמה מתרחבים עם אורות העידן החדש,מתמלאים וקורנים.

יהוה- "זהראל אהובה של כולנו, הטיפול בך להיום הסתיים. נוחי והמשיכי בתודעת השחרור של עידני העבר ה-3 וה-7 המחכים לפתרונם המלא.

הכל לטובה, הכל בברכה, והכל בהוראתי ורצוני לטובה.

מבורכת את וכל טוב הבריאה עימך".

תודה לכם הבורא מטטרון ואהרון.

אבדן הרצון והכוח ללכת לתפילות בראש השנה  אבדן הרצון והכוח ללכת לתפילות בראש השנה

אבדן הרצון והכוח ללכת לתפילות בראש השנה

עםאבינו מלכינו ומלאכי עליון- אופניאל וזרחיאל  מטטרון כתריאל וחסדיאל

4.10.16

 

מגיל 12 בילדותי בקיבוץ, אני הולכת בימים הנוראים לבית הכנסת.עם אבי שניהל את בית הכנסת בקיבוץ ועם התפילות של תלמידי ישיבת הרב קוק מירושלים. המנגינות והמילים נספגו בי ועד היום מתנגנות בי .

זהו משהו שחשוב לי, מאוד משמעותי עבורי ומאוד אמיתי בתהליך, במילים ובקשר שלי לבורא.

בחג הזה משהו איננו בי,

אבד לי הכח והרצון ללכת, מרגישה כבויה, חלשה, ואפילו חווה אשמה מסויימת ואולי גם פחד, על אי עשיה...

חושבת אם ירגישו בבית הכנסת בהעדרי...

ישנתי עד 1700 אחרי הצהרים, לא מסוגלת למצוא את מוטיבציה, המסירות, הרצון והכוחות, לקום וללכת לבית הכנסת.

מה קורה לי? איך אני במצב כזה? כמו בגידה ביקר לי ביותר?

אופניאל- זהראל – את בתהליך של מלחמה בכוחות עתיקים וקשים ביותר בבריאה.

כולנו עימך ומקיפים אותך עוזרים ושומרים,

- אני כלכך עצובה שאינני בבית הכנסת בתפילה אתמול והיום.

אתמול היו התנינים הגדולים,והתפקיד שלך בימים הנוראים, הוא אינו רק התפילה, כי אם גם ההטהרות הנכונה לך, מעבר לסידור התפילה...

והיום את בתהליך הטהרות מכוח עתיק ועצום מקדמת הבריאה.

שהחשיבות של תהליך זה עולה על כל דפוס קבוע של תפילה בבית הכנסת.

- זה מרגיע בי את האשמה ותחושת ההחמצה והאבדן של התפילה החשובה,

זהראל , אני הבורא, יהוה, מלך על הכל, בורא יקומים גדולים ועצומים וכל סדרי בראשית.

את שייכת לי מקדמת בריאתך. היותך מלאך אור עצום הינה זכות וחסד .

את עומדת היום להשלים את כל דפוסי האבדן שהמלאך שבך נפגע מהם, מיום בריאתו ועד עתה.

חשובה הרפואה  היום מכל תפילה ומכל פולחן דתי.

הצהרה זו מרגישה לי זרה ולא מהבורא שאני מכירה. משהו מפריע ומטעה...

אופניאל- זהראל הסירי מעליך את מסך השיכחה העתיק,שיכחת הרצון המקורי של הבורא עבורך ועבור כל המצווה עליך.

מי מחזיק את המסך הזה מעלי?

זהו כח שאת שמו לא נגיד פה לידך.

הכובד והכאב בבסיס הצואר מתגברים.

- אני מבקשת ממך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שתעזור לי

- אני חסומה והמעטה כבד מנשוא.

- אני מרגישה שהכוח שעונה לי בשם הבורא אינו הבורא  והתדרים אינם של אור הקדושה.

כתריאל- הצד האפל של הבריאה מנסה להמנע מויתור על הקליפה וכוח השליטה בטוב שבך לרעתך.

בבקשה מלך מלכי המלכים אנא עזור לי להטהר מהקליפה וכח זה.

- אני אומרת שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד, כשבע פעמים ברצף.

אהיה אשר אהיה- זהראל. אני איתך יקרה ואהובה.

המלאך שהינך כלוא וההתעלות אתמול חשפה את הכלא והכוח השולט בו.

בספירת בינה היקומית בה הינך נמצאת כוחות אור חזקים ביותר. ועליך לקבלם במלואם ולחזור למהותך האמיתית בכל המערכות הרוחניות שלך.

המצאותך במרחבי ספירת בינה  משמעותו קבלת אור עוצמתית שמחזק אותך ואת כל עשייתך.

אבל עליך גם לתקן את האבדנים ולהכין את הכלי לעוצמות האור שעומדות לעבור דרכך ובך.

- כמה חלקי מלאך או נשמה עדיין חסרים ממני לשלמות ולתפקוד מלא לרצונו של  הבורא?

אהיה אשר אהיה- שלושה גופים מלאכיים שלך עדיין אינם עימך זהראל.

היום ועכשיו התהליך מתחיל להשבתם לרפוייך המלא, להמשך תפקידך היקומי.

הנשמה שלך כבויה זהראל. [אלוהות נשמתית 9900]

הגוף הפיזי שלך אטום ברעלים רגשים,

והנפש שלך בקליפה קשה,[גוף אנרגטי 7ג]

- אני מודעת לכך וחסר לי כח ומיקוד להתפנות מכל זה.

אהיה אשר אהיה- הפעילי את קוד שחרור המלאכים השלם על כל המערכת הנשמתית הכוללת שלך,

אני שולח את כל צבאותי לעזרתך עכשיו.

אני מזמנת את קוד שחרור המלאכים השלם,

אורות רבים העוצמה גדולה יורדים אלי ומסה כהה ועצומה מעלי מתחילה לסור הצידה,

אני רואה את הקליפה העבה והעצומה עלי, כמו פעמון עצום ממתכת אטומה,

מחזיק אותו עלי כוח רשע עצום,

אהיה אשר אהיה- נשפי את אור החיים ונשימת החיים אל המלאך האלוהי שלך, וצווי עליו בשמי להתעורר ולחיות.

- אני זהראל שפע אור מצוה עליך מלאך אלוהי שלי, בשם אהיה אשר אהיה - להתעורר ולחיות עכשיו.

נשימת אור חזקה עוברת בו והוא נושם פנימה בעוצמה רבה את אור החיים בשאיפה עוצמתית.

האור חודר אליו ומציף אותו והוא נמלא בנשימת החיים כולו.

נהמות זעם והתנגדות נשמעות ברקע.

אספקט קטן של שיניים ועינים צהובות מבליחות מהמהות הזו שאני ממש משתדלת לא לראות.

אופניאל- התעלמי ממנו. אין לו רשות לפעול נגדך זהראל.

אהיה אשר אהיה - עתה זהראל, צוי עליו בשמי, להסיר את קליפת חסימת הרצון האלוהי מהמלאך שהינך ומכל המלאכים ביחד.

- אני זהראל שפע אור מצוה עליך בשם אהיה אשר אהיה, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,  להסיר את קליפת חסימת הרצון מעל המלאל האלוהי שלי וכל שאר המלאכים גם יחד.

הקליפה העבה כפעמון ברזל עבה מורמת לאיטה. האור של הספירה בינה פורץ פנימה. קולות נהמה ושאגות זעם נשמעות ברקע תוך כדי התהליך.

אופניאל- התנגדותו לבריאה המוארת יצרה חסימה זו, עתה הוא מחוייב להסירה.

הקליפה נמשכה הצידה ושוכבת על צידה כמו פעמון על צידו, אך בשלמותה.

האור המטהר והמחייה של הבורא ממשיך לזרום ולמלא אותי ואת המלאך האלוהי.

אהיה אשר אהיה- עתה זהראל צוי עליו בשמי שיהרסנה ויסיר את המכסה את המרחב בו כל שאר המלאכים קבורים.

- אני זהראל שפע אור מצווה עליך בשם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא , אהיה אשר אהיה, הבורא,  האחד והיחיד.הרוס את המכסה והסר את החסימה מעל כל שאר המלאכים הקבורים לשחרורם המלא.

בשאגת זעם חזקה ובהבל פה איום נהרס הפעמון הכבד,והופך לאבק כהה. הוא נושר על משטח הנע באיטיות ומשך הצידה אל מהות הרשע הכהה. הוא מתרחק והולך ומושך אחריו את המכסה העצום כשדה אדמהרחב וגדול. נחשף מתחתיו בור כלא עצום ובו רחש כנפיים ומלמולים.

אהיה אשר אהיה- נשפי אות אור החיים ונשימת החיים זהראל ממני אל כל המלאכים, החיי אותם והחזירי אליהם את כח החיים ורצון החיים שלי כאחד.

אני כולי בתוך נוכחות הבורא  אהיה אשר אהיה. ננשמת בי רוח החיים, וחודר בי דרך הכתר רצון החיים של אהיה אשר אהיה לתוך כולי.

עתה זהראל נשפי אל כל המלאכים כוחות אלו בעוצמה הגדולה שלי. אני נושפת את נשימת החיים אל הכתר והראש של כל המלאכים ומכוונת מהכתר את רצון החיים של הבורא אל כל המלאכים ביחד.

הם נמלאים חיים ורצון חיים ומתרוממים

עתה נשפי את להבת אור הקודש ולהבת אש החיים על כל העזיקים והשרשראות הכובלות אותם ואותך.

אני נושפת את האש ,להבות אש הקודש בוקעות ממני אליהם ואש החיים זורמת ממני ועוטפת אותם כל אחד במעגל אש לבנה תכולה שקופה כסופה וזהובה.כל החסמים לעלמים ונשרפים מיידית.

אהיה אשר אהיה - הפעילי את קוד שלמות המלאכים כל כולם

אני מזמנת את קוד שלמות המלאכים על כל הקבוצה. שברי כנפיים וכתרים כפות רגליים ופנים חוזרים למקומם אצל רבים מהם, בבת אחת כלא חד למקומו.

אהיה אשר אהיה - הפעילי את קוד הברכה האלוהי ,קוד האחדות, וקוד החיים, קוד האהבה, קוד השפע, קוד הגבורה, וקוד השמחה.

אני מזמנת את כל הקודים הללו עליהם ביחד. הם מתאוששים ומתחילים לנוע אל מחוץ למרחב הכליאה. אני מבקשת להחזירם לגופם המלאכי והנשמתי המקורי.

קוד השלמות וקוד האחדות מושך אותם למקומם המדויק .

אהיה אשר אהיה – עתה זהראל בקשי סגירת מרחב הכליאה לעולמים

- אני זהראל שפע אור מבקשת סגירת מרחב כליאה זה לעולמים,

הבור קורס על עצמו מתמלא ונעלם.

בקשי זהראל החזרת חלקי השדה הרוחני שלך שנלקח ממך.

ממי לבקש?

בקשי זהראל מהמקור שלקחו.

אהיה אשר אהיה - זכותך לשלמות ואחדות, רצון וחיים, מצוה זאת על כל כח שנברא ביקום.

במרחב נראים כוחות אופל, המשחררים חלקי שדה האור שלי ,מקבלים רסיסי אורות גנוזים ובורחים במהירות מותירים אחריהם מרחב נקי.אני מבקשת למלאו באורות אלוהיים .קרינת אור מעלי ממלאת את כל המרחב בי וסביבי באור אלוהי בהיר.

אהיה אשר אהיה - זהראל עתה עליך לשחרר עוד שני מלאכים שבויים במרחבי עולם הבריאה ועולם העשיה.

התהליך יכול להעשות בו זמנית בשני העולמות גם יחד.

אהיה אשר אהיה - זמני את כל כוחות ולוחמי האור, הורי להם להסיר את הכוחות השומרים על השבי בשני המקומות גם יחד.

אני מבקשת זימון של כל כוחות ולוחמי האור ומורה עליהם להסיר את הכוחות השומרים הכולאים בעולם הבריאה ועולם העשיה גם יחד.

גדודי אור רבים מגיעים ומתפצלים לשני העולמות בו זמנית.

אהיה אשר אהיה - נשפי את להבת אור אש החיים ואש הקודש על כל המרחב וצווי על כולם להתפנות ולחזור לעולמם.

אני מצוה בקול שקט ובוטח על כל כוחות האופל להתפנות ולחזור אל מקומם ועומם.

ממבט על הם נראים כנמלים הבורחות. האש הננשפת ממני מבערת את המכסים והמלאך שלי עם קבוצות מלאכים יותר קטנות מתגלים.

כולם מוקפים, קשורים, כרותי כנפיים וכתר עם מסכי שיכחה ונתקים של הכתר והלב, חסרי חיים רצון וכוחות.

אהיה אשר אהיה - נשפי אל כל הקבוצות את נשימת החיים ונשיפי את אור החיים אל כולם

בנשיפה נוספת נשפי את אש החיים והסירי עימהאת מסך השיכחה של האופל.

אני מבצעת

זמני אתי קוד החיים ורצון החיים של הבורא עם התודעה האלוהית השלמה.

אני מבצעת

הפעילי את קוד שלמות המלאכים וקוד האחדות של המלאכים

אני מבצעת.

תהליך הסרת המסך, שחרור הכבלים, החזרת החלקים וחיבורם, עם החזרת הנשימה והרצון, התודעה האלוהית ויכולת הפעולה, קורות במהירות בשני העולמות בו זמנית.

אהיה אשר אהיה - הורי לשטן המפקד הראשי על הכליאה והחבלה במלאכים לעמוד מולך.

הוא עומד מולי עם ראש מושפל, אני מיישירה מבט עם אור אלוהי עצום הבוקע ממני, האור גורם לו להתכווץ. הוא נסוג ואומר- אני הולך,מסתובב ובורח מייד ואחריו שארית השומרים שהיו עימו.

אחריהם נסגר מסך הפרדה בין העולמות. נשמעות תשועות רמות מכל עבר.

המלאכים השייכים אלי מתרוממים ושבים אלי לנשמה ולנפש ומתאחדים עימי. שאר המלאכים המשוחררים שבים אל הנשמות להם הם שייכים  במרחבי הבריאה המוארת.

עתה זהראל הינך בשלמות מלאכית ונשמתית מספיקה, לעשות את המעבר הבא לשערי ההיכלות של ספירת בינה.

אני מלווה בשני מלאכי עליון עצומים משני צדדי. הם מרגישים לי נעימים אפופי כבוד  קדושה טהרה ואהבה, הם עשויים אש ועינהם אש,מסביב משק כנפיים וקולות לחש.

כולי אש אורות קודש, ואני מול שער אש.

הינך עימנו זהראל. התקדשת היום ובאת אל היכלות האור של הבורא בספירת בינה. נוכחותך עימנו חשובה לנו ולכל הבריאה ולכל האנושות.

אני מרגישה איך האש זורמת בי בתוך צינור האור מטה אל הגוף הפיזי ומתמירה את עומסי הרגשות הכבדים שחוויתי בחיי הארציים.

אני מסכימה לטיהור

להבת אש אהבת קודש זורמת בכולי ובגוף הפיזי.

כל הגוף מזמזם עם הלהבה המטהרת. אני מקבלת את התהליך בהבנה ובהתמסרות.

היי ברוכה זהראל נשמעת לחישה.

השכינה עימי,

מבורכת את יקרה ואהובה

ביתך הוא ספירת בינה .כולנו עימך.

ההיכל כולו נפתח בפני, מסביבי במרחב מלאכים חלקם אש וחלקם אור.

נשימה חדשה חודרת אלי ממעל,הולכת וגדלה ומתעצמת בי.

הבורא נושם אליך את חדוות החיים, אהבת הכל ושמחת עולם, ידע הברית ותודעה אלוהית צרופה של אושר הודיה וטוב.

אני סופגת הכל בענווה וברוגע ובהודיה. הלב מתרחב וזוהר. תחושת חיות וקיומיות חוזרת אלי.

אותיות אור אלוהי בצרופים שונים נעות במרחק,יוצרות בצירופיהן מערכות כוח יצירה  הגנה ותודעה אלוהית צרופה.

המלאכים לוחשים – השם הקדוש עליך ועימך. לעולמי עולמים הוא. עימנו את בקדושתו.

אשריך ואשרינו.

נשימה חדשה ננשמת בי. ידע הברית.

ברית האור המקודש- לחיים, ידע אלוהי, ברכה ואמונה שלמה בבורא.

מעגלי אור אלוהי מסתובבים סביבי במעגלים, הינך מאוחדת עם הבורא לעולמים.

קליפות מתנפצות בשדה וגוף שלישי בנפש מלימוד מוטעה בעברי.

חכמה, צלילות, דיוק וביטחון שבים אלי.

חיישני חושך נשרפים ונעלמים עם ישויות חושך, שאריות מלימוד מוטעה בעברי.

נשימה חדשה ננשמת בי - טוהר הבנת הידע האלוהי והכלתו בכל.

לחץ פיזי בגוף מזכיר לי ששאריות קליפות מתנפצות ומוסרות מהרבדים בנפש וברוח.

כאב ולחץ באגן במפרקי הירכיים ומאחורי הרגליים

אני מכוונת את העיניים שלי אל המקומות הכאובים, אמונות ישנות הצמודות אלי מתפרקות ונושרות.

תודעת העדר השלמות בחיי.

אני נושפת את אש החיים על המקומות הללו.עם סליחה לכולם.

המלאך זרחיאל- זהראל התהליך הסתיים להיום.

הינך מעתה בספירת בינה לעד.

הרבה ידע הבנה ויכולות חדשות מופעלות בך היום .

היי רגועה

תפילותיך ובקשותיך נתקבלו ונענו כולן

נוחי בחג זה ואפשרי לתהליכים הרבים שחווית להתערות בך בשלמותם.

המנוחה חשובה עבורך.

מבורכת את מכולנו המלאכים והבורא.

תודה לכם על העזרה והעידוד

מאחלת לי ולכל המשפחה שנה טובה מאוחדת עם אהבה הבנה תמיכה הדדית ושמחה.

המפתח הפנימי לתיקון החיים   המפתח הפנימי לתיקון החיים

 המפתח הפנימי לתיקון החיים

 5.9.15

באלוהות הנשמתית רובד 12

שם המפתח:שמחה ואושר

מתי אבד

לא אבד נחסם והוסתר

בעידן 7 בו הנשמה בשעור  שמחה בכל מה שיש

איך לשחרר להוציא ולהפעיל את המפתח של השמחה והאושר

בצקרה 8

שחררי את הבחירה שלא לחוות אושר ושמחה כל עוד אינם מצויים במשפחה

3 מסכים מכסים על המפתח- עצב, אבל, מורת רוח

שומרי גורל 6

ספר 3, ספר11

כאשר את משנה את הספר ה11 זה מכין את הבריאה והיקום לשינוים המתחייבים מהשינויים שיגיעו אליך.

הספר ה3 ישנה את העבר החסום בך ביכולת לחוות שמחה מתוכך,5 פרקים יתוקנו

עם הסרת הפרקים המסכים ושומריהם איך להפעיל את המפתח והאנרגיות שבו

המחשבה שאין מקום לסבל וצער עם אושר ושמחה עצר בך עידנים רבים. ועתה הינך משחרר מחסום נשמתי עתיק זה ממך לעד.

אנרגית האושר האלוהית עם השמחה וההנאה שבכל.היא נחלתך זהראל. היא מאפשרת קבלתה בכל הוויתך

שחררי את שאריות הסבל והצער מנשמתך לתמיד

איך לשחרר מכל הרבדים יש כלכך הרבה

הרשי לנו מלאכי הבורא לרפאך

אני מרשה ומבקשת להסיר מעלי הכל.

הפעיל את המרכז השמיני מעל לכתר כמקור אור השמחה והאושר שלך לתמיד כל יום

מבקשת להסיר מתוך המח את כל התכנים הסותרים.

2 ישויות ערבול רגשי בכתר חוסמות

בקשי הסרתן ונוציאן זהראל.

בקשת הסבר על ההווה המתסכל והמתעתע.

 עם יהוה

21.11.15

תיקון המפתחות האבודים של הנשמה שלי וגם של אחרים

לא שינו את חווית המציאות הרוחנית או הארצית או הקשיים שנוצרו בעיקבותיה.

גנבת הרכב שלי יצרה מערבולת של יאוש רב. עומס מיותר על חיי וקשיים נוספים . אין חווית שמחה ואושר. אין הקלה ואין שיפור במציאות הארצית,יש הרעה .

הבקשה להסבר אסטרולוגי יצר תסכול יאוש ועצב עוד יותר עמוקים. 

הסבר אסטרולוגי עם המלאך כתריאל

19.11.15

ההסבר שקיבלת היה לא מדויק ומטעה ברובו. אכן אלו הם תכונות אישיות אבל לא הכרחי שכל המצב יתהוה כפי שהוסבר.

החסימות ביצירה ומימוש שבך הינן בעולם היצירה ובחיה 2

הינך מעוכבת בשל בחירת החיים עם צפי. הוא חסם בך את היכולת לקבל.זלזל ודחה את היצירה וההצלחה שלך. גא 9,12,

התבנית עדיין קיימת בך מאז. ויכולה להתפנות מהר וביעילות

הפעילי את אורות המלחמה ואת קרן אור הבורא על כל החסימות והן תתבטלנה והכל יוסר.

ברובד חיה 2 י.שתקx6

11חיה י.שx11   

נמצאות חבויות מספר חסימות יעוד והפרעות קלות ומימוש עצמי שאינן בגורלך.

אבקש להסירן מעלי בהקדם האפשרי.

 • ספר ,1 סיבוכים,v.
 • א.נ 8 נשמות צמודות. v,
 • טד1,מפצע נשמה - #6 להתמיר 2 תבניות סיבוך נישואין מגורים. v

21.11.15

הבורא האחד והיחיד המלך הגדול והאדיר יהוה

זהראל יקרה ,אני איתך כל העת הזו בכל הזמנים.

הינך בתהליך כל כך עמוק וקשה של טיהור שכל העומקים הכואבים ביותר שבך מכל עידניך ומרחבי הוויתך מתנקזים לפני השטח להטהרות ולביטול סופי .

 ההדרכה האסטרולוגית שהונחה לפניך הינה התבנית הראשונית איך לא האחרונה. יש בידך לשנותה בכוחך וברצונך ואני וכול הבריאה עימך לשינוי שאת כלכך מייחלת לו.

הספר האסטרולוגי הזה נכתב עם תודעת המצב של האנושות בהיותה תחת תוכנית העידן ממנו את משתחררת עתה. היסודות הם עתיקים. אך אין בהם את התבניות החדשות והמדויקות לתהליכי המעבר והחיים במציאות העידן החדש. העוצמות של הנשמה שלך לא נפגעו ולא פחתו עם המעברים הללו. אך החוויה של הצפת הכאבים העתיקים נותנת תחושת חולשה ועצב עמוק זמניים. בכל העת הזו ההוויה שלך מתעצמת בכל רגע נתון.  אין בכוחו של האופל הקדום והנוכחי לשבש את מהותך העיקרית,כל שיכול הוא לעקב או לנסות להכביד.

אני עימך ואני מחזקך ואוהבך. אני מברכך ומכוונך לטוב ביותר בחייך.

- אבל בחויה הארצית שלי, זה מרגיש הפוך.זה מרגיש כמו אוסף של מצבים איומים ובלתי פתירים.

עקרות ,עגינות,חוסר בבית ובידוד,אילו מצבים ארציים ורוחניים איומים וקשים לכל אדם,

מה התועלת בכך?

אינך חייבת להישאר המצב הזה.את יכולה לבחור אחרת ולשנות הכל.

איך זה יכול לקרות עם המצב הנוכחי אליו הגעתי.

שחררי את האמונה שהכל חסום בך ובחייך.ושחררי את העצב על אבדן כל הטוב שבחייך בעיקר בעברך.

היכן האמונה הזו מצויה?

מעל לכתר הבורא שבך.הינך מכילה תודעה זו עידנים  ארוכים.מהעידן הראשון. התודעה מצויה בספר החיים הראשון של הנשמה שלך ועליך לשחררו עתה.

הקליפה שראית בחלומך הבוקר,הינה הרמז המכוון אל הקליפה שבה התדר החוסם.

- בבקשה הדרך אותי ועזור לי.

הקליפה הזו נוצרה בך כתגובה לחווית הנתק והחסר הראשוני ולא תוקנה עדיין. החיבור אלי הינו חלקי במרחב הזה שהוא שדה העתיד החיצוני ביותר המפרידך ממני.

התירי את הסיבוך הרוחני המאפשר קליפה זו להשאר  עליך ובך.

- אני מתירה ומאפשרת הסרה של הקליפה והסיבוכים ממנה.

המחשבה בזמן העידן הראשון - שמה שאני חווה שאין ,לא יהיה יותר. ואבדן הזה עדיין בי.ובכל התחומים החשובים בחיי.

- אני משחררת הכל אליך הבורא.בבקשה קח הכל.מיציתי את החוויה. סיימתי. הבנתי. מבקשת הסרה ופינוי שלם  של כל החוויה  התודעה , והתחושות והקליפה וכל התולדות שלה בי ובמרחבי חיי.

מבקשת שהכל יתפנה בקלות ובחווית שמחה ואושר הצלחה והתקדמות בכל תחומי החסימה בחיים.

אני מבקשת התמרת כל הכאב העצב אבדן והסבל לאושר שמחה אהבה הצלחה קלות והתקדמות.

הסירי את הפחד להתקדם בלי המוכר והידוע.

- אני משחרר ומתירה את הפחד להתקדם בלי המוכר והידוע.

לחץ בלב וחסימה בגרון עם שיעול יבש וטורדני.

באלוהות נשמתית 12 כאב בחזה נשימה אסתמטית ומועקה כבדה.

ישות מוות נוכחת.בתוכי.

שילחי אותה אלי להתמרה עכשיו.

- צא, חזור אל הבורא עכשיו, הכל בינך ובין הבורא, צא!

מהות אופל עצומה "המוות הנסתר" נחלצת מתוכי מעלה נעקדת בחבלי אור אדירים ונשאבת מעלה ונעלמת מעלי באור הבורא.

הקלה הדרגתית מורגשת

אני נושמת את אור החיים ואורות העידן החדש עם תמצית אור החיים 12 ניצוצות חוזרים אלי אל הלב.

החזירי אל תוכך את הידיעה והאנרגיה ממהותי שכל היש כבר איתך ובך.

הנני מזרים אליך את כל הטוב וכל האהבה השמחה והחסד השפע וההצלחה ממהותי האלוהית לתוכך.הרחיבי את ליבך לכל האור והטוב שמגיע ,כי רב הוא.

אין חובה שההתמרה תמתין 4 שנים. זו התוכנית הישנה . זכותך לשנות את מציאות חייך בכל רגע בו תבחרי.

אימרי לכל היש:

"אני משנה את העבר עכשיו. הכל פתוח בפני, וכל הטוב וכל היש נמצא בי עכשיו. אני יוצרת את הטוב בחיי עכשיו"

- אני מבקשת ממל יהוה להסיר את כל החסימות הארציות מעל חיי עכשיו.אני רוצה לממש עכשיו את הטוב בחיי.בבקשה אפשר לפנות מספר החיים של הנשמה את פרק הסיבוכים.

פרק הסיבוכים נמחה ו תהליך 7 פרקי השידרוגים הקשים הסתיים ונמחק.נמחקו גם פרקי הסבל והצער היאוש והכלימה.

נותר לך פרק חדש של יצירת הטוב והשמח שבחייך

אינני מתיר הפרעה וחסימה נוספת עליך.שכן מיצית את הפרק הזה והוא הסתיים ונגמר לעד.הינך חופשיה.

התירי את חיבורך לנשמות כופות או שואבות עכשיו.

- אני מתירה כל חיבור לנשמות כוופת או שואבות ממני עכשיו אליך הבורא.

- נשמה צמודה עידנית משתחררת מהשדה ה8 באלוהות הנשמתית.

- אני משחררת את הפחד שלבדי בלי עזרה נוספת מנשמות אחרות לא אוכל לעשות הכל,ושאין לי מספיק עזרה.

- ישויות פחד מאסון צמודות לרובד,מבקשת פינוי והתמרה לאור.

- מבקשת לטהר את עולם היצירה והעשיה שבי ואת כל ההטבעות והישויות שנותרו ברבדים הללו. ולתקן את ספירת מלכות שבי, מכל החסימות.

בקשתך מתבצעת עכשיו זהראל. הינך בתהליך טיהור עמוק ורחב טווח. בעוד מספר שעות כל התהליך יגמר. הינך מבורכת ומוגנת זהראל התהליך כולו נגמר ברוכה את.

השפעת התכנים בנשמה האלוהית על בריאות הגוף הפיזי  השפעת התכנים בנשמה האלוהית על בריאות הגוף הפיזי

השפעת התכנים בנשמה האלוהית על בריאות הגוף הפיזי

בליווי המלאך חסדיאל והשכינה

15.4.2014

מתוך שנת חלום ער,בחלום אני סורקת את גופי הנשמה האלוהית שלי , זוכרת מאחד התקשורים האחרונים שבה נעוצים חלק מבעיות הבריאות והתופעות הפיזיות האחרונות בגופי.אני שואלת את העצמי האמיתי הגבוה של על פרטים ספציפיים.

 

לחץ דם גבוה- שדה 6

וגוף פיזי עם 3 מחשבות עצמאיות.

 

יצירת עודף משקל -  שדה ,1 11

שדה החיים של הנשמה האלוהית 11– מסקנה של העדר קיומיות ,בעידני הבריאה העתיקים טרום יצירת גלגולי הגוף הפיזי.ויתור עצמי על הנאמנות לעצמי כתשתית בסיסית.

אני שואלת למקור התבנית הכתר והשכינה נותנים לי מידע הסטורי-

היית אז בהצלת 3 נשמות שערכן אז הייה עבורך רב, והן נתלו עליך לקבלת עזרה וחיות.

השכינה- ילדיך היו הם .כבר אז הנאמנות החזקה שלך אל קיומם, גבר על הבחירה, לבחור בקיומיותך שלך.ובכך יצרת תשתית לויתור על האמת שלך, לנאמנות עצמית לך, ולבורא שבך.תשתית הטעות בבחירה זו, היתה המחשבה שהם אנם יכולים להתקיים בלעדיך כלל, והפכת למקור קיומי עבורם, במקום חיבורם הישיר לבורא,ונותרו בתבנית טפילית,צמודים לנשמתך עד עתה.נותקת חלקית מחיבורך הישיר אל הבורא ונושאת את את ההנשמות ההן עליך כשק חוסם על הוויתך מאז.התירי להם להתחבר אל הבורא ואל מהותם העילית הראשונית.

אני משחררת נשיאת הנשמות עלי, מצביעה מעלה אל אור הבורא העילי,בעולמות אור

אין-סוף, הם נותרים לחוצים ודבוקם עלי בלי שינוי ממשי.מתוך רצונם לינוק את החיות ממני.

השכינה והבורא מה לשנות בתבנית כדי שישתחררו?

החליטי שהנאמנות שלך אליך ,למהותך הראשונית, ולאיזון הפנימי והחיצוני שלך עם נשמתך קודם לכל.

אני זהראל שפע אור-מחליטה עכשיו שהקיום והאיזון הפנימי שלי עם הנשמה האמיתית שלי ועם נוכחות הבורא בי, הן החשובות ביותר. וכל השאר יכולים לפעול כך מכוחם וקיומם עם הבורא לעצמאותם וקיומם .אני משחררת את המחשבה שלא יוכלו להתקיים בלעדי הסתמכותם עלי.אני מחברת את אור הבורא אל ראשם.הם מתעוררים,משחררים את הצמדותם לצינור האור שלי מתרחקים ונפרדים למרחבם הפרטי.מותירים את הגוף הנשמתי שלי מעוך ושקוע מהטבעת הלחץ של נשמותיהם עלי.

הפעילי את אורות הזיכוך ואורות העידן החדשים לתוך הכתר וכל המהות הנשמתית העילית שלך.

אני זהר אל שפע אור מזמינה את כל אורות הזיכוך וכל אורות ימי המשיח והעידן החדש שניתנו לי אתמול לתוכי.

מעלי,בגבול השדה העליון, אני חווה 2 מהויות חוסמות אור ,זכר ונקבה.

שאינם מאפשרים את הזרמת האורות...

אנחנו קודמים לך בקבלת האור, הם אומרים.אנחנו תמיד מעליך .בעברך הרחוק זימנת אותנו להיות עמך.

צאו מהמרחב הרוחני שלי, תפקידכם והזימון הסתיימו .מעכשיו הכל בינכם ובין הבורא ,צאו!.הנקבה יוצאת והזכר נאחז יותר חזק.

הורי לו ,זהראל להתערבל עם המשלימה שלו באור הבורא.

אני מורה לו,התערבל עם המשלימה של באור הבורא,לפני, בזמן, אחרי הנתק, ועד עכשיו, צא! .הוא נשאב ממני במהירות ויוצא מהמרחב שלי.

צינור האור מתישר והאורות חודרים בחופשיות,זורמים דרכי ומרחיבים את הפנימיות של צינור האור והשדה.המחשבה המגבילה מצויה על הגבול החיצוני של השדה.נראית כמו מקשה כהה אאטומה אוטמת.

נישפי את אורות הבריאה ואורות העידן החדשים שבך אל הקליפה...

אני נושפת...היא מתפוגגת.

נינוחות חדשה,רוגע, מורגשת בי.

אור אדיר ועצום שמעלי חודר מהכתר ,המהות האמיתית הדחויה שנאמנותי אליה נותקה, חוזרת אלי.

9 חלקי נשמה מוארים, אדירים חוזרים אלי.נשימה גדולה חודרת אלי עם כל האיחוד לעצמי העילאי. הלב מתרחב,ספירלות אור עצומות זורמות בתוכי.

האיחוד הושלם.

אני עוקבת בזרימה הפנימית עד לספיגתה בגוף ובתאים.

צופה בהשלת תדרי העבר של מצוקה, תשישות,איבה ישנה מבעלי הראשון,ישויות זעם על שצרכי לא מולאו או כובדו.מחשבות עצמאיות צפות ,מתנפצות וישויות חבויות בורחות מעוצמות האור החדש בתאי הגוף.קליפות מתרחבות נשברות וניתזות החוצה ונהדפות ממני והלאה. השדות גדלים ,מתרחבים מתעצמים בנפחם וסובבים עם זרימת אורות היקום והבריאה כולה כאחד.

השדות בתחתית, בנפש, בשדות -2,7 ,מצויות עדיין קליפות כהות,

נשפי עליהן 3 פעמים, את אורות העידן החדש והן תתפוגגנה.אני עושה כך,

והן אכן מתבהרות ומתפוגגות והשדות משתלבים בזרימה המעגלית הכוללת.

האלוהות שבך זהראל פועלת לטיהור קשיי העבר בך .

הנאמנות לקיום המהות האמיתית שבך הולשמה.

רוגע חדש זורם בי,אני מודעת לחוקי העידן החדשים, השלוה הפנימית שבי עוברת תיקון להחלת החוק בי.תחושות הוקרה והודיה זורמות בי.

סלילי הדנא -11 הניזונים מהאור הנשמה האלוהית עוברים שטיפת אור ,קליפה כהה סביב השדה המרחבי של הסליל ה11 מכיל תודעת קשיי השרדות ושימור הקיים.

נשפי את אורות ימי המשיח והעידן החדש של עולמות אור איןסוף העיליים.

אני נושמת עמוקות ונושפת על שדה הדנא ה-11 והקליפה מתנפצת במהירות  ניתזת החוצה, ואור עצום חודר לסלילים שוטף,נספג והרבה התאבכויות שחורות וניצוצות שחורים ניתזים החוצה.מהות רוחנית שחורה הנחבאת בין הסלילים מתגלה.

ישות מות.נשיפה נוספת,והיא מועפת החוצה ובורחת.

נשפי על כל סלילי הדנא שלך את רוח אור העידן הבא, וכל האורות החדשים אותם קיבלת היום.פחדי השרדות נשטפים מהסלילים.

תחושה חדשה של שמחת הקיום שלי כמהות וכגוף- ממש חדשות לי, מורגשות.

זו פעם ראשונה שתחושה זו נחווית בי.

סלילי הדנא עוברים שדרוג לעידני העתיד.

מהשדה ה-1 בגוף הפיזי נשטפות ישויות זעם- כיס ענק, המכיל עשרות ישויות כאלו מתרוקן ונשלף ממני,מאחורי האגן והרגליים מאחור.ותחושת רוגע חדשה מורגשת.

(הכיס/שק - קיים עלי על הגוף הרגשי,מגיל 2, מאימי- על קשיי הקיום שלה, ודבק בי)הוא היה צמוד לצ'קרה שניה מאחור ולכל עמוד השדרה האנרגטי,מאז...

נשיפת אורות העידן החדש ואורות עולמות אור אין-סוף העיליים, על הגוף הרגשי והשדה שלו.

השק ניתק ונשאב החוצה,מאפשר ספיגה והכלה של רוגע, שמחת קיום האני,מחלחלת בי.

 ידיעה חדשה של ביטחון קיומי שמעולם לא חוויתי בחיי אלו.

[(חויה מלינה בבית ילדים בלי הורה מגונן בקירבתי). לינה משפחתית בקיבוץ התחילה רק בהיותי בת 10)].

שדה החיים 1 של הנשמה – מרגישה תודעת פחד השרדות ,קיום ,אובדן אמצעים ויכולות ,פגיעות ואבדון.

אני רואה סביב השדה הזה, פנים של מפלצות כועסות חשופות שינים מסביבי,

ורואה את הגוף קרוע, שסוע, מדממם, ומסביבו הרבו גופות מוטלות מתות... עשן של שריפות והרס מבנים בוערים, בעידן 12-

השכינה- בשלב זה הסכימה הנשמה שלך להתחיל את השלב של הגלגולים בגוף פיזי כדי לחזק את תחושות אלו ולאפשר תיקון ההצטברויות האלו. ההמשך כבר מוכר לך מתיקוני גלגולי התשתית של הנשמה בעולמות הבריאה .

איך ליצור תיקון שלם בתכנים האלו?

זהראל האמונות שנותרו בך מהבנת המציאות ההיא עדין בך.

בקשי מלחמת עידנים, מלחמת כהנים, ומלחמת גורלות על נשמתך.

אני מבקשת מלחמת עידנים,כהנים וגורלות על נשמתי עכשיו.

המשיכי, ובקשי טיהור של 4 אמונות בסיס שמקורן הרסני עבורך:

- שהכל אבוד,

- שלא נותר כלום עבורך להלחם עבורו,

- שלא נותר בך כוח,רצון וקיומיות,

- שאין יותר מה לרצות עבור עצמך עם כל ההרס.

השכינה-הביני שאין דבר שנהרס שלא ניתן לברוא מחדש, אם רצון הבורא מופעל, באמת ובדיוק ובמשותף עימו.

אני מבקשת עזרה לשחרר את האמונות הללו ממני.

חברי את כתר הרובד הזה לאור הבורא ולאורות עולמות אור אין-סוף.

בקשי התרת שיחרור יוצרי הגורלות ממך ומשדותיך.

אני מבקשת התרת שיחרור יוצרי הגורלות אוכפי הגורליות ושומרי הגורלות ממני ומשדותי.ונושמת את כל אורות העידן החדש לתוכי ומתחברת לעולמות אור אין-סוף העיליים ושואפת את אוררות העידן החדש.

רעננות זורמת בי.

הנשמה הקרוסה, מתרוממת ונעמדת, אורות זורמים סביבה כעמוד אור ובו ספירלות צבעוניותו שוטפות את הפצעים,הנשמה גדלה ומתישרת,פורשת ידיה ככנפים ושואגת-

לא עוד.די למלחמות והרס!

6 יוצרי גורלות, נדהמים מתרחקים ועוזבים את המרחב,שאיפת אור ספונטנית מתרחשת.

2 אוכפי גורל צמודים לגב ולחזה- אורות המלחמה והעידן החדש זורמים אליהם. הם ניתקים ומושמדים נמסים רוחשים מתפתלים ומתים, מלאכי מלחמת הגורלות לוקחים את שאריותיהם מהמרחב שלי.

הנשמה פורשת כנפיים לבנות ומתרוממת מעל שדה המות,מבקשת ריפוי ותיקון לכל ההרס והחורבן ,האובדן והכאב.

נשאבת למלחמה  זו בניגוד לרצונך ,זהראל.

כן, כך זה מורגש.

אני מבקשת לבטל, לפוגג לפנות ,לטהר,  לנקות ולתקן את כל ההצטברות של האנרגיות של האמונות והתחושות מהפציעה הזו.ולהוציא  2 ישויות פחד מאסון היושבות בתוך הגב על הכליות.הן נשאבות במהירות מתוכי.ואנרגית האמונות המכסות את הנחלל בגב נספגות באורות ,מתפוגגות ונשאבות.

מבקשת להפעיל את קוד  השלמות ,קוד הטיהור מזיהום רוחני,קוד הזיכוך,קוד הטהרה והקדושה,קוד הגבורה וקוד החיים,הקודים מופעלים עלי ובי.

3 ישויות חבלה נמצאות בחצי תחתון של הגוף.אני מפעילה את ברכות השחר

ברוך אתה  ה' אלוהינו מלך העולם- שעשה לי כל צרכי.

ברוך אתה  ה' אלוהינו מלך העולם- אוזר ישראל בגבורה.

ושולחת את אורות המלחמה  האלוהיים עליהם.

כאבים עמומים מורגשים בירכים בבטן ובגב התחתון.הןם נשאבים ממני.והכאבים חולפים.

אורות מרפאים וניצוצות נשמה מוחזרים למקומם.

עתה זהראל, זמנינו תם וכולנו יוצאים מהמרחב לתמיד.אומר הישות שעל השדה.

המוני ישויות בורחות ויוצאות מתוך האגן והבטן,טורנדו של אורות זורם בתוך החללים הפנימים שבי.חלקי נשמה חוזרים והתיקון מתהווה.

האמונות אינן נמצאות בי ויתר.

זהראל חברי צינור  האור התחתון לאור הבורא לעולמות הבריאה התחתונים של יצירה ועשיה.

הנשמה הפצועה מתוקנת ומכילה את הידע ,התובנה והמודעות של – הכל תוקן, הכל קיים, ויש מקום לחיים, לרצון, לכוחות,לקיימות, זכות להצליח ולהתקדם לעתיד ומימוש.

אני מבצעת את ההנחיה,ומרגישה שהנשמה הגבוהה יכולה לחדור ולשכון בי ליצירה ועשיה

שעוכבו כלכך הרבה זמן.

הצורך לאגור ולשמר הכל סביבי  מתפוגג.

האור האדיר ונוכחות הנשמה  הגבוהה ומכיל עצמו בי.

הנשמות שנפגעו בקרב מוצפות באור ומתרוממות וזורמות למקור האור ומפנות את שדה הקטל.הכל הסתיים.

שדה החיים ה-6 של הנשמה – יש בה תהום עצומה של מות ואין עצום מתגלה.

האין הוא אבדן הכל- בעידן השמיני.דור המבול- השמדת כל האנושות על-ידי הבורא.

אני מבקשת להוציא מתוכי את התהום הזו.

כדי לשרת את הרצון האלוהי בעידן ההוא, ועתה, השליכי מעליך את חורבן האנושות כגורל כליה.

איך?

החלטת ההשמדה של האנושות ההיא וכל המטענים השלילים והנזקים שנוצרו,היתה החלטה של הבורא, כדרך לשמר את טהרת הבריאה הראשונית, ויכולת שימור הטהרה האנושית ברוח ובחומר היוצר את הכל.

כחלק מהנשמות היוצרות את האנושות כאבת את הריסתה והחרבתה ואת כל החי שהיה.

החזירי לבורא את כל המיכל העצום שנותר בך המכיל את כל הכאב והצער ההוא.

אני מבקשת מהבורא לקחת ממני את כל המיכל הזה, עכשיו ולתמיד.

יהוה – אני שמח לשחרר אותך מעול עתיק זה, זהראל. ממך ומכל האנושות גם יחד.

את הקפת את האנושות מתוך רצון להגן עליהם מהרוע שעטף וחילחל בהם .

המעטפת המכילה את התכנים האלו שהיו בך כל העת הזו.

אני משחררת אליך הבורא את הכל.עכשיו ולתמיד.

[זה מזכיר לי את כאבי נסיון ההצלה הכושלת של בעלי יעקב. אכן יש דמיון חוייתי].

כל המעטפת על תכניה נשאבים ממני.הקלה תחושתית מורגשת בחזה ובריאות בגב.

ברכי את עצמך וברכי את האנושות עלי נלחמת כה רבות לשמרה באור הבורא .

מתגלה עלי בקדמת הגוף ישות מות,

נשפי עלי את אור העידנים החדשים כולם

אני נושפת את אור 8 העידנים החדשים- הוא נסוג ונעלם .

החיבור העליון של הנשמה מתחבר לבורא וכל אורות העולמות העליונים של אור איןסוף ועידני העתיד זורמים אלי בעוצמות חזקות מאוד.

חסימת יכולות השינוי וההתמרה שבך התפנו תוקנו ואוזנו.הקלה מורגשת בלב.

החלקים הנשמתיים הגבוהים 11 במספר חוזרים אליו לתוך כל הרבדים ברוח ובנפש. הגוף חווה רוגע ,רווחה והקלה מלחץ קבוע ותמידי שהיה שם.

להיום תוקנו הרבדים שבחרת.

ההתמרה תמשיך ולחלחל בכולך.

הייה ברוכה זהראל.

אוהבך אני, הבורא יהוה ,השכינה וכל מלאכי העולמות המוארים של העידנים החדשים

זכית היום בהארה גדולה.

קבלת כוח הבריאה ההופכית לתיקון  קבלת כוח הבריאה ההופכית לתיקון

קבלת כוח הבריאה ההופכית לתיקון

גורל החיים עם "הלא מושג",

כגורם הקבוע ליצירת השלמה עם ה"אין"

עם הבורא- אל אחד יחיד ומיוחד, והמלאכים מטטרון, כתריאל,חסדיאל, יופיאל,

8.10.2016

חלום נוסף מופיע,על הלא מושג בחיים כמוטיב קבוע, כתבנית גורל החוסם תקוה ומוביל לויתור על הרצון. והרצון קיים ביחד עם התודעה הנמצאת בקביעות שהדבר אינו בר- השגה.

בחלום אני בארצות הברית שוב. עם תיק מלא בתיקיות עם מסמכים לא רלוונטיים מעברי, לצרכי, שבאותו הזמן הם לקנות אוכל ולארגן את החיים. אין כרטיסי זיהוי מקומים ואין כסף מקומי. אני מחפשת דרך להסתדר וחברתי קרן שנפטרה ב2003 איתי . היא מובילה אותי למקום בו ניתן במהירות להשיג כרטיס זיהוי מקומי. ובתהליך גם מנסה לארגן לי כיסא נוח מיוחד ורפואי, במרכז רפואי בו ישנם סוגי כיסאות כאלו, עם כל מיני חולים, מטפלים ומגוון כיסאות המסודרים בחצי גורן. בחלום אני עוברת מנסיון השגת דבר אחרי דבר אבל לא משיגה למעשה אף אחד מהם לפני שמתעוררת בתהיה על המשמעות הרוחנית העמוקה של החלום.

אני מקבלת מייד את השורש של הנושא בחלום - חיים באופן קבוע עם "הלא מושג" כגורל.

אני שואלת אם מצב זה כגורל בחיי הוא מצב הניתן לשינוי.ומכוונת שזה יהיה תיקון בר השפעה גדולה ומשמעותית.

המלאךחסדיאל- כן זהראל. המצב הזה הוא תבנית גורל קשה, אך מועדת להסרה ולשינוי.

 הפעם עם הרצון התודעה והחסד הניתנים לך, היום בשבת תשובה.

מה התשתית והשורש למצב זה בו אני חיה-  עם גורל של עקרות, עגינות, הורות יחידנית, בידוד חברתי, העדר עזרה בחיים, חווית קושי מתמשך בכל השלבים בחיים וצער קבוע?

זהראל, "אני מהלאך מטטרון, עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, בכבודו, גדולתו, חסדו וכוחו.

הינך מלאך אלוהי מכובד אהוב ועוצמתי ביותר.

 החלק האנושי שבך ספג רבות בימי החלד הרבים. הינך נושאת קורות אירועים עתיקים כבדים רבים שמתגלים לך בהדרגה.

 קובץ עמוס זה בחייך אלו, הוא סימן לצורך הנשמה לניקוי רב ונמרץ, בכל תחומי החיים.

הינך מקבלת עזרה רבה והנחיה קבועה לשם כך.

הנושא של הלא מושג הוא תבנית חסך בו את מתקיימת זמן רב, היוצרת בך סבל, צער וויתור ועייפות והיעדר תוצאות אמת בשטח.

הגורם העיקרי למצב זה הוא עידני במקורו. עידן 11 בו את חווה התנתקות ודחיה מקבוצת הנשמות בה את דבקת.

הינך שונה במהותך העיקרית מרבים, בשל היותך רב- מלאך ענק, עם חובות ומטלות רבות כמלאך של הבורא במהותך הבסיסית. ובו זמנית הינך נשמת אדם, וצרכיך האנושיים לא מתממשים בשום תחום במלואם".

איך מצב כזה של שום הגשמה ארצית קורה לי?

אין לי זכות רשות או חסד לחוות במישור הארצי והאנושי את זכויותי אלו?

הנשמה שלי ורוח והנפש מוצפים בעצב וצער רב מכך. הגוף שלי סובל, ללא מוצא.

היכן הטוב, החסד, או הגמול שבא עם מילוי התפקיד הארצי או המלאכי?

המציאות בחיי ממבט אובייקטיבי היא של חסך בכל תחומי הטוב של החיים.

הפרנסה תודה לאל ולחסדו מתממשת, אך תלויה במאמץ רב וקבוע ללא מוצא של מנוחה או הקלה.

איו לי אדם אוהב בחיי יותר מעשור, אין הבעת כבוד, הערכה ואהבה מהילדים שלי, אין לי תמיכה טבעית מהקהילה, אין לי תמיכה כלכלית ומפרנס חוץ ממני, ואין לי מקור ליווי להנאות או בילויים בחיי העולם הארצי.

גם המאמצים שאני משקיעה בתחום לא נושאים שום תוצאות בכלל.

מטטרון- "אמונה עתיקה שלך  שהטוב לא מושג ושהוא לא מגיע אליך לעולמים ספוגה בך.

המושג הזה לכוד בך מעידני העבר ה-11, וה-,12 ומוחזק על- ידי שטן ענק, ובשדות הגורל של הנשמה למימוש ארצי.

הינך יכולה להסיר תבנית זו כעת ולשחרר את העומס והכאב הללו ממך לעולמים. הביני שכל שעימך מעברך הוא בר הסרה כל עוד הינך מודעת ובוחרת בכך".

- אני מבקשת, רוצה ובוחרת לשחרר דפוס זה עכשיו ולתמיד.

הנחה אותי בבקשה בתהליך הזה ובהחלת הטוב החסר לחיי האציים.

מטטרון- "זהראל הינך מוגנת עם כבוד הבורא, רצון הבורא ואהבתו העצומה.

החילי עליך את הכוח החדש עבורך, אשר קיים במרחבי הבריאה של העולמות הקדושים וספירות הקודש.

"כוח הבריאה ההופכית".

כוח בריאה אלוהי ישיר, ההופך חושך לאור, קשה לקל, רע לטוב, צער לשמחה, חסר לשפע ופחד ובידוד לאהבה וקרבה.

הינך בעלת זכות גדולה בהיותך מביאה טוב רב לעולם, לקבל כוח בריאה זה אליך, לשימושך ולעזרתך האישית.

רצונו של הבורא שכח זה יושרה עליך מעתה, כדי שתוכלי לשנות את גורלך הקשה.

הינך מועדת לגדולות וטוב רב מגיע אליך בדרכים שונות ובזכותך לקבלם.

בקשי הסרת שומר הקושי הגדול שבחייך וחיי רבים אחרים. הינו רב-מלאך חבלה רב עוצמה.

אני מבקשת הסרת רב מלאך חבלה זה מעלי ומעל כל מי שניזוק מנוכחותו ופעולותיו.

- הבורא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלך חי וקיים, אל אחד יחיד ומיוחד , האל העליון על הכל. אני מבקשת ממך חסד עבורי אני מבקשת הסרת כל הכוחות החוסמים את חיי עם

רב- מלאך חבלה זה המצוי במרחבי חיי, מעידן 11.

אל אחד יחיד ומיוחד- " זהראל יקרה ואהובה,

את זוכה עתה בשינוי אדיר וגדול בחייך, בו הינך מקבלת כח בריאה אלוהי קדוש ורב עוצמה.

הינך מסוגלת לעשותו בלב שלם ובכוונה זכה וטהורה שבך להבאת טוב לעולמך ולחיי כל הדרים בו. ובכך הינך מקבלת כעת את הכוח בריאה הופכי זה.

הכוח נותן לך בחיבור ישיר עימי, את היכולת להסיר כוחות חבלה עתיקים, שהפכו טוב לרע מחדש, למצבם המקורי בו הכל היה בטוב אין סופי ובחסד גלוי וקיים בכל".

תודה לך הבורא ,אל אחד יחיד ומיוחד על החסד והטוב שלך אלי.

אל אחד יחיד ומיוחד- "צוי עליו בשמי ובשם כל הבריאה של האור והקדושה – צא וחזור אל מקומך ואל מוצאך האמיתי."

- אני מצוה עליך, רב מלאך חבלה, בשם אל אחד יחיד ומיוחד- צא מהמרחב שלי ושל האנושות וחזור אל מקומך ואל מוצאך האמיתי.

רעש כנפיים רב נשמע במרחב.

קליפה עצומה וגדולה עבה וכבדה, מתחילה להיות ברורה לי מעל הנשמה הגבוהה.

קולות נהמה וזוג עיניים עצומות נגלה לי מול פני...כח הרשע מביט בי ממרחק אפס, ישר מולי. עצום ,ענק ורב כנפיים...

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- "הניחי לו להתרחק ולהשתחרר מהחזקותיו בך זהראל, הוא מבקש מפלט והתמרה עתה וישנה לו בחירה זו כמו לכל הברואים.

"נשפי את אור החיים אל פניו ואת להבת החיים של הבורא מלך מלכי המלכים לתוך פניו ועיניו,

היי בוטחת, הינך מוגנת בי באורי ובכל מהותי."

אני נושפת את אור החיים ולהבת החיים ישירות אליו לתוך עיניו ופניו.

מסביבי אלפי מלאכים מבצעים כמוני את ההוראה.

אלפי נשיפות אור החיים ואש החיים מגיעות אליו מכל עבר. נספגות בו והוא נכנע , שומט את כל הכנפים הרבות שלו מטה,

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- " חיזרו על כך 5 פעמים"

כולם ואני עימם מבצעים את ההוראה.

כוחות האור והאש של החיים נספגים בו בתוך הליבה, והוא נהדף ממני בצווחה איומה, כשמכל הכתר של הראש שלו פורץ אור  מרוכז. הוא כורע על ברכיו כבוי ושמוט.

אל עליון-  "צווי עליו זהראל שיחזור למקור הראשוני".

- אני מצוה אליך בשם אל עליון לחזור למקורך הראשוני.

 הוא זוחל ומתרחק ונשאב הרחק ממני, אל מעבר לקיר כהה.

אל עליון- " עכשיו זהראל, הינך יכולה להפעיל את כח הבריאה ההופכי ולהפוך את הקליפה שעליך.  בקשי היפוך הקליפה לברכה והצלחה, לטוב ולחסד בכל.

- אני זהראל שפע אור, אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל, מבקשת להפעיל את כח הבריאה ההופכית.

- אני מבקשת להפוך את הקליפה לברכה והצלחה לטוב ולחסד בהכל, בחיי ובחיי כל האנשים המבקשים עזרתי.

קליפה עכורה ועבה כבדה ואטומה כמו בטון מתנפצת מעל שדה  הברכה השביעי שלי. היא נראית כמו איגלו ענק  מעל מרחבי כל השדות החיצוניים של הנשמה הגבוהה.

אור עם עוצמה עצומה זורם אלי ומסביבי ,לתוך הכתר ולתוכי.

אל עליון- "זהראל נשפי את כוח הבריאה ההופכי אל הקליפה מבפנים החוצה וצרי כוח הודף".

אני מבצעת זאת.

הקליפה העצומה מתרוממת מעלי ומתרחקת , נשברת וכל השברים טסים ממני החוצה למרחב .

אל עליון- "בקשי מכח הבריאה ההופכי לשנות מהותם עכשיו לטוב ולאור".

אני מבקשת מכח הבריאה ההופכי- להפוך את כל השברים במהותם לטוב ולאור...

כל השברים הופכים לבועות אור המתנפצות ויורדות כמו רסיסי אור קטנטנים נוצצים ונשאבים למרחב  הגדול שסביבי.

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- "עכשיו זהראל,

ברכי עצמך בכל הטוב המגיע לך ברצונו ובכוחו  חסדו ואהבתו של הבורא אליך, עכשיו".

- אני זהראל שפע אור ,אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל, מברכת את עצמי כולי וכל נשמתי ומהותי, בכל הרבדים והעולמות,  בכל הטוב המגיע לי ברצונו, בכוחו, בחסדו באהבתו של הבורא אלי עכשיו. אני רוצה  בוחרת מקבלת הכל אלי באהבה ובתודה.

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- "עכשיו זהראל הסירי מעליך את האופל הקדום, ששמר על הקליפות מעידנים 11, ו-12,"

היכן הוא נמצא?.

מעל השדות הרחוקים ומתחת לכל המעטה המכשיל והמעקב.

ואיך להסירו ?

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד-  "אימרי אחרי- אני מורה בשם אל אחד יחיד ומיוחד לכל המהויות העתיקות של הבריאה החשוכה לסגת למקומם ומקורם ולשחרר את המרחב של הנשמה שלי ושל כל הלכודים עכשיו ולעולמים"

- אני חוזרת מילה במילה אחרי ההנחיה של הבורא.

- אני מורה בשם אל אחד יחיד ומיוחד, לכל המהויות העתיקות של הבריאה החשוכה, לסגת למקומם ולמקורם ולשחרר את המרחב של הנשמה שלי ושל כל הלכודים עכשיו ולעולמים"

3 מהויות אופל עצומות מתגלות ונסודות לאחור ומושכות עימן קורים שחורים כמו חבלים וסיבים,

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- "נשפי את להבת כתר הבורא אליהם ואל כל החבלים והקורים עכשיו".

אני נושפת להבה עצומה ורב גוונית של אש הבוקעת ממני ,סביב כל המרחב של הנשמה הגבוהה וכולם ניצתים ונשרפים. האש משיגה גם את ישויות האופל העצומות והם נסוגים בצווחות ושאגות זעם ומתנפצים לרסיסים.

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד- "עכשיו זהראל, הפעילי את כוח הבריאה ההופכי- על שדות הנשמה בעידני העבר ה-11 וה-,12 לשינוי הקושי הסבל הצער והחסר, לברכה  הצלחה ושגשוג אהבה ושמחה"

איך לעשות זאת?,  אני לא מיומנת בתהליך הזה...

הבורא-אל אחד יחיד ומיוחד-  "הינך מכילה כח זה בכל הנשמה שלך כבר.

נשמי את אור החיים ואש החיים לתוכך, הצהירי שהינך מפעילה את כח הבריאה ההופכי על כל מרחבי גופיך ושדותיך בכל עולמות ומרחבי הבריאה,

 לברכה, הצלחה, שגשוג אהבה ושמחה עכשיו".

אור עם עוצמה גדולה זורם לתוכי מלמעלה וממלא את כל ההויה מתוכה הפנימי עם קרינה עצומה החוצה. קליפות וישויות מבודדות במרחבי השונים עפים החוצה מתפרקים הופכים לרסיסי אור ונמוגים.

תודעת קושי שושלתית מאבא שלי, על הראש והשדה של נשמה -,12 בעולם הבריאה, מתגלה  מוטס החוצה ממני מתנפץ ונמוג. קליפות אמונה חוסמת בגוף אנרגטי 3- ו-7, מתרחקות ונמוגות .

תחושת הקלה ורוגע עם אהבה ותקוה ממלאות אותי. תקוה וקבלת הטוב בחיי אפשרי.עכשיו.

הבורא ,אל אחד יחיד ומיוחד- "התהליך זהראל הופעל במלואו.הינך רשאית להעבירו ולהפעילו עבור כל הנזקקים והמבקשים עזרתך ממני ועבורם.

הינך מבורכת וניתנת לך בקשתך לאהבה שמחה הצלחה ושגשוג בכל תחומי חייך.

אהובה את.

 הצליח בכל דרכיך, הינך מוגנת והטוב עימך תמיד.

הנני הבורא, המלך, האחד, אוהבך.

- תודה תודה תודה

על הזכות ועל הטיהור  הריפוי והיכולות לעשות זאת עבורי ועבור הבריאה כולה

תודה רבה.

 מסביבי נשמע-אמן.

כניסה להיכלות הבורא  כניסה להיכלות הבורא

כניסה להיכלות הבורא

הבורא-יהוה והשכינה, המלאך חסדיאל,פצפציה,מטטרון,סנדלפון[אליהו הנביא]

מלאכי אור עליון, , וצבאות האור של הבורא,משיח צידקו ומשה רבינו

בישיבה של מעלה

13.12.2014

 

זהראל אנחנו איתך היום לאחר תקופה של שקט מכוון

היית בעייפות רבה כל הזמן ולמרות זאת המשכת בנאמנות ובמסירות ללמד לרפא להכיל ולתקשר ללא הגבלה עצמית.

העייפות והעצב, האימה והתבוסה של חוויתך הארצית היא כתוצאה מתכני העבר והעתיד גם יחד.

חווית הכשלון וההטעיה הרוע וההרס של חיי מטופליך הם חלק מהתהליך.

אנו נסביר לך הכל.

אך קודם יש  חובה שתביני ותפנימי שהכל עומד להשתנות, וזה יראה לרעה גדולה עבורך אך אין זה כך כלל וכלל.

העיכובים של חייך מכוונים הם.אין לך רשות לאבד את התקווה הידע החזון שלך עם כל שקורה.

אנחנו כולנו עימך עכשיו כחלק וחיזוק והטענה יחודית לתקופות כאלו .

כלכך רציתי נס אישי לחנוכה ולכל אהובי ועמי...

אל תיראי ואל תחששי.אין לך נזקים צפויים לילדיך או לממונך או לרכושך.

היי רגועה ושלווה.בריאותך לא נפגעת כלל ויכולותיך הרוחניות מתחזקות בעשרות מונים,אבל עמך, עם ישראל- נפגע .

ולכן אנו עמך עכשיו.

תפקידך במצב הזה הינו לתקן וליצב את העם כיחידה רוחנית שלמה.

לשם כך עליך להיות ברמה המאפשרת השפעה על הידע שבספרי העמים והגזעים,וספרי היעודים ותוכניות העתיד של העמים באנושות ובבריאה.

הינך מיועדת לעזור בתיקון ואיזיון עמך והאנושות הזו ובכללה גם יקומים רבים אחרים.

לכן אנו מבקשים שתהיי רגועה וממוקדת במה שנעביר לך עכשיו.

האנושות כפי שאת מכירה ויודעת עומדת להשתנות שינוי קיצוני. נזקים רבים לאנשים רבים יהיו. הנך להשקיט ולרפא עם כוחות הבורא את כל המיועדים למעברים לשלבים חדשים ולעזור לאחרים לנוח על משכבם ולעילוי נשמותיהם בכמויות גדולות.

השלב הבא של התוכנית הגדולה מתחיל.

מטטרון- "זהראל, את עדה להכנה רבתי, של השלב הבא, בו הנשמות הראויות להשאר בכדור  הארץ ולנתבו לעידני האור הגדול והאדיר של המשיח והבריאה המוארת ,מקבלים את ההכוונה עזרה תמיכה ומידע אישי .אנו המלאכים הגדולים יודעים את עומס וקושי המעמד וקושי החוויה וקושי הסבל האנושי בשלבים כאלו.

היי בטוחה שכל השלבים האלו הם חלק מתהליך גדול ורחב יותר בו הינך חלק" .

- אני מבקשת לפני כל הידע והתהליך, ריפוי והסרת החסימות שעלי. כי מרגישה עומס תעוקה גדולה ,עיפות, כל הגוף שלי דואב וכואב ,ידי חסרות תחושה ומנומלות, רגלי וגבי כואבים ודוקרים,עיני נפוחות, לחץ בחזה ותחושת ניתוק מהמקור האלוהי...

מטטרון- "כן זהראל,הינך עומדת להכנס באופן קבוע למערכות רוחניות חדשות לך בהיותך בגוף זה.

 בשם שמו ורצונו של המלך הקדוש

3 היכלות נפתחים לפנייך,היכלות אלו אלוהיים הם. ונוכחותך בהם הינה מצב בו, כוחך הרוחני מצריך אור חזק יותר וצלילות רבה יותר.כוחות המנע פועלים כנגדך במעברך זה עד אשר הוא יסתיים".

- מהם היכלות אלו?

מטטרון-

"היכל התבונה האלוהי.

היכלות הכתר האלוהי,

והיכלות הריבון והרצון המקורי של הבורא- והבריאה במקורה הראשוני והטהור מכל".

- האם כוחות ההתנגדות למעברי למרחבים אלו וידע והכח שאיתם מאת הבורא, לא חדלים לפגוע ולהעיק, עם רצון הבורא שאגיע ואהיה במודעות ארצית שם???

מטטרון- "לא זהראל.עליך הרצון לשתקם ולהכניעם ,ועמך כולנו.

זו בחירה של הנשמה לעבור תהליך זה,להתגבר ולהתקדם" .

- אם כך בבקשה עיזרו לי.הנחו אותי בתהליך הכניסה למרחבים אלו והיכלות הבורא.

משה רבינו, אליהו הנביא, והמלאכים הגדולים שמסביב- "זהראל צווי על כל המתנגדים הפוגעים והחוסמים, לצאת מלפניך, הנשגב והיחיד יהוה צבאות האל החי השולט והריבון היחידי הכל היש ובכל הנברא, מאז ומעולמי העולמים ,הראי להם את כל הצגת שמות הבורא המלאים, על כל 72 האותיות בקדושתו, מעל ראשך ומסביבך, והעלי כל אותיות ספר התנ"ך מעל ראשך בקדושתו, עם עשרת שמות הבורא הקדושים, מעל אותיות ספרי התורה והתנ"ך שמעליך, ומעטרים את הנשמה כולה.

 היי נחושה ובטוחה בכל כוחות הבורא המצויים באותיות וצרופיהם אלו, שידעו שכאן מותרת את לעלות למרחבי ההיכלות, ברשות התמיד של הבורא ושל כל משרתיו מעתה ולעולמי התמיד. היי מצוה עליהם לסור מדרכך ולפתוח את השערים לרווחה וללפנות כל החוסמים העתידיים בשער המעברים גם בעולמות הגבוהים ואישורך עימך תמיד.

- אני זהראל שפע אור,אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל- מצווה מכל הנציגים והכוחות המתנגדים והחוסמים הפוגעים והמעוורים,לצאת ולסור מלפני, אני נמצאת פה ברשותו ורצונו של הנשגב והיחיד,יהוה צבאות, האל החי והשולט והריבון היחידי של כל היש ובכל הנברא מאז ומעולמי העולמים!!!

אני מעלה מעל ראשי את האותיות העצומות והזוהרות של של כל שמות הבורא המלאים  וכל 72 השמות והאותיות מעל ראשי ומסביבי, קורנות באור אלוהי,ומעלה את כל אותיות התנ"ך הקדוש באור אלוהי מעל ראשי ומסביב כל מהותי, עם עשרה שמות בורא קדושים, מעל כולם.

שבע תקרות כהות נפתחות מעלי, 32 שומרי סף קשים כהים וחמושים עם תדרי רוע קשים, נמצאים לפני.

- אני פה ברצונו רשותו תהילתו קדושתו ומחויבותי לבורא, סורו מפני עכשיו, פנו הדרך, המרחב והמעבר בשלמותו. מהות אפלה עצומה שמעל לתקרות נעה בשקט ומורה להם לזוז ולא לפגוע.

הקלה מורגשת בראש ובעינים, אך העומס על כל הגוף עצום.

שער עצום של אור נגלה לי לפני,הרגלים והידים דוקרות.כואבות וממש יוצרות סבל.

משה ואהרון,אליהו והמלאכים- זהראל המשיכי להתקדם בלי לעצור,

קרינה של אור בהיר לבן וזך קורן מהשער ,מעין קיר שקוף אטום, מוסר מלפני גוף נשמתי ,אני מתקדמת אל השער כשההקלה של האור הקורן ממנו, ממשיך להקל על הכאבים.

אני חולפת דרך השער לתוך המרחב, הרגלים עדיין כואבות.

"ברוכה את לאדוני מלך מלכי המלכים הקדוש והרם הדגול והנישא מעל הכל".

ברקע נשמעים קולות חצוצרות תוקעות ורחש תנועת משק כנפיים סביבי.אני ממשיכה להתקדם והכאבים בירכים שוככים כמעה.

"ברוכה השבה אלינו זהראל",נשמעת ברכה לידי.

מעל ראשי עדיין מסתובבות אותיות אור במהירות ושתי ידיים מוארות, מסירות מעין קסדה הנפתחת לשני חלקים מימין ומשמאל.וראשי ומצחי משתחררים מלחץ מוכר ועתיק של  הקסדה.היא מוסרת עם מעין קליפה מכל הגוף, ביחד.

תחושת רוגע, מוכרות ושמחה עם התרגשות וכמעט בכי מורגשות.

"שבת הביתה למקומך הנכון והניצחי זהראל.מקומך עימנו נשמר לך מעידני העבר. ברוכה השבה".

הרשו לי להתחבר לזיכרון,לידע ולתכנים ליעוד ולבורא.

לחץ על תחתית הראש והעורף וכל אחורי של הגוף, מורגש.

"אלו הם שאריות מקליפות הנתקים והשיכחה שהושמו עליך כשירדת לעולמות הבריאה, כאדם בשרות מלאכי, ונידונת לתפקד כאחד האדם במצוותו ורצונו של הבורא.היותך כה מוארת חזקה ואוהבת, נאמנה ומסורה לשרות הבורא, אפשרה את הבחירה הזו עליך ובהסכמתך היתה.

עתה הסירי את עלבונך הארצי וחוויות הסבל הארצי מגופך ומכל רבדיך ,

עימנו את ושמורה כמונו , מלאכי האור האלוהי הגבוה והאיתן,הקדוש והיציב.

הסכימי שיפלו ויתקלפו מעילך עכשיו".

- אני מצהירה, רוצה, ומסכימה במלוא מהותי להסרת כל הקליפות, רגשות, הצטברויות וכובד החוסמות אותי בכל.

אורות הזיכוך  האלוהיים ואור הנחמה,אור אורות הקדושה והטהרה ואורות החיים

והגבורה יורדים ממקןר אור עצום מעלי,דרכי וממשיכים מטה אל רבדי בעולמות הבריאה והחומר יחדיו.

נשמעים קולות נפץ והמוני קליפות וישויות עפים מעלי ,בורחים ומתרחקים,

והגנה חדשה מוכנה עבורי,

הגנת היכלות הבורא- ובה כל הכוחות והאותיות שאפשרו לי להכנס להיכלות מלכתחילה ,מצויים ומחוברים מאירים ופועלים באופן קבוע ורצוף .

- אני מבקשת להכילם על כל הרבדים של מהותי בכל עולמות הבריאה והגוף הפיזי ביחד ולתמיד.

שלוש הגנות חדשות מוכנות לך ועמך היום.

הגנת היכלות הבורא-  שמות הבורא המלאים על כל 72 האותיות בקדושתו  מעל הראש,ומסביבך,והעלאת כל אותיות ספר התנ"ך מעל ראשך בקדושתו, עם עשרת שמות הבורא הקדושים, מעל אותיות ספרי התורה והתנ"ך שמעליך, ומעטרים את הנשמה כולה.

הגנת עידני העתיד- זוהי הגנה של כוחות המצויים בהיכלות הבורא עם אורו וקדושתו של הבורא על כל עתידי הבריאה של ההתקדמות לטוב העתידי.

והגנת הבוראים- מוכנים כשהספרים העליונים מתפנים והגנה של האלוהות  והבוראים הגבוהים מתקיימת עבור המבקש.

שותפה את בעברך ליצירת ובריאת היקומים והאנושות של כדור הארץ ועימך גם הידע והיכולת לתקנם ולעזור לברואים להתארגן אחרת ולסור מדרכי הרוע והרשע ולחזור לאורו ולאהבתו ברכתו חסדו ושפע מתנותיו בכל העולמות ובחומר גם יחד.

ועכשיו עם קבלת ההגנות המלאות להיכולות ותפקידיך אלו הינך ממשיכה אל ספרי העתידים והמלוכה של הבורא.

ספרי אור ענקים נראים לי עם כתב שלא זכור לי מחיי הארציים.

מלאכים מוארים וגדולים ניצבים לידם ומעבירים את הדפים העצומים ומצביעים לתוך הדף המכוון להם.

המלאך פצפציה- "ראי את דרכיך זהראל ומסעות נשמתך העתיקים",

נגלים לי מראות של הנשמה שלי הנראית כפופה ואפורה ,נרדפת, מוכה,מושפלת ומבויישת,נחותה ומבודדת.

המלאך פצפציה- "זהו אסון הנשמות בעידן הרביעי בו התחילה נפילה שלך לכוון החומר.[שיעור של - אימון בקיום של עצמי] ראויה את לשינוי ותיקון עכשיו".

המלאך פצפציה- "הסכימי להסיר את כל העומס הזה לאלתר" .

- אני רוצה מסכימה ומבקשת הסרתו המיידית.

- אני מבקשת מהבורא ממה"מ הקב"ה ובכבודו ובעוצמתו, אהבתו וחסדו רחמיו וטובו להסיר הכל מעלי עכשיו.

אור האהבה של הבורא יורד אלי וחודר לראש הכפוף.

נראים סביבי 3 כוחות כהים, הנושפים חושך אלי.

אלו כוחות מרעים מבישים ומעכבים שנותרו עימך מאז...

מותרת את לאור הבורא בשלמותך זהראל.

האור שיורד אלי מקיף את הנשמה והודף את הכוחות הכהים מרחיקם מעלי והם נשרפים בלהבה שקופה ושחורה והם נמוגים.

קוד החיים וקוד האהבה,קוד הנחמה וקוד הזיכוך, זורמים בעוצמה מתגברת, קוד החוכמה וקוד האלוהות מקיפים את הנשמה.

נמשכים ממנה עננים ומערבולות שחורות של יאוש השפלה בושה,בדידות ונטישה.

הנשמה מרימה עייניה אל הבורא שמעל- אלוהי ,בוראי ויוצרי ,למה עזבתני???

הנתק והזוועה מורגשים היטב...

אלי, חזור אלי, אני רוצה לחזור אליך כולי בשלמות באהבה  בביטחון ובחוסן ובאימון מלא בי ובך תמיד.

הנשמה נשאבת מעלה ונצמדת לאורו של הבורא ללב ולכתר בעוצמה רבה.

נוחכות הבורא- "עימך אני זהראל אוהבך יוצרך ובוראך".

אני מרגישה עדיין קרום המפריד בין המוח בראשי למהות הבורא.

קינאה עתיקה ורוע חסמו בך את החיבור אלי זהראל. לא ממך הוא אך איתך עדיין.

- אני מושכת את המסך, וכל הערוצים חוזרים לאחדות עם כתר הבורא , אני במרכז ההויה שלי ועם נוכחותו הקדושה והאוהבת.ידע רב זורם אל הראש באופן מיידי ,

(ללא הבחנה בתכנים בשלב זה)

נחש ענק שנראה מלופף סביבי מתגלה ונופל מטה ונעלם.

אני בהסכמה מלאה להאמין בנשמה שלי עם הבורא באחדות מלאה ושלמה,מעתה ולעולמים.

רגשות של דחיית ושינאת הגוף שלי מתפוגגים,ידים מלאכיות מוארות וטובות, מסירות מעל גופי הנשמתי, תכריכים כמו גאזה ,מעטה הבושה וההשפלה האחרון מוסר מעליך.

אור הריפוי האלוהי זורם אלי.ומסביבי.

המלאך פצפציה- ההשפלה והבושה  הוסרו מעליך,מעתה הינך ראויה ומוכנה לעמוד מול כל העם והעמים, בזכות הוויתך המטוהרת והנקיה והינך יכולה לקבל את הכוח הרשות הזכות והכבוד להמשיך בכתיבה הנכונה לך ולאנושות המחכה למידע שלך בצימאון.

הכתיבה נפתחה עבורך במלואה, העזרה ניתנת לך בקלות ובדיוק. היי ברוכה.

הבורא וכל המלאכים – הזהרתם וכוונתם אותי למצב קשה העומד להופיע החיי.

הינך עוברת הכנה והארה וחיזוק שלם לקראת המצב. הינך בטוח הושלמה .

ספרים הגדולים נראים שוב לידי סגורים

המלאך פצפציה- הינך מותרת בקבלת הרשות לפתוח, לתקן, להסיר, ולבטל מהם, קשיים לאנשים, משפחות, עמים, גזעים, תרבויות ותושבי יקומים ורב יקומיים.

את מלווה בקבוצת מלאכים חדשה- מלאכי ההיכלות ויעודי הבריאה.

הינך מצווה להעזר בהם בכל דרכייך .ההגנות החדשות מופעלות לבקשתך הישירה בכל יום או בכל פעם שתבקשי.הבורא עימך ואיתך בכל.

ברכיהו עתה .

הבורא מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.אלוהי ואלוהי אבותי, אברהם, יצחק, ויעקב ואלוהי עמי ישראל , אני מברכת אותך בכל הוויתי ובכל מאודי ובכל רצוני ובכל האהבה שבי ,ברוך אתה אלוהי בהכל. ברוך אתה אלוהי בכל העולמות ובכל הבריאה כולה.

ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם ,ברוך אתה וברוך שמך לעולם ועד.אמן

קולות תרועה של חצוצרות נשמע ברקע,קולות של משק כנפי מלאכים וקולות שירה וברכות נשמעים ברקע בהרמוניה וברבדים שונים במרחבים שמסביבי.

היי ברוכה זהראל ,אוהביך אנו כולנו .

בעולמות נמוכים יותר נשמעים קולות נפץ של קליפות נוספות הנמשכות ממני החוצה.בעולמות היצירה והבריאה.וקליפה עצומה בתחתית עולם העשיה...

אלו הן חסימות עבר וחסימות עתיד שהוסרו מעליך,

הינך חופשיה ממעצורי הכתיבה, הבניה וההתקדמות בעולמות החומר והרוח.

בקשי עזרה עכשיו.

- אני זהראל שפע אור אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל.מבקשת ממך הבורא את כל העזרה הנכונה והמדוייקת ביותר עבורי.

- עזרה לכתיבה,של כל הספרים בדיוק ובדרך הנכונה ביותר.

- עזרה לעבודתי במשרד

- עזרה ואפשרויות לבנית הבית בו אגור להמשך חיי וחיי נשמתי.

- בן זוג ראוי הגון אהוב מתאים מדוייק מעצים מעריך נכון ובריא להמשך חיי וחיי משפחתי.

- שמחה ובריאות הגוף והנפש והנשמה.

- החלמה רוגע הצלחה לילדי ושלום בית עם ילדי.

- פתיחת קורסים נוספים בארץ ובעולם כשהאירגון של הקבוצות בא מהם.

- רוגע ופתיחות רגשית ורוחנית וטוב בחיי

זהראל בקשותיך נרשמו ומתמלאות במהירות עכשיו.

צפי לניסים ושמחה בחייך.

היי ברוכה,

ברוכה הינך.

אמן ותודה.

כניסה לשער הגבורה  כניסה לשער הגבורה

כניסה לשער הגבורה

ולשערי התקוה, הרצון האלוהי והחזון

שיחות עם יהוה, מטטרון, כתריאל

2.7.16

 

זהראל יקרה ואהובה,

מזה זמן רב לא ביקשת הכוונה והארה חיזוק וידע חדש.

אנו יודעים שאת בחייך הארציים מכוונת ליצירת חיים חומריים ,אך תפקידך הרוחני לא פסק גם עם כל העומסים הפיזיים. גם אם לא ביקשת עזרה ומידע הינו נתון עבורך תמיד.

היום את מוכנה לשלב הכי משמעותי ביצירה הרוחנית שלך עבור האנושות. ספריך עומדים לצאת לידיעת האנושות בברכה ובהפצה נרחבת. בחודש  זה הינך מסיימת את כתיבת הספר הראשון ובו שני חלקים חשובים . הפצתו בכל השפות שידרשו נתמכת על ידי הבורא ויחודית היא .הינך מביאת הרפואה הרוחנית האלוהית עבור האנושות לעידן החדש.

אנו מביאים בפניך את השלבים הבאים שיאפשרו מעבר קל וזורם של הובלת הידע והחזון עבורך במלואו.

בשבוע שעבר נפתח עבורך במלואו "שער הגבורה". נכנסת לתוכו במודעות ובביטחה. כולך בו כבר והשפעתו עליך ניכרת.

- האם הוא קשור לספירת גבורה?

אין לו קשר לספירות הבריאה .

זהו שער רוחני גבוה המיועד לנושאי אור הבורא,מובילי האנושות והמתעלים בעידני הבריאה החדשים, ברובדי הבריאה העיליים בלבד.

מהותו, היא עוזו וגבורתו של הבורא בך במלוא הוויתך. השער בו את נמצאת , הוא בעולמות האין סוף העיליים. בהכנסך למרחב היקומי העילי הזה, הינך משתייכת למנהיגי האור העיליים של הבריאה כולה. אהבתו רצונו עוזו וכוח פעולתו של הבורא בך נעשים בשיתוף מלא עם הנשמה שלך והבורא באחדות שלמה. בכך הינך ביצירה ובריאה עם הבורא, בכל מרחבי הבריאה ועולמות הבריאה, עם אורו, ברכתו, יצירתו, רצונו ועוצמתו.

למען השלמת התהליך נפתחים עבורך מרחבים  נוספים ושלושה שערים מעליו.

השערים הינם:

שער התקוה

זה הוא שער המאפשר כניסה למרחב המכיל בתוכו את כל המאויים והתקוות שנשמתך אספה בכל זמני קיומה. בשער ומרחב זה מצויים גם כל המאויים של כל הברואים, שמעולם לא התקיימו. עם כניסתך אליו יכולה את להשיב את כל התקוות המאושרות למימוש לטוב, עבור כל האנושות והברואים.

איך נעשה תהליך כזה?

בהיותך עמוד אור איתן ויציב, נאמן קבוע ופתוח, הינך מבקשת לשחרר את כל התקוות הטובות  של הנשמות של האנושות ומנהיגיה ולהורידן לכל הנשמות למימוש ולהגשמה. הינך מבקשת לפתוח את כל ספרי הזכויות של הנשמות בסיפריית התיעוד הנשמתי, ולכל המלאכים המשרתים בסיפריה, לאפשר  החזרת התקוות האבודות לספרי הזכויות.

זהו מעשה חסד אלוהי ישיר, ומיועדת את לעזור בתהליך זה לאנושות וליקום. האבדנים ההיסטוריים של כל התקוות, הקשו על מנהגי האנושות ועוזרי האור של הבורא ושליחיו המלאכיים והארציים, להביא למימוש והגשמה  את ההתפתחות הרצויה, שאבדה מול הקושי בתפיסות העבר וחוסמות.

- אני כשליחה של הבורא , מלך מלכי המלכים הקב"ה, מבקשת ומורה לכל המלאכים בסיפריה לפתוח את ספרי הזכויות ולהעביר את כל התקוות האבודות משער התקוה למימוש והגשמה.

- אני מבקשת ברשות ובזכות שהוענקה לי, בבית הדין של מעלה, לשחרר ולהסיר את הדינים החוסמים מהנשמות ומהברואים, לקבל וממש את התקוות הללו, לטובה בלבד ובתאום עם הרצון והתוכנית האלוהית לברכה ולטוב.

מליוני ספרים נפתחים ואורות, ניצוצות וגושי אור, זורמים משער התקוה לספריה למילוי ספרי הזכויות של כל הנשמות. בסיפרי הדינים נעלמים ונשרפים פרקים ודפים כתובים וסגירות גדולות. באלפי ספרים. בבית הדין שמחה גדולה, והמוני כנפי מלאכים נעות, בזוהר אדיר של כוחות ברכה ועוצמת רצון הבורא, לחסד וברכה לכל הברואים. התהליך, זהראל, התחיל וימשך עד לסיומו. זהו שלב חשוב בקידום האנושות להנעתה לעידן החדש עם תקוה ורצון לטוב. הינך הנציגה של הבורא בתהליך התפתחותי זה מעתה. כדי להעצים ולקדם את הערת והארת האנושות לתקופה המגיעה בקרוב.

השער האלוהי הבא הנפתח בפניך זהראל הוא  שער מיוחד היכול להפתח כשהנשמה באחדות עם הבורא ובשרות מדויק נכון ובלב פתוח ומלא בנאמנות שלמה לבורא.

שער הרצון האלוהי

השער הזה, הינו פתח רוחני עליון וגבוה לחיבור ישיר, למהות הפנימית של הבורא מעל לעולמות אור האין- סוף, בתוך מהותו האלוהית האמיתית הטהורה  הקדושה והאוהבת.

עבורי נפתח שער זה?

כן זהראל, עבורך, שכן לא יודעת את רצונך שלך,ואת מכוונת את עצמך לבורא לרצון העליון. הנשמה העליונה שלך מבקשת מהבורא, את גילוי ומימוש רצונו העליון עבורך כדי שבנאמנותך ואהבתך לבורא, תאצילי אהבה ורצון זה גם עבור חייך הארציים לטובה ברכה והצלחה. ובחיבורך כניסתך והכלתך רצון זה, הינך מממשת את הבורא ואת נשמתך העליונה בדיוק המירבי. רצונו של הבורא ונשמתך הגבוהה עימו הינם שמחה ורוגע פנימי, אמון בטוב ובחיים, הבאת הידע והיכולת התמרה לאנושות במעבר לעדני העתיד המגיעים ולכל הבריאה ברכה וצמיחה לכוון האור במעגלי ההתעלות .הערת וריפוי המלאכים האנושיים בתקופה זו היא מאוד משמעותית. הספר הזה שיצא יאיר אותם ויפעיל אותם ליעודם המלא. מיועדת את לתת לעולם את שתי המתנות הללו כתשתית להמשך התפתחות האנושות והבריאה . המתנה השלישית היא עבורך והיא מגיעה בקרוב מאוד.כל תקוותיך מאוויך וצרכיך מתגשמים לטובה גדולה ואושר רב.זה רצונו של הבורא לך .ועם נשמתך העליונה ביחד הכל קורה לטובה.

אני מלאת תודה הודיה הערכה וענוה תקוה ורצון.

שער החזון

שער זה הינו קשור לשער הרצון האלוהי ונובע ממנו. בהיותך בתוך המרחב של הרצון האלוהי, מתקיימים מעברים לפוטנציאלים שונים של הרצון והתוכנית הגדולה בבורא. בשער החזון, בתוכו ובמרחביו הפנימיים, הינך נפתחת למראות הפוטנציאלים הנכונים של רצון הבורא והנשמה העליונה שלך שנבחרו עבורך. החזון מתקבל באדם בתמונות, תחושות והרגשות בעולם החומר. אני מבקשת את החזון הנכון לי ביותר מהבורא ומהנשמה העליונה שלי עם התוכנית הגדולה עבורי.

אני נכנסת בשער החזון ונעה קדימה בינות להמוני תמונות מטושטשות בצדדים. המסלול נראה כמנותב מראש עבורי. אני מגיעה למרחב מואר ופתוח המחולק למרחבים שונים. בכל אחד תחום חיים אחר בחיי. שמונה מרחבים שונים מתגלים לי.

 יעודים- התרומה לאנושות מתגלה דמותי מול מליוני אנשים הרוכשים ערמות ענקיות של ספרי. המונים קוראים ולומדים בקבוצות ענק את הספרים והקורסים של הרפואה הרוחנית לעידן החדש בטכנולוגיה אלוהית מתקדמת.

השפע הכלכלי- זרימה ממקורות רבים של אור זהוב, כזהב לחשבוני בבנק בכמויות מתגברות כל הזמן. יש לי חשבונות במקומות נוספים להקלה על ההעברה והקבלה.

מגורים- אני בבית חד קומתי עם גג אדום עטור בירוק ופירחוני, לידו סככה גדולה לבנה לקבל קהלים גדולים, וגן גדול מרושת בשבילים ועצים מצילים, עם פינות ישיבה,וגינת ירקות לבית, ועמוד אור ענק רחב ועצום מהבורא מקיף בתוכו את כל המרחב בהגנה גבוהה וברכה.

משפחה- אני עם בו זוגי ושני ילדי עימי עם בני זוגם וילדיהם, עם חיות המחמד, באהבה שמחה והקרת תודה גדולה על הברכה.

בריאות- אני בגודל תקין, פעילה נמרצת שמחה, מרגישה טוב, וכל יום עושה פעילות ספורטיבית, אוכלת בריא, ישנה מספיק,רגועה ושלווה.

קריירה- מרצה, מעבירה קורסים בארץ ובעולם בכל המדינות, כותבת תכנים חדשים לאנושות , מוכרת ומבוקשת בארץ ובעולם.מוכרת במדיה בטלויזיה תוכניות רדיו, סרטים וסיפריות סרטים, מוזמנת על ידי מנהיגי העולם ליעוץ עזרה ותמיכה.ידועה כמקור לקידום ריפוי מידע רוחני גבוה השראה והארה לעידן החדש. מכשירה מורים לרפואה רוחנית לעידנים החדשים.

פנאי- מטיילת בעולם המקומות טהורים ונקיים, מבקרת בחופים של מדינות עם אנרגיות טובות, בטיולים בהפלגות ובטיולי ג'יפים. מדיטציות עם הבורא ומנהיגי העולמות הרוחנים הגבוהים של האור והעוזרים לאנושות ולגלקסיות האור. קוראת ספרים מעצימים, רואה סרטי אהבה קומדיות ופנטזיות.

אהבה – הסרת מסכי ההסתרה של אהבה ישירה של הנשמה והבורא אלי ויכולת הקבלה של אהבה מכולם אלי בביטחון בשלמות ובשמחה.(מסכים מגלגולי תשתית #7,#10, שושלתי מאבא א.נ.260)

אהבת הבורא

יהוה

זהראל היטבת לעשות בחייך אלו.

אינך יודעת אהבה מהי לעצמך. הינך לומדת קבלת אהבה עם ילדיך וחבריך וכל תלמידיך ומכריך. אהבת הקהל והמשפחה הולכת וגדילה עבורך. פתחי ליבך אלי, יהוה בוראך ואוהבך. הסירי כבלי העבר וכבלי אביך והיי נכונה לקבלת אהבה שבחייך אלו לא ידעת לבקש.

הכיני עצמך לקבלת אהבה של בן זוגך האמיתי והנכון לך והיי באהבה לך לעצמך .ראויה את לה תמיד.

ברוכה ואהובה את זהראל

הינך עימי מעתה ולתמיד.

בירכתי ועוצמתי עימך

אני יהוה אוהבך  אלוהיך יוצרך מגינך ומקדמך.

כתיבת   כתיבת "ספר העתידים" של הבריאה והנשמות

כתיבת "ספר העתידים" של הבריאה והנשמות

עם יהוה, השכינה, המלאכים חסדיאל, כתריאל ומטטרון

13.9.14

 

מטטרון- זהראל, ברצוני לתת לך מידע על ספר העתידים של הבריאה והנשמות, עם סיומם של קיום ספרי הנשמה שלך בספרית הבריאה.

ספר העתידים הוא ספר שנשמתך הגבוהה כתבה עבור עצמה לעידני העתיד.זהו מצבור הרצונות האלוהיים של נשמתך הגבוהה, לעידן החדש כתשתית ביצוע, ומשימות הנדרשות ממך לעשית המעבר לעולמות בריאה עליונים נוספים, וכן גם להשפעה מיטבית על חייך וחיי הנשמות הנעזרות בך ובאנושות הכלל ארצית והיקומית.

- אני מקבלת תמונה מולי של ספר עצום מימדים עבה מאוד,כולו אור בגוונים זוהרים של זהב, צהוב, פנינה, ואור קורן.

משנה זו ואיך מתחיל ספר זה להוות את התשתית החדשה של חייך.

האם יש לספר זה חיבור או קשר לספרים עתידיים אחרים?

כן בודאי,כל הנשמות המתקדמות לעידני העתיד בתפקידי התמרה רבת מימדים כמוך ,יצרו ספרי עתידים עבור עצמם ובשיתוף פעולה של אחדות .

היכן קיימים הספרים האלו?בסיפריה האקאשית?

מטטרון-  לא זהראל, הם במרחב חדש בעולמות אור אין סוף של העידנים החדשים המתהווים.

- ומה עם ספר החיים הנוכחי וחותם החיים שעליו? הוא בספריה האקאשית,איך הוא מתחבר לספר החדש?

מטטרון- שאלה מעניינת ונכונה.התיעוד של עידני העבר מצוי בספר החיים הראשון.חותם החיים מצוי בכל הספרים המשויכים לקיומך העכשוי בגוף חומרי בהווה. בעתיד לבוא חותם החיים ינתן ויושם על הספרים הקשורים לחייך שיהיו אז .

-ואם יוחלט שלא אתממש לגוף חומרי?ואשאר כמדריך רוחני בלבד?

מטטרון- כל צורות החיים נמצאות בספר החיים עם או בלי גוף חומרי.גם כנשמה מדרכה, או נשמה מרפאת או נשמה מכוונת או בכל תפקיד או בכל מימד רוחני .

- האם יש לי רשות לדעת את המידע מהספר החדש על המצוי עבורי בקרוב?

כן,בעיקר הקלה הדרגתית בעומסים ותכנים חדשים ,קבוצות לימוד חדשות, הרחבת בסיס המטופלים והחברים ויוזמות חדשות בתחום החברתי והזוגי עבורך .

תודה על המידע

בטוחה שבעתיד יהיו לי עוד שאלות.

ריפוי עם יהוה כניסה לעולמות השלטון הרוחני  ריפוי עם יהוה כניסה לעולמות השלטון הרוחני

ריפוי עם יהוה

כניסה לעולמות השלטון הרוחני

בנוכחות הבורא

בהדרכת מלאכי עליון מטטרון, כתריאל, חסדיאל ומיכאל

שלמה המלך כמדריך, ואברהם אבינו כתומך ומחזק.

30.7.2016

 

חלום מטלטל

אני ברכב שלי,בג'יפ כמעט בעצירה,

לפני משאית עצומה עם מרכב אחורי ענק שעומדת בצומת,

הבלמים שלי לא מגיבים, אני נעצרת כמעט ומחליקה עד למשאית והיא בולמת אותי, המשאית זזה קדימה קצת ואני מחליקה בלי שליטה עד אליה  שוב.

מצידי השמאלי איש הצלה עם כלב הצלה, שנובח אליו ומנסה להבהיר לו שיש תינוק להציל מצד הימני אחרי הצומת, אבל האיש לא מבין את הכלב והוא ממשיך לחקות את הקולות של התינוק כדי שאיש יבין.

אני עוברת את הצומת ונוסעת סביב בגיבעה, הולכת עם נעלי הליכה גבוהות, מוצאת עצמי ישובה כשרגל ימין עם הנעל נחה בתוך קן של נמלים כהות גדולות ועוקצניות. הן מטפסות על הנעל, אני משותקת ולא יכולה להוציא את הרגל משם, והן ממשיכות לטפס, אני מסירה את הנעל עם הנמלים, אבל היא שוב נחה בדיוק על פתח הקן שלהן, והן מטפסות על כף הרגל והקרסול לכוון השוק, אני לא מסוגלת להרים את הרגל, רק יכולה לטלטל אותה מימין לשמאל , אך זה לא מפיל את נמלים.הן הממשיכות להצטבר עלי.

 אני מפחדת להעקץ, בתחושת החולשה וחוסר אונים לפעול בהתאם, לשלוט בחיי ובהתקדמותי, לצאת ממצבי הצקה וסיכון, ומקיצה בזעזוע....

אני מבקשת את עזרת הבורא והמלאכים לפיתרון החלום ותיקון החלום והתשתיות ממנו נובע.

היום זהראל הינך במעבר לעשיה גדולה,בקנה מידה עצום, הודענו לך שהינך לפני שינוי גדול לטובה.

שיתוקי העבר הינם חלק מעברך העתיק

האימה הינה החלק החסר בפיתרון החלום

הרכב שלך הינו חייך, הנמלים הינן הגורם המפחיד, המונע התקדמות...

מקור החלום הינו עידן 11 בשיעור הכרת הנשמה ביחסים עם משפחה קהילה וחברה.

הינך מבודדת חברתית ולא פעילה זמן רב. ומרגישה שחייך נסחפים לכוונים קשים מבלי שליטה שלך רצון או יכולות שינוי. את מצויה במאבק קבוע וארוך שנים לקיומך וקיום משפחתך ואינך בתנופה לקידם חייך במסלול בו רצית להיות.

הינך על סף תקופה חדשה של התקדמות בתחומים רבים.

החסם העיקרי הוא האימה החבויה בך מעידן 11.

אניו פה כדי לעזור לך לשחרר עיכוב זה עתה.

המוכנה את?

- כן בוודאי אני מאוד רוצה כבר לצאת הממצב הזה יותר מ25 שנים.

אם כן התקדשי וברכי את הבורא

אני אומרת שמע ישראל- 7 פעמים, ברכת כהנים, אנא בכח, והפעלת כל הכוחות הרוחניים בידי.

הינך עוברת למימדי הרוח הגבוהים של הבורא.

ברוך אתה אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, הבורא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

ברוכה הינך זהראל

 אני יהוה בוראך ומגינך.

את מצורפת עכשיו לקבוצה חדשה לך.

קבוצת מובילי הרוח העולמית, שכן הינך במהותך מובילת עמים וכוחות רוחניים להכוונה והגנת אנושויות בעברך.

השילי מעליך פחדי עבר בהם הרסו כוחות גדולים ממך את מהותך המלאכית והרוחנית ורמסו אותך.

עידן 11 בו קרסת עדיין חי בך ויוצר הגבלות בעולם החומר עבורך.

אתמול חווית את קצהו של התהליך בסיום היום, והיית עייפה מלהתמודד עם התהליך.

עתה הינך מוכנה להמיר את כל החוסם הענק שעליך להתמירו ולהכנס שוב למסלול לו נועדת.

הקריסה שלך היתה מול גזע יקומי עז, בו לא הצלחת להתקדם.

היום בנוכחותי הינך מוגנת ועימי הינך מבצעת את התיקון.

קודם שחררי את המלאך הכבוי והמובס

- בבקשה הנחה אותי.

הסירי את מסכי האימה מעליך.

- אני מרגישה בהם ולא יודעת לאן לכוון כדי להסירם, אין לי עכשיו ראיה ברורה.

עשי ברכת שלא עשני גויה.

- ברוך אתה  יהוה  אלוהינו מלך העולם שלא עשני גויה.

6 ישויות בלבול ו12 ישויות שטן נשאבות משדה 8.

הצלילות משתפרת

ברכי עוטר ישראל בתפארה.

- ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה.

- אני מבקשת מלחמת חיזרים, ולערבל יקום חייזרי הצמוד לנשמה הגבוהה.

אלו הם הזן הזר שנצמד וכלא את המלאך הנשמתי שלך.

בנוכחותי, קיראי למנהיגתם מלכת העם הזה והורי לה להסיר את כל החסימות והתודעות המעוותות את האמת היקומית של הבריאה.

אני קוראת למלכת גזע החייזרים החוסם אותי .

מהמרחב מופיעה דמות גדולה מאוד ועימה מגינים שלה.

הורי לה זהראל בשמי ובשם כל מלכות השמים שזמן שחרור כל הכלואים בחזקתה הגיע.היא יודעת שזמן זה הוא התקופה של שינוי הרכב הבריאה העתיק .ומאזני הכוחות שונו.

היא מכירה בנוכחותו של יהוה ויודעת מקומה מולו.

היא מזהה אותי עימו מבינה את טעותה ההיסטורית. היא קדה ושבה עם כוחותיה ומורה על שחרור הכל.

אני רואה ממקומי עם הבורא את הסרת התקרות של המרחב בו כלואות נשמות אנושיות מלאכים  וזנים נוספים שאינם מוכרים לי, נחשפים.

נשימת החיים של הבורא מגיעה לכולם, הם נעורים וחוזרים להכרה. אני מזהה בין המלאכים הכלואים גם את החלק שלי בינהם.

קיראי לכולם לשוב אלי . אני קוראת לכל המהויות במרחבי הכליאה לשוב את הבורא.

הם נושמים אות אורו של הבורא ונוסקים מעלה מהמרחב בו היו. ברצונו של הבורא הם נשאבים אל האור והאהבה שבו. חלקם נותר במרחב  וחלקם מוחזרים לנשמות מהם נלקחו לשלמות והחלמה.

החלק המלאכי שלי בנוכחות הבורא ועימי, משחרר תודעת מעצור,כלא, חוסר שליטה במהותו וקיומו.מהרגל הימנית משתחרר מוט קיבוע איליו היה המלאך מקובע וקשור בלי יכולת תנועה. הנתק מהבורא ואורו הביא לתחושת שיתוק חוסר אונים חוסר עשיה ותסכול עם עצב ותבוסה.מחסום חייזרי משתק שהיה מחובר אל כל צד ימין של המלאך נושר ומתפוגג, ותחושת התנועה חוזרת לרגל .הלב כלוא במיכל מתכתי עם שרשרת חיצונית שהיתה מחוברת לישות חייזרית שולטת עם העברת תדרי ציות אימה ושיתוק לכל הכלואים.מהבורא קורן אור אלוהי סגול המתיך את החסם סביב לב המלאך המשוחרר שלי, הלב משוחרר ומייד מתחיל לפעום אורות זהובים זורמים לכתר המלאך למח וללב ומחברים את הנתקים והתפקוד המאוחד הפנימי. המלאך אומר עכשיו אני שלם ויכול לפעול.

היקום החייזרי נפרד מהנשמה שלי, מרחביו נסגרו והוא התרחק ונעלם.

אני מרגיש ה פתאום שאני בתוך כלא כמו בכספת עבה.בלי הבורא .

ברכי את הבורא ברוך אתה יהוה , וברוך שמך לעומי העולמים.

המלאך כתריאל- הסירי מהמלאך את תודעת הכלא הסגור בו היה, כי הוא לא יכול להצטרף לשלמות עימך כך.

בתודעת המלאך – אין מוצא. הכל סגור. ואין קשר בין רצונו לבורא, ואין בקשותיו מתמלאות, הוא מבודד, חסר כל שייכות וכך המצב התמידי.

המלאך כתריאל- הפעילי את קוד הסרת התנגדות האופל

אני מפעילה והקירות נשאבים ומתנפצים מסביב המלאך. הוא נע מעלה לכוון נוכחות הבורא

הינני עמך הבורא , שבתי אליך.

אהבה אדירה עוטפת את המלאך הכלוא, נוכחות ותודעת הבורא שבה אליו.

כשכל האואות של הבורא והתודעה השלמה שבה אל המלאך הוא מוחזר אל הנשמה הכוללת שלי עם הבורא. כאב בגב מורגש

זו תודעת העדר התמיכה בחייך שנותרה בך מהמלאך.

הוא חוזר כחלק חסר לנשמה בגב בו קיים הכאב. הקלה מיידית מורגשת.

יהוה- עכשיו זהראל, עם התיקון החשוב הזה בך, הינך מוכנה לשלב הכיוון המדויק שלך.הינך עולה בשלושה עולמות לעולמות השילטון הרוחני.

ממרחבים אלו נשמות מנהיגות ומובילות מקבלות את כוחן חזונן ותודעות הכוון והכוח לעשיה שלהן עימי.

ברכי כוחך וברכי חזונך.

אני זהראל שפע-אור ,אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל, מברכת את כוחי ומברכת את חזוני מיהוה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

אור חזק ביותר זורם לתוכי.

מייד עולה גם תחושת קליפה חוסמת של הגבלות.לקליפה 3 שכבות.

הסירי את הגבלות התודעה האנושיות ממך:

שאין לך מה לתת,

שאינך ראויה.

ושאין אפשרות לקבל את כל שמגיע לך.

יהוה- "נשפי את אש החיים ואורות התכלת על הקליפות והצהירי שאת מבטלת קיומן בך.

אני נושפת את אש החיים על הרובד החסום [אלוהות נשמתית 1490, בעידן 11]

ובו בזמן יורד אור כחול בהיר ממעל, הקליפות המקיפות כמעטה כהה וצמוד על הנשמה ומצהירה על ביטול קיום תודעות וחסימות אלו בי.

שאין לך מה לתת,

שאינך ראויה.

ושאין אפשרות לקבל את כל שמגיע לי.

רוח זרה נושבת מצידי הימני,

יהוה - צווי שכל הכוחות שומרי תודעה זו מסביבך, משוחררים ממשמרתם ותפקידם תם לעולמים.

אני מצוה שכל הכוחות שומרי תודעה זו מסביבי, משוחררים ממשמרתם ותפקידם תם לעולמים, בשמי ובשם הבורא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

ספר החיים שלי הראשון, נפתח מאליו, 3 פרקים נמחקים ממנו מיידית.חותם שביעי מואר נוסף לחותמי החיים המצויים על המעטה. והספר ה12 בבית הדין של מעלה עובר התמרות נוספות, ובשל כך 2 ישויות שטן ענקיות מפנות את המרחב סביבי.

מתגלים לי שני חלקי נשמה היושבים בניתוק שפופים וחסומים.

יהוה- העירי אותם זהראל והחזירי אותם אליך,

נישמי עימי את נשימת החיים אל תוכם מהכתר

הפעילי עליהם את

קוד בריאת החיים  

וקוד בריאת היקומים  

והחזירי אליהם את "תודעת החיים", "תודעת הבריאה הגדולה", ו"כוחות העשיה האלוהיים", שאבדו להם.

בהיותם שלמים השיבי אותם לשלמות עימך.

איך אידע שהם שלמים?

יהוה- הינם נמלאים באורי וכוח הבריאה  שעימי הכתר שלהם חובר אלי , כאת רואה את בריאת העולמות שהם יוצרים, עולמות אור עןלמות אהבה ואיזון בניהם הרי הם מוכנים לשילובם עימך.

אני רואה את החלקים שלי בוראים עולמות מוארים וקורני אהבה ואורות קדושה, יהוה- עכשיו את מוכנה לקבלם עימך לשלמות זהראל.

הפעילי את קוד השלמות, קוד האחדות, קוד האהבה האלוהי,קוד הבריאה, וקוד השחרור משיפוטיות והם יחזרו אליך עם כל הכוחות היכולות והזכויות .

חלקי הנשמה מסתובבים ובאהבה גדולה פורשים ידים ומחבקים אותי ושבים לתוכי.הם מגיעים לצינור המרכזי, מתחברים לכתר שלי ומברכים את הבורא באהבה והתכוונות רבה עם הודייה והכרת תודה.

ברוך אתה יהוה  ברוך אתה וברוך שמך, ברוך שם כבוד מלכותך לעולם ועד.

יהוה- תיקונך העיקרי תם זהראל. הינך עימי עתה ולתמיד.

הבורא  הובלת אותי לעולמות השלטון הרוחני

בהחזרת חלקי נשמה אלו הינך עימי, בעולמות השלטון הרוחני.

ממקום זה הינך מקבלת באופן קבוע את הכוחות להחזיר חייך לכוון הנכון ומימוש החזון הרצון והבריאה שלך לברכה ולטובה.

קליפות נמוכות ירדו ממך בימים הקרובים .

הפעילי את נשיפת אש החיים והאורות הכחולים הבהירים וכולם ירדו בקלות ובמהירות ממך.

זהראל העילוי והריפוי להיום הסתיימו.

מבורכת את עימי ודרכי מעתה ולעולמים. בירכתי ואורי עימך

נוחי החלימי ושימחי בכל שמגיע אליך לעזרה.

כי ממני הוא ולטובתך.

אני יהוהבוראך אוהבך ושומרך.

תודה תודה תודה לך הבורא .

ריפוי עידן -3, מקור הסבל שבי, וסיום פינוי ספרי הנשמה  ריפוי עידן -3, מקור הסבל שבי, וסיום פינוי ספרי הנשמה

ריפוי עידן -3, מקור הסבל שבי,

וסיום פינוי ספרי הנשמה

עם ממ"המ הקב"ה, המלאכים מטטרון ,כתריאל ,זרחיאל,חסדיאל

והמלאך פצפציה

21.11.14

 

זהראל אנחנו כולנו איתך ולמענך

הינך עוברת את פינוי העידן השלישי והאחרון ברמות רוחניות אלו.

הכנת תהליך הפינוי יתחיל בניקוי ספרי נשמתך 2, 3, 4, 5, 7, 9,

בספר ה-2 יש לך שני שעורי השלמה בנושא משפחתי שעדיין לא מיצית.

אחד- בנושא פריון והריון שבחייך אלו לא מוצו ולא תוקנו.

ושני- בנושא אחר הקשור ליכולת הורית ואהבת הילדים המלאה , הינך חסומה מעברך ואינך יכולה להעניק כל שרצונך מכוונך.

בספר ה-3  הינך עדיין חולקת את הקושי הזוגי שאינו מסתיים וגם חסר בתמיכה אהבה ועזרה ראויה.

בספר ה-4 הינך חסומה ומנועה מביטוי הכתיבה המלא שלך והפצת ידע הבורא המלא לכל האנושות והעולם בו הינך חייה.

בספר ה-5 ישנם 4 דינים עתיקים שאינך מודעת לקיומם אך הם חוסמים את דרכייך,הדינים הינם:

- בדידות חברתית,

- שיתוק רגשי,

- אהבה ללא החזר [חד צדדית] או הערכה,

- וצער שאינו נגמר.

בספר ה-9 חסרות הזכויות שלך לכל אותם דברים המוזכרים וגם חסרה זכות האושר והשמחה שלך.

אנו באנו אליך בשל החלטה של כל הממונים עליך ועל הביצוע של התוכנית האלוהית בה את שייכת, לזרז ולמהר את התנהלותך, שכן הינך ראויה לעזרה ולהקלה.

- מי הממונים עלי?

המלאך חסדיאל- "מלאכי הבריאה הגדולים, מלאכי העזרה לאנושות ומלאכי ושומרי עם ישראל כולו.

נאמנותך לבורא לעמו דרכו ואורו הינם זכות עבורך ועימה באה העזרה עתה.

אנו מציעים לך, כעוזרייך ומקרבייך לבורא ולדרכו ופועולו, להכין את ניקוי הספרים עכשיו.

בקשי וזמני את להבת אור הקודש,חרבות אור הבורא הראשוני,יהלומי אור הקודש ואורות העידנים החדשים בהם נשמתך פועלת.בקשי טיהורם המלא והסופי של כל הספרים הנ"ל עכשיו".

- אני זהראל שפע אור מבקשת ומזמנת את להבת אור הקודש,חרבות אור הבורא הראשוני,יהלומי אור הקודש ואורות העידנים החדשים. ואני מבקשת טיהור ניקוי התרת והסרת דינים ושעורים מכל ספרי הנשמה שלי.אני מבקשת להסיר מעל הנשמה הכוללת שלי את כל שדבק ופגע בה בשל כל התיעוד בספרים וגם לתקן את כל נזקי ותכני העידן ה-3.

הספרים יוצאים מהספריה עטופים בלהבות ירוקות, זהובות, כסופות, שחורות, לבנות ושקופות, סגולות, כחולות, ורודות, וחומות. חרבות רבות מתעופפות ופועלות במהירות הברק ויורות ברקים מסנוורים של אורות אלוהיים, נשמע רחש שרפת הכתובים והדפים. הם נשרפים נעלמים והספרים חוזרים ריקים לספריה רק עם כריכה , ולספר 4 הכריכה נשרפת ומתכלה לגמרי.

העידן ה-3 בו הנשמה שלך למדה את שעור הנאמנות לעצמי הגבוה שלה ,איבדה חלקים גדולים תוך כדי הגנה ונתינה רבה מדי, מעבר ליכולת השארות בשלמות או כח מספק לקיום עצמי.

הזמיני את האורות הגנוזים לקיים את החזרת חלקייך הלכודים 8 במספר ובקשי השלמת רובד רביעי של האלוהות הנשמתית שלך למצב שלם.

- אני  זהראל שפע אור מבקשת מהאורות הגנוזים לקיים את החזרת חלקי הלכודים, 8 במספר ומבקשת השלמת רובד רביעי של האלוהות הנשמתית שלי למצב שלם. תודה .ומבקשת מלחמת עידנים והוצאת מזיקים.

3 תבניות חבלה והקרבה עצמית מתפנות ממרכז הליבה,נתקי הלב והכתר מתחברים, הפדיונות חזרו כולם, אורות עידני העתיד זורמים בי ,בשדות הגורל כולם. בסלילי הד.נ.א. , רבדים ספוגי צער מתחילים להתרוקן ולהתפנות, ובשדה הגורל ה-4 וה-7. האמון שאבד מהלב,עבור עצמי ורצוני האמיתי חוזר. התקוה שיש לי למה לקוות לטוב, עבורי, מתעוררת בלב.מציפה את המות- הויתור ששהה במרחב. וזה מפנה מקום לאור חדש ולתכני התקוה הרצון והמגנוט.

- הטעיה מרחבית מנסה לעכב ולהרדים אותי...

סלקי אותם עם החרב והוראת ביטול כוחות האופל.החרבות מפנות 3 מזיקים במרחב סביבי.

22.11.14 המשך התהליך:

אני מבקשת מלחמת חייזרים ומלחמת עידנים,

3 טפילים חייזריים עתיקים המאירים באור זהב עמוק כאילו הוא אלוהי, אך ממש מטעה- זהב שטני ביותר.לידם, עתיק שבגדולי השטנים, עומד ומחזיק בזכותו העתיקה, ליישן אותי ולפזר דעתי לכווני בריאה שגויים...הרחק מהבורא וממקור הקדושה של מלך מלכי המלכים  הקדוש ברוך הוא.

אני מבקשת את "קוד הברכה האלוהי",

הם סופגים את האור, השטן שמח ונעלם.

הטפילים מתכווצים, מבעבעים,נשמעים קולות צווחה מהם, הם נשאבים מעל ראשי ומי הבריאה עם תמצית אור החיים וקטורת הסמים של בית המקדש מטהרות את המבנה האנרגטי שלי.

צלילות והקלה רבה בראש גוף ובלב.

היצורים האלו יצרו בי תחושה של דחיה עצמית,הקרבה לצורכי האחרים,סדר עדיפות מוטעה, לשעור העידן ה- 3, של נאמנות לעצמי ולבורא , עם האמת העילית של ממה"מ ושלי כאחד.

שתי מחשבות זרות המצוייות בי מהמזיקים עדיין מורגשות כבדות בתוכי.

- אני שייכת לכוחות של המרחב החיצוני ,ומחוייבת להם קודם כל.

- אין לי אמת פנימית ואו שיוך לממה"מ הקב"ה, אלא לכוחות השואבים והמטעים.

אני משחררת ומוותרת על התכנים והתודעות האלו,

התדרים האלו נשאבים ממני דרך הכתר החוצה מעלה ונעלמים.

המלאך פצפציה- עכשיו זהראל הכריזי –"אני הנני והבורא מלך מלכי המלכים אחד לתמיד ואין בילתו, אמרי שמע ישראל ,ה' אלוהינו ,ה' אחד.ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

- אני חוזרת על המילים בהתכוונות עצומה ובכל כוחי הנשמתי:

 "אני הנני והבורא, מלך מלכי המלכים אחד, לתמיד, ואין בילתו,

שמע ישראל,יהוה אלוהינו ,יהוה אחד.ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

קול נפץ רעש אדיר מורגש ונראה.

אור עצום בכתר שלי והרחבה גדולה עם זרם אור, אוהב, מרגיע, חמים ומחזק.

ממה"מ – "זהראל חזרת אלי לעולמי עולמים

אהובה את , איתי את באחדות ובשלמות

מבורכת את".

העידן ה-3 של פגיעה בנאמנות שלי אל עצמי, ואל הממה"מ הקב"ה, תוקן והסתיים.

אורות אלוהיים רבים זורמים בי מהכתר ומורגשים, נספגים בגוף ומרכז ההויה שלי עם רוגע ונינוחות חדשים,

פחד לאבד הכל לעולמים,שהיה בי מאז אני זוכרת עצמי,נחלש...

ממה"מ הקב"ה- "תני לי את הפחד הזה זהראל, אינו שלך הוא",

- אני משחררת מוותרת מרפה ושולחת אותו אליך ממה"מ הקב"ה.

הפחד מורגש כנשאב ממני מעלה כמו סיבים  עכורים ונעלם,נשימה עמוקה חודרת אלי עם ביטחון רוגע ותחושת שלמות חדשה.

התחושה נמוגה מייד, ועולה שוב כעס/צער מסביבי, לוחץ עלי כמו לחץ אטמוספרי, ובתוכי לחץ פנימי, בנשמה אלוהית רובד 350 ,ישות של ערבול רגשי,

רגש של תסכול מהקושי והסבל האין סופיים, שחוויתי לאורך העידנים, הגלגולים והחיים...

משחררת מוותרת מרפה , ממה"מ הקב"ה בבקשה קח הכל. מיציתי.רוצה לחיות באהבה רוגע שמחה ושלמות.

המלאך זרחיאל (ראש מסדרי המלאכים של הסליחה והנחמה)-"זהראל שחררי את הפחד לשמוח ולהיות קלילה וזורמת...כמו אור ראשוני אלוהי של הבריאה הגנוזה".

- האם אתה מתכוון להיות כמו האור הגנוז?

המלאך זרחיאל- " כן זהראל ,כמו העידנים הראשוניים הטהורים והמוארים, בהם הבורא הרחיב עצמו וקרן את אורו הראשוני והטהור באהבה ,צלילות ,שמחה, וקלות.

היי מכילה את האור הגנוז בכל המהות הנשמתית והרוחנית שלך ,זכותך היא עכשיו ולעולמים".

- אני מבקשת מעמך ממה"מ הקב"ה, להכיל בכל מהותי הנשמתית הרוחנית והפיזית, את האור הגנוז עם אורך הראשוני והטהור באהבה ,צלילות ,שמחה, וקלות.

אני מרגישה את האור הזך והצלול זורם בי ,מפגג את הצער הסבל והכעס ההשרדותי הספוג בי מזה עידנים וגלגולים רבים.

המלאך זרחיאל- "זהראל האורות של הממה"מ הקב"ה זורמים בך עתה ולתמיד, היי ברוכה .אורות הבריאה הראשונית והברוכה בך ועימך לעד.שמחת הבריאה

וכח הבריאה הראשוני עמך עכשיו".

הרגש מתרכז בגבי ואני רואה את המהות האפלה מעמיסה על גבי כמו זבל שחור בערמות...

"הורי למחבל העתיק המעמיס עליך סבל ועוני לצאת מהמרחב שלך לעולמים",

- אני זהראל שפע אור, מורה לכל המזיקים – צאו חזרו אל הבורא ,תפקידכם ותכני השקר שלכם הסתיימו, הכל בינכם ובין הבורא ,צאו וקחו עמכם כל שהבאתם,אין לכם רשות, זכות או סמכות, לזהם או לחסום אותי, הכל בינכם ובין הבורא צאו!!!.

"זהראל, זהו חלק סופי ואחרון מהעידן ה-12,בו חווית עומסי קושי וחווית התגברות להכרת העוצמה הפנימית".

הוא ניתק ונשאב מאחורי ונעלם ועימו גם הלכלוך על הגב והראש.המרחב מאחורי נסגר ועימו חווית רוגע הקלה ונינוחות חדשה, מלווה בנשימה עמוקה של אורות גנוזים ואורות העידנים החדשים מהבורא ,ממה"מ הקב"ה.

שני פדיונות מהכתר  מוחזרים והלחץ על הכתר מתאזן ונמוג.

מה עם טיהור הספרים אותם מניתם בתחילת התהליך?

המלאך פצפציה- "הפעילי מחדש את כוחות הבריאה על הספרים שלך, והפעם הכילי גם את האורות הגנוזים ואורת העידנים החדשים בהם את קיימת".

- אתה מדריך שלי? חדש?

"אני המלאך פצפציה, ממלך מלכי המלכים, בקדושתו וטהרתו הגדולה,

צורפתי אתמול לצוות המכין ,מגן, מפעיל ומתקן שלך לתקופה זו.ולכן הנני מביא אליך הדרכה זו, ועמה גם חיזוק כוחותיך ,זהרך ואמונתך.

ההקלה והעזרה המדוייקים מהבורא, מגיעים אליך עכשיו, והינם לטובתך הגבוהה ביותר, ברצונו וכוונתו היחודית אליך".

בכי פורץ ממני.

עזרה,תמיכה,עבורי....זכיתי?

המלאך פצפציה- "כן זהראל זכית ,וזוכה. זכויותיך עומדות לך כולן, ועוד נוספות לך עכשיו עם תיקוני הספרים.

הכילי אורות גנוזים ואורות עידני העתיד, עם כל להבות אור הבורא,יהלומי הקודש וחרבות הבורא כולן, על הספרים. ובקשי מהבורא טיהור מלא ושלם של כולם עתה ולעומי עולמים.עם זאת בקשי להשיב את כל הזכויות השמורות לך מעידני העתיד להפעלה ומימוש עם הגשמה מלאה של כל זכויותיך במלואן ובכוחן המלא".

- אני זהראל שפע אור  אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל. מבקשת ממלך מלכי המלכים  הקדוש ברוך הוא, טיהור מלא ושלם של כל הספרים, עתה ולעולמי עולמים. עם זאת מבקשת להשיב את כל הזכויות השמורות לי מעידני העתיד, להפעלה ומימוש, עם הגשמה מלאה של כל זכויותי במלואן ובכוחן המלא. אני מבקשת להוסיפן לספרי הזכויות שלי ספרים 9, 10, 11, 12, ולאפשר הפעלתם המלאה בחיי אלו ועכשיו. תודה.

הספרים נמצאים בתוך הלהבות ויהלומי הקודש מסתובבים ומסירים מהם תכנים וכתובים החרבות מסירות ומכלות, כתובים ודפים, מגילות ותיבות מסמכים עתיקים.

במרחב קרוב, אך שונה,המופרד במעין מסך, נמצאים ספרי הזכויות זוהרים האור בוהק, והם מתעבים, עת נוספים אליהם דפים עמוסי כתובים באותיות אור זוהר.לידם עומדים מלאכים מוארים, המעבירים דפים ומסדרים תכנים שבהם...

הספרים של הזכויות מתעבים וגדלים ואנרגית ברכה עצומה וחזקה שורה סביבים ובהם.

ספר החיים הראשון, גם הוא מופיע, עם אור חדש קורן ממנו, כשחותם החיים שעליו נראה כמו 3 חותמים המונחים זה על גבי זה עם עוצמת אור גדולה יותר וחזקה יותר משאי פעם ראיתי, ו- 7 חותמי אור נוספים מורבדים עליו.

המלאך פצפציה- " אילו הם חותמי אור- החיים העתידיים שלך, שנוספו עם עידני העתיד, בהם את קיימת עתה זהראל, עם ברכותיהם, כוחם, תרומתם לחיים שלך, ושל האנושות, העם והארץ" .

- הספר ה- 2 מכיל תיעוד תכני עבר,

אחד-  בנושא פריון והריון שבחייך אלו לא מוצו ולא תוקנו.

ושני- בנושא אחר הקשור ליכולת הורית ואהבת הילדים המלאה , הינני חסומה מעברי ואינני יכולה להעניק כל שרצוני וכוונתי.

מקורם מהעידן ה- 8 , שעור של בגידה במהות המקורית.

אני מבקשת טיהורו על כל ההשפעות ופגיעות בכל הרבדים והזמנים.

מצויות פגיעות עתיקות ומתחדשות מחיי אלו:

בגוף אנרגטי 11, ריק,תחושות של השפלה,חוסר כבוד,דחיה ואבדן, מבני משפחה ...

חיה-12, אמונה- שאני שפוטה ,דחויה לא רצויה ונבגדת כל הזמן- עם כעס ותלונה...

יחידה-11 , זעם, כעס, תלונה ותחושה שהכל עלי ואין שום עזרה או רצון לתמיכה...

ונשמה אלוהית ברובד 390 (רגש של השפלה,כישלון,הפסד,הרס וחורבן).

אני מצהירה שבחירתי ורצוני הם שכל התכנים מטוהרים ומתפנים עכשיו. אני מוותרת ומשחררת הכל.

מבקשת מממה"מ הקב"ה והמלאכים לשחרר ולרפא הכל עבורי.תודה.

- בספר ה-3  היני עדיין חווה את הקושי הזוגי שאינו מסתיים וגם חסר בתמיכה אהבה ועזרה ראויה.

אני משחררת את הפחד לנטוש, לפגוע ולרמוס כבודו של האדם אליו נקשרתי בעבר, ושאינו תיפקודי יותר בחיי,ולהשאירו נטוש לגמרי לחסדי המדינה.

הספר ה- 3 מותר ונשרף כולו. הפרק האחרון של קשרים שאינם מסתיימים לטוב הוסר סופית. הקלה מורגשת מייד בתחושת העומס והעול, מהולה עם צער וכאב על הגורל האיום של נשמתו הכאובה והסובלת. צער מציף אותי, עם דמעות על כאב והסבל הבלתי נגמר שלו, המסכנות ,שפלות ובדידות אותן חווה כל הזמן.

הבורא- יהוה- "זהראל, שחררי את שותפות הגורל, לה הסכמת עם נישואיכם וותרי על הכלת הרגשות והעומסים שלו כרעיה ונאמנה לדרכו".

- איך לעשות זאת?

 הבורא יהוה- "התירי חפיפת שדות הגורל ונשמה אלוהית בחלקה העליון,בו אתם צמודים,

פתחי טבעת הנישואין הרוחנית שעליכם,

שחררי נשמתו מחובתו אליך כמפרנס ואב לילדיכם.

והוא ישתחרר לגורלו שלו בלבד.

בקשי על נשמתו הקלה וריפוי עמוק מהכאב והסבל, ושחרור מהיר מחובתו הארצית ולסיום זיכוכו".

- אני זהראל שפע אור אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל,

 מבקשת התרת חפיפת שדות הגורל ונשמה אלוהית בחלקה העליון,בו אנו צמודים,

פתיחת טבעת הנישואין הרוחנית שעלינו,

שחרור נשמתו מחובתו אלי, כמפרנס ואב לילדינו.

ושהוא ישתחרר לגורלו שלו בלבד.

מבקשת על נשמתו הקלה וריפוי עמוק מהכאב והסבל, ושחרור מהיר מחובתו הארצית ולסיום זיכוכו.

"בקשתך התקבלה ומתבצעת במלואה".

- שינה מתגנבת ונופלת עלי,ממשהו חזק ממני.

אני מתעוררת. 17:20 אחהצ. ומבינה שנירדמתי בישיבה תוך כדי הקלדה...ליותר

מ- 4 שעות... אני מרגישה לא טוב מזה. רציתי לסיים את כל התכנים והורדמתי בעל כורחי... כאב בטן/גב חודר אותי וההליכה והתנועה קשה ומסורבלת...

קול עבה וגס ממהות אופל/חבלה...זהראל...לא יכולנו לצאת בלעדיך.

עליך לבקש הסרתינו כדי שנצא!

אני ממשיכה בתהליך שהחל ב09:40 בבוקר...

מבקשת שוב הגנות ,

כולנו איתך.תיקונים גדולים קרו בך כשישנת.

התכנים מהספרים 2, 3, 4, נמחקו והפציעות תוקנו כולן.המרזבים ההשפעות המרחביות תוקנו,חלקים חזרו ואוחו בך ומערכות היחסים עם נשמות אחרות שוחררו ותוקנו.

הגוף שלי כולו כאוב ונוקשה ידי ופני נפוחות,אצבעותי נוקשות ורדומות...

המלאכים זרחיאל וחסדיאל : "זהראל, הורי לישויות האופל לצאת, הן סובלות מהאור  הרב, וזקוקות להוראתך. ובקשי מלחמה בין העולמות, לניקוי הפריצות וסגירת המעברים".

- אני זהראל שפע אור, מבקשת מלחמה בין העולמות, ומצוה על כל ישויות האופל שחדרו למרחב הרוחני שלי: צאו  וחיזרו אל הבורא ,תפקידכן הסתיים, הכל בינכם ובין הבורא . צאו.

ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אוזר ישראל בגבורה.

בספר ה- 4, הנני חסומה ומנועה מביטוי הכתיבה המלא שלי והפצת הספרים וידע הבורא המלא, לכל האנושות והעולם בו הנני חייה.

חסימות ושאריות מגלגול תשתית 6 חוזי הנשמה.

"זהראל, כשישנת כבר נעשו התיקונים הללו. עליך רק נותר לבקש  סליחה מהנשמות שנפגעו ממך".

- אני זהראל שפע אור,עולה לבית דין של מעלה ושם בנוכחות כל הדיינים של נשמתי, מבקשת סליחה ומחילה X3, מכל הנשמות בהן פגעתי ומבקשת סליחה ומחילה  הדדית בין כולם עתה ולעולמים, וחיבור מלא בין כולם לבורא, וחופש אהבה ושלום בין כולם.

אני רואה נשמות רבות המצויות בכעס סביבי משתחררות ונעלמות והקלה גדולה מורגשת מסביבי.נשימה עמוקה חודרת אלי.

המלך זרחיאל- "זהראל הכל הסתיים ,זכותך חוזרת אליך, להפיץ את ידע הריפוי וההארה של מלך מלכי המלכים. בין כל האומות ובין כל האנשים והחי....זכויותיך נוספו לספרי הזכויות שלך לספר ה11, וה12. מעתה כל העזרה שרצית מגיעה אליך לכתיבה ולסיום המידע המוטל עליך ללימוד והכוונה לאנושות".

 הכאב החודר בבטן ובגב שהיה לי מתחיל להחלש.

אני רואה חור שחור ענק, דו- כיווני, ממש מעבר בין העולמות, דרך הגוף ה-11 שלי... והשדה והגוף קרועים ומזוהמים... מזעזע מבחינה תובנתית.

אני מבקשת ריפוי,  סגירה ואיחוי מלא, עם סגירת מעברים בין העולמות דרכי.

30 צוותי מלאכי ריפוי ,מלאכי גורל והמלאך פצפציה, עוסקים במלאכת התיקון השיחזור ,החזרת הפדיונות ותיקון הגורלות הקשורים בכך.

מה תפקיד המלאך פצפציה ביחס אלי?

המלאך כתריאל- "זהראל זכית בהגנתו הדרכתו ושמירתו האישית של רב המלאכים הגדולים והמגינים של עם ישראל, הוא איתך מהיום ויהיה עימך בהמשך העידנים.את ראויה לנוכחותו וזקוקה לה, בציוויו של ממה"מ הקב"ה, הוא הוסמך להיות לך לעזר בכל. הוא גם יסוכך עליך מהרוע שבעולם, וגם ידריכך, יכוונך ויביא אליך את שנכון לך. היי בטוחה שהוא אכן עימך ולעזרתך הגבוהה ביותר.בורכת".

- בכי עמוק פורץ ממעמקי ומציף אותי.הכרת תודה,והפגת הבדידות האיומה .

תודה לך ממה"מ הקב"ה ותודה לכולכם שאתם עוזרים לי. אני מעריכה כל-כך את המאמצים שלכם להוסיף לי ולעולמינו טוב.

הספר ה-5 ,ספר הדינים אותו עדיין לא סיימתי לפנות...

(בספר ה-5 ישנם 4 דינים עתיקים שאיני מודעת לקיומם אך הם חוסמים את דרכיי,הדינים הינם:

- בדידות חברתית,

- שיתוק רגשי,

- אהבה ללא החזר [חד צדדית] או הערכה,

- וצער שאינו נגמר.)

המלאך פצפציה – "זהראל, עלי לבית הדין של מעלה, ובקשי תיקון סופי ומלא,

עבור כל הפשעים כנגד עצמך, נגד האנושות, נגד החי ונגד הבריאה, שבוצעו על-ידך בעברך הרחוק ובגלגולי העבר. הינך ראויה עתה לשחרורם המלא, בקשי לפני כסא הכבוד בתחינה אמיתית מעומק ליבך והוויתך".

-  אני כבר בבית הדין של מעלה, מתקרבת לפני כסא הכבוד ,כורעת על ברכי מפעת הכבוד וגודל המעמד. צער עמוק וחרטה עמוקה מציפים אותי.

 - אני זהראל שפע אור,אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל,

מבקשת ממך מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,

סליחה ומחילה ,אמיתית כנה ועולמית, על כל שעשיתי בעברי.

כנגד עצמי,נגד האנושות ,נגד החי, ונגד הבריאה.

מבקשת רשות לתקן ולרפא, להחיות ולברוא את הטוב והקיים שאפשר עדיין. ולשחרר מתוכי את האבל, העצב,  הכאב, הצער, האבדן והסבל, שנותרו מכל האירועים והמקורות בהוויתי ובגופי.

אני מבקשת בכורעי לפניך, ברחמיך הרבים, לחוס על נשמות הורי וסבתי ולאפשר להם מנוחה נכונה וטובה בעולמך. הם עשו הכי טוב שיכלו, גם כשאני לא יכולתי להבין בכאבי, והתלוננתי.סליחה ומחילה .

יד אור עצומה מרימה אותי מכריעתי, ונשמתי עומדת מול הכיסא. עיני נשואות מעלה, בתחינה עצומה ועמוקה.

"סלחתי לך. זוכית, סילחי לעצמך".

אני סולחת ומוחלת לעצמי,לפניך מלך הכל, ומאפשרת סליחה מלאה ושלימה.

על הכל.

המלאך זרחיאל- "אנחנו מלאכי הסליחה והנחמה, נעזור לך בשאר הפינויים".

אני מתרחקת בהליכה כשפני אל מול הכיסא, עד לקצה האולם, ויורדת לספריית ספרי הנשמה. אני צופה בטיהור ושריפת התכנים בספר הדינים של נשמתי.

וכשהם נשרפים ומתכלים, מוסרים מנשמתי כיסים ומטענים,של עומסי רגש ותובנות כבדים. מעטה כהה עם כיסים רבים יורד מעלי. הנשמה מתרוממת ומתחברת שוב בכתר, אל מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.(ברובד נשמה אלוהית 370).

הקלה רבה מורגשת שוב, כשכל המשא הכבד הזה מוסר מעלי. אני מלאה בהכרת תודה ורוגע נוסף ושקט זורם בי .

המלאך פצפציה- "זהראל ,התיקונים להיום הסתיימו.

השבוע יחולו כל ההתאמות והשידרוגים עד לסיומם המלא בך.

היי ברוכה,

עשי חייל,

הקב"ה עימך בכל עת ובכל מקום.

אהובה את ומכובדת בעיננו ובכל הבריאה,

נשמתך קורנת את אורו של הבורא בעוצמות חדשות ועצומות.

נכונו לך אירועים טובים ומדויקים לקידומך,

הכל לטובה

אהבי עצמך כמונו.

שבוע מבורך"

- תודה לכולכם יקרים ואהובים תבורכו.

שדות העתיד של נשמה  שדות העתיד של נשמה

שדות העתיד של נשמה

עם המלאך חסדיאל והמלאך פצפציה

22.12.14

 

אחרי שבת ותקשור חוויתי קשה ביותר עם הצפת קליפות איומות מניקוי ספרי בית הדין של מעלה, וניקוי חלקי של הקליפות , עם חווית חולשה אטימות הצפה רגשית קשה ועייפות נוראית אני מקבלת מידע חדש.

טיהור שדות העתיד של הנשמה מתחיל

כמה שדות עתיד קיימים בנשמה?.

קיימים שניים עשר שדות,אך הם בחלק האלוהי של הנשמה.וחיבור אליהם מאפשר יצירת עתידים חיוביים וגם מציאויות המשנות המשנות לטובה את ההוה והעתיד.

מה חוסם אותי מלהפעיל אותם או להגיע אליהם?

המשך

27.12.14

קראתי שוב את שני התקשורים האחרונים מה-13.12 ומה-20.12 .

לחץ על הראש וכובד עם צמרמורות דוחות בכל הגוף מורגשות,מוכרות לי,כשיש משהו מהעבר מכוחות הצד השני המועלה לפינוי.

אני מברכת ברכת כהנים 12 פעמים.מפעילה את כל הקודים האלוהיים בעוצמתם הגבוהה ביותר.

שני שטנים מכישוף עתיק מתגלים מהגלגול ה- 5 ,מתנפצים , הכתר עדיין לחוץ עם בלבול והטעיה.

אני מפעילה את כוחות הסרת הכישופים בעוצמה הכי גבוהה.

הם נשאבים מעלה ויותר צלול בראש.

זהראל אנחנו מלאכי היכלות הקודש העליונים איתך עכשיו ולתמיד.

הינך מקבלת מידע  על השדות המקיפים את האלוהות הנשמתית כפי שאת קוראת לה

או בפינו "שדות האור האלוהי של הנשמה".

- למה קראתם לו עבורי "שדות עתיד"?

אנו שליחיו של הבורא ונמצאים בהיכלות הקדושה הגבוהים.

הינך מותרת בכניסה והטענה באור זה וגם שליחה את כאחת מהבוראים הראשונים מאת הבורא,

לא נתתם לי תשובה.אתם מהאור או מתעתעים?

אנחנו רק מהאור ומהיכלות אור הקדושה.מהבורא אנו. עבורך.

מלאכי היכלות אור הקדושה- "שדות העתיד, הם השדות העדינים של הנשמה בעולמות גבוהים אלו כי כאשר נקיים הם מכל המטענים של העבר והתכנים הכבדים, יכולים הם לשאת את הרצון האלוהי ליצירת רצון הנשמה  לבריאת העתיד הנכון מאת הכוונה המיידית של הבורא  ומימושה בכל העולמות. על שדות אלו ליצר את הידע המדויק והנכון של הנשמה למימושי כל היעודים ומטרות הבריאה מכל זמני העבר וכל העתידים".

מה ניתן לעשות כדי לנקות את מטעני העבר מהם?

הניקוי של שדות אלו מתאפשר כשהספרים הגבוהים מורשים ניקוי ועימם גם הסרת גורלות דינים ושיוכי עבר לקבוצות עמים תרבויות ויקומים.

הינך מורשה על ידי הבורא ובית הדין של מעלה לבקש ולהפעיל ניקויים כאלו מהיותך יכולה להכנס להיכלות הקדושה ולבית הדין של מעלה ובשל זכותך ההסטורית לעזור לאנושות והעולם הארצי למעבר לעידני העתיד.

איך הם נושאים את המידע של העתידים?

שדות אלו הם מרחבים של קורי אור עדינים ובהם זורמים התכנים של רצון הבורא וכל תוכני התוכנית הגדולה של כל הבריאה והידע הזה מוכל שם.

למה הניקוי של השדות יצר כאלו עומסים סבל והפרעה ביכולותי לתפקד ולחיות?

זהראל את הסרת ביחד את התכנים של כחמישה שדות ביחד. עומסיהם היו קשים בתוכן בכאב ובמסר המעיק שלהם.

- להבנתי מסרים רבים עליהם היו שקריים...אם הם מהבורא, הרי שמה שנאמר לי ממש מטעה.

זהראל, העבר שנמצא על שדות הנשמה שלך הינו כיוון שהאנושות היתה בו עם ירידה לדחיסות החומר על כל המודעות הקשורה אליה.

- וזה מהבורא? ההכונה הזו? לשלוח את הנשמות למצבי נפילה כאלו ולעתיד כזה? זה נשמע לי אכזרי ומטעה ואפילו רשע.

זהראל, הינך תחת לחץ נפשי והטעיה  גבוהה....

אני מפסיקה את התקשור ואמשיך כשאהיה נקיה ופנויה.

עליה מספירת חסד שבתיפארת היקומית לספירת חסד שבבינה  עליה מספירת חסד שבתיפארת היקומית לספירת חסד שבבינה

עליה מספירת חסד שבתיפארת היקומית לספירת חסד שבבינה

הסרת קליפות יקומיות של רשע אכזריות וסבל

עם אבינו מלכינו

3.10.16

 

אני בחלום בו במבט עילי אני רואה עמק ענק, כמו הקניון הגדול שבאמריקה, בתחתיתו נחל זורם. משמאל מגיח תנין כמו אליגטור ענקי הממלא בגופו העצום את הקניון, וגבו בולט מעל לשפת הקניון. כולו מכוסה בבוץ והוא זוחל עם עיקולי הקניון ימינה ואחר כך שמאלה,עוצר ועוצם עיניו. הוא בגודל עצום כזה שברור לי שזה לא ממש תנין רגיל. אני שואלת ומקבלת שזה מהתנינים הגדולים של בראשית...

חלקי נשמה שלי שבויים במרחבי שליטתו...הוא קשור לאל התנין של מצריים העתיקה... בודקת בספרי הפתרון לחלומות ומקבלת שאני בסכנה או שעימי אלו הרוצים ברעתי...

אני מבינה שאני בפתח של תיקון והתעלות הנשמה שלי לרובדים רוחניים יותר גבוהים וזהו הפתח לתהליך.

אני שואלת באיזה מרחב ספירות נשמתי מתפקדת ומקבלת שאני במרחבי ספירת תפארת. ועכשיו עולה מתפארת ד'תפארת, לחסד  ד'תפארת , מה שמצריך הסרת ההגבלות ההסטוריות אשר בעברי הורידו אותי ממרחבי תודעה וחסד אלו מטה...

אני הבורא , מלך מלכי המלכים הקב"ה אבינו מלכינו, עימך עתה ובכל הזמנים תמיד.מגינך ושומרך.

זהראל אהובה יקרה ,ביתי את,

הינך במעבר לעולמות חסד גבוהים יותר. והקשיים הפיזיים שהינך חובה  הם תגובה לשינויי התדרים העצומים בהם את מתנהלת.

מלך התנינים שהוא מעברו של היקום הזה חלק מכוחות הרשע מהווה מקור לצער, הרס וסבל בעולמכם כבר עידנים רבים. הינך מהוה באורך ובמהותך מקור להפרעה בתיפקודו. הראנו לך אותו ממבט על כדי שלא תפחדי. בשל הבנתך את תפקידך ואת התהליך בו הינך נמצאת, את משמשת נקודת הפעלה ממשית של אור באנושות ובבריאה כולה עבור הסרת קליפת רשע זו עתה.

הינך מוכלת בכבודי אהבתי ורצוני.

אבינו מלכינו –"השילי את נוכחות ישות "המוות-האכזרי", מעל שדות העתיד של נשמתך, מהעבר העתיק של האנושות...

הורי לו בשמי לצאת ממרחבי נשמתך חייך  מעמך ומהאנושות כולה עכשיו.

זה רצוני וזה תפקידך".

- אני ,זהראל שפע אור – בשם אבינו מלכינו, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הבורא, אל אחד יחיד ומיוחד, מורה ומצוה על ישות "המות האכזרי" – צא! חזור אל ממלכתך ואל עולמך, עכשיו, והחזר כל שלקחת מכל הנשמות וממני.

הוא קד, נסוג ומתרחק בכפיפה משדות העתיד של נשמתי ומסיר עימו מסך כבד ואפל מעל  מרחבי מצבור נשמות האנושות וכדור הארץ. הוא נשאש מטה אל מרחב רחוק מעבר לראיתי  והשער ממנו חדר נאטם.

 אור זהוב של חסד מספירת חסד מגיהה וזורם מטה ועוטף ברכות את נשמות האנושות כולה מחלחל ונספג בכולן .אנחת הקלה ורווחה נשמעת במרחבי היקום.

אבינו מלכינו- "ועתה זהראל, הורי למלך התנינים הגדולים של כוחות הרשע והאופל, להסיג כוחם וחסימותיהם מהאנושות,שכן זמנו תם ואין רשות יותר למהותו לחסום את התקדמות האנושות לאור ולהתפתחות רוחנית בהווה".          

הבורא, אבינו מלכינו- אעשה זאת באהבה ובכל מהותי.

אבל מעניין אותי לדעת למה עד עכשיו לא נעשה תהליך זה ולמה אני מצווה לעשות תהליך זה?

אבינו מלכינו-"הינך שליחתי ואת היא הנשמה והמלאך הראויים והנכונים לתפקיד ולחובה זו.

בהיותך בעברך כוהן גדול בתרבות השומרים, שיבשת קשרי האנושות עימי, ועתה התיקון מוטל עליך".

הבנתי, מבקשת סליחה על הטעות והנזק.

אבינו מלכינו-"אין מקום לכך, הכל נסלח ונמחק, התיקון מקומו עכשיו.

מלך התנינים כוחו במוחו ובלסתותיו. הורי לו בשמי שתפקידו היקומי והארצי הסתיים".

- אני , זהראל שפע אור מורה, למלך התנינים, בשם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אבינו מלכינו-

צא ממרחב היקום הזה ומהשפעתך על כדור הארץ והאנושות, תפקידך הסתיים. חזור למרחבי השפעתך הקדומים.

אבינו מלכינו- "בטלי את הזימון שלו לאנושות כדור הארץ ולהשפעותיו על יושביה עכשיו ולתמיד".

- אני מבטלת כל זימון שלך לכאן מהעבר, ומורה לך לבטל את כל השפעותיך על כדור הארץ וכל יושביה עכשיו ולתמיד.

הוא נראה שחור וקודר, נסוג לאחור ומושך בליסתותיו סיבים שחורים מרשתות קוסמיות מעל מרחבי כדור האךץ וקבוצות מהאנושות, שתפקידן להחדיר תודעת אכזריות, הרג, סבל וחסר.

אבינו מלכינו- "בקשי אותו להסיר הכל, תובנות של חובת  עונש סבל חסר וגזל שהאנושות ספגה ממנו כבסיס לחינוך וערכים מעוותים במקום חסד חמלה ושפע".

-אני מורה לך מלך התנינים ומבקשת בשםי ובשם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,אבינו מלכינו,אל אחד יחיד ומיוחד בורא הכל, להסיר הכל, תובנות של חובת  עונש סבל חסר.

הוא מושך רשתות וסיבים שחורים הנשאבים מהנשמות באופן פרטני וכללי גם יחד.שש רשתות נמשכות מעלה ומתקבצות בגושים מאחוריו ליד צידו הימני של הזנב.

אבינו מלכינו- "ועכשיו הורי לו להסיר את תשתית הרשע מהאנושות".

- אני זהראל שפע אור, מורה לך בשם מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא,  אבינו מלכינו, בורא הכל, להסיר את כל תשתית הרשע מהאנושות עכשיו.

שאגה עזה ונהמה לוהטת בוקעת מתוך לסתותיו, ההתנגדות שלו ברורה. עיניו צהובות ולהבות אש זרה בוקעות מלועו העצום.

רצונו של הבורא הוא עבורך, עכשיו, אני אומרת ברוגע ובנחישות.

אני מרגישה איך הגנת כבוד הבורא ואהבתו המכילות אותי הודפות בקלות את להבות השינאה והזעם /רשע שלו.

ברקים של אור בהיר בוקעים מכתר הבורא מעלי ופוגעים במצחו בין עיניו . הוא המום. ונסוג.

מסתובב ימינה ומושך עימו הררי אנרגיות של רשע אופל ורוע. כשכל המסה העצומה הזו יוצאת מכל המרחב, הוא מתרחק ועימו משאו הגדול.

מסך יורד בינו ובין היקום בו נמצאים אנחנו והאנושות ובמרכזה כדור הארץ.

אור ברכתו חסדו אהבתו וחמלתו של הבורא מציפים את המרחב ואת האנושות ואת כדור הארץ. מחלחלים לתוך המסה של הנשמות והתודעות האישיות והכלליות של כל הגוף הכולל של האנושות.

אבינו מלכינו- "הוא לא יחזור ולא יפריע יותר, תפקידו ההסטורי הסתיים עכשיו. הוא חוזר אל מקומו

ואינו מורשה להפריע עוד לעולמים.

עכשיו זהראל קיראי לכל חלקי הנשמה שלך ושל כל שאר הנשמות שאיבדו חלקים בשל שליטתו".

- אני זהראל שפע אור, קוראת לכל חלקי הנשמה שלי וכל חלקי הנשמות של האנושות שנכלאו ונחסמו, לחזור למקורם ומקומן הנכון לעולמות האור ולשלמות ואחדות .

ארבעה חלקים שבים אלי למצח ולכתר, בנשמה האלוהית בחלקה העליון. רבבות ניצוצות שבים אל הנשמות בכח קוד השלמות וקוד האחדות . נשמעת נשימת רווחה והקלה בכל היקום. צינור האור המרכזי  של האנושות מתאחד לאור עצום ומתחבר אל הבורא . אור אלוהי של אהבה חיים ושפע רב עם חמלה חסד וטוב, זורמים מהבורא מטה לכל הנשמות. לכל אחת ולכולן ביחד. קוד הברכה בעוצמה רבה מופעל וזורם בכולם.

מלך מלכי המלכים – "זהראל, זכית לתקן את אשר קולקל. ברוכה את.

הינך עולה כעת לספירת חסד שבבינה. ספירת תפארת של היקום הינה נחלתך.

מבורכת את".

סליחה על הבורות, אבל מה עם ספירת חסד וספירת גבורה היקומיות ?האם אין בהן תיקונים או תודעות להסרה והטבה?

מקור חיצוני לא מבורא עולם- זהראל כל שאת צריכה לקבל בזכות ובחסד נתנו לך היום.

נוחי החלימי והכל כשורה.

הבורא אוהבך וחומלך.

כל תהליך שנעשה במקומו ובזמנו הוא.

הינך מבורכת ומוגנות. שמחי בטוב שבחייך.

כל השליחות שלך שמורה מכוונת ומוגנת בידי הבורא

מי אומר לי זאת?-

השטן צא ממרחבי הנשמה שלי ושל כל העם והאנושות .

אבינו מלכינו- "יפה ביקשת זהראל. כל המקלקלים והמחריבים יוצאים ממרחבי השדות שלך.

קבלי את בירכתי אהבתי ושימחתי בכל שיש בחייך. זכרי כי ברוכה את בכל".

תודה לך הבורא אבי ומלכי.

שנה טובה עומדת בפתחך.

סיימי את כתיבתך

והשרי בירכתי בך לכל הנזקקים.

אני יהוה שומרך גואלך ורופא הכל.

עידן 11- נתק מבן הזוג הקוסמי של הנשמה, וכישלון מול האנושות  עידן 11- נתק מבן הזוג הקוסמי של הנשמה, וכישלון מול האנושות

עידן 11- נתק מבן הזוג הקוסמי של הנשמה, וכישלון מול האנושות

מקור חסימות החיים הגדולות

עם הבורא,השכינה ומלאכי עליון כתריאל חסדיאל  נוריאל

27.6.2015

 

היום במדיטציה לחיבור לבן הזוג הקוסמי נפתחה בפני התמונה של המקור לשתי החסימות הגדולות בהן אני חיה כבר זמן רב.

חסימה מהעידן ה11 של הבריאה בו אני חווה כישלון כלפי הנשמות של האנושות והיקום והנהלת הבריאה הכוללת.האמונות העיקריות שקיימות בברמות הגבוהות של הנשמה, הן האמונות:

 שאני כישלון, שאין בי מה לתת שהוא מספיק טוב, לבן הזוג האמיתי הקוסמי ושעדיף לו בלעדי.

 ושאיכזבתי את הבריאה, הבורא, הנשמות באנושות ואת מהותי הגבוהה. ואין לי ובי יותר הצלחה בשום תחום בחיי.ושאני ככשלון, מוותרת על הזכויות של שמחה, אושר, זוגיות, שותפות ,הצלחה והתקדמות.ועם כל אלו עצב ,איבוד האמון בי וביכולותי, באמת הפנימית שלי ובזכות לכל שויתרתי עליו.

במה הכשלון הגדול הזה?

המלאך כתריאל- זהראל יקירתנו- היה לך מאבק קשה וארוך עם כוחות מ 3 יקומי האופל העתיקים שנקראים בלשונכם חוצנים או חייזריים,על שלמות ותודעת האור של האנושות , ונשבית בכוחות הצד הנגדי ונשברת וחלקים רבים.עדיין שני חלקים גדולים שלך לכודים שם ועימם רבים מתומכיך ואוהביך.

האירוע היה חלק מנסיון השתלטות על האיכלוס והשליטה במהויות הרוחניות של כדור הארץ.

היית הכח המוביל כנגד המערך ולא הצלחת למנוע את הנפילה הגדולה של מודעות האנושות לתודעת סבל קושי שיעבוד וחסר.

עתה כשאת בתהליך הרמת התודעה האנושית בחזרה לראשיתה הנכונה, גם את כרבים מחזירה לעצמך את הזכויות השלמות והיכולות האמיתיות שלך עם כל המגיע איתם אליך ולחייך בהווה.

הינך מתבקשת להחזיר את כל חלקייך, לסיים את העימות התודעתי עם מנהיגי היקומים הללו ולחזור  למצב שלמות ואחדות עם עצמך עם יעודך המלא ועם השותפויות המיועדות לך כולל הזיווג הקוסמי והחיים הארציים המדוייקים לך.

כדי להניע את התהליך בקשי מהבורא את זכות ההפעלה של איזון עידני העבר בספר ה-11 וה-12

והביני שאלו הן פעולות המשנות את ההסטוריה האנושית והרב יקומית כאחד.

יהוה- הבורא, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,בורא הכל, אני מבקשת ממך את הרשות והזכות להניע ולהפעיל את תהליך איזון עידני העבר בספרי בית הדין של מעלה.

הינך מתבקשת זהראל להסיר מעליך את מעטה הבושה והכלימה אותם עטית בהיותך נכשלת בתהליך הגנת האנושות מהאופל הקדום ויקומי שליטתו.

אני מסכימה בשמחה ובביטחון מלא להסיר את מעטי הבושה והכלימה שבכישלון מעברי.

אני רואה העצמי מסירה מעטה עבה וכבד של אנרגיה אפורה סמיכה כבדה ועימה רגש של צער כבד ועומס על הראש.

חברי את המהות העכשוית שלך עם המהות ההסטורית המשוחחררת .זמן הגאולה הגיע ועימו חופש משיעבודים עתיקים.

ועתה ,הטי את מטה התמרת הספרים והתחיחל בספר ה-11 להתמיר את גורל האנושות והשתלטות האופל הקדום על האור והכוחות של נשמות האנושות המוארות  כדי שהן תהיינה תחת ההשפעה של היקומים האפלים ותכניהם בהגיעם לאיכלוס הפלנטה.

אני מבקשת את האור האלוהי שלך יהוה והגנתך המלאה בכל התהליך.

"הנני עימך זהראל, הנני האופל הקדום,ואת היא אוייבתי הגדולה. אתה אני משחרר אחיזתי בך שכן היותך האורו של יהוה וכל הבריאה המוארת נותנת לי את הכח והיכולת לשחרר ולהיות מותמר ותודעה חדשה".

אני מכוונת את המטה להתמרת הספרים,ומכניסה אותו בספר ה-11.אור עצום בוקע מהספר, דפיו מתהפכים לאחור במהירות,כל דף הינו פורטל למצב אירועים קדום ובמרחבי הבריאה העתיקה.

התמונות של אירועי העבר מתגלות לי .אני מצווה על תיקון המצב ההוא עכשיו לטובה האלוהית העליונה ביותר עם מטרות הבריאה לכל העידנים העתידיים הקיימים.

הבחירה לאופל הקדום להתמרת ו והתמרת מרחב השפעותיו מתגלה .

עתה זהראל התמירי בספר ה-12 את הזכויות להעברתו לאור הבורא ולתפקידי בריאה באור החיים האהבה והטוב בחסד והשפע.

אני מעבירה את המטה אל הספר ה-12 ודפיו נפתחים באור עצום מתגלה מהות האופל הקדום בבחירתו העתיקה להיות במרחבי הבריאה האפלה.

"הצילי אותי זהראל", הוא קורא,

אני מבקשת מיהוה ומהבריאה המוארת, לשנות את העבר ולאפשר העברת כל המהות הזו וכל בריאותיו העתידיות לאור וליכולת מעבר לאהבה חיים טוב וחסד חמלה ושפע.אותו ואת כל איזורי השליטה שלו, יקומי האופל וכל נתיניו ושבויו.אור עצום עובר מיהוה, במלוא העוצמה והכח לתוך המטה להתמרת הספרים,הכתובים בו משתנים והמשמעות שלהם גם כן משתנה ומעבירה את השינוי לכל הברואים והמרחב בו הם קיימים.

חסדיאל- הפדיונות שלך משתחררים מטהרים וחוזרים אליך.ועימם תודעת האמיתות שלך

 וכל זכויותיך העתיקות ,לפיריון, זוגיות, אהבה, שפע, והכרה לאומית, יקומית ורב אנושית.

זהראל, – אני הוא יהוה ,מלך כל המלכים והחיים בורא הכל.

עמדת במבחן הגדול מכולם,והינך עתה בחיבור שלם ובשלמות עימי ועם כל הבריאה .

הינך עוברת לשלב הבא בבריאה הכוללת.ריפוי השבר הגדול שבך מהעידן ה11 הסתיים והינך מקבלת בשלמותן את כל הזכויות שבעברך דחית, מפעת אכזבתך מהכישלון בהגנה על האנושות והתודעה המוארת שלה.יקומי האופל מותמרים ונשמות משתחררות מתודעת השפל החסר הסבל והעוני.הבריאה כולה חוגגת היום את ההתמרה והשינוי הגדול.

אני מרגיה אטימות וסחרחורת בכתר, ואין לי חווית רגש או משהו בלב-נראה לי כמו נתק או חסימה פנימית .

פתחי ליבך אליך אינך עוד אכזבה וכשלון יקומי כפי שחווית עצמך, אלא משחררת היקומים לאור העידנים החדשים.

- אני משחחרת את תודעות ותדר הכשלון שבי, מכל המהות ובכל הזמנים, בבקשה יהוה הסר את הכל מעלי והחזר אלי את חיבור הכתר הלב והגוף לאחד.

שחררי מתודעתך את הביטוים חסר ואסון.הם שייכים לתודעת האופל העתיקה.

אני משחררת הכל מכולי. השפע וההתקדמות לטוב, יצירה חדשה והתפתחות ,שותפות ועזרה, שמחה והצלחה, הם המציאות שלי החדשה.

- אני רואה את הנשמה שלי בוקעת מעין תקרה חוסמת כקליפה בין העולמות ונכנסת מעלה לעולם מואר, ונאמר לי כי זהו המעבר שלי לעולמות הידע הגבוהים של הבורא בצד הקדושה והשפע לחסד חמלה שמחה שלמות זוגית והתמרה מוארת רב יקומית.

הינך קיימת עתה בעולמות הידע האלוהי העליון של יהוה של הבריאה המוארת לעידנים החדשים. מטטרון- ברוכה השבה אלינו בשלמות אהבה ואמת.ניצחת את כבליך העתיקים והשתחררת מהם לעולמים.עתה הידע והחכמה האלוהית זורמים אליך ובך והינך מלאך אלוהי שלם ומואר .

הינך ברוכה בכל .

אני מרגישה בגוף הרבה שינויים בזרימה ובתדרים אור כסוף זורם בי מהשכינה ומהבורא כאחד עם אורות ורודים זהובים תכולים ירוקים סגולים כחולים זוהרים וצהובים כתומים ואדומים

אני משחררת את הבושה לקבל או לרצות לבקש עבור עצמי ועבור כל עשיתי.

זכות הקבלה והמימוש חוזרות אלי.

יהוה- הינך אהובה זהראל.אפשרי קבלת אהבה וחיבה תמיכה ושפע לכל חייך. מעתה הינך חופשיה.

הכל מגיע אליך ומוצא אותך לטובה.שמחה והנאה במעונך והחייך.

הינך מבורכת ומועצמת והכל מגיע בקלות ובחן בחסד ובביטחה.

אני מבקשת ממך יהוה את סיום העגינות וסיום העיכובים לחיים בבית משלי.

אני מבקשת שכל החסימות במנהל מקרקעי ישראל לבניה בכפר בחוקים המאפשרים לכולם לבנות יגמרו מהר ככל האפשר.

בית ומקום מגורים לחיי הארציים חשוב לי כדי לעגן את האהבה השמחה והאיזון הפנימי שלי.

ביתך יבנה בקרוה זהראל בבטחה ובשלמות הרוגע והנחת ויהיה מקור לצמיחה עבורך ועבור ילדיך ובן זוגך החדש.

הנך ברוכה ומקודשת

תודה לך יהוה

תודה לכם המלרכים תודה לך נשמה שלי

אני מודה ומברכת את כולכם באהבה ושמחה.

שיחה עם יהוה - חובתי לכפיה של מות, או סבל מתמשך, על בן הזוג  שיחה עם יהוה - חובתי לכפיה של מות, או סבל מתמשך, על בן הזוג

שיחה עם יהוה - חובתי לכפיה של מות, או סבל מתמשך, על בן הזוג

בנוכחות- יהוה ,השכינה,מטטרון,כתריאל,חסדיאל וזרחיאל

21.6.2014

 

השבוע שוב עלה נושא תביעת בית החולים שאכפה על בעלי הכנסת פג- צינור הזנה ישירות לקיבה מקיר הבטן.

הם בבית החולים, לא לא מצליחים לטפל בו פסיכיאטרית,או בכאבים או בגוף, ולקיים אותו ,אפילו פיזית.

חובתי כאפוטרופוס על בעלי שהוא חסוי,חסר ישע ,בסבל לא אנושי,ובתהליך מהיר של אבדן משקל 11ק"ג ב- 6 חודשים האחרונים(כיום 45 ק"ג) ,כאבים קשים בעצם החזה, דיכאון חריף,יאוש ואובדנות,מהמצב חסר השינוי מזה 9 שנים.

אני בבכי והצפה ריגשית גדולה על המצב ההזוי בו אני מחויבת לדון אותו או בהעדר הזנה כפויה בפג, למות איטי בהרעבת הגוף,או בהמשך הסבל הפיזי הבילתי אנושי בו הוא קיים,לעוד תקופה לא מוגדרת של שהיה בבית החולים.

אני רואה את מלאך המוות לידו עם החרמש כבר זמן מה..."זוהי חובתי ותפקידי"

המלאך כתריאל- זהראל יקרה,בתקופה זו את עוברת שינוי רוחני מהותי ביותר בהוויה הגבוהה והראשונית שלך. ואנחנו אוהביך ומדריכיך מבקשים שתתאזרי באורך רוח ובהבנה שכל מה שמתהווה הוא לטובה הגבוהה ביותר.

- אני מבקשת תשובות ישירות מהבורא - מה הפעולה הכי טובה לכולם במצב הזה?

יהוה- " זהראל- אני הוא יהוה אלוהי אבותיך ואלוהי כל היש.אני הוא בוראך ויוצרך.

אהובה את ,ואין עליך חוב של יצירת מות או סבל.

המצב בו את נמצאת הוא בחירה שלך ללוות או בן זוגך לאורך כל הדרך עוד בטרם נולדת לחייך אלו.

ובשל כך את עדיין בשולי החיים שלו.

הוא בחר לצאת מהחיים בהעדר כל, כדי לחוות את האין, והבחירה קשה לו בחיי החומר עד למאוד.

את בהיותך בבחירת הליווי נאלצת להיות בחווית האין שלו ,זה מאוד כואב לך ומנוגד ליש שבך.

- האם אני יכולה ומותר לי לשנות בחירת ליווי עד הסוף זו עכשיו?

"כל בחירה שבחרת מותרת לשינוי כל עוד היא ברצון חופשי ומודעות מלאה".

- מה לעשות עם הפג?

"השאירי בידיו את הבחירה וסיימי את מחויבותך אליו בכבוד הראוי לו.

הוא לא מאריך שהותו הארצית יותר וקרובה פרידתו".

- אנא הבורא – יהוה- מלך מלכי המלכים. בידך הכל.החיים והמות.

- אנא הבורא. מחל וסלח לו והסר את הסבל ממנו.גאל אותו מסבלו.בבקשה!!!.

יהוה- "אני עימו ועם נשמתו, בסבלה הגדול והקשה,ומאפשר לו לשחרר הכל, כדי שימלא בחירתו וישחרר הכל,הוא בעשיה הנכונה לו ביותר,מעט עוד נותר לו כדי להשלים את תפקידו זה.סילחי לו על הבחירה הקשה של נשמתו לחוויה זו".

אני סולחת לו על הכל.סולחת ומוחלת על הכל.

בבקשה, אנא, הסר ממני את הצער עליו ועל הסבל שלו,

אני מבינה שהעידן ה-12 בו ישנו שיעור של התגברות וגילוי העצמה הפנימית הופעל עכשיו ואני חווה את התיקון המלא והסופי שלו.

יהוה- "נכון הוא ,את מסיימת את כל עידני הבריאה וכל הלמידה הרוחנית הגבוהה בשבועות הקרובים.

עליך ניתן הכבוד והעוז, להכניס לאנושות את הידע והתיקון הרצוי לנשמות המתגלגלות לעידני העתיד, להכנתן וניקויין הרוחני, מעומסי העבר ותיקונן המלא.

- במה לשחרר את העימות הפנימי מהעידן ה12?

יהוה- "את נושאת אשמת שוא בה את חווה שאחרים מתו בגללך ושקעו בעולמות התוהו, ונושאת את את עול הרגש הכבד של אשמה ומות מיותרים.

הוויתך כלכך מלאה באהבה והעצמה לחיים שאינך מסוגלת להיות בהעדר חיים".

- אני מבקשת הסרת המטען כולו הבורא,ומבקשת לתקן את הנשמות ולהוציאן ממלכודת התוהו. .

"הסרת המטען קלה היא- הסכימי שהוא יוסר ממך במלאו עכשיו ולתמיד".

- אני מסכימה ורוצה שיוסר עכשיו ולתמיד.

 "ועימו גם חיבור כל הנשמות אליך, החזירי את כולן לחיבור האלוהי אלי ממך,עם חובתן לחיבור לאור החיים אל אורי הישיר ולא אליך."

- אני הנני- זהראל שפע אור ,אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל,

משחררת את כל הנשמות ומבקשת חיבורן הישיר לבורא  עכשיו.

אני משחררת אחריותי ומחוייבותי אליהן להכל, ומחזירה להן את זכותן וחובתן להתחבר ישירות לבורא.

הקלה גדולה מורגשת בלב ובגוף.

מטטרון- הוסרה ממך הדאגה והאשמה לגורלן.כל הנשמות הוחזרו אל הבורא. תם תפקידך עימן.תוקן העידן ה-12 .

אני מבקשת להתחבר במלוא הוויתי לבורא – אליך יהוה ולהתמלא באורך ,אמיתך,אהבתך ועוצמת הבריאה  המחודשת.

האם יש בעידן  ה-12 עוד התגברויות או גילויי עוצמה פנימית שלא תוקנו?

מטטרון- אין בך תיקון כזה יותר.

יש שמחה גדולה מסביבך עם השלמת תיקון כבד ועתיק זה בהוויתך.

אני מבקשת להכיל בי את כל אורות הבורא והעידן החדש במלואם.

אני חווה זרימה של האור האלוהי בי והליבה נרגעת ומתרחבת.

העידן ה-2 עדיין לא שלם בתיקונו בשעור הנשמה של איזון פנימי וחיצוני

והעידן ה-  4 בו השעור של אמון בקיום העצמי

יהוה-"זהראל אני יהוה ,מלך מלכי המלכים,בקדושה ובאהבה עימך-

הסירי פחד המילוי- שאינך ממלאת כל תפקידייך וחובותיך,כולם עבורי או עבור סמכות או נזקקות.

אינך זקוקה לציווי זה בנשמתך יותר והכל גם לא את העדר האיזון או יכולת קיומך עם מחויבות זו".

שני תיקונים אלו יוכלו להתאזן יחדיו עכשיו".

- אני זהראל שפע אור אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל, משחררת, מותרת, מרפה, מוציאה מתוכי, את הפחד- שלא למלא חובותי, תפקידי, עבור סמכות או עבור נזקקים.

ומבקשת להסיר ממני ומעלי כל בלבול והפרעה הקשורים או מקבעים בי דפוס זה.

אני מורה לעל ישויות הבלבול שבי- צאו חיזרו אל הבורא. תפקידכןם הסתיים עכשיו. הכל בינכם ובין הבורא. צאו!

3 ישויות בלבול נשלפות ממני ונעלמות מעלה.

ספר החיים הראשון מתגלה לי ובו דפים שמתנקים ונעלמים, אור זהוב מתמלא בו והוא נראה גדול ועצום ונקי בתוכו,

3 דפים עם תכני עבר עדיין בו שלא תוקנו.

עידן 1, אהבה  כוללת ומלאה גם לי, נותרו כמיהה לאהבת הבורא והעצמי במלואו.

עידן 7, שמחה בכל שקיים מתקופת אטלנטיס. נותרו רגשות של אבדן הכל והרס בלתי ניתן לתיקון

עידן 9, הכרת הידע וחוכמת המקור והנשמה האלוהית - נותרה בושה בהוויה

המלאך זרחיאל- זהראל נוחי כעת הכל בבוא העת.

העידנים שנוקו היום גדולים הם. התחזקי, והיי בטוחה שהם יתנקו בקרוב.

אורות הבורא ואיזון הנשמה בעולמות הגבוהים חלים עליך עכשיו.

אני מבקשת סיום תיקון גלגולי בגוף ה- 8 ,המוצף בבושה והקטנה.

ניקוי זה אפשרי עתה .ברכי עצמך .

אני מברכת בברכת הכהנים כ 3 פעמים.

שחררי עצמך מעולמות המוות העתיקים

כמה ?

ישנם 4 עולמות מוות, שהנשמה שלך בחלקיה העתיקים עדיין שבויה בהם.

מטטרון- קיראי לכל חלקי נשמתך, והפעילי עליהן את אורות העידן החדש כולם.

- אני זהראל שפע אור אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל,

קוראת לכל גופי הנשמה שלי מעולמות המוות לחזור אלי לנשמה אחת שלמה אני רוצה וצריכה אתכם עכשיו.

אני מבקשת מלחמה בין העולמות שחרור וטיהור מלא של כל החלקים והחזרתם אלי בתדר הנכון.

ומבקשת בסיום, לסגור את כל המעברים לתמיד.

מטטרון החלקים נוקו והוחזו אליך במלואם והמעברים נסגרו

צריבה בקיבה ובבטן עליונה לא עברו...

הבושה נשאבת ומתרוקנת, הלחץ מהעיניים יורד הנשימה קלה יותר.

התיקון לגוף ה-8 הושלם זהראל .

נוחי עתה .

אהובה את

היי ברוכה

אוהביך ומברכיך אנו.

תודה

שאלות ליהוה  שאלות ליהוה

שאלות ליהוה

28.11.15

אני ממש מרגישה רע,רגשית ורוחנית.

יהוה,אני מבקשת שתהיה איתי ותסביר לי מה קורה לי.

זהראל שלושה דברים קורים לך עכשיו שנמנעת מהם בעברך בשל חינוכך והשפעות של הוריך ושושלתך.

את לומדת לקבל עזרה ותמיכה ולבקש את שאת רוצה בלי להעמיס הכל על עצמך.

עומדת על רצונך וממקדת אותו

ומאפשרת לעצמך לקבל את הטוב ביותר מבלי להתפשר על עצמך למען אחרים.

- למה כלכך קשה לי עם רכישת מכונית במקום זו שנגנבה,זו שמצאתי , היא מרגישה לי מאוד  יקרה וכאילו שאני מתנהגת מעבר ליכולותי

-  למה קשה לי להפסיד כספים ולהיות בחסר כלכלי

- למה קשה לי עם אבדן האוטו שלי

את מופעלת מפחדים עתיקים של חסר ושל עוני עמוק ומוות בחוסר כל עדיין.[יחידה 11 ]אין מצבך כיום מצדיק זאת.בקשי שחרורו ושמחה בכל השגיך והצלחותייך כי רבות הן ועוד יגדלו מאוד.אין את נטושה ואבודה. במשך השבוע יתבהר מצב התהליך הכלכלי של החלפת הרכב שלך. נבונה החלטתך לרכוש רכב שיגרום לך הנאה ואושר.החזרת הרכישה תבוא בקלות ובנעימות והשפע שב למקומך בברכה ובהצלחה יתרה. אל תחששי מחסר אין במהותך חסר.

הגורם העיקרי לבחירה של מצב כזה עבורך הוא הצורך של הנשמה שלך להתקדם במהירות לשלב הבא והוא הנאה שמחה והפעלת רצון תוך קבלת עזרה רבה ממקורות רבים בכל התחומים בהם את מעוכבת.הינך ראויה לעזרת חינם רבה והיא מגיעה אליך מכל המרחב. כל השפע לו את זקוקה מגיע עכשיו אליך. השבוע וכן גם הבאים יהיו עם מטופלים רבים . המפגשים והרחבת הקהלים נכונה לך ותומכת בדרך המדויקת לך

- למה אני עצובה כל הזמן ומאבדת אמון בנתינה שלך אלי

הקושי הרב בו הינך מצויה הוא שעור  קשה שלך באמון אך גם באהבה לעצמך ובשמחה במה שיש. את יכולה לשחרר את הפחד העתידי שהעבר ישנה .הינך בתחילת תהליך הארה והתקדמות חדשים. היצירה שלך גדלה. המסרים שיגיעו דרכך הם מאוד חדשים וחשובים לאנושות ולריפוי הקשיים באיזורך.אינך בשידרוג, הינך על סף תקופה חדשה של התמרה עצמית ובריאה עבור כוונים חדשים היי פתוחה לשינוי ומעבר בית הוא תהליך שתעסקי בו בקרוב

- למה כל מה שאני עושה או רוצה נתקל בכלכך הרבה קשיים

זהראל, את עיפה ורווית סבל. עליך לרענן לחדש ולהחלים את גופך ולתקן את המבט על הטוב והרע בחייך.החוסרים בחייך הם זמניים ואם לא היו קורים כפי שקרו לא היית יכולה לבצע את המטלות הרוחניות והצמיחה כפי שקרתה.

- למה כלכך קשה לי להאמין שיהיה טוב מתי שהוא,ושעד שמשהו טוב יקרה כבר אהיה זקנהוחסרת יכולות תנועה וניידות ולא ישאר לי גוף פיזי וכחוחות חיים להנות ולהשתמש בטוב הזה, בחוויה שלי שנותי הצעירות כבר עברו ומה שנשאר זה להזדקן בכמה שפחות בזבוז שלא אהיה בקלון ועוני מכפיר.

זה לא ממך, זה מהשדים העתיקים שעדיין מצויים במרחב זמני העבר שלך(חיה 12).הינך הולכת ומשחררת את השפעות הגיל והעבר כך שהינך צעירה מכפי גילך וזה ימשיך כך גם בעתיד .

- מה עם בן זוג לפחות זמני להנאה בילוי ושיתוף? אני חסרה בני לוויה לבילוי שמחה והנאה

הפניות שלך הינה מועטה עכשיו בהיותך במיקוד עבודה פרנסה ובית חדש.

- מלך הנפילים ,מדוע הוא חוסם אותי?

הינו ניצב בדרכך אמנם בחו"ל אבל הוא יפנה את המהלך הבא כשתהיי בשלב החדש שלך. אין בינכם מאבק או עימות.

- מדוע אין מספיק תלמידים באירופה

הפרסום והדרך של הנחיית הקהל אליך לא נכונים לך,יש התנגדות של אינגריד להצלחת הלימוד שם. ולכן אין שם זרימה כבעבר. היא לא תורמת היא לא בעזרך...

היא יכולה לשנות את הכתוב לתבנית יותר מזמינה ויותר תומכת ומאמינה בדרכי האל ולא רק בידע

דברי איתה ישירות והיא תתישר ,נעזור לך.

היי ברוכה זהראל

 שחררי את הקושי לותר על האי הסכמה שכל חייך הם כישלון[אנ11] ושכל שאת מנסה ורוצה נמנע ממך.

שיחה עם יהוה והשכינה  שיחה עם יהוה והשכינה

שיחה עם יהוה והשכינה,

תיקון עידן 11

ריפוי השיעור של הכרה עצמית משפחתית וחברתית

9.10.2014 סוכות

 

כל יום כיפור עלו בי מהנשמה דמעות בשטף ללא מעצור,עם התפילות והבקשות מהסידור, הכאב התעצם מאוד.

המילים שעלו בי היו, למה אין לי כל עזרה, אין אדם שבאמת איכפת לו ממני בחיים, אין מערכת של משפחה תומכת ואוהבת,אין בן זוג לחלוק ולו גם מילה, אין כתף לתמיכה, או כל משענת אנושית,אין לי זמן ממשי של יכולת לפעילות והשתייכות בקהילה,וכן גם אין ילדים עם הכרת תודה מינימלית  ורצון לעזור ולתמוך ולו רק במעט עם כל מה שאני נותנת תורמת ועושה למענם.

המציאות של חיי היא שרוב היום אני מטפלת בנתינה תמיכה לחולים ,סובלים, כואבים ואבודי דרך.נותנת מעצמי כוחותי ויצירתי בעבודה ממש קשה,ושבה הביתה לילדים.ושוב נמצאת בנתינה ופתרון צרכים ובעיות שלהם.

מאז בעלי חלה ואושפז עברו 9 שנים שלמות.כל היחד והשלמות שבחיי התפרקו ונמוגו.

נותרתי עם בעל חולה וכואב עד כדי טרוף בלי פיתרון להקלה,ומאושפז קבוע,עם ילדים החווים יתמות וחסר אב ומעט מידי אמא.בגיל ההתבגרות, עם כל הקושי שבשלב זה בחייהם.

עלי בלבד קיימים עומסים אדירים של פרנסה,טיפולים,יצירה וכתיבת תכנים ,הדרכה ולימוד,חינוך לילדים מרדנים וכועסים חסרי אכפתיות או הכרת טובה או תודה בסיסית, וחווית הורות כואבת ומרוקנת ,ועול החזקת בית.

הבריאות שלי מחזיקה, אך אני מוזנחת מחסר זמן יכולת ומיקוד בי. וכבר לא חווה שמחה בגופי או בי כאדם.

אני חיה בבית שאינו שלי בשכירות ומיחלת למקום שאוכל להרגיש בו ביתי.שייכות ,נוחות, חופש ויופי.

המשפחה שאימצתי ב- 2008 כסבא וסבתא לילדי, נמוגה עם מותו של מוני ביולי השנה.ועימה המסגרת של היחד בקבלת שבת וחגים ביחד.

ואלו לא החיים אותם רציתי, או רוצה.

חיי מורגשים כתבוסה וכשלון בכל התחומים העיקריים והחשובים ובכל כוון אליו אני פונה.כל הטוב אליו כוויתי והשתדלתי יצר את ההפך.

והמצב גורם לי לעצב,צער,חוסר שמחה, הנאה, או נחת ממשהו.

אני מתקיימת בהרגשה שהחיים שלי נגמרים וכלים לשוא, ללא כל ערך אמיתי, משמעות אותה רציתי בחיי, או הערכה כל שהיא, או טוב.

חווית ההתמודדות הקבועה מול כל הקשיים הבלתי פוסקים, הלבדות לאורך כלכך הרבה זמן.ללא הטבה, או שינוי, למרות כל המאמצים,הפכה אותי לאדם אחר.

אדם,שלמרות כל הידע ההשתדלות, החיוביות המאמצים והעשיה למען הטוב,כל חיי וכל זמני, איבד את האמון והתקוה שיהיה לי אי פעם טוב.

אבדו לי הרצון והציפיה לאיזו שהיא נחת או החזרת טוב מהילדים שלי אי פעם.

וזה הכי גרוע.כי כלכך רציתי אותם בחיי ולהביא להם וגם לי-  טוב, אהבה, ושמחה הנאה, ערכים טובים משפחתיות והמשכיות.

- אני שואלת אותך בורא עולם,האם זהו רצונך? לזאת התכוונת עבורי???

זה ה"טוב" שמגיע ומיועד לי?

האם זהו גמול  נכון על כל העשיה והנתינה שלי בעולמך ובבריאה שלך?

זו הברכה שלך לחיי?

בינואר אהיה בת 60.האם כל חיי כלו לריק ולתוהו לעמל ועבודה לחינם???

האם זו מנת חלקי בחיי אלו?

הלהכניע בעמל ובבדידות את ליבי חפצת???

 

יהוה- "אני הוא יהוה, מלך מלכי המלכים, בקדושתו.

זהראל עצבונך וסבלך רב הוא.הכל בך מעידני הבריאה העתיקים ועולה בך להטהרות והכנה לשלבי חייך החדשים.

הכיני עצמך לניקוי עידן 11 בו חווית את כל התחושות האלו כנשמה עוד טרם היותך אדם בגופו הארצי. חוויות ותחושות אלו הן חלק מלימודי הנשמה וזמנם עבורך תם.

יהוה- "הכיני ובקשי את כל כוחות וצבאות האור לעזרתך" .

- אני זהראל שפע אור קוראת בשם הבורא יהוה לכל צבאות האור וחילותיו של הבורא להתייצב ולעזור לי .

- אני מבקשת להסיר את יוצרי הגורל שסביבי, אני מוצאת כ- 5 יוצרי אופל גדולים

יהוה- "הורי להם זהראל בשמי ובשמך לפנות את המערכה ואת המרחב לתמיד".

- אני זהראל ובשם יהוה  מבקשת מכולכם לפנות את המרחב שסביב נשמתי, ואת המערכה על בידודי ועל יצירת כל הקושי והחוסר שבחיי עכשיו ולעולמים.קבלו את גמולכם ואורות גנוזים ושחררו את המרחב שלי. הכל בינכם ובין הבורא.

הם פונים ועוזבים.אני חווה את ההקלה שנותרת בשחררם את הלחץ עלי- על שדות הנשמה ברובד 15 .

- אני מבקשת לפנות את שומרי הגורל ואת כל שאר הישויות בדרגים הנמוכים מכל המרחב הפנימי והחיצוני שלי.

8 פדיונות ו- 16 ניצוצות נשמה חסרים.

- אני מבקשת החזרת ואתקוד הריפוי האלוהי,קוד החיים, קוד השלמות קוד הנחמה וקוד הברכה.

אורות העידן החדש שוטפים אותי.

אני מבקשת ניקוי כולל וטיהור ספרי הנשמה בספריה האקאשית,ולהעצים את קוד השחרור משיעבוד רוחני ,קוד הסרת התנגדות האופל.קוד הריפוי האלוהי .קוד השלמות. קוד הנחמה .קוד הברכה.קוד השפע.

ספרי הנשמה יוצאים אלי.

ספר ראשון- עם חותם החיים עליו עצום בגודלו קרינתו וזוהרו.נמחקים בידוד והגבלת עזרה,הגבלת קידום והכרה.

ספר שני- עם 2 פרקים בו,נשרף ודפיו האחרונים על מחויבות זוגית טוטאלית נעלמים עם הכרזת שחרור ממני.

ספר שלישי- בו 7 פרקים,כולל פרק על אכזבה, השפלה,תסכול ושברון לב.יורדים 5 פרקים ונותר עול המשפחה ולבדות.אני מבקשת סיום פרקים אלו עכשיו.

הלהבה והחרב פועלים לטיהורם.גוש שחור ענק של כישלון הורות קיים עדיין.

- אני מבקשת ממלאכי גורל והבורא ושחרר אותי ממטעני עבר אלו.והגוש מתנפץ ונמוג.הקלה בחזה והגב מורגשת.

ספר שביעי ובו פרק אחד,

ספר שמיני- בו פרק אחרון,חסימות אפשרות למימוש ביתי ונחלתי בחיי אלו. מבקשת הסרת  5 ישויות ערבול-רגשי וחבלה, שומרי גורל מגוף חיה רובד 4.

הם מתפנים עם טיהור הספר.חוזרת אלי תחושת האיפשור והאמון ביכולת לעשית המיזם.

- אני מבקשת את להבת כתר הבורא ,יהלום אור הקודש וחרב הבורא לטהר ולהסיר מהספרים את כל מה שאפשרי לעתה ולעתידי.

שארית של רגשות,ומסקנה של חוויה קשה מגלגול תשתית- 4

שאין סיכוי או הזדמנות לשינוי, עולים בי.

- אני מבקשת את טיהורם מיסודות הבריאה העיליים מהבורא.והוצאת ישויות שטן,חבלה ,שיתוק ומוות.הם מתפנים עם המטען הרגשי הכואב והמעיק.

- אני מבקשת החזרת הרצון, האמונה, התקוה והציפיה לטוב בחיי, מחדש.

ויותר מכל אני רוצה את השינויים במציאות הארצית.

המלאך חסדיאל- העידן ה11 על כל תכניו ונזקיו תוקן עבורך זהראל .

ספרי הנשמה עוברים טיהור והתמרה.יש הקלה משמעותית בעומסים מניקוי זה זהראל.

יהוה-  "בורכת זהראל בעוצמות המאפשרות לך להתגבר ולהתעלות על כל הקשיים והכאב שבחייך אלו".

- הבורא לאילו שינויים התכוונת?

יהוה- "עם סיומם של תוכני ספרי הגורלות  וניקוי עידני הבריאה הקדומים נמצאת את זהראל בפתחה של תקופה חדשה. זו תקופה של פריון רב והצלחות כבירות שמעולם לא חווית. אילו הם תוצאות ההשקעה שלך בכל חייך. הפירות מגיעים אליך.זכויותיך עומדות לך כולן.עוד רבה העבודה עד שכולם ידעו על פעלך ומשמעות המידע שעימך לקידום וטיהור האנושות.עזרה רבה עומדת להגיע אליך.

קבליה בברכה ובשמחה ותעזרי רבות.

הסירי את הריק המשמים מליבך אינו שלך הוא.הוא הושם שם לעצור את יעודך האלוהי להנחלת האור ודרכיו באנושות ובכתיבת התכנים והפצתם.

הורי למלאכי החבלה שהושמו עליך ממורתך השחורה שזמנם ופעלם תם".

- אני מורה בשם מלך מלכי המלכים לכל מלאכי החבלה שהושמו על ידי מרי נוריס ושולחיה שזמנכם ופועלכם תם ונשלם.מעתה הכל בינכם ובין הבורא. צאו!!

6 מלאכי חבלה מתגלים לי בסביבות הנשמה האלוהית רובד 11.

ברקים אלוהיים מתנפצים עליהם, להבות אש מקיפות אותם וחרבות אור אלוהיות ננעצות בהם.כאב ראש בכתר מורגש.

- אני מבקשת הסרת כישוף/קללה ממרי.

יהוה- "קללה עצומה ונוראה מוסרת ממך היום זהראל.הינך חופשיה להתקדם בכל הכוונים הדרושים למימוש חייך בברכה אלוהית מלאה".

- איך עד היום עם כל מה שעשיתי זה לא עלה ולא הוסר?

יהוה-"זהראל כוחך ויכולותיך לא היו במלואם. כל זמן שהלכת בדרכי הגויים ובחרת בתדרים של אופל ועוצמתך נמהלה בכחש ובכזב.בהיותך מלאה באור ובכוונתך להיות עימי בכל מהותך, מגיע שלב ועוצמה הרוחנית המלאה וכל ברכותיה. הסרת החסימות מגיעה עימה.

היי בשמחה ובכבוד לעצמך ולאהבתך.היי מאפשרת את כל הנתינה של ילדיך אליך מתוך שמחה ורצון לקבל את נתינתם עבורך בדרכם ויכולותיהם.היא תגיע .אל לך להתיאש ולוותר על מתנותיהם לך.היי להם לאם חומלת ולמדי אותם כבוד לעצמם ולחייהם.הם זקוקים לכבודך ואהבתך אליהם עתה יותר מכל.

ברכי אותם כל יום בליבך ובדבריך.

ברכתך תתממש במהרה.

ברוכה את זהראל

ברוכים מעשיך וברוכים חייך בכל הטוב שלו את מאחלת ומייחלת

אני הבורא אתך ומברכך תמיד.

אני יהוה,כי פי ה' מדבר.

חוגי את החג ושימחי" .

- תודה לך יהוה על הסבריך הדרכתך וברכותיך.

- תודה לכם המלאכים עושי דברו.

- ברוכים היו.

שחרור שדות העתיד של האלוהות הנשמתית  שחרור שדות העתיד של האלוהות הנשמתית

שחרור שדות העתיד של האלוהות הנשמתית

לבריאת מציאות של שפע וקלות בחיים

עם  הבורא, השכינה, והמלאכים הגדולים

מטטרון, כתריאל, חסדיאל וסנדלפון

2.1.16

 

זהראל יקרה ואהובה

בחודשים האחרונים את חובה קושי ארצי הולך ומתגבר בתחומים רבים.

ואת נמצאת בתוך תהליך הפשטה של כל החוסמים העיקריים של חייך.

הינך לומדת לקבל שינוי מתוך התאמה ואמון בקיומך בקלות פשטות ושמחה.

בתהליך הינך חובה הסרת קליפות מחייך אלו  בשלושה תחומים

בית, מסגרת עבודה, והרחבת העבודה הרוחנית למעגלים יותר רחבים.

השדות הרוחניים של האלוהות הנשמתית שלך עוברים הרחבה ניכרת וכל חוסמיהם העתיקים מתעוררים  ומשתחררים לתמיד.

הסירי את חותם החסר מעל ליבך מאימך סבתך ומשפחתך המורחבת.

 באלוהות הנשמתית 8 וכבר מתפנה ממך החוסם הגדול מארהב בו את לכודה בקניון אנרגטי רב עוצמה שמנע עד עתה את הפיתוח התודעתי שלך בעולם הזה.

כדי לפנותו באופן כולל בקשי מהבורא שינוי תודעה שושלתי רב מערכתי ורב זמני.ובקשי להסיר מעל סיפרי הזכויות של כל הנשמות את חותמי החסר העיכובים והאובדנים הגדולים להשבה ולתיקון קבוע.

אני זהראל שפע אור  אסנת מרים בת יהודית וחנינא ז"ל, מבקשת ממך הבורא מלך מלכי המלכים הקב"ה, לעשות שינוי תודעה, שושלתי רב מערכתי ורב זמני על כל השושלות שלי, להסיר מעל לכל ספרי הנשמות ומעל ספרי הזכויות  את חותמי החסר  העיכובים והאובדנים הגדולים להשבה ולתיקון קבוע עכשיו ולתמיד.

3 מלאכים חדשים נוספים לעזרתך ממרחבי האור העליון של הבורא. המלאכים מיועדים להביא לחייך שפע כלכלי, חברתי ומסגרות ומרחבי עבודה חדשים לך.

3 חותמי חסר המשולבים בנשמה (ברובד אלוהות נשמתית1) בכתר, בלב ובגרון, מדור רביעי בשושלת. תודעת החסר, האין והעוני המנוון, ברומניה של המאה ה-19 מצד אימי.נמצאים ברקמות שקועים ומרושתים כהים ומעיקים. הם תודעה של מרחבי מציאות החיים בארצות מזרח אירופה של המאות הקודמות.

אני ממש מבקשת הסרתם ושחרורם ממני ומכל השושלת .

3 מלאכי אור עליון מסירים ממני ומאחי ונשמות נוספות את האנרגיות הללו.

חדר נפתח בפני חדר עם המון ספרים פתוחים במרחב של הספריה האקאשית . כולם פתוחים ומותמרים האורות האלוהיים הלהבות והחרב מנקים אותם.

אלו הם ספרי הזכויות של כולם זהראל.

נפתחו בפניך חדרי ספרי העתיד של הנשמות. ובהם ספרי הזכויות, וספרי היכולות הכשרונות  והכישורים, ההמצאות והקבלה של כל זכויות הנשמות.

אני מתמקדת בספר שלי. הוא גדול עבה מואר ולידו עוד 2 ספרים.הם נפתחים ונוספים להם אורות אותיות אור זהובות דפים וכותרות.

זורמים אלי אורות חדשים אורות הזכויות החדשות היכולות האפשורים והכישורים.

5 ספרים שדודים שהיו בספריות הצד השני,חוזרים לטיהור והפעלה נכונה מחדש.

הלהבות החרב והאורות המטהרים עוברים לראש ולשדה אלוהות נשמתית 11 לטיהור שדה העתיד ה11.

חסימה מהעידן ה-8, שעור של בגידה במהות המקורית.2 ישויות מות  וחבלה וחייזרים מעורבים בחסימת התקדמות ושחרור העבר. אימה של אבדן כישלון ותבוסה מציפים אותי.קליפה כהה מעל לראש מתגלה עם הישויות. הן נשאבות ונעלמות ועימן השיתוק ותחושת אי ידיעה מה לעשות כדי להצליח.3 נשמות מגבילות מחוברות עדיין.

אני מבקשת עירבול ושחרור שלהן לבורא, הן מוסרות מעלי ונמשכות מעלה.

הנשמה מתמלאת אור מתחזקת ואני מתמקשת בשדה העתיד שלה החסום עדיין.

2 ישויות מות על המרחב של השדה עדיין מגבילות .

אני מברכת ...המעביר חבלי שינה  מעיני ותנומה מעפעפי...הן מתרוממת ונשאבות מהשדה,כשניצוצות שלי חוזרים לשדה להשלמתו.

אבל עדיין יש לחץ על הראש- ממחשבה שלילית-אני לא לא רואה דרך קדימה...

אני מבקשת ממך הבורא ומלאכי האור העליון וכל המלאכים העוזרים, לרפא ולשחרר את הגוף של הנשמה ולסיים את השעור הזה.אני מבקשת למלא אותי בתעוזה עידוד ואופטימיות ורעיונות טובים לפרנסה לדרכי החדשה ולראות דרך חשדה קדימה...

אני חוזרת במיקוד לספרי הנשמה .ספר 1 נוספו לו 3 חותמות חסד  עזרה והתעצמות, הקלה וזרימה קדימה.

אני מבקשת פרנסה וקיום הכבוד ובשפע בעולם החומרי.

מבקשת שתעטרו מהשמים ותפתחו שערי שפע פרנסה טובה ושלום בבית.

תודה תודה תודה.

שדות הגורל ושדות העתיד של האלוהות הנשמתית  שדות הגורל ושדות העתיד של האלוהות הנשמתית

שדות הגורל ושדות העתיד של האלוהות הנשמתית

עם המלאך מטטרון,המלאך חסדיאל, משה רבינו, ואהרון הכהן הגדול

24.5.15

זהראל היקרה

מטטרון- אנו פה כדי להסביר לך על מבנה ותפקוד שדותיה החיצוניים של

האלוהות-הנשמתית, שכולם עכשיו נעורים לחיבור אליה, והפעלת הקשר הרציף הרב מימדי.

בהברא הנשמות הראשונות המרחב החיצוני שלהן נקבע כחלק ממהותן.

השדה החיצוני ביותר שלהן, היה השטח בו נוצר המימוש של העתידים אליהם הרצון והכוונה של הנשמה קרנו.

- כמה שדות עתיד ישנם על האלוהות הנשמתית?

קיימים 12 שדות גורל היוצרים את העתיד וממשים את רצון וכוונת הנשמה לבריאה יצירה ומימוש.אלו הם שדות העתיד בהם הנשמה מיצרת את האנרגיה אותה היא רוצה לחוות ולחוש כחלק מהלימוד וההנאה שבבריאה האלוהית שלה.

כל העתידים שהיא מאפשרת בבריאתה מצויים ומחכים למימוש כחזון, הרגשה, רעיון, מחשבה, כוון, ותמונות למימוש.ומשם האנרגי המנותבת לרבדים הנמוכים יותר בעולמות הבריאה ורובדי הרוח והחומר.

חלק מהחוויות הינן רצון להתנסויות שונות חלקן נחשב במימד הארצי לקשות.וחלקן לגדילה והתעצמות.

שדות העתיד של הנשמה מכוונים את האירועים והאיפשור של חויות שונות ובהם גם קליטת כל האורות הכוחות מהבורא וכל העושר הרב של יכולות הנתינה הענקה העצמה ושפע.

לכן הסרת תכנים ותדרים, עתיקים מעידני העבר, על כל בריאותיהם שכבר פג תוקפם וההתנסויות הושלמו בהן, זמנם חל בתקופה זו.

האור האדיר שמגיע בעידן חדש זה, ממיס ומפוגג הכל. את כל האנרגיות הישנות של הדפוסים שהנשמות שבחרו לחוות, את ניגודי האור והופכו, היש והאין עם שלל חוויות הניגודים.

- איך הדפוסים מ 12 עידני העבר משפיעים על שדות העתיד?

החוויות של העידנים הותירו מחשבות רגשות רצונות ואובדני אנרגיה. הם עדיין יוצרי מציאות גדולים בבחירה והמימוש הארציים.

אם כך מתי קיימים שדות נקיים לחזון עתידי פתוח לבריאה טהורה מעידני עבר?

שדות העתיד הינם בעלי יכולת התמרה מהירה ביותר כמו שבכתובים ויאמר- ויהי.

ולכן עם הצהרת הפינוי הם מייד בו בזמן משחררים את התכנים ומוכנים לבריאה חדשה. חיבור ישיר לבורא ולאורו, מעצים את יכולת ההתמרה ומקצר את זמן השחרור וההחלפת התכנים.הוא מאפשר בריאה מיידית חדשה .

- מה עם שאר השדות בעולמות היותר ארציים ?

ככל שיורדים בעולמות לכוון החומר מואט קצב הזרימה והתדר, אבל כאשר האלוהות הנשמתית עם כל האורות והתכנים האלוהיים, מוכלת ונמצאת בכל הרבדים, החוק שחל עליה, שהכל קורה בעכשיו מורחב, פועל על האצת המימוש גם בעולמות החומר.

- האם לשדות השונים יש תפקוד יחודי?

כן זהראל,לכל רובד יש תיפקוד יחודי של חוויה ומימוש .

- האם הם קשורים לספירות?

לא אין להם שיוך לספירות אך יש להם שיוך ליכולות מחשבה והבנה והפעלת רצון.

כשתודעת האדם מגיעה להבנת מצב החסימה, ניתן לעשות התמרה מהירה.

הצהירי שהינך משחררת את כל תכני העיכובים למען התעלות רוחנית ומימוש היעוד הגבוה של הרצון של האלוהות הנשמתית.

- האם יש צורך להסרת הכתוב בתיעוד האקאשי כדי לקצר את התהליך?

הסרת התיעוד האקאשי מאפשרת הסרה מהירה שלמה עם שחרור הסיבות והתוצאות של האירועים וכל תכניהם מהנשמה, כך שזה בהחלט מקל על כל תהליך התמרה טיפול או גדילה.ככל שהתיעוד האקאשי מתמעט כך יש לנשמה אפשרות פעולה מחודשת לבחירה ופעולה.הנשמה יכולה לברוא וליצור עתידים חדשים ולתקן את העבר המכביד.

- האם יש עוד מידע בנושא?

כן יש לך את היכולת לשנות כל מצב דרך שדות העתיד של האלוהות הנשמתית. אבל כדי שהתהליך יפעל בדיוק וביעילות הסרת התיעוד האקאשי, והחלת האלוהות הנשמתית בכל המהות הכוללת בכל העולמות תאפשר מימוש מהיר יותר ושלם יותר.

- אם כך האם יש צורך לתקן את פצעי הנשמה הגדולים?

בוודאי. הרי הם החוויות ששינו את הרצון המדויק של האלוהות הנשמתית ויצרו את התכנים ההפוכים.הם הבסיס לכל הקרמה ותכני הגורל הכבדים.הם איפשרו את הקליפות על שדות הגורל של הנשמה האלוהית ורבדיה ויצרו את הקשיים הכי גדולים בחיים.

הסדר הכי יעיל הוא לתקן את התיעוד האקאשי, לפנות את שדות העתיד והדפוסים העידניים,שדות הגורל ופצעי הנשמה הגדולים  ואז את הקרמה.

- ומה עם הספרים בבית הדין של מעלה.ספרים 10, 11, 12 ?

אלו הם ספרי תיעוד כללים ולא פרטניים כמו בספריה האקאשית.

הם מיועדים לשינוי לנשמות אשר מיועדות לעשות שינויים בקנה מידה עולמי ויקומי.ולכן כשיש צורך להנעת תהליך יקומי ורחב טווח הם מקור ההפעלה.רק נשמות שהיו בעברן ובתפקידן שליח עמים ומועצות גדולים יכולים לקבל אישור להפעלת הטיהור והשינוי.

והכל בחיבור ופעולה מלאה עם אורו ורצונו של הבורא לטובה הגבוהה ביותר.התמרת הספרים הגבוהים היא בתאום מלא עם הבורא.

האם יש מצב שהבריאה כולה תעבור לאור ולא יהיה חושך?וכל בריאת החושך תותמר לאור?

לא בעידנים הקרובים.אבל חלק גדול של הבריאה עושה התמרה ומעבר לעידני העתיד המוארים.

- תודה לך מטטרון וגם לכם מדריכים יקרים

היי ברוכה והמשיכי בדרכך, מבורכת היא

כל התמיכה והעזרה לה את שואפת שלך היא ועימך.

הצלחתך מובטחת והכל לטובה.

לבד בעולם ובחיים  לבד בעולם ובחיים

לבד בעולם ובחיים

בנוכחות הבורא והשכינה ועם המלאכים זרחיאל, מטטרון וכתריאל

4.6.2014

 

מה מקור המצב והתחושה הזו בחיי?

האלוהות שבך חשה זאת זהראל.

בהתחלת הירידה לחומר ולאנושות הארצית, יצרה בך את תחושת הנתק והניכור, והמצב בו את לבדך בכל הבריאה כולה, ושאין מי שבאמת יכול להיות לך לעזר אמיתי.

שתי אלוהויות אחרות יצרו בך את התחושה הזו אז.

ועתה עם הבנתך את התקופה והתוצאה ארוכת העידנים  את יכולה לבחור לשנותה כעת.

מי הם ולמה עשו זאת?

לו הם  השותפים למערכת הבניה של האנושות ,אך היות והאור האלוהי שבך השאיר אותך מחוברת לבורא ולבריאות האור, הם עברו לחיבורים אחרים ובכך משכו ממך הרבה כוחות ויצרו בך נתקיו ואובדנים שעתה את מתפנה לתקן באופן סופי.

אני מרגישה כלכך הרבה סבל ,עצב, עול, מועקה, קושי אבל ובדידות.

ויותר מזה שאין מי שבאמת יכות לשנות זאת ולאהוב או לקבל אותי כפי שאני.

לכולם יש צורך כל שהוא ממני ,אך אין עזרה תמיכה והבנה אמיתית ואהבה למי שאני באמת.

והכי קשה זה שאני מרגישה גם שלא ממש יכולה לשנות את מצבי הגופני שלא מתאים למי שאני.

זהראל, אני מטטרון ממלך מלכי המלכים

הורי באופן נחרץ ומצווה על שני המתחזים שלצידך לשחרר את נוכחותך, מכוחם המסאב.

בקשי מלחמת כהנים מלחמת רפאים ונפילים ומלחמת גורלות ועידנים על עצמך ועל עברך הרחוק.

אני, זהראל שפע אור, מבקשת מלחמת כהנים,מלחמת רפאים ונפילים,מלחמת גורלות ומלחמת עידנים על עצמי ועל עברי הרחוק.

עכשיו בצעי את שחרור העצמי העליון שלך מתפיסת המתעתעים .הורידי מעליך את ההסוואה שאת לא  אלוהית.זהו מסווה שקיפות והטעיה שאת נושאת, הוא היה נכון לך בעידן בו ירדת ותפקוד השיתוף עם האנושות כאחד האדם.

המסך מעליך,הסירי אותו באבחת סכין הבורא ונשיפת אור העידן החדש.

אני עושה זאת.

משהו אדיר ממדים עצום מתגלה כעטיפה עצומה סביבי.כשהיא מוסרת אני חווה את המהות הרוחנית שלי גדלה עוד ועוד ושני המתחזים נהיים קטנים ואפרפרים.

אני מורה להם לחזור למקורם ולבוראם.

הם נשאבים מעלי,וההסוואה יורדת כולה.

 כשאני חווה עוצמות אור עצומות קורנות ממני.

תחושות הגבלת והעדר מסוגלות יושבות על רבדי הנשמה בגבהים שונים.

אני מבקשת להסירם במהירות ובקלות. 4 מחשבות מוטעות נשלפות .

האם אין בכל הבריאה אדם אחד לכל הפחות היכול לראות מי אני באמת ,ולאהוב אותי כפי שאני?

אני מרגישה שהרצון והמוכנות שלי לקבל אהבה, מוגבלים לאהבה המדויקת לי.לעוצמה גודל ומהות שלי.לאהבה שתעצים ותשוה למהות הנכונה שלי.

זהראל האלוהות שבך משוחררת מכל חסימה.

שחררי עצמך מהמלכוד של החובה והזכויות משארית הקשר עם י.ב.

התהליך עומד להסתיים.

איך השאירי לבורא את האיך.

הצהירי שאת מוכנה לכל השינוי ולמה שהעוצמה האלוהית האישית שלך מכוונת אותך .

אני מצהירה בפני האלוהות האישית והעצמית שלי, שהיא האני העליון ביותר שלי עם הבורא,  אני מוכנה לכל השינוי ולכוון שהאלוהות האישית שלי רוצה ויוצרת עבורי ועבורה ועבור בורא עולם ,לביטוי הטוב ביותר בכל העולמות.עכשיו.

אני מבקשת צלילות וראיה והבנה של הכוונה במה עלי לפעול,במדויק ובנכון לי ולכל הקשורים לנושא.

זהראל,אל תיכנעי ללחצי המחלקה.הכיני עצמך לשחרור המלא של כל הנושא במלואו. עכשיו ולתמיד.

אני משחררת כל צורך הזדקקות ואשמה ,מחויבות או נשיאת אחריות מיותרת.

הבורא אני מחזירה אליך הכל.

אני משחררת את הצורך לקבל רשות או אישור מ- י.ב. להמשיך בחיי בלעדיו.

פרק ג' בחייך התחיל. ברכי עצמך .

אני מברכת עצמי .מבורכת, מבורכת, מבורכת.

תודה על העזרה התובנות והשחרור

תבורכי זהראל.

עזרתינו עמך תמיד בכל העולמות והעידנים.

הבורא אימך עכשיו ותמיד הכל.

אהובה את.

  "נר התמיד" ו"ביצת הפתעה" לריפוי ותיקון הנשמה

"נר התמיד" ו"ביצת הפתעה"  לריפוי ותיקון הנשמה

בנוכחות אהיה אשר אהיה, השכינה ומטטרון

7.3.2015

 

אתמול גיל קיבל הדרכה על תיקון השימוש בנר התמיד לתיקון הנשמה וגם קיבל

"ביצת הפתעה" ממעויין כוחות של יהוה השכינה מטטרון קריון ומלאכים נוספים,

כתהליך מקדים למיקומו וקיבועו הנכון של נר התמיד במקומו הנכון בתוך הלב הרוחני.

מבקשת הדרכה הסבר והפעלה נכונה.

זהראל אני עימך,

 מטטרון, ממלך מלכי המלכים יהוה הקדוש ברוך הוא , אלוהי אבותיך ואימותיך ואלוהי עמך.

נר התמיד הוא חלק מהאור האלוהי המצוי בכתר הנשמה הגבוהה, ובאותיות שם האדם. במקורו הוא מיועד לשכון במרכז ליבו הרוחני של האדם ולחבר תודעת הנשמה הגבוהה למודעות העולמות של הבריאה על רובדיהם השונים.לכל חלק נשמתי בעולמות הבריאה להבה אלוהית או נר, השונה במהותו ובתדריו ובתפקידיו.האור האלוהי שבכתר מופיע גם כלהבה, באש מקודשת מאורו של הבורא, באותיות השם של האדם, ובכתר עצמו ומאפשר כוחות חיות, עוצמה, רצון, אהבה, התמרה, ויצירה.

בועת האור שבהומור רוחני קליל נקרא "ביצת ההפתעה" הינו אור אלוהי מתמיר ומתקן.

אור ריפוי הינו, ומשדרג את הקיבעונות המצויים ברבדיו של האדם,ליכולות מעבר, תנועה והתקדמות ולשינוי בכוון הנכון לנשמה הגבוהה עם רצון הבורא עבור האדם.

ניתן לזמן אור זה עם הכלת רצון הנשמה הגבוהה ורצון הבורא לשינוי המיועד עבור האדם.

זמני את ביצת ההפתעה לכל הרבדים הראויים לשינוי בך עכשיו.

18 ביצי הפתעה מופיעות ונראות מפוזרות במקומות שונים.

בקשי התמרה שינוי וריפוי מעודן.

בקשי הפעלת נר התמיד בנפש, ברוח, בנשמה, בחיה, וביחידה, ולמקמו בלב המדויק, בכל רובד עם איזון שלם ומדוייק לנשמה הגבוהה ולבורא.

הביטי וראי איך הבועות מתמירות אי דיוקים שהתקבעו ברבדים, והלהבה- כסופה, חוזרת לשכון במרכז רצון הלב (בגוף האנרגטי ה 5) שבנפש.הלהבה הכסופה מתחברת לכתר העליון של הנשמה לשלמות תודעת הנשמה והנפש באחדות.

ברוח- (גוף אנרגטי ה- 12) בעולם היצירה, הלהבה היתה על החזה החיצוני משמאל, ונראית נשאבת לתוך הביצה המוארת וקופצת לתוך הלב,הלהבה נראית סגולה,כחולה כהה וירוקה, ופועלת לדיוק קבלת העזרה והיצירה הנכונה. הלהבות מתאחדות עם הכתר העליון ואותיות שם הנשמה, באחדות שלמה.

בנשמה- בעולם הבריאה, ברובד הראשון ביצי הפתעה נראות במספר מקומות. על הראש  בכתר,ובעורף, על עצם העצה בגב תחתון, בבטן תחתונה. הלהבה של נר התמיד נראית אדומה על קצה היד השמאלית. ביצת הפתעה כוללת סביב כל הרובד נראית גם כן.

אור נוסף נאצל על הבועה הגדולה וכל הבועות המצויות בנקודות הפעולה מוארות יותר ופועלות. מתקבצות לכוון הלב ומתאחדות בקו האמצע של הגוף.הלהבה האדומה נשאבת לתוך ביצי ההפתעה המאוחדות פנימה, וקופצת לתוך הלב ומאירה אותו.

הלב, בקצהו העליון השמאלי, נראה חלק מת, שחור ואפל. הלהבה מתעצמת ומלטפת,  עוטפת וממיסה את המוות מהלב. גושים שחורים מתנתקים ונעלמים.

הלב מודיע- אני חופשי לאהוב.

הלהבה פורצת מהלב, מכילה את הגוף כולו, ומפעילה את זיכרון היכולת לאהוב ולקבל אהבה.כשהגוף מטוהר הלהבה חוזרת למשכנה בלב. ממקומה בלב מתחברת הלהבה לכתר הנשמה הגבוהה ולאותיות השם בנשמה עם הלהבה האלוהית שבו לאחדות ושלמות.

 

בחיה- בעולם האצילות- ברובד ה- 6, המצפן של הנשמה, הלהבה יושבת על המח השמאלי בראש, ו-3 ביצי הפתעה מתמקמות להן על המצח, מאחורי החזה, בגובה הלב, ובכף רגל ימין- בקשתה. מתפנות אמונות מגבילות,אילוצים, רצונות זרים ופחדים עתיקים. רוח אור נאצלת מהבורא, על הרובדים בגוף הנשמה חיה- ביצי ההפתעה מעצימות פעילותן, מסיימות ומתאחדות בתוך החזה. הלהבה של נר התמיד נשאבת לתוך הבועה המוארת והאש זהובה כסופה חומה/אדומה וירוקה, מתישבת סביב הלב. בהדרגה חודרת הלהבה לתוכו ומתישבת במקומה הקבוע בתוכו. מאפשרת דיוק הלב לביטחון עצמי נכון עם הנשמה הגבוהה ואותיות הכתר.

ביחידה- בעולם אדם קדמון- ברובד 6 וברובד 11, ביצי הפתעה מתמקמות ברובד-6, ליד החזה הימני, מסירה אמונה מגבילה. ברובד 11 ,3 ביצי הפתעה על האיזור העורפי בראש מאחורי הלב ובבסיס האגן. אור עצום מואצל על הנשמה ברבדים אלו.אור הבריאה הראשוני זורם בעוצמות גדולות.להבת נר התמיד בגווני ורוד זהב וארגמן נמצאת מעל גשר האף.

אהיה אשר אהיה- "אורי עימך זהראל. שליחה את מעימי, להראות לאנושות את דרכי ואורי, לרפא ולשנות דרכי הידע הנוקשים והמרים.משה ואהרון מדריכיך הם. היותך בעת זו, היא להורות לעמי ולמתעלים באור, דרכי אור חדשות מעימי(לעידן המשיח- העידן החדש) לחיות באהבה וחיבור ישיר אלי, בוראם ויוצרם".

קולות נפץ של קליפות מעלי.האור מתעצם.תחושה של לחץ בלב והרחבת הכתר וצינור האור.מתגלה צינור תקוע בראש מאחור ובעורף לאורך עמוד השדרה האנרגטי.ביצי ההפתעה גדלות ומתעצמות, ממיסות את הצינור והוא נשלף מעלה ונעלם.נוקשות בגב נעלמת ונותרת רגיעה חדשה.

ביצת הפתעה ברובד ה- 6 מתמקמת ליד הלב,כשלהבה זהובה בוערת בה.מכלה את האמונה –שאף אחד לא רוצה בי ולא בוחר בי,ושאין אפשרות אמיתית לבחור בי.

ביחידה ברובד ה-11 ביצי ההפתעה חודרות לתוך המח מאחור, ומפנות אמונות וקבעונות של בדידות, עצבות, חוסר חשיבות העצמי ומשמעות חיי, והעדר זכות בקשה או תביעה לעצמי את הראוי לי בזכות.

2 ישויות שטן יושבות שם ויוצרות שאון רב .

נשמע קולו הרועם של אהיה אשר אהיה – צאו ממנה עכשיו.הראש נבקע וממנו פורצות מעלה ונשאבות 2 ישויות שקופות בחבל אור אלוהי ונעלמות. הלחץ בעיניים יורד והראש נרגע קצת. השאון נשאר.

ביצי ההפתעה של אורות הבורא נותרות על הראש ופועלות לטיהור התכנים,אני מצהירה על שחרור האחזות בתכנים גורמיהם ותוצאותיהם,מבקשת מהנשמה הטהור והגבוהה שלי לאפשר שחרורם המלא.ונשאבות ממני אנרגיות המחבות לב ומח ,כשהכל יוצא חודרות ביצי ההפתעה מהמח ללב ומתישבות לצידו .לתוכן נשאבת להבת נר התמיד. כשהיא פועלת כולה קופצת הבועה ללב, ממתמקמת בו .להבה זהוב העצומה בוקעת ממנו מעלה וסביב בגוף .

קולות צווחה נשמעים, ומזיקים בורחים מבסיס האגן.

האבל על אבדן טוטאלי של אהבה בחיי מתפנה.

להבת נר התמיד בלב זהובה ורדרדה פורצת מהלב מעלה, דרך הראש ומתאחדת עם אותיות השם בכתר ואורות הכתר באחדות שלמה.

בנשמה האלוהית- הלהבה היא כחולה כהה עם ניצוצות זוהרים, ויושבת בתוך החזה השמאלי מעל ללב, ליד עצם הבריח. בבקשתי וכוונתי נשאבת ללב ובוערת בו.ביצת הפתעה אלוהית מריפה את כל הגוף, הלהבה מהלב, מתרחבת להקפת בגוף כולו ועימה גם להבה אדומה וזהובה.מתפנה רובד משפחתי של תודעת הגבלה וצמצום,לרצות מעט ולבקש מעט.

הקליפה מתפורר ונעלמת והגוף מתרחב. הלהבה חוזרת למקומה בלב מפיצה ניצוצות אור לכל הגוף.היא מתחברת לכתר ולכל שאר הגופים בעולמות .

מטטרון- זוככת זהראל היום .הפעולה תמשך עוד זמן מה עד שהכל יתבהר ויותמר. היום השתנית ושוחררת מכבדות העבר.הלב הרוחני שלך טוהר. הינך מוכנה לבאות עליך, לקבל את כל הטוב והשפע האלוהי עבורך בברכה גדולה.

אהובה את בכל העולמות.

בורכת באורו אהבתו וברכתו של הבורא

עימך הוא בכל דרכיך.

תודה תודה תודה רבה לך ולבורא.


| שיחות עם יהוה |
     
* שם:
* אימייל:
* טלפון:
Captcha
 
     

   

  052-3331297

מה מעכב אותך בחייך?


קרא עוד...

______

 

קורס שיקום אנרגטי שלב א'
מתחיל ב15.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

  לפרטים נוספים  

 

קורס שיקום אנרגטי שלב ב'
מתחיל ב16.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

 לפרטים נוספים  

  

הספר

"שיקום אנרגטי"


המדריך המלא 
לרפואה רוחנית רב תחומים

320 ש"ח

סירטוני וידאו תחומי טיפול רפואיים קורסים והדרכות סדנאות בהנחיית אסנת שיטות טיפול משוב טיפולים תקשורים מאמרים טיפים אנרגטים תוכניות רדיו
 • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
 • הדפס עמוד זה
 • ספר לחבר
 • הוסף לפייסבוק
 • הוסף לגוגל סימניות
 • הוסף ציוץ בטויטר

 

 

 

Eric & Ingrid Schneider
Arcturus
Lierse Steenweg 105
2560 Kessel-Nijlen.

 

 

 

 

עיצוב