תהליך השחרור של הנשמות משיעבודי העבר לגאולה לעידן החדש

מאמר לעיתון האינטרנטי גאיה לגיליון של חודש אפריל

21.3.15

 

אני כותבת אליכם קוראים יקרים ,את המאמר הזה, הנכתב לקראת חג הפסח, חג היציאה משיעבוד לגאולה וחרות, בהדרכתו ועזרתו הישירה מהמלאך סנדלפון הוא אליהו הנביא ובליווי של המלאך מטטרון והבורא.

הנכם נשמות יקרות בהתעוררות ומעבר לעידן בריאתי חדש ובו תדרים חדשים,חוקים חדשים והתנסויות שונות בתשתיתן, מהעבר של האנושות כפי שהכרתם עד עתה.אורות העידן החדש הזורמים בכל הבריאה מטעינים את כדור הארץ את גאיה וכל האנושות כולה.

אכן, רבות נכתב על השינויים לקראתם נשמות האנושות והבריאה כולה, על כל הציווילזציות שבה,עוברות. כל הבריאה, הגלקסיות הזנים והתרבויות שבהן, מתקדמות ומשתנות מישן לחדש.

מהבורא ניתנה ההוראה והעזרה למלאך גבריאל ולמלאך מיכאל, להעיר את האנושות השרויה בתרדמת רוחנית עמוקה.האנושות המצויה תחת רשתות ושכבות של קליפות רבות ועתיקות .גלים גלים של נשמות מתעוררות מהתרדמת .קבוצות רבות רוצות צמיחה והארה רוחנית, ומחפשות מזור לכובד המטענים העידניים המעיקים, לכאב ההיסטורי ולקשיי המעבר של חבלי המשיח לעידן החדש. הנשמות מבקשות שחרור משעבודי העבר וחרות הקלה וריפוי מהיר, למעבר והתאמת התדרים שלהן לתדרי וחוקי העידן החדש.

כבר החלה הכנת האנושות למעבר קל ומהיר לעידן החדש, לעידן ההארה. לעידן בו דרך החופש וההתנסויות בחווית הטוב עומדת על הסף, וחלקינו כבר חווים את התהליך במלוא עוצמתו.

אנו בתהליך השלת המטענים והתכנים הרוחניים העתיקים, החוויות הכבדות, המחויבויות והדפוסים, ונמצאים בהפעלה של הצפה והתנשלות, כחלק מהתמרת התדרים לגבוהים יותר.

לרבים מאיתנו המעבר משיעבוד העידנים העתיקים ועומסיהם הרגשיים כואב ומעיק, בדרך לחרות הנשמה, במעברה לנוכחות מלאה, בעידן החדש על כל יתרונותיו. אנחנו חווים תכנים ובוחנים את משמעותם עבורנו כיום, עם חיבוריהם האישיים,המשפחתיים והלאומיים. אנו יודעים שרבות מחוויותינו כיום מקורן בעברינו הרחוק. אנו עושים תהליכים רוחניים רבים כדי להתפנות ולהתקדם בנתיבנו לבריאה החדשה.

ב- 2011 ניתן על ידי מטטרון המידע על 12 שעורי התשתית של נשמות- האנושות ופיצעי הנשמה הגדולים של האנשים על כדור הארץ .הבסיס לקרמה האנושית.עם יצירת המכלול של כלי האבחון טיפול והריפוי, ניתן גם גם המידע לגורמי וסיבות הפצעים הללו. ב- 2013 הועבר על ידי מטטרון המידע על כל 12 השעורים העידנים הטרום גלגוליים של הנשמות .מידע חשוב ביותר להתקדמות האנושות בתהליך המעבר לעידן החדש.

המידע החסר לרובינו בתהליך ההשלה ההתקדמות, והמימוש החדש, הוא מה הם השעורים העידניים, שהנשמות העתיקות שלנו חוו, עוד לפני התחלת הגלגולים בעולמות החומר. שעורי נשמה טרום גלגוליים אדירים אלו, יצרו את החוויות התכנים והדפוסים שהתקבעו בנו עד היום. אלו שיצרו את כל האמונות ותובנות הבסיס, בעידני הבריאה הקדומים. שעורים אלו, היו כה חשובים וגורליים להתקדמות הנשמות, שיצרו את מיקוד בחירת הנשמות לתיקון בחווית החומר.הן בחרו אפשרויות תיקון  בעידני האדמה, וגם לבסוף עם בריאת החומר, גם בשיעורים בגוף פיזי,על הפלנטה של  כדור הארץ- ובאנושות.

 12 עידני בריאה עתיקים היו, לפני שהחלו גילגולים בגוף פיזי על כדור הארץ. עידנים ארוכים של אלפי שנים בקנה מידה של הזמן על כדור הארץ.העידנים נוצרו כחלק מתוכנית הבריאה הכוללת והיו הדרגתיים. כשעידן וחוויותיו יוצרים בסיס לעידן נוסף עם שיעורים וחוויות הבנויים על הבסיס הקודם.

בכל עידן מעידני הבריאה, הנשמות עברו חוויות התפתחות והתנסויות עם מרחבי הבריאה,עם הבורא,עם חיים במרחבי יסודות הבריאה הקוסמיים.אלו הם עידני אויר, עידני אש, עידני מים ועידני חומר, שהאדמה היא מדגם מיצג שלו בין גרמי השמים,הגלקסיות והכוכבים. הנשמות גם חוו את הקשרים והיחסים עם נשמות וקבוצות נשמות, זנים גזעים ואיכויות אחרות של ברואים כחלק מהשעורים בבחירה חופשית. והשעורים הטביעו בנשמה את המסקנות והתחושות,אמונות מחשבות ורגשות, אשר אלו מהן שלא עובדו ולא התפוגגו, קיימות עדיין כמטענים על השדות והגופים של הנשמות.

אלו מהנשמות שבחרו לחוות את העידן האדמה, בגוף חומרי על כדור הארץ, עם קבוצת האנושות, עמדו שוב מול בחירה של 12 שעורים גלגוליים פיזיים ארציים, מאוד חשובים ומאוד משפיעים.

בשל השפעות קוסמיות של חיבורי נשמות לגזעים יקומיים שונים והשפעות של קבוצות וכוחות גלקטיים שונים(גזעים חוצנים), השפעת מהויות רוחנייות שונות(אלילים), התודעה הגבוהה ויכולות החיבור לבורא,העיבוד והתיקון של הנשמות, פחתו והפכו לא כל- כך יעילות.

 12 שעורי תשתית התפתחותיים ותיקוניים אלו, שכל הנשמות בחרו לחוות ,כמובן בכוונה לעבד ולשחרר את התבניות העידניות, יצרו 12 גלגולי תשתית. גלגולים תשתיתיים שהטביעו את חותמם על כל הנשמות בכדור הארץ.על כל אחת ואחת. הם יצרו חוויות שהפכו לפצעי נשמה גדולים. פצעים רוחניים ברמות הנשמה  הגבוהות, שיצרו את כל הקרמות של כל הנשמות של אנושות כדור הארץ. הגלגולים שהנשמה ירדה לחוות כקרמה, היו ניסיונות תיקון של השעורים והפצעים שלא הושלמו, שהצטרפו לפצעים כמו כדור שלג הולך וגדל.והשפעת אי תיקון השיעורים הלכה וגדלה ולא יצרה תיקון ראוי.

בזמן הירידה לחומר והווצרות  הפציעות הללו, נוצרו נתקים ונזקים ל-12 סלילי הד.נ.א הרוחני של הנשמות .היכולות והכוחות הרוחניים הגבוהיים שהיו להן נותקו. החיבור לכוחות האלוהיים ישירות, למודעות הבורא והחיבור לעוצמה הפנימית של הנשמה הגבוהה נפגעו. לאחר 12 השעורים הארציים ופצעי הנשמה הגדולים התשתיתיים,הנשמות באנושות נותרו עם סליל ד.נ.א פיזי 1. שאר הסלילים נגנזו. התודעה הרוחנית ויכולות הבריאה ירדו.

היו מספר גורמים שאיפשרו לפצעי נשמה כאלו להתהוות ולהשאר כדפוס חוסם התקדמות, בנשמות האנושות של כדור הארץ.

תהליך ההתנסות בעידן הדחיסות של החומר, עם ירידת התדרים של האנושות כקבוצה, ועם אובדני החיבור למקור האלוהי האמיתי ולמודעות הגבוהה, בהיותם בגוף פיזי, היו חלק מההשפעה המעקבת. בנוסף הפרעות מקבוצות כוחות וזנים רוחניים וגלקטיים,על ידי רשתות קוסמיות חוסמות ותכנים שיקריים,שיעבדו, עיכבו ומנעו יכולת החלמה אמיתית מהנשמות.

רשתות אלו שעדיין מצויות ומשפיעות כיום על האנושות, יכולות לרדת ולהפסיק את העיכוב ההסטורי. הרשות הכלים והעזרה היכולות והחיבורים זמינים וקיימים עבורינו היום.

(במקורותינו הכתובים בתנ"ך, מוזכר הניקוי של הרשתות הקוסמיות  הללו ,על ידי הכוהנים בספר ויקרא י"ב י"ג בפרשת תזריע מצורע)

לכן, הידיעה שאכן קיימים 12 שעורי נשמה עידניים טרום גלגוליים לא פתורים, כתשתית לשיעבוד רוחני הסטורי, מאפשרים לכל אחד מאיתנו בחירה חדשה לתיקון ושחרור מלא ושלם של הנשמה בדרכה לעידן החדש. הכרת כל שיעורי התצריף, השעורים האישיים והקולקטיביים של הנשמות, מאפשר שינוי משמעותי ועצום בבחירת החופש שלנו. חופש להתקדם כאדם, כעם, כתרבות וכאנושות, עכשיו .המסה הכוללת שלנו במיקוד כזה, יכולה להביא לשינוי תודעה אישי וגלובלי כאחד.הבורא וכל צבאות המלאכים וקבוצות קוסמיות מוארות, עומדים לעזרתינו בתהליך אדיר ממדים זה, עכשיו.

ההכרה של כל אדם על הפלנטה, שישנם 12 שיעורי למידה תשתיתיים, מוגדרים והדרגתיים, הבנויים זה על בסיסו של קודמו, לכל מי שחי בגוף פיזי,על כדור הארץ היא תגלית אישית חשובה. וחשוב לכל אחד ואחד מאיתנו שידע את שעוריו  במדויק. הכרת גלגולי תשתית אלו, שהם פצעי נשמה גדולים, היא משמעותית ביותר להבנה שיש סיבה מוגדרת וידועה ופתירה, לקשיים שלנו בחיים ותשתית כל הקרמה האישית והאנושית . כשישנם כלים וידע מדויק של מה בדיוק לתקן וגם איך לתקן, ניתנת לנו אפשרות של הבנה עמוקה יותר, לגורמים ולסיבות של הסבל האנושי.סבל מאי היכולת לצאת ממעגל הדפוסים החוזרים של מערכות היחסים הקשות והכאב הרגשי הקבוע. כאב של עימותים ,מלחמות ושיעבודים רוחנים. אבל כל זה  כיום ניתן לתיקון .עם המידע והכלים,נתנת לנו התקוה והדרך החוצה.דרך  האור של הבורא, לחיים בחוקי ותדרי העידן החדש.

מאז שנות השמונים,(המיזוג ההרמוני 1987) כשהוחלט לצרף את האנושות והפלנטה להתעלות בעידן החדש, קבלה האנושות עזרה רבה. הותר למחוק בסיפרי הרשומות האקשיות  את הפרקים  שבספרי הגורל של הנשמות. מחיקה זו מהוה חלק מתהליך תיקון שעורי העידנים העתיקים של הבריאה, והסרת פצעי הנשמה הגדולים וכל גלגולי הקרמה שנבעו מהם, במאסות גדולות ובמהירות. לשם כך הוקמו קבוצות רבות של מלאכים במיוחד למטרה זו, ולהסיר את הנשמות ממעגל הקרמה."מלאכי הגורל " הם המבצעים של השינויים והתיקונים של קבוצות גלגולים גדולות לאלו המתקנים פצעי נשמה תשתיתיים. הריפוי וההדרכה מועברים דרך הנשמות המיועדות לכך ביננו,הבאות עם המידע והכלים האלוהיים.קיים ידע מדויק של התכנים. ישנם כלים רוחניים מדוייקים ויעילים הנגישים לכל המעוניין. וישנם דפוסי ריפוי תיקון ועילוי רוחני מבוססים ועוצמתיים, המאפשרים תשתית בטוחה לקידום אישי וחברתי וקולקטיבי.

 בנוסף,ניתן אישור מיוחד למלאך מטטרון ולמלאכי קידוד הד.נ.א. האנושי, להתחיל במלאכת חיבור הד.נ.א. הרוחני בחזרה לנשמות המתעוררות. החזרת  12 סלילי הדנא הרוחני לנשמה מאפשרת את החזרה של החיבור הגבוה,לתודעה גבוהה,חיבור מודע לאלוהות והיכולת לתפקד בבריאה רוחנית ופיזית כבורא גם במימד הארצי.הבחירה  לכל אדם להתחבר ולהפעיל את הד.נ.א הרוחני פתוחה, וממולצת מאוד על-ידי הבורא, המלאכים וההדרכה הגבוהה, לאנושות המתעוררת ועכשיו.

במעברכם לחיים בחוקי העידן החדש, הינכם מסירים את עומסי העבר. תכנים אלו הם השיעבודים הרוחנים, שהינכם נושאים עדיין על הנשמות שלכם. עומסים של קשיי העבר,לימוד דרך סבל וקושי, על שדות הגורל של הנשמות. עתה הוא זמן החלפת המטענים ההיסטורים מהחורף של האנושות. זמן האביב מגיע. זמן פריחה והתחדשות הוא לכם ולכל הבריאה. זמן יצירת שדות רוחניים מחודשים ומוארים .עוררו והפעילו את שדות העתיד של הנשמה הגבוהה שלכם. שדות העתיד של כל העתידים המוארים של העידנים החדשים של הבריאה. אתם שייכים אליה.שלכם היא.

אנו הבורא, המלאכים והמדריכים מעולמות האור הגבוהים, שולחים ומעצימים בכם את הכוחות הרצון והיכולות לעשות את המעבר הזה בקלות. זכותכם לקבל את כל העזרה וההכונה שבתהליך. בקשו את עזרתנו .רצונכם ובחירתכם החופשית חוק היא. בקשתכם היא אישור פעולה ועזרה עבורנו. אנו מביאים לכם את כל הטוב שבבריאה באהבה רבה.

זמן השחרור משיעבוד לגאולה רוחנית למעבר לעידן החדש הוא עכשיו.

היו ברוכים.

 

 


| הנשמות || האנושות || החדש |
     
* שם:
* אימייל:
* טלפון:
Captcha
 
     

   

  052-3331297

מה מעכב אותך בחייך?


קרא עוד...

______

 

קורס שיקום אנרגטי שלב א'
מתחיל ב15.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

  לפרטים נוספים  

 

קורס שיקום אנרגטי שלב ב'
מתחיל ב16.4.2018
בימי א' בין 10:00 ל15:00
בכתובת יהושוע בן גמלא 11/5 בהוד השרון
לפרטים באתר בקורסים

 לפרטים נוספים  

  

הספר

"שיקום אנרגטי"


המדריך המלא 
לרפואה רוחנית רב תחומים

320 ש"ח

סירטוני וידאו תחומי טיפול רפואיים קורסים והדרכות סדנאות בהנחיית אסנת שיטות טיפול משוב טיפולים תקשורים מאמרים טיפים אנרגטים תוכניות רדיו
  • ר.ס.ס. פוסטים אחרונים
  • הדפס עמוד זה
  • ספר לחבר
  • הוסף לפייסבוק
  • הוסף לגוגל סימניות
  • הוסף ציוץ בטויטר

 

 

 

Eric & Ingrid Schneider
Arcturus
Lierse Steenweg 105
2560 Kessel-Nijlen.

 

 

 

 

עיצוב